Czech Study Bible Translation (CZ)1 Corinthians - 1. chapter - 1 Corinthians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží, a bratr Sosthenes 2církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho: 3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista. 4Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši: 5Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i v každém poznání, 6tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo, 7takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. 8On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista. 9Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. 10Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku. 11Neboť lidé z domu Chloé mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. 12Mluvím o tom, že každý z vás říká: ‚Já jsem Pavlův‘, ‚Já zase Apollův‘, ‚Já zase Kéfův ‘, ‚A já Kristův‘. 13Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni v Pavlovo jméno? 14Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispa a Gaia nikoho z vás nepokřtil, 15aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokřtěni v mé jméno. 16Pokřtil jsem i Štěpánův dům. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho jiného pokřtil. 17Neboť Kristus mne neposlal křtít, ale hlásat evangelium, a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. 18Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. 19Je napsáno: ‚ Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ 20Kde je moudrý? Kde je učitel Zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím? 21Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. 22Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost, 23my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství, 24ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista — Boží moc a Boží moudrost. 25Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. 26Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal: není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. 27Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné; 28a co je u světa neurozené a méněcenné, to si vybral Bůh, vybral dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je, 29aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. 30Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením, 31aby se stalo tak, jak je napsáno: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1Cor 1:1 After his salutation and thanksgiving,
1Cor 1:10 he exhorts them to unity,
1Cor 1:12 and reproves their dissensions.
1Cor 1:18 God destroys the wisdom of the wise,
1Cor 1:21 by the foolishness of preaching;
1Cor 1:26 and calls not the wise, mighty, and noble,
1Cor 1:28 but the foolish, weak, and men of no account.
called.
Rom 1:1 Gal 2:7 Gal 2:8
an.
1Cor 3:9 1Cor 9:1 1Cor 9:2 1Cor 15:9 Luke 6:13 John 20:21 Acts 1:2 Acts 1:25 Acts 1:26 Acts 22:21 Rom 1:5 2Cor 11:5 2Cor 12:12 Gal 1:1 Eph 4:11 1Tim 1:1 1Tim 2:7
through.
1Cor 6:16 1Cor 6:17 John 15:16 2Cor 1:1 Gal 1:15 Gal 1:16 Eph 1:1 Col 1:1
Sosthenes.
Acts 18:17

 2   the church.
Acts 18:1 Acts 18:8 - Acts 18:11 2Cor 1:1 Gal 1:2 1Thess 1:1 2Thess 1:1 1Tim 3:15
to them.
Jude 1:1
sanctified.
1Cor 1:30 1Cor 6:9 - 1Cor 6:11 John 17:17 - John 17:19 Acts 15:9 Acts 26:18 Eph 5:26 Heb 2:11 Heb 10:10 Heb 13:12
called.
Rom 1:7 1Thess 4:7 2Tim 1:9 1Pet 1:15 1Pet 1:16
with.
Acts 7:59 Acts 7:60 Acts 9:14 Acts 9:21 Acts 22:16 2Thess 2:16 2Thess 2:17 2Tim 2:22
call. [Tois epikaloumenois to onoma *G3686*. ] That these words ought not to be rendered passively, is evident from the LXX., who translate the phrase [yikra be-shem,] "he shall call on the name" which is active, by [epikalesetai en onomati Theou,] or [en onomati Kyriou. ]
Gen 4:26 Gen 12:8 Gen 13:4 - Gen 13:7 Gen 13:8 - Gen 13:13
our Lord.
1Cor 8:6 Ps 45:11 Acts 10:36 Rom 3:22 Rom 10:12 Rom 14:8 Rom 14:9 2Cor 4:5 Phil 2:9 - Phil 2:11 Rev 19:16

 3   Rom 1:7 2Cor 1:2 Eph 1:2 1Pet 1:2

 4   thank.
Rom 1:8 Rom 6:17 Acts 11:23 Acts 21:20
the grace.
1Cor 1:3 John 10:30 John 14:14 John 14:16 John 14:26 John 15:26 1Tim 1:14

 5   in every.
1Cor 4:7 - 1Cor 4:10 Rom 11:12 2Cor 9:11 Eph 2:7 Eph 3:8
in all.
1Cor 12:8 1Cor 12:10 1Cor 14:5 1Cor 14:6 1Cor 14:26 Acts 2:4 2Cor 8:7 Eph 6:19 Col 4:3 Col 4:4
and in.
1Cor 8:11 1Cor 13:2 1Cor 13:8 Rom 15:4 2Cor 4:6 Eph 1:17 Phil 1:9 Col 1:9 Col 1:10 Col 2:3 Col 3:10 Jas 3:13 2Pet 3:18

