Czech Study Bible Translation (CZ)1 Kings - 1. chapter - 1 Kings - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Král David zestárl, dosáhl pokročilého věku. Přikryli ho rouchy, ale nemohl se zahřát. 2Jeho otroci mu řekli: Ať vyhledají mému pánu a králi dívku, pannu; ať slouží králi a je jeho opatrovnicí. Ať leží ve tvém klíně a můj pán a král se zahřeje. 3Hledali tedy po celém izraelském území krásnou dívku. Nalezli Abíšagu Šúnemitskou a přivedli ji ke králi. 4Ta dívka byla převelice krásná. Stala se královou opatrovnicí, sloužila mu, ale král ji nepoznal. 5Adónijáš, syn Chagítin, se vynášel slovy: Já budu kralovat. Pořídil si vozy, jezdce a padesát mužů, kteří běhali před ním. 6Jeho otec ho v životě nepokáral slovy: Proč jsi tohle provedl? Navíc byl velmi hezkého vzezření. Narodil se po Abšalómovi. 7Domluvil se s Jóabem, synem Serújiným, a s knězem Ebjátarem, a ti Adónijášovi napomáhali. 8Ale kněz Sádok, Benajáš, syn Jójadův, prorok Nátan, Šimeí a Reí i Davidovi hrdinové nebyli s Adónijášem. 9Adónijáš obětoval brav, skot a vykrmené dobytče u Eben-zócheletu, který je blízko Én-rogelu, a pozval všechny své bratry, královské syny, i všechny judské muže, královské otroky.  10Ale proroka Nátana, Benajáše, hrdiny ani svého bratra Šalomouna nepozval.  11Nátan řekl Bat-šebě, matce Šalomounově: Slyšelas, že Adónijáš, syn Chagítin, se stal králem? A náš pán David o tom neví! 12Nuže, dobře ti radím, zachraň život svůj i život svého syna Šalomouna. 13Jdi, a až přijdeš ke králi Davidovi, řekni mu: Ty jsi přece, můj pane a králi, přísahal své otrokyni slovy: Tvůj syn Šalomoun bude kralovat po mně, on usedne na můj trůn. Proč se stal králem Adónijáš? 14A když tam ještě budeš mluvit s králem, přijdu za tebou a potvrdím tvá slova. 15Bat-šeba tedy vešla ke králi do pokoje. (Král velice zestárl a Abíšag Šúnemitská sloužila králi.) 16Bat-šeba poklekla a klaněla se králi. Král se zeptal: Co je s tebou? 17Odpověděla mu: Můj pane! Ty jsi své otrokyni přísahal při Hospodinu, svém Bohu: Tvůj syn Šalomoun bude kralovat po mně, on usedne na můj trůn. 18Ale nyní, pohleď, Adónijáš se stal králem a ty, můj pane a králi, o tom nevíš! 19Obětoval množství skotu, vykrmeného dobytka a bravu, pozval všechny královské syny, kněze Ebjátara a velitele armády Jóaba, ale tvého otroka Šalomouna nepozval. 20A nyní, můj pane a králi, oči všech Izraelců jsou upřeny na tebe, abys jim oznámil, kdo usedne na trůn mého pána a krále po něm. 21Jinak se stane, až můj pán a král ulehne se svými otci, že já a můj syn Šalomoun budeme považováni za hříšníky. 22Ještě když mluvila s králem, přišel prorok Nátan. 23Oznámili králi: Je zde prorok Nátan. Přišel před krále a poklonil se před králem tváří k zemi. 24Nátan se zeptal: Můj pane a králi, ty jsi řekl: Adónijáš bude kralovat po mně, on usedne na můj trůn? 25Neboť dnes sestoupil, aby obětoval množství skotu, vykrmeného dobytka a bravu, a pozval všechny královské syny, velitele armády a kněze Ebjátara. A teď jedí a pijí před ním a volají: Ať žije král Adónijáš! 26Ale mě, tvého otroka, kněze Sádoka, Benajáše, syna Jójadova, ani tvého otroka Šalomouna nepozval. 27Stala se tato věc od mého pána a krále, aniž bys svým otrokům oznámil, kdo usedne na trůn mého pána a krále po něm? 28Král David odpověděl: Zavolejte mi Bat-šebu! Přišla před krále a stála před králem. 29Potom král přísahal: Jakože živ je Hospodin, který vykoupil mou duši z každého soužení, 30tak jako jsem ti přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele, slovy: Tvůj syn Šalomoun bude kralovat po mně, on usedne na můj trůn místo mě, tak dnes učiním. 31Bat-šeba poklekla s tváří k zemi, klaněla se králi a řekla: Ať žije můj pán a král David navěky. 32Nato král David řekl: Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jójadova. I přišli před krále. 