The Jerusalem Bible (CZ)Psalms - 40. chapter - Psalms - chapter 40

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Sbormistrův. Davidův. Žalm.2Doufal jsem v Jahva pevnou nadějí, on se ke mně sklonil, uslyšel mé volání.3Vytrhl mě z bouřlivého víru, z blátivého bahna; postavil mé nohy na skálu a utvrdil mé kroky.4Do úst mi vložil novou píseň, chválu našemu Bohu; mnozí uvidí a budou se bát, budou mít důvěru v Jahva.5Šťastný je takový muž, jenž skládá svou důvěru v Jahva, neobrací se ke vzbouřencům, kteří zbloudili ve lži!6Kolik věcí jsi učinil ty, Jahve, můj Bože, v tvých divech, v tvých úmyslech s námi se ti nikdo nevyrovná! Chci to ohlašovat, opět a opět říkat, je jich tolik, že je nelze spočítat.7Nechtěl jsi krvavou ani nekrvavou oběť, otevřel jsi mi ucho, nepožadoval jsi celopal ani obětní zvíře,8a tak jsem řekl: Hle, přicházím. Ve svitku knihy je mi předepsáno,9abych konal tvou vůli; můj Bože, přál jsem si mít tvůj zákon v hloubi svého nitra.10Zvěstoval jsem Jahvovu spravedlnost ve velkém shromáždění; hleď, neuzavírám své rty, a ty to víš.11Neutajil jsem tvou spravedlnost v hloubi svého srdce, pověděl jsem o tvé věrnosti, tvé spáse, neskrýval jsem tvou lásku a tvou pravdu velkému shromáždění.12Ty, Jahve, vůči mě neustáváš v projevech své něžné lásky! Tvá láska a tvá pravda mě budou bez ustání chránit.13Neboť mě obléhají pohromy, nedají se spočítat; nazpět na mne dopadají má provinění, už ani nevidím; je jich hojněji, než mám vlasů na hlavě, a mně se nedostává odvahy.14Jahve, prosím, pomoz mi! Jahve, pospěš mi na pomoc!15Hanba a potupa ať padne na všechny, kdo pasou po mé duši, aby ji zahubili! Zpátky! Ať jsou zahanbeni, kdo jsou potěšeni mým neštěstím!16Ať užasnou hanbou, kdo mi říkají: Cha! Cha!17Radost v tobě a veselí všem, kdo tě hledají! Ať stále znovu říkají: „Bůh je veliký!“, kdo milují tvou spásu!18Já pak jsem ubohý a nešťastný, Pán na mne myslí. Tys má pomoc a spasitel, můj Bože, neotálej.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   Doubts and fears about the eternal state, are a horrible pit and miry clay, and have been so to many a dear child of God. There is power enough in God to help the weakest, and grace enough to help the unworthiest of all that trust in him. The psalmist waited patiently; he continued believing, hoping, and praying. This is applicable to Christ. His agony, in the garden and on the cross, was a horrible pit and miry clay. But those that wait patiently for God do not wait in vain. Those that have been under religious melancholy, and by the grace of God have been relieved, may apply Pss 40:2 very feelingly to themselves; they are brought up out of a horrible pit. Christ is the Rock on which a poor soul can alone stand fast. Where God has given stedfast hope, he expects there should be a steady, regular walk and conduct. God filled the psalmist with joy, as well as peace in believing. Multitudes, by faith beholding the sufferings and glory of Christ, have learned to fear the justice and trust in the mercy of God through Him. Many are the benefits with which we are daily loaded, both by the providence and by the grace of God.

 6   The psalmist foretells that work of wonder, redemption by our Lord Jesus Christ. The Substance must come, which is Christ, who must bring that glory to God, and that grace to man, which it was impossible the sacrifices should ever do. Observe the setting apart of our Lord Jesus to the work and office of Mediator. In the volume, or roll, of the book it was written of him. In the close rolls of the Divine decrees and counsel, the covenant of redemption was recorded. Also, in all the volumes of the Old Testament something was written of him, John 19:28. Now the purchase of our salvation is made, the proclamation is sent forth, calling us to come and accept it. It was preached freely and openly. Whoever undertook to preach the gospel of Christ, would be under great temptation to conceal it; but Christ, and those he calls to that work, are carried on in it. May we believe his testimony, trust his promise, and submit to his authority.

 11   The best saints see themselves undone, unless continually preserved by the grace of God. But see the frightful view the psalmist had of sin. This made the discovery of a Redeemer so welcome. In all his reflections upon each step of his life, he discovered something amiss. The sight and sense of our sins in their own colours, must distract us, if we have not at the same time some sight of a Saviour. If Christ has triumphed over our spiritual enemies, then we, through him, shall be more than conquerors. This may encourage all that seek God and love his salvation, to rejoice in him, and to praise him. No griefs nor poverty can render those miserable who fear the Lord. Their God, and all that he has or does, is the ground of their joy. The prayer of faith can unlock his fulness, which is adapted to all their wants. The promises are sure, the moment of fulfilment hastens forward. He who once came in great humility, shall come again in glorious majesty.


Display settings Display settings
/ / 0.021 s.