 6   the.
1Cor 2:1 1Cor 2:2 Acts 18:5 Acts 20:21 Acts 20:24 Acts 22:18 Acts 23:11 Acts 28:23 1Tim 2:6 2Tim 1:8 1John 5:11 - 1John 5:13 Rev 1:2 Rev 1:9 Rev 6:9 Rev 12:11 Rev 12:17 Rev 19:10
was.
Mark 16:20 Acts 11:17 Acts 11:21 Rom 15:19 2Cor 12:12 Gal 3:5 Heb 2:3 Heb 2:4

 7   ye.
2Cor 12:13
waiting.
1Cor 4:5 Gen 49:18 Matt 25:1 Luke 12:36 Rom 8:19 Phil 3:20 1Thess 1:10 2Tim 4:8 Titus 2:13 Heb 9:28 Heb 10:36 Heb 10:37 Jas 5:7 Jas 5:8 2Pet 3:12 Jude 1:21
coming. Gr. revelation.
Luke 17:30 Col 3:4 2Thess 1:7 1Tim 6:14 1Tim 6:15 1Pet 1:13 1Pet 4:13 1Pet 5:4 1John 3:2

 8   confirm.
Ps 37:17 Ps 37:28 Rom 14:4 Rom 16:25 2Cor 1:21 1Thess 3:13 1Thess 5:24 2Thess 3:3 1Pet 5:10
blameless.
Eph 5:27 Phil 2:15 Col 1:22 1Thess 3:13 1Thess 5:23 1Thess 5:24 2Pet 3:14 Jude 1:24 Jude 1:25
the day.
Phil 1:6 Phil 1:10 Phil 2:16 2Pet 3:10

 9   God.
1Cor 10:13 Num 23:19 Deut 7:9 Deut 32:4 Ps 89:33 - Ps 89:35 Ps 100:5 Isa 11:5 Isa 25:1 Isa 49:7 Lam 3:22 Lam 3:23 Matt 24:35 1Thess 5:23 1Thess 5:24 2Thess 3:3 Titus 1:2 Heb 2:17 Heb 6:18 Heb 10:23 Heb 11:11 Rev 19:11
by.
Col 1:24 Rom 8:28 Rom 8:30 Rom 9:24 Gal 1:15 1Thess 2:12 2Thess 2:14 2Tim 1:9 Heb 3:1 1Pet 5:10
the fellowship.
1Cor 1:30 1Cor 10:16 John 15:4 John 15:5 John 17:21 Rom 11:17 Gal 2:20 Eph 2:20 - Eph 2:22 Eph 3:6 Heb 3:14 1John 1:3 1John 1:7 1John 4:13

 10   I beseech.
1Cor 4:16 Rom 12:1 2Cor 5:20 2Cor 6:1 2Cor 10:1 Gal 4:12 Eph 4:1 Phlm 1:9 Phlm 1:10 1Pet 2:11
by the.
Rom 15:30 1Thess 4:1 1Thess 4:2 2Thess 2:1 1Tim 5:21 2Tim 4:1
that ye.
Ps 133:1 Jer 32:39 John 13:34 John 13:35 John 17:23 Acts 4:32 Rom 12:16 Rom 15:5 Rom 15:6 Rom 16:17 2Cor 13:11 Eph 4:1 - Eph 4:7 Eph 4:31 Eph 4:32 Phil 1:27 Phil 2:1 - Phil 2:4 Phil 3:16 1Thess 5:13 Jas 3:13 - Jas 3:18 1Pet 3:8 1Pet 3:9
divisions. Gr. schisms.
1Cor 11:18 1Cor 12:25 Matt 9:16 Mark 2:21 John 7:43 John 9:16 John 10:19
*Gr:
1Cor 1:10

 11   it hath.
1Cor 11:18 Gen 27:42 Gen 37:2 1Sam 25:14 - 1Sam 25:17
that there.
1Cor 3:3 1Cor 6:1 - 1Cor 6:7 Pro 13:10 Pro 18:6 2Cor 12:20 Gal 5:15 Gal 5:20 Gal 5:26 Phil 2:14 1Tim 6:4 2Tim 2:23 - 2Tim 2:25 Jas 4:1 Jas 4:2

