Bible of Kralice (CZ - 1613)Numbers - 6. chapter - Numbers - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:2Mluv k synům Izraelským a rci jim: Muž neb žena, když se oddělí, činíce slib nazareův, aby se oddali Hospodinu,3Od vína i nápoje opojného zdrží se, octa vinného a octa z nápoje opojného nebude píti, ani co vytlačeného z hroznů, zelených hroznů ani suchých nebude jísti.4Po všecky dny nazarejství svého nebude jísti žádné věci pocházející z vinného kmene, od zrnka až do šupiny.5Po všecky dny slibu nazarejství svého břitva nevejde na hlavu jeho, dokavadž by se nevyplnili dnové, v nichž se oddělil Hospodinu. Svatý bude, a nechá růsti vlasů hlavy své.6Po všecky dny, v nichž se oddělí Hospodinu, k tělu mrtvému nevejde.7Nad otcem svým aneb nad matkou svou, nad bratrem svým aneb nad sestrou svou, kdyby zemřeli, nebude se poškvrňovati; nebo posvěcení Boha jeho jest na hlavě jeho.8Po všecky dny nazarejství svého svatý bude Hospodinu.9Umřel-li by pak kdo blízko něho náhlou smrtí, a poškvrnil-li by hlavy v nazarejství jeho, oholí hlavu svou v den očišťování svého; dne sedmého oholí ji.10A dne osmého přinese dvě hrdličky, aneb dvé holoubátek knězi, ke dveřím stánku úmluvy.11I bude kněz obětovati jedno za hřích, a druhé v zápalnou obět, a očistí jej od toho, čímž zhřešil nad mrtvým, a posvětí hlavy jeho v ten den.12A oddělí Hospodinu dny nazarejství svého, a přinese beránka ročního za provinění, a dnové první přijdou v nic; nebo poškvrněno jest nazarejství jeho.13Tento pak jest zákon nazareův: V ten den, když se vyplní čas nazarejství jeho, přijde ke dveřím stánku úmluvy.14A bude obětovati obět svou Hospodinu, beránka ročního bez poškvrny, jednoho v obět zápalnou, a ovci jednu roční bez poškvrny v obět za hřích, a skopce jednoho bez poškvrny v obět pokojnou,15A koš chlebů přesných, koláče z mouky bělné olejem zadělané, a pokruty nekvašené, olejem pomazané, s obětmi jejími suchými i mokrými.16Kteréžto věci obětovati bude kněz před Hospodinem, a učiní obět za hřích jeho, i zápalnou obět jeho.17Skopce také obětovati bude v obět pokojnou Hospodinu, spolu s košem chlebů přesných; tolikéž obětovati bude kněz i obět suchou i mokrou jeho.18Tedy oholí nazareus u dveří stánku úmluvy hlavu nazarejství svého, a vezma vlasy z hlavy nazarejství svého, vloží je na oheň, kterýž jest pod obětí pokojnou.19Potom vezme kněz plece vařené z skopce toho, a jeden koláč přesný z koše, a pokrutu nekvašenou jednu, a dá v ruce nazarejského, když by oholeno bylo nazarejství jeho.20I bude obraceti kněz ty věci sem i tam v obět obracení před Hospodinem; a ta věc svatá přináležeti bude knězi mimo hrudí obracení, i plece pozdvižení. A již potom nazareus bude moci víno píti.21Ten jest zákon nazarea, kterýž slib učinil, a jeho obět Hospodinu za oddělení jeho, kromě toho, což by více učiniti mohl. Vedlé slibu svého, kterýž učinil, tak učiní podlé zákona oddělení svého. 22I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:  23Mluv k Aronovi a synům jeho a rci: Takto budete požehnání dávati synům Izraelským, mluvíce k nim:  24Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.  25Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.  26Obratiž Hospodin tvář svou k tobě, a dejž tobě pokoj.  27I budou vzývati jméno mé nad syny Izraelskými, a já jim žehnati budu. 


Comentario de la Biblia de Matthew Henry
Versículos 1-21. La ley del nazareo. 22-27. La forma de bendecir al pueblo.

