Czech Study Bible Translation (CZ)1 John - 2. chapter - 1 John - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. 2On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. 3A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4Kdo říká: ‚ Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. 5Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. 6Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. 7Milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli. 8A opět vám píšu přikázání nové, a to je pravdivé v něm i ve vás, že tma pomíjí a to pravé světlo již svítí. 9Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 10Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. 11Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě, ve tmě chodí a neví, kam jde; neboť tma oslepila jeho oči. 12Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 13Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho Zlého. 14Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého. 15Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.  16Neboť všechno, co je ve světě — žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života — není z Otce, ale ze světa.  17A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. 18Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina. 19Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. 20Vy však máte pomazání od toho Svatého a víte to všichni. 21Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale proto, že ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. 22Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. 23Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. 24Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu a v Otci. 25A toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil: věčný život. 26Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. 27Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. 28Nyní tedy, dítky, zůstávejte v něm, abychom nabyli radostné důvěry, až se zjeví, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. 29Víte-li, že je spravedlivý, vězte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1John 2:1 He comforts them against the sins of infirmity.
1John 2:3 Rightly to know God is to keep his commandments;
1John 2:9 to love our brethren;
1John 2:15 and not to love the world.
1John 2:18 We must beware of seducers;
1John 2:20 from whose deceits the godly are safe, preserved by perseverance in faith, and holiness of life.
little.
1John 2:12 1John 2:13 1John 3:7 1John 3:18 1John 4:4 1John 5:21 John 13:33 John 21:5 1Cor 4:14 1Cor 4:15 Gal 4:19
these.
1John 1:3 1John 1:4 1Tim 3:14
that.
Ps 4:4 Ezek 3:21 John 5:14 John 8:11 Rom 6:1 Rom 6:2 Rom 6:15 1Cor 15:34 Eph 4:26 Titus 2:11 - Titus 2:13 1Pet 1:15 - 1Pet 1:19 1Pet 4:1 - 1Pet 4:3
And if.
1John 1:8 - 1John 1:10
we have.
Rom 8:34 1Tim 2:5 Heb 7:24 Heb 7:25 Heb 9:24
Father.
Luke 10:22 John 5:19 - John 5:26 John 5:36 John 6:27 John 10:15 John 14:6 Eph 2:18 Jas 1:27 Jas 3:9
the righteous.
1John 2:29 1John 3:5 Zech 9:9 2Cor 5:21 Heb 7:26 1Pet 2:22 1Pet 3:18

 2   he is.
1John 1:7 1John 4:10 Rom 3:25 Rom 3:26 1Pet 2:24 1Pet 3:18
for the.
1John 4:14 1John 5:19 John 1:29 John 4:42 John 11:51 John 11:52 2Cor 5:18 - 2Cor 5:21 Rev 12:9

 3   hereby.
1John 2:4 - 1John 2:6 1John 3:14 1John 3:19 1John 4:13 1John 5:19
we know.
Isa 53:11
*He
1John 2:3 John 17:3 2Cor 4:6
if we.
1John 3:22 1John 3:23 1John 5:3 Ps 119:6 Ps 119:32 Luke 6:46 John 14:15 John 14:21 - John 14:24 John 15:10 John 15:14 1Thess 4:1 1Thess 4:2 Heb 5:9 Rev 22:14

 4   that saith.
1John 2:9 1John 1:6 1John 1:8 1John 1:10 1John 4:20 Jas 2:14 - Jas 2:16
I know.
Hos 8:2 Hos 8:3 Titus 1:16
is a.
1John 1:6 1John 1:8

 5   whoso.
1John 2:3 1John 2:4 Ps 105:45 Ps 106:3 Ps 119:2 Ps 119:4 Ps 119:146 Pro 8:32 Pro 28:7 Eccl 8:5 Ezek 36:27 Luke 11:28 John 14:21 John 14:23 Rev 12:17 Rev 14:12
in him.
1John 4:12 1John 4:18 Jas 2:22
hereby.
1John 2:27 1John 2:28 1John 3:24 1John 4:13 1John 4:15 1John 4:16 1John 5:20 John 6:56 John 15:5 Rom 8:1 1Cor 1:30 2Cor 5:17 2Cor 5:21 Col 2:9 Col 2:10

 6   that saith.
1John 2:4 1John 1:6
he.
1John 2:28 1John 3:6 John 15:4 - John 15:6
to walk.
1John 1:7 Ps 85:13 Matt 11:29 John 13:15 1Cor 11:1 Eph 5:2 1Pet 2:21

 7   I write.
1John 3:11 Acts 17:19 2John 1:5
but.
Lev 19:18 Lev 19:34 Deut 6:5 Matt 5:43 Matt 22:37 - Matt 22:40 Mark 12:29 - Mark 12:34 Rom 13:8 - Rom 13:10 Gal 5:13 Gal 5:14 Jas 2:8 - Jas 2:12

 8   a new.
1John 4:21 John 13:34 John 15:12
which.
1John 3:14 - 1John 3:16 1John 4:11 John 15:12 - John 15:15 2Cor 8:9 Eph 5:1 Eph 5:2 1Pet 1:21 1Pet 4:1 - 1Pet 4:3
the darkness.
Song 2:11 Song 2:12 Isa 9:2 Isa 60:1 - Isa 60:3 Matt 4:16 Luke 1:79 John 12:46 Acts 17:30 Acts 26:18 Rom 13:12 2Cor 4:4 - 2Cor 4:6 Eph 5:8 1Thess 5:5 - 1Thess 5:8
and the.
Ps 27:1 Ps 36:9 Ps 84:11 Mal 4:2 John 1:4 John 1:5 John 1:9 John 8:12 John 12:35 2Tim 1:10

 9   that saith.
1John 2:4
he is.
1John 1:6 John 9:41 Rom 2:18 - Rom 2:21
and hateth.
1John 3:13 - 1John 3:17
is in.
1John 2:11 Ps 82:5 1Cor 13:1 - 1Cor 13:3 2Pet 1:9

 10   that loveth.
1John 3:14 Hos 6:3 John 8:31 Rom 14:13 2Pet 1:10
occasion of stumbling. Gr. scandal.
Matt 13:21 Matt 18:7 Luke 17:1 Luke 17:2 Rom 9:32 Rom 9:33 Phil 1:10

 11   he that.
1John 2:9 John 12:35 Titus 3:3
and walketh.
Pro 4:19 John 12:35
because.
John 12:40 2Cor 3:14 2Cor 4:4 Rev 3:17

 12   write.
1John 2:7 1John 2:13 1John 2:14 1John 2:21 1John 1:4
little.
1John 2:1
your.
1John 1:7 1John 1:9 Ps 32:1 Ps 32:2 Luke 5:20 Luke 7:47 - Luke 7:50 Luke 24:47 Acts 4:12 Acts 10:43 Acts 13:38 Rom 4:6 Rom 4:7 Eph 1:7 Col 1:14
for.
Ps 25:11 Ps 106:8 Jer 14:7 Eph 4:32

 13   fathers.
1John 2:14 1Tim 5:1
because.
1John 2:3 1John 2:4 1John 5:20 Ps 91:14 Luke 10:22 John 8:19 John 14:7 John 17:3
him that.
1John 1:1 Ps 90:2
young.
1John 2:14 Ps 148:12 Pro 20:29 Joel 2:28 Zech 9:17 Titus 2:6
because.
1John 4:4 1John 5:4 1John 5:5 Eph 6:10 - Eph 6:12 1Pet 5:8 1Pet 5:9
the wicked.
1John 3:12 1John 5:18 Matt 13:19 Matt 13:38
little.
1John 2:1 1John 2:12
ye have known.
Matt 11:27 Luke 10:22 John 8:54 John 8:55 John 14:7 John 14:9 John 16:3 John 17:21 2Cor 4:6