33Král jim řekl: Vezměte s sebou otroky svého pána, mého syna Šalomouna posaďte na mou mezkyni a přiveďte ho dolů ke Gichónu. 34Tam ať ho kněz Sádok a prorok Nátan pomažou za krále nad Izraelem. Nato zatrubte na beraní roh a volejte: Ať žije král Šalomoun! 35Pak vystupte za ním a on ať jde a usedne na můj trůn, on bude kralovat místo mě. Jej jsem ustanovil, aby byl vévodou nad Izraelem a Judou. 36Benajáš, syn Jójadův, králi odpověděl: Amen. Tak ať promluví Hospodin, Bůh mého pána a krále. 37Jako byl Hospodin s mým pánem a králem, tak ať je s Šalomounem a ať vyvýší jeho trůn nad trůn mého pána a krále Davida. 38Kněz Sádok, prorok Nátan, Benajáš, syn Jójadův, a Keretejci i Peletejci sestoupili, posadili Šalomouna na mezkyni krále Davida a přivedli ho ke Gichónu. 39Kněz Sádok vzal ze stanu roh s olejem a Šalomouna pomazal. Nato zatroubili na beraní roh a všechen lid volal: Ať žije král Šalomoun! 40Všechen lid šel vzhůru za ním, lid hrál na flétny a převelice se radoval, až země jejich halasem pukala. 41Uslyšel to Adónijáš a všichni pozvaní, kteří byli s ním a už dojedli. Když Jóab uslyšel zvuk beraního rohu, zeptal se: Proč je ve městě takový velký halas? 42Ještě když mluvil, přišel Jónatan, syn kněze Ebjátara. Adónijáš řekl: Pojď, vždyť jsi oddaný muž, jistě přinášíš dobrou zprávu. 43Ale Jónatan Adónijášovi odpověděl: Kdepak, náš pán a král David ustanovil králem Šalomouna. 44Král s ním poslal kněze Sádoka, proroka Nátana, Benajáše, syna Jójadova, a Keretejce i Peletejce, posadili ho na královu mezkyni 45a kněz Sádok a prorok Nátan ho pomazali v Gichónu za krále. Pak odtamtud šli radostně vzhůru a celé město se shluklo. To je ten halas, který jste slyšeli. 46Šalomoun již usedl na královský trůn. 47A královi otroci již přišli poblahopřát našemu pánu a králi Davidovi slovy: Ať Bůh učiní jméno Šalomounovo větším nad tvé jméno a vyvýší jeho trůn nad tvůj trůn. A král se poklonil na své posteli. 48Král také promluvil takto: Požehnaný je Hospodin, Bůh Izraele, že dal dnes toho, kdo usedl na můj trůn, a mé oči to vidí. 49Nato všichni pozvaní, kteří byli s Adónijášem, vyděšeně vstali a šli každý svou cestou. 50Adónijáš se bál Šalomouna, vstal, šel a chytil se rohů oltáře. 51Šalomounovi bylo oznámeno: Hle, Adónijáš se bojí krále Šalomouna a chytil se rohů oltáře se slovy: Ať mi nejprve král Šalomoun odpřisáhne, že neusmrtí svého otroka mečem. 52Šalomoun řekl: Jestliže bude oddaný, nespadne mu ani vlas na zem. Ale jestliže při něm bude něco zlého, zemře. 53Král Šalomoun poslal, aby ho odvedli od oltáře. Když přišel a poklonil se před králem, Šalomoun mu řekl: Jdi domů.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   The First Book of the KINGS, commonly called The Third Book of the KINGS.
1Kgs 1:1 Abishag cherishes David in his extreme age.
1Kgs 1:5 Adonijah, David's darling, usurps the kingdom.
1Kgs 1:11 By the council of Nathan,
1Kgs 1:15 Bath-sheba moves the king,
1Kgs 1:22 and Nathan seconds her.
1Kgs 1:28 David renews his oath to Bath-sheba.
1Kgs 1:32 Solomon, by David's appointment, being anointed king by Zadok and Nathan, the people triumph.
1Kgs 1:41 Jonathan bringing the news, Adonijah's guests fly.
1Kgs 1:50 Adonijah, flying to the horns of the altar, upon his good behaviour, is dismissed by Solomon.
old. David was probably now about sixty-nine years of age. He was thirty years old when he began to reign, reigned forty, and died in his seventieth year; and the transactions mentioned here are supposed to have taken place about a year before his death. Sixty-nine was not an advanced age; but he had been exhausted with various fatigues, and especially family afflictions, so that he was much older in constitution than in years.
2Sam 5:4 1Chr 23:1 1Chr 29:27 1Chr 29:28 Ps 90:10
and stricken in years. Heb. and entered into days.
Gen 18:11 Gen 24:1 Josh 23:1 Josh 23:2 Luke 1:7