Vv. 1-21. La palabra nazareo significa separación. Algunos eran elegidos por Dios, desde antes de su nacimiento, para ser nazareos toda su vida, como Sansón y Juan el Bautista. Pero, en general, era un voto de separación del mundo y de consagración a los servicios de la religión por un tiempo limitado, y bajo ciertas reglas, que cualquier persona podía hacer si le agradaba. Se dice que el nazareo era bien conocido; pero su obligación se describe con mayor certeza que antes. Para que la fantasía de los hombres supersticiosos no multiplique las restricciones interminablemente, Dios da las reglas. Ellos no deben beber vino, bebidas alcohólicas ni comer uvas. Los que se apartan para Dios no deben gratificar los deseos del cuerpo, sino mantenerlo bajo dominio. Que todos los cristianos sean muy moderados en el uso del vino y de las bebidas alcohólicas; pues si el amor por ellas llega a dominar una vez al hombre, éste se vuelve presa fácil de Satanás. Los nazareos no tenían que comer nada que proceda de la vid; esto enseña que se debe tener sumo cuidado para evitar el pecado, y todo lo que lo rodea, y lo que conduzca a ello o que sea una tentación para nosotros.
No tenían que cortarse el pelo. No debían pasar navajas sobre sus cabezas ni afeitarse las barbas; esta fue la marca de Sansón al ser un nazareo. Esto significa desprecio por el cuerpo y de aquello que lo mejore u ornamente. Aquellos que se apartan a sí mismos para Dios deben mantener puras sus conciencias tocante a obras muertas y no tocar cosas inmundas. Todos los días de su separación deben ser santos para el Señor. Este era el significado de aquellas apariencias externas y sin esto ellos no contaban para nada. No había castigo ni sacrificio designado para aquellos que voluntariamente rompían su voto de ser nazareos; ellos deberían responder en otro día por esa profana liviandad con el Señor su Dios; pero aquellos que no pecaban voluntariamente serían aliviados.
Nada hay en la Escritura que tenga el menor parecido con las órdenes religiosas de la iglesia de Roma, salvo estos nazareos. Pero note la diferencia o, más bien, ¡note cuán completamente contrarias son! Se prohíbe casarse a los religiosos de esa iglesia pero no se impone esa restricción a los nazareos. A aquellos se les manda abstenerse de las carnes pero los nazareos podían comer todo alimento permitido a los israelitas. Por lo general no se les prohíbe el vino ni siquiera en sus días de ayuno, pero los nazareos no podían beber vino en ningún momento. El voto de aquellos es por siempre hasta el fin de sus vidas; el voto de los nazareos era solamente por un tiempo limitado a su propia voluntad, y, en ciertos casos no lo era a menos que fuera permitido por maridos o padres. Hay una diferencia tan completa entre las reglas inventadas por el hombre y las reglas mandadas en la Escritura.
No olvidemos que el Señor Jesús no es solamente nuestra Seguridad sino también nuestro ejemplo. Por amor a Él debemos renunciar a los placeres mundanos, abstenernos de las lujurias carnales, estar apartados de los pecadores, hacer profesión honesta de nuestra fe, morigerar los afectos naturales, estar orientado a lo espiritual y consagrado al servicio de Dios y deseosos de ser un ejemplo en nuestro rededor.

Vv. 22–27. Los sacerdotes tenían que bendecir solemnemente al pueblo en el nombre del Señor. Estar bajo la omnipotente protección de Dios nuestro Salvador; disfrutar su favor como la sonrisa de un Padre amante o como los tibios rayos del sol; mientras que Él perdona misericordiosamente nuestros pecados, suple nuestras necesidades, consuela el corazón y nos prepara por su gracia para la gloria eterna; estas cosas forman la sustancia de esta bendición y la suma total de todas las bendiciones. En una lista tan rica de misericordias ni siquiera son dignos de mencionarse los gozos mundanos.
Aquí hay una forma de oración. Se repite tres veces el nombre Jehová. Los judíos piensan que eso es un misterio y nosotros sabemos qué es, al haberlo explicado el Nuevo Testamento. Ahí somos dirigidos a esperar la bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, 2 Corintios xiii, 14; siendo Jehová cada una de esas Personas y, sin embargo, no son tres Señores sino un solo Señor.

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova