Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical booksProverbs - 13. chapter - Proverbs - chapter 13

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani na hrozby. 2Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí. 3Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. 4Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete. 5Spravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák nestydatě šíří puch. 6Spravedlnost chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnost. 7Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný má spoustu peněz, a dělá chuďase. 8Boháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. 9Světlo spravedlivých svítí vesele, svíce darebáků uhasne. 10Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. 11Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne. 12Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života. 13Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. 14Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. 15Zdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k záhubě. 16Rozvážně chová se každý, kdo má rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. 17Ničemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý posel je jako lék. 18Bída a hanba tomu, kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy dá, bude vážený. 19Splněná touha je v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zla. 20Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá. 21Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou. 22Dobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé. 23Políčko chudých může vydat hojnost potravy, bezpráví je ale může o všechno připravit.  24Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje.  25Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu.


Comentario de la Biblia de Matthew Henry
V. 1. Hay mucha esperanza en quienes reverencian a sus padres. Poca esperanza hay de cualquiera que no escuche a quienes le tratan fielmente. V. 2.Por nuestras palabras debemos ser justificados o condenados, Mateo xii, 37. V. 3.El que piensa antes de hablar, suprime el mal si lo pensó, y guarda mucho a su alma de la culpa y de la pena. Más de uno se ha destruido por una lengua sin gobierno. V. 4.El perezoso desea las ganancias que obtiene el diligente, pero aborrece los esfuerzos que éste realiza; por tanto, nada tiene. Esto es especialmente verdadero acerca del alma. V. 5.Donde reina el pecado el hombre es odioso. Si su conciencia estuviera despierta, él se aborrecería a sí mismo, y se arrepentiría en polvo y ceniza. V. 6.El deseo honesto de hacer el bien preserva al hombre de errores fatales, mejor que mil distinciones finamente trazadas. V. 7.Algunos que son realmente pobres, negocian y gastan como si fueran ricos; esto es pecado, será vergüenza, y tendrá su paga. Algunos que son realmente ricos se piensa de ellos como pobres; en esto hay falta de gratitud a Dios, falta de justicia y caridad con el prójimo. Hay muchos hipócritas, vacíos de la gracia, que no serán convencidos de su pobreza. Hay muchos cristianos temerosos que son espiritualmente ricos, pero que se consideran pobres; por sus dudas, quejas y penas se empobrecen a sí mismos. V. 8.Las grandes riquezas suelen tentar a usar la violencia contra quienes las poseen, pero los pobres están libres de tales peligros. V. 9.La luz del justo es como la del sol, el cual puede ser eclipsado y nublado, pero continuará. El Espíritu es su Luz, Él da plenitud de gozo; la del malo es como una lámpara que ellos mismos encienden, fácilmente se apaga. V. 10.Todas las contenciones sean entre personas en particular, familias, iglesias o naciones empiezan y son llevadas adelante por el orgullo. V. 11.La riqueza obtenida con deshonestidad o por medio de vicios tiene una maldición secreta que rápidamente la gasta. V. 12.La demora de lo que se espera ansiosamente es muy dolorosa para la mente; obtenerla es muy agradable. Pero la principal intención aquí son las bendiciones espirituales. V. 13.El que tiene temor de Dios y reverencia su palabra, escapará de la destrucción y será recompensado por su temor piadoso. V. 14.La regla por la cual el sabio regula su conducta es una fuente que produce vida y felicidad. V. 15.El camino de los pecadores es duro para otros y duro para el mismo pecador. El servicio del pecado es esclavitud; el camino al infierno está pavimentado con las espinas y cardos que siguieron a la maldición. V. 16.Necio es hablar de cosas de las que nada sabemos, y emprender aquello para lo cual no tenemos aptitud alguna. V.17. Los que son malos y falsos a Cristo y a las almas de los hombres, hacen el mal y caen en el mal; pero los que son fieles encuentran palabras buenas que sanan a los demás y a sí mismos. V. 18.El que se burla al ser enseñado ciertamente será derribado. V. 19.En el hombre hay fuertes deseos de felicidad; pero los que no se convencen de abandonar sus pecados, no pueden esperar algo verdaderamente dulce para su alma. V. 20.Multitudes son llevadas a la ruina por las malas compañías. Y todos los que se hacen malos a sí mismos, serán destruidos. V. 21.Cuando Dios busca a los pecadores está seguro de vencerlos y Él recompensará al justo. V. 22.El siervo de Dios que no está ansioso de riquezas, adopta el mejor método de proveer para sus hijos. V. 23.El pobre, si es trabajador, prospera aunque en forma modesta, mientras los que tienen grandes riquezas suelen ser llevados a la pobreza por falta de juicio. V. 24.Actúa como si odiara a su hijo quien, por indulgencia falsa, permite que se fortalezcan los hábitos pecaminosos, los cuales acarrearán tristeza aquí y desgracia en el más allá. V. 25.La miseria de los impíos es que hasta sus apetitos sensuales están siempre ansiosos. El justo se alimenta de la palabra y las ordenanzas para satisfacción de su alma con las promesas del evangelio, y del Señor Jesucristo, que es el Pan de vida.

Display settings Display settings יהוהיהוה