 2   Let there be sought. Heb. Let them seek. a young virgin. Heb. a damsel, a virgin. stand.
Deut 10:8 1Sam 16:21 1Sam 16:22 2Chr 29:11
cherish him. Heb. be a cherisher unto him. lie.
Gen 16:5 Deut 13:6 2Sam 12:3 Mic 7:5
get heat.
Eccl 4:11

 3   So.
Esth 2:2 Esth 2:4
Abishag.
1Kgs 2:17 - 1Kgs 2:25
Shunammite.
Josh 19:18 1Sam 28:4 2Kgs 4:8 2Kgs 4:25

 4   knew her not.
Matt 1:25

 5   Adonijah.
2Sam 3:4 1Chr 3:2
exalted.
1Kgs 1:11 1Kgs 2:24 Exod 9:17 Pro 16:18 Pro 18:12 Luke 14:11 Luke 18:14
I will.
Deut 17:15 Judg 9:2 1Chr 22:5 - 1Chr 22:11 1Chr 28:5 1Chr 29:1
be king. Heb. reign. and he.
Deut 17:16 2Sam 15:1 Isa 2:7

 6   had not.
1Sam 3:13 Pro 22:15 Pro 23:13 Pro 23:14 Pro 29:15 Heb 12:5 Heb 12:6
at any time. Heb. from his days. very.
1Sam 9:2 1Sam 10:23 2Sam 14:25
bare him.
2Sam 3:3 2Sam 3:4 1Chr 3:2

 7   And he conferred. Heb. his words were.
2Sam 15:12 Ps 2:2
Joab.
1Kgs 2:28 2Sam 8:16 2Sam 20:23
Abiathar.
1Sam 22:20 - 1Sam 22:23 2Sam 15:24 - 2Sam 15:29 2Sam 15:35 2Sam 20:25
following Adonijah helped him. Heb. helped after Adonijah.
1Kgs 2:22 1Kgs 2:26 - 1Kgs 2:35

 8   Zadok.
1Kgs 2:35 2Sam 8:17 2Sam 8:18 2Sam 20:25 1Chr 27:5 1Chr 27:6 Ezek 44:15
Nathan.
2Sam 7:2 - 2Sam 7:4 2Sam 12:1 - 2Sam 12:15
Shimei.
1Kgs 4:18 Zech 12:13
the mighty.
2Sam 23:8 - 2Sam 23:39 1Chr 11:10 - 1Chr 11:47

 9   Adonijah. The Oriental banquet, in consequence of the intense heat, is often spread upon the verdant turf, beneath the shade of a tree, where the streaming rivulet supplies the company with wholesome water, and excites a gentle breeze to cool their burning temples.
slew.
2Sam 15:12 Pro 15:8
En-rogel. or, the well Rogel.
2Sam 17:17
called.
2Sam 13:23 - 2Sam 13:27 2Sam 15:11