 14   fathers.
1John 2:13
because ye are.
Eph 6:10 Phil 4:13 Col 1:11 2Tim 2:1
the word.
Ps 119:11 John 5:38 John 8:31 John 15:7 Col 3:16 Heb 8:10 2John 1:2 3John 1:3
ye have overcome.
Rev 2:7 - Rev 3:22

 15   Love not.
1John 4:5 1John 5:4 1John 5:5 1John 5:10 John 15:19 Rom 12:2 Gal 1:10 Eph 2:2 Col 3:1 Col 3:2 1Tim 6:10
If.
Matt 6:24 Luke 16:13 Jas 4:4
the love.
1John 3:17

 16   the lust of the flesh.
Num 11:4 Num 11:34 Ps 78:18 Ps 78:30 Pro 6:25 Matt 5:28 Rom 13:14 1Cor 10:6 Gal 5:17 Gal 5:24 Eph 2:3 Titus 2:12 Titus 3:3 1Pet 1:14 1Pet 2:11 1Pet 4:2 1Pet 4:3 1Pet 4:2 1Pet 4:3 2Pet 2:10 2Pet 2:18 Jude 1:16 - Jude 1:18
and the lust.
Gen 3:6 Gen 6:2 Josh 7:21 Job 31:1 Ps 119:36 Ps 119:37 Eccl 5:10 Eccl 5:11 Matt 4:8 Luke 4:5
and the pride.
Esth 1:3 - Esth 1:7 Ps 73:6 Dan 4:30 Rev 18:11 - Rev 18:17
is not.
Jas 3:15

 17   the world.
Ps 39:6 Ps 73:18 - Ps 73:20 Ps 90:9 Ps 102:26 Isa 40:6 - Isa 40:8 Matt 24:35 1Cor 7:31 Jas 1:10 Jas 1:11 Jas 4:14 1Pet 1:24
but.
Ps 143:10 Matt 7:21 Matt 21:31 Mark 3:35 John 7:17 Rom 12:2 Col 1:9 Col 4:12 1Thess 4:3 1Thess 5:18 Heb 10:36 1Pet 4:2
abideth.
Ps 125:1 Ps 125:2 Pro 10:25 John 4:14 John 6:58 John 10:28 - John 10:30 1Pet 1:5 1Pet 1:25

 18   Little.
John 21:5
it is.
2Tim 3:1 Heb 1:2 1Pet 1:5 1Pet 1:20 2Pet 3:3 Jude 1:18
ye have.
1John 4:3 Matt 24:5 Matt 24:11 Matt 24:24 Mark 13:6 Mark 13:21 Mark 13:22 Acts 20:29 Acts 20:30 2Thess 2:3 - 2Thess 2:12 1Tim 4:1 - 1Tim 4:3 2Tim 3:1 - 2Tim 3:6 2Tim 4:3 2Tim 4:4 2Pet 2:1
antichrist.
1John 2:22 1John 4:3 2John 1:7
whereby.
1Tim 4:1 2Tim 3:1

 19   went out.
Deut 13:13 Ps 41:9 Matt 13:20 Matt 13:21 Mark 4:5 Mark 4:6 Mark 4:16 Mark 4:17 Luke 8:13 John 15:2 Acts 15:24 Acts 20:30 2Pet 2:20 2Pet 2:21 Jude 1:19
for.
Job 17:9 Ps 37:28 Ps 125:1 Ps 125:2 Jer 32:38 - Jer 32:40 Matt 24:24 Mark 13:22 John 4:14 John 6:37 - John 6:39 John 10:28 - John 10:30 2Tim 2:10 2Tim 2:19 1Pet 1:2 - 1Pet 1:5 Jude 1:1
they might.
Rom 9:6 Rom 11:5 Rom 11:6 1Cor 11:19 2Tim 3:9 Heb 10:39

 20   ye have.
1John 2:27 1John 4:13 Ps 23:5 Ps 45:7 Ps 92:10 Isa 61:1 Luke 4:18 Acts 10:38 2Cor 1:21 2Cor 1:22 Heb 1:9
the Holy.
Ps 16:10 Ps 71:22 Isa 43:3 Mark 1:24 Luke 4:34 Acts 3:14 Rev 3:7 Rev 4:8
and ye.
Pro 28:5 John 10:4 John 10:5 John 14:26 John 16:13 1Cor 2:15 Heb 8:11

 21   because ye know not.
Pro 1:5 Pro 9:8 Pro 9:9 Rom 15:14 Rom 15:15 2Pet 1:12

 22   Who.
1John 2:4 1John 1:6 1John 4:20 John 8:44 Rev 3:9
he that.
1John 2:23 1John 4:3 1Cor 12:2 1Cor 12:3 2John 1:7 Jude 1:4
He is.
1John 2:18

 23   denieth.
1John 2:22 1John 4:15 Matt 11:27 Luke 10:22 John 5:23 John 8:19 John 10:30 John 14:9 John 14:10 John 15:23 John 15:24 2John 1:9 - 2John 1:11

 24   abide.
Ps 119:11 Pro 23:23 Luke 9:44 John 15:7 Col 3:16 Heb 2:1 Heb 3:14 2John 1:2 3John 1:3 Rev 3:3 Rev 3:11
which.
1John 2:7 Luke 1:2 John 8:25 Phil 4:15 2John 1:5 2John 1:6
ye also.
1John 1:3 1John 1:7 1John 4:13 1John 4:16 John 14:23 John 15:9 John 15:10 John 17:21 - John 17:24

 25   1John 1:2 1John 5:11 - 1John 5:13 1John 5:20 Dan 12:2 Luke 18:30 John 5:39 John 6:27 John 6:47 John 6:54 John 6:68 John 10:28 John 12:50 John 17:2 John 17:3 Rom 2:7 Rom 5:21 Rom 6:23 Gal 6:8 1Tim 1:16 1Tim 6:12 1Tim 6:19 Titus 1:2 Titus 3:7 Jude 1:21

 26   concerning.
1John 3:7 Pro 12:26 Ezek 13:10 Mark 13:22 Acts 20:29 Acts 20:30 2Cor 11:13 - 2Cor 11:15 Col 2:8 Col 2:18 1Tim 4:1 2Tim 3:13 2Pet 2:1 - 2Pet 2:3 2John 1:7

 27   the anointing.
1John 2:20 1John 3:24 John 4:14 1Pet 1:23 2John 1:2
and ye.
1John 2:20 1John 2:21 Jer 31:33 Jer 31:34 John 14:26 John 16:13 Heb 8:10 Heb 8:11
but.
1Cor 2:13 Eph 4:21 1Thess 2:13 1Tim 2:7 2Pet 1:16 2Pet 1:17
ye shall.
1John 2:28 John 8:31 John 8:32 John 15:4 - John 15:7 Col 2:6
him. or, it.


 28   little.
1John 2:1
when.
1John 3:2 Mark 8:38 Col 3:4 1Tim 6:14 2Tim 4:8 Titus 2:13 Heb 9:28 1Pet 1:7 1Pet 5:4 Rev 1:7
have.
1John 3:21 1John 4:17 Isa 25:9 Isa 45:17 Rom 9:33
at his.
Mal 3:2 Mal 4:5 1Cor 1:7 1Cor 15:23 1Thess 3:13 1Thess 5:23 2Pet 3:4 - 2Pet 3:12

 29   he is.
1John 2:1 1John 3:5 Zech 9:9 Acts 3:14 Acts 22:14 2Cor 5:21 Heb 1:8 Heb 1:9 Heb 7:2 Heb 7:26 1Pet 3:18
ye know. or, know ye. that every.
1John 3:7 1John 3:10 Jer 13:23 Matt 7:16 - Matt 7:18 Acts 10:35 Titus 2:12 - Titus 2:14
is born.
1John 3:9 1John 4:7 1John 5:1 John 1:13 John 3:3 - John 3:5 Jas 1:18 1Pet 1:3 1Pet 1:23 2Pet 1:4


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.046 s.