 12   this.
1Cor 7:29 1Cor 15:50 2Cor 9:6 Gal 3:17
I am.
1Cor 3:4 - 1Cor 3:6 1Cor 3:21 - 1Cor 3:23 1Cor 4:6
Apollos.
1Cor 16:12 Acts 18:24 - Acts 18:28 Acts 19:1
Cephas.
1Cor 9:5 1Cor 15:5 John 1:42 Gal 2:9

 13   Christ.
2Cor 11:4 Gal 1:7 Eph 4:5
Paul.
1Cor 6:19 1Cor 6:20 Rom 14:9 2Cor 5:14 2Cor 5:15 Titus 2:14
or.
1Cor 1:15 1Cor 10:2 Matt 28:19 Acts 2:38 Acts 10:48 Acts 19:5

 14   thank.
1Cor 1:4 1Cor 14:18 2Cor 2:14 Eph 5:20 Col 3:15 Col 3:17 1Thess 5:18 1Tim 1:12 Phlm 1:4
Crispus.
Acts 18:8
Gaius.
Rom 16:23 3John 1:1 - 3John 1:4

 15   I.
John 3:28 John 3:29 John 7:18 2Cor 11:2

 16   household.
1Cor 16:15 1Cor 16:17 Acts 16:15 Acts 16:33

 17   not to.
John 4:2 Acts 10:48 Acts 26:17 Acts 26:18
not.
1Cor 2:1 1Cor 2:4 1Cor 2:13 2Cor 4:2 2Cor 10:3 2Cor 10:4 2Cor 10:10 2Pet 1:16
words. or, speech.
1Cor 2:5

 18   the preaching.
1Cor 1:23 1Cor 1:24 1Cor 2:2 Gal 6:12 - Gal 6:14
to.
Acts 13:41 2Cor 2:15 2Cor 2:16 2Cor 4:3 2Thess 2:10
foolishness.
1Cor 1:21 1Cor 1:23 1Cor 1:25 1Cor 2:14 1Cor 3:19 Acts 17:18 Acts 17:32
unto.
1Cor 1:24 1Cor 15:2 Ps 110:2 Ps 110:3 Rom 1:16 2Cor 10:4 1Thess 1:5 Heb 4:12

 19   1Cor 3:19 Job 5:12 Job 5:13 Isa 19:3 Isa 19:11 Isa 29:14 Jer 8:9

 20   is the wise.
Isa 33:18 Isa 53:1
hath.
1Cor 1:19 2Sam 15:31 2Sam 16:23 2Sam 17:14 2Sam 17:23 Job 12:17 Job 12:20 Job 12:24 Isa 44:25 Rom 1:22

 21   in.
1Cor 1:24 Dan 2:20 Rom 11:33 Eph 3:10
the wisdom. Dr. Lightfoot well observes, "that [sophia *G4678* tou *G5120* theos *G2316*,] the wisdom of God, is not to be understood of that wisdom which had God for its author, but of that wisdom which had God for its object. There was, among the heathen, [sophia *G4678* tes physeos,] wisdom about natural things, that is philosophy; and [sophia *G4678* tou *G5120* theos *G2316*,] wisdom about God, that is, divinity. But the world, in its divinity, could not, by wisdom, know God." The wisest of the heathen had no just and correct views of the Divine nature; of which the works of Cicero and Lucretius are incontestable proofs.
the world.
Matt 11:25 Luke 10:21 Rom 1:20 - Rom 1:22 Rom 1:28
the foolishness.
1Cor 1:18

 22   the Jews.
Matt 12:38 Matt 12:39 Matt 16:1 - Matt 16:4 Mark 8:11 Luke 11:16 Luke 11:20 John 2:18 John 4:28
the Greeks.
Acts 17:18 - Acts 17:21

 23   we.
1Cor 1:18 1Cor 2:2 Luke 24:46 Luke 24:47 Acts 7:32 - Acts 7:35 Acts 10:39 - Acts 10:43 2Cor 4:5 Gal 3:1 Gal 6:14 Eph 3:8
unto the Jews.
Isa 8:14 Isa 8:15 Matt 11:6 Matt 13:57 Luke 2:34 John 6:53 - John 6:66 Rom 9:32 Rom 9:33 Gal 5:11 1Pet 2:8
foolishness.
1Cor 1:28 1Cor 2:14

 24   called.
1Cor 1:2 1Cor 1:9 Luke 7:35 Rom 8:28 - Rom 8:30 Rom 9:24
the power.
1Cor 1:18 Rom 1:4 Rom 1:16
the wisdom.
1Cor 1:30 Pro 8:1 Pro 8:22 - Pro 8:30 Col 2:3

 25   the foolishness.
1Cor 1:18 1Cor 1:27 - 1Cor 1:29 Exod 13:17 Exod 14:2 - Exod 14:4 Josh 6:2 - Josh 6:5 Judg 7:2 - Judg 7:8 Judg 15:15 Judg 15:16 1Sam 17:40 - 1Sam 17:51 1Kgs 20:14 - 1Kgs 20:22 Zech 4:6 Zech 4:7 Zech 12:7 Zech 12:8 Rom 11:33 - Rom 11:36

 26   that.
1Cor 1:20 1Cor 2:3 - 1Cor 2:6 1Cor 2:13 1Cor 3:18 - 1Cor 3:20 Zeph 3:12 Matt 11:25 Matt 11:26 Luke 10:21 John 7:47 - John 7:49 Jas 3:13 - Jas 3:17
not many mighty.
Luke 1:3
*Gr:
1Cor 1:26 Luke 18:24 Luke 18:25 John 4:46 - John 4:53 John 19:38 John 19:39 Acts 13:7 Acts 13:12 Acts 17:34 Phil 4:22 Jas 1:9 - Jas 1:11 Jas 2:5 2John 1:1

 27   Ps 8:2 Isa 26:5 Isa 26:6 Isa 29:14 Isa 29:19 Zeph 3:12 Matt 4:18 - Matt 4:22 Matt 9:9 Matt 11:25 Matt 21:16 Luke 19:39 Luke 19:40 Luke 21:15 Acts 4:11 - Acts 4:21 Acts 6:9 Acts 6:10 Acts 7:35 Acts 7:54 Acts 17:18 Acts 24:24 Acts 24:25 2Cor 4:7 2Cor 10:4 2Cor 10:5 2Cor 10:10

 28   things which.
Rom 4:17 2Cor 12:11
to bring.
1Cor 2:6 Deut 28:63 Job 34:19 Job 34:20 Job 34:24 Ps 32:10 Ps 37:35 Ps 37:36 Isa 2:11 Isa 2:17 Isa 17:13 Isa 17:14 Isa 37:36 Isa 41:12 Dan 2:34 Dan 2:35 Dan 2:44 Dan 2:45 Rev 18:17

 29   1Cor 1:31 1Cor 4:7 1Cor 5:6 Ps 49:6 Isa 10:15 Jer 9:23 Rom 3:19 Rom 3:27 Rom 4:2 Rom 15:17 Eph 2:9

 30   in.
1Cor 12:18 1Cor 12:27 Isa 45:17 John 15:1 - John 15:6 John 17:21 - John 17:23 Rom 8:1 Rom 12:5 Rom 16:7 Rom 16:11 2Cor 5:17 2Cor 12:2 Eph 1:3 Eph 1:4 Eph 1:10 Eph 2:10
of God.
Rom 11:36 2Cor 5:18 - 2Cor 5:21
wisdom.
1Cor 1:24 1Cor 12:8 Pro 1:20 Pro 2:6 Pro 8:5 Dan 2:20 Luke 21:15 John 1:18 John 8:12 John 14:6 John 17:8 John 17:26 2Cor 4:6 Eph 1:17 Eph 1:18 Eph 3:9 Eph 3:10 Col 2:2 Col 2:3 Col 3:16 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17 Jas 1:5
righteousness.
Ps 71:15 Ps 71:16 Isa 45:24 Isa 45:25 Isa 54:17 Jer 23:5 Jer 23:6 Jer 33:16 Dan 9:24 Rom 1:17 Rom 3:21 - Rom 3:24 Rom 4:6 Rom 4:25 Rom 5:19 Rom 5:21 2Cor 5:21 Phil 3:9 2Pet 1:1
sanctification.
1Cor 1:2 1Cor 6:11 Matt 1:21 John 17:17 - John 17:19 Acts 26:18 Rom 8:9 Gal 5:22 - Gal 5:24 Eph 2:10 Eph 5:26 1Pet 1:2 1John 5:6
redemption.
1Cor 15:54 - 1Cor 15:57 Hos 13:14 Rom 3:24 Rom 8:23 Gal 1:4 Gal 3:13 Eph 1:7 Eph 4:30 Col 1:14 Titus 2:14 Heb 9:12 1Pet 1:18 1Pet 1:19 Rev 5:9 Rev 14:4

 31   1Chr 16:10 1Chr 16:35 Ps 105:3 Isa 41:16 Isa 45:25 Jer 4:2 Jer 9:23 Jer 9:24 2Cor 10:17 Gal 6:13 Gal 6:14 Phil 3:3
*Gr:
1Cor 1:31


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.046 s.