 10   1Kgs 1:8 1Kgs 1:19 2Sam 12:1 - 2Sam 12:15

 11   Nathan.
2Sam 7:12 - 2Sam 7:17 2Sam 12:24 2Sam 12:25 1Chr 22:9 1Chr 22:10 1Chr 28:4 1Chr 28:5 1Chr 29:1
Adonijah.
1Kgs 1:5
Haggith.
2Sam 3:4

 12   let me.
Pro 11:14 Pro 20:18 Pro 27:9 Jer 38:15
save.
1Kgs 1:21 Gen 19:17 Acts 27:31
the life.
Judg 9:5 2Kgs 11:1 2Chr 21:4 2Chr 22:10 Matt 21:38

 13   Assuredly.
1Kgs 1:11 1Kgs 1:17 1Kgs 1:30 1Chr 22:6 - 1Chr 22:13
sit.
1Kgs 1:17 1Kgs 1:24 1Kgs 1:30 1Kgs 1:35 1Kgs 1:48 1Kgs 2:12 Deut 17:18 1Chr 29:23 Ps 132:11 Ps 132:12 Isa 9:7 Jer 33:21 Luke 1:32 Luke 1:33

 14   I also.
1Kgs 1:17 - 1Kgs 1:27 2Cor 13:1
confirm. Heb. fill up.


 15   very old.
1Kgs 1:2 - 1Kgs 1:4

 16   bowed.
1Kgs 1:23 1Sam 20:41 1Sam 24:8 1Sam 25:23
And the.
1Kgs 2:20 Esth 7:2 Matt 20:21 Matt 20:32
What wouldest thou? Heb. What to thee?


 17   My lord.
Gen 18:12 1Pet 3:6
thou swarest. It is not recorded when or upon what occasion David sware to Bathsheba that Solomon should succeed him; but it is supposed, with some degree of probability, that it took place after Absalom's rebellion; and as God himself had settled the succession, he might very properly give her this assurance.
1Kgs 1:13 1Kgs 1:30

 18   Adonijah.
1Kgs 1:5 1Kgs 1:24 2Sam 15:10
thou knowest.
1Kgs 1:11 1Kgs 1:24 1Kgs 1:27 Acts 3:17

 19   1Kgs 1:7 - 1Kgs 1:10 1Kgs 1:25

 20   the eyes.
2Chr 20:12 Ps 25:15 Ps 123:2 Zech 3:9
that thou. At this time the monarchy of Israel was unsettled; no man knew who was to succeed to the crown; and the minds of the people were as unsettled as the succession. It was neither hereditary nor elective: the king, as was anciently the case in most countries, named his successor; but in this instance, God had already assigned the throne to Solomon.
2Sam 23:2 1Chr 22:8 - 1Chr 22:10 1Chr 28:5 1Chr 28:6 1Chr 28:10 1Chr 29:1

 21   sleep.
1Kgs 2:10 Gen 15:15 Deut 31:16
that I. That is, when Adonijah is established on the throne, I and my son Solomon shall be put to death as state criminals. The history of the world demonstrates, that the lust of dominion has tempted men to commit the most enormous crimes. A father has destroyed his son, a son deposed a father, and a brother murdered a brother, in order to obtain a crown!
offenders. Heb. sinners.
1Kgs 2:15 1Kgs 2:22 - 1Kgs 2:24

 22   Gen 24:15 Job 1:16 - Job 1:18 Dan 9:20

 23   he bowed.
1Kgs 1:16 Rom 13:7 1Pet 2:17

 24   hast thou.
1Kgs 1:14 1Kgs 1:18
reign.
1Kgs 1:5 1Kgs 1:13 1Kgs 1:17

 25   slain.
1Kgs 1:9 1Kgs 1:19 1Sam 11:14 1Sam 11:15 1Chr 29:21 - 1Chr 29:13
God save king Adonijah. Heb. Let king Adonijah live.
1Kgs 1:34 1Sam 10:24 2Sam 16:16 2Kgs 11:12 2Chr 23:11
; *margins
Matt 21:9 Mark 11:9 Mark 11:10 Luke 19:38

