Catholic liturgical translationJob - 5. chapter - Job - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Jen volej - odpoví ti někdo? Ke komu ze svatých se obrátíš?2Neboť roztrpčení ubíjí blázna a pošetilce usmrcuje prchlivost.3Viděl jsem blázna s pevným kořenem, ale jeho dům hned zpuchřel.4Jeho synům není pomoci, bez zastánce leží zničeni v bráně.5Co sklidili, hladový zhltal, (dokonce z trní to vytahali,) zhouba uloupila jejich bohatství.6Vždyť nepravost neroste ze země a bída nepučí z půdy,7spíš člověk je zrozen k neštěstí, tak jako jiskry letí do výše.8Ale já bych se obrátil k Bohu, svou při bych předložil Bohu,9který dělá veliké a nevyzpytatelné věci, zázraky, které nemají počet,10dává déšť na tvář země, sesílá vodu na lučiny.11Do výše zdvíhá maličké a smutné, aby stáli v bezpečí.12Mate záměry úskočných, takže jejich rukám se nic nedaří.13Chytá mudrce v jejich chytráctví, úradek lstivých se zvrátí.14Za bílého dne se kácejí do tmy, tápají o polednách tak jako v noci.15Vyrve jim z úst sirotka, ubožáka z moci siláka,16takže chudákovi svítá naděje, zato nepravost zavře svá ústa. 17Opravdu blažený člověk, káraný Bohem! Nepohrdej kázní Všemohoucího! 18On sice raní, ale i obvazuje, bije, ale jeho ruce uzdravují.19Ze šesti úzkostí tě vysvobodí, v sedmi se tě nedotkne zlo.20Za hladu tě spasí před smrtí, ve válce vysvobodí z moci meče.21Budeš bezpečný před šlehem jazyka, nebudeš se bát zhouby, až přijde.22Neštěstí a hladu se vysměješ, nemusíš mít strach z dravé zvěře.23Vždyť uzavřeš smlouvu s kameny na poli, přátelství s divokou zvěří.24Poznáš, že tvůj stan je v pořádku, prohlédneš svůj dům a nic ti nebude chybět.25Shledáš, že četné je tvé sémě, tvých potomků je jak polní trávy.26V plné síle vejdeš do hrobu, jako se snopy svážejí ve svém čase.27Hle, to jsme vyzkoumali, tak tomu je, slyšeli jsme to, i ty to poznej!“


Comentario de la Biblia de Matthew Henry
Versículos 1-5. Elifaz insiste en que el pecado de los pecadores es la ruina de ellos. 6-16. Dios tiene que ser considerado en la aflicción. 17-27. El final feliz de la corrección que hace Dios.

Vv. 1-5. Aquí Elifaz insta a Job a contestar sus argumentos. ¿Fue visitado alguno de los santos o siervos de Dios con juicios divinos como los de Job? ¿Se comportó alguno de ellos como él cuando se vieron sometidos a tales sufrimientos? -La palabra ‘santos’, o más estrictamente los consagrados, parece haberse aplicado al pueblo de Dios en todas las épocas por medio del Sacrificio inmolado en el pacto de su reconciliación.
Elifaz no duda que el pecado de los pecadores tiende directamente a su ruina. Ellos se matan por una u otra lujuria; por tanto, sin duda Job ha hecho algo necio que lo ha llevado a ese estado. La alusión claramente es al estado anterior de prosperidad de Job; sin embargo, no hay evidencias de la maldad de Job y aplicarle eso era injusto y cruel.

Vv. 6-16. Elifaz le recuerda a Job que ninguna aflicción acontece por azar, ni debe atribuirse a causas secundarias. La diferencia entre la prosperidad y la adversidad no se da tan exactamente como la del día y la noche, el verano y el invierno; es según la voluntad y el consejo de Dios. No debemos atribuir nuestras aflicciones a la suerte, porque son de parte de Dios; ni nuestros pecados al sino, porque son nuestros. El hombre nace en pecado y, por tanto, nace en problemas. Nada hay en este mundo para lo que hayamos nacido, y que podamos llamar propio, salvo el pecado y los problemas. Las transgresiones concretas son chispas que salen volando del horno de la corrupción original. Tal es la fragilidad de nuestros cuerpos, y la vanidad de todos nuestros placeres, que nuestros problemas surgen de ellos como las chispas vuelan hacia arriba; tantos son y tan rápido se siguen unos a otros. Elifaz reprueba a Job por no buscar a Dios en lugar de discutir con Él. ¿Alguno está afligido? Que ore. Es la tranquilidad del corazón, un bálsamo para toda herida.
Elifaz habla de la lluvia, que somos proclives a considerar poca cosa, pero si pensamos cómo se produce, y lo que por ella se produce, veremos que es una gran obra de poder y bondad. Con demasiada frecuencia no se nota al gran Autor de todo nuestro consuelo ni la manera en que nos es enviado, porque se toman por concedidos.
En los caminos de la Providencia las experiencias de unos son estímulo para otros, para esperar lo mejor en el peor de los momentos; porque es gloria de Dios enviar ayuda al indefenso y esperanza al desesperado. Y los pecadores atrevidos se confunden y se ven obligados a reconocer la justicia de los procedimientos de Dios.

Vv. 7-27. Elifaz da a Job una palabra de advertencia y de exhortación: No desprecies la disciplina del Todopoderoso. Considérala castigo que viene del amor del Padre y que es para el bien del hijo; y nótalo como mensajero del Cielo.
Elifaz exhorta tambié a Job a someterse a su estado. Un hombre bueno está feliz aunque esté afligido, porque no ha perdido el gozo de Dios, ni su derecho al cielo; sí, es feliz porque está en aflicción. La corrección mortifica sus corrupciones, desteta su corazón del mundo, lo acerca a Dios, lo lleva a la Biblia, lo pone de rodillas. Aunque hiere, Dios sostiene a su pueblo sometido a aflicciones, y los libera en el momento debido. Herir es a veces parte de curar.
Elifaz da a Job promesas preciosas de lo que Dios haría por él si se humillara. Cualquiera sea el problema en que estén los hombres buenos, no les dañará en realidad. Estando resguardados de pecar, son resguardados del mal del problema. Y si los siervos de Cristo no son liberados de problemas externos, son liberados por ellos, y aunque sean abrumados por un problema, vencen en todos. Cualquier cosa que se diga maliciosamente de ellos no los herirá. Ellos tendrán sabiduría y gracia para enfrentar sus preocupaciones. La mayor bendición, tanto en nuestros trabajos como en nuestros goces, es ser guardados del pecado.
Terminarán su carrera con gozo y honor. Ha vivido mucho tiempo el hombre que ha hecho su obra y está listo para el otro mundo. Misericordia es morir a tiempo, como se corta el maíz y se guarda cuando está totalmente maduro; sólo entonces, pero, no soporta seguir por más tiempo. Nuestros tiempos están en las manos de Dios; es bueno que así sea. Los creyentes no tienen que esperar grandes riquezas, vida larga, o ser librado de las pruebas. Pero todo será dirigido para lo mejor.
Destacad de la historia de Job la constancia de la mente y el corazón sometidos a prueba: es uno de los logros más elevados de la fe. Hay poco ejercicio para la fe cuando todo va bien. Pero si Dios suscita una tormenta, permite que el enemigo envíe ola tras ola, y parece lejos de nuestras oraciones, y seguir aferrado a Dios y confiar en Él, aun cuando no podemos hallarlo, esta es la paciencia de los santos. ¡Bendito Salvador! ¡Cuán dulce es mirarte en tales momentos, Autor y Consumador de la fe!

Display settings Display settings יהוהיהוה