 26   1Kgs 1:8 1Kgs 1:19 2Sam 7:2 2Sam 7:12 - 2Sam 7:17 2Sam 12:25

 27   and thou.
1Kgs 1:24 2Kgs 4:27 John 15:15

 28   Call me. She appears to have gone out when Nathan entered; and he retired when she was readmitted.
into the king's presence. Heb. before the king.
1Kgs 1:28

 29   As the.
1Kgs 2:24 1Kgs 17:1 1Kgs 18:10 Judg 8:19 1Sam 14:39 1Sam 14:45 1Sam 19:6 1Sam 20:21 2Sam 12:5 2Kgs 4:30 2Kgs 5:16 2Kgs 5:20
hath.
Gen 48:16 2Sam 4:9 Ps 34:19 - Ps 34:22 Ps 72:14 Ps 136:24 Ps 138:7

 30   Even as I sware.
1Kgs 1:13 1Kgs 1:17

 31   did reverence.
2Sam 9:6 Esth 3:2 Matt 21:37 Eph 5:33 Heb 12:9
Let my.
1Kgs 1:25 Neh 2:3 Dan 2:4 Dan 3:9 Dan 5:10 Dan 6:6 Dan 6:21

 32   Zadok.
1Kgs 1:8 1Kgs 1:26 1Kgs 1:38

 33   Take.
2Sam 20:6
and cause. Maimonides informs us, that it was a capital offence for any one to ride on the king's mule, to sit on his throne, or to handle his sceptre, without permission; and as David ordered Solomon to ride on his own mule, etc., it was ample evidence that he had appointed him his successor.
to ride.
1Kgs 1:5 1Kgs 1:38 1Kgs 1:44 Gen 41:43 Esth 6:6 - Esth 6:11
mine own mule. Heb. the mule which belongeth to me.
Lev 19:19
Gihon.
1Kgs 1:38 1Kgs 1:45 2Chr 32:30

 34   Zadok.
1Kgs 19:16 1Sam 10:1 1Sam 16:3 1Sam 16:12 1Sam 16:13 2Sam 2:4 2Sam 5:3 2Kgs 9:3 2Kgs 9:6 2Kgs 11:12 2Chr 23:11 Ps 45:7 Ps 89:20 Ps 89:36 Isa 45:1 Acts 10:38 2Cor 1:21 2Cor 1:22
blow ye.
2Sam 15:10 2Kgs 9:13 2Kgs 11:14 Ps 98:5 - Ps 98:7
God.
1Kgs 1:25 2Kgs 11:12

 35   sit.
1Kgs 1:13 1Kgs 1:17 1Kgs 2:12
I have.
1Kgs 2:15 1Chr 23:1 1Chr 28:4 1Chr 28:5 Ps 2:6 Ps 72:1
*title
1Kgs 1:35 Ps 72:1 Ps 72:2

 36   Amen.
Deut 27:15 - Deut 27:26 Ps 72:19 Jer 11:5 Jer 28:6 Matt 6:13 Matt 28:20 1Cor 14:16
the Lord.
1Sam 25:29 1Chr 17:27 Ps 18:2 Ps 63:1 Ps 89:20 Ps 89:26

 37   As the.
1Kgs 3:7 - 1Kgs 3:9 Exod 3:12 Josh 1:5 Josh 1:17 1Sam 20:13 1Chr 28:20 2Chr 1:1 Ps 46:7 Ps 46:11 Isa 8:10 Matt 1:23 Rom 8:31
and make.
1Kgs 1:47 2Sam 24:3 2Kgs 2:9 Ps 72:8 Ps 72:17 - Ps 72:19 Ps 89:27 Dan 7:14

 38   Zadok.
1Kgs 1:8 1Kgs 1:26
the Cherethites.
1Sam 30:14 2Sam 8:18 2Sam 15:18 2Sam 20:20 - 2Sam 20:23 1Chr 18:17 Zeph 2:5
king David's.
1Kgs 1:33

 39   an horn.
1Sam 16:13
out.
Exod 30:23 - Exod 30:33 Ps 89:20
anointed.
1Chr 29:22
all the people.
1Kgs 1:25 1Sam 10:24 2Kgs 11:12 2Chr 23:11 2Chr 23:13

 40   pipes. or, flutes.
Dan 3:5
rejoiced.
1Sam 11:15 2Kgs 11:14 2Kgs 11:20 1Chr 12:38 - 1Chr 12:40 Ps 97:1 Zech 9:9 Luke 19:37 Rev 11:15 - Rev 11:18
the earth rent. We use a similar expression in precisely the same sense: "They rent the air with their cries."


 41   as they.
Job 20:5 Pro 14:13 Eccl 7:4 - Eccl 7:6 Matt 24:38 Matt 24:39 Luke 17:26 - Luke 17:29
Wherefore.
Exod 32:17 Job 15:21 Job 15:22 Ps 73:18 - Ps 73:20
the city.
Matt 21:9 - Matt 21:11 Matt 21:15 Acts 21:31

 42   Jonathan.
2Sam 15:36 2Sam 17:17
a valiant.
1Kgs 22:18 2Sam 18:27 2Kgs 9:22 Isa 57:21 1Thess 5:2 1Thess 5:3

 43   Verily.
1Kgs 1:32 - 1Kgs 1:40

 44  

 45   Gihon. This was a fountain on the west of Jerusalem, (consequently in an opposite direction to En-rogel on the east, where Adonijah was proclaimed king,) of which there were two pools, an upper and a lower. (1Chr 32:30.) There is a large square cistern in the ravine west of the city, mentioned by Dr. Richardson as a little to the south of the Jaffa gate, which Dr. Pococke describes as a basin about 250 paces long and 100 broad. It is commonly called the pool of Bathsheba, but seems to be the lower pool of Gihon. "Nearly a mile to the N. N. W. is the pool of Gihon, which I suppose to be the upper pool. It is a very large basin, and, if I mistake not, is cut down about ten feet into the rock, there being a way down to it by steps. It was almost dry at that time, and seems designed to receive the rain waters which come from the hills about it. There is a canal from the pool to the city, which is uncovered part of the way, and, it is said, goes to the pool in the streets near the holy sepulchre. The fountain of Gihon arose either in the upper pool, or out of the high ground above it. "--Travels, book i. ch. 6.
the city.
1Kgs 1:40 1Sam 4:5 Ezra 3:13
This is.
1Kgs 14:6 1Sam 28:14 Dan 5:26 - Dan 5:28

 46   1Kgs 1:13 1Chr 29:23 Ps 132:11 Hag 2:22

 47   bless.
Exod 12:32 2Sam 8:10 2Sam 21:3 Ezra 6:10 Ps 20:1 - Ps 20:4
God.
1Kgs 1:37 Luke 19:38
bowed.
Gen 47:31 Heb 11:21

 48   Blessed.
Gen 14:20 1Chr 29:10 1Chr 29:20 Neh 9:5 Ps 34:1 Ps 41:13 Ps 72:17 - Ps 72:19 Ps 103:1 Ps 103:2 Ps 145:2 Dan 4:34 Luke 1:46 Luke 1:47 Luke 1:68 Luke 1:69 Eph 1:3 1Pet 1:3
which.
1Kgs 3:6 1Chr 17:11 - 1Chr 17:14 1Chr 17:17 Ps 132:11 Ps 132:12 Pro 17:6
mine eyes.
2Sam 24:3 Ps 128:5 Ps 128:6

 49   Pro 28:1 Isa 21:4 Isa 21:5 Dan 5:4 - Dan 5:6

 50   caught.
1Kgs 2:28 Exod 21:14 Exod 38:2 Ps 118:27

 51   1Kgs 1:51

 52   there shall.
1Sam 14:45 2Sam 14:11 Matt 10:30 Luke 21:18 Acts 27:34
wickedness.
1Kgs 2:21 - 1Kgs 2:25 Job 15:22 Pro 13:6 Pro 21:12

 53   bowed himself.
1Kgs 1:16 1Kgs 1:31 2Sam 1:2
Go to.
1Kgs 2:36 2Sam 14:24 2Sam 14:28 Pro 24:21


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova