Catholic liturgical translationNumbers - 6. chapter - Numbers - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2Mluv k Izraelitům a řekni jim: Když muž nebo žena složí nazírský slib a zasvětí se Hospodinu,3ať se vystříhá vína a opojného nápoje. Nebude pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj, nebude pít hroznovou šťávu, nebude jíst čerstvé ani sušené hrozny.4Po celou dobu svého nazírství nebude jíst nic z toho, co pochází z vinné révy, ani semena, ani slupky.5Po celou dobu slibu jeho nazírství nepřejede po jeho hlavě břitva. Dokud se nenaplní dny, po které se zasvětil Hospodinu, bude svatý a nechá si na hlavě volně růst vlasy.6Po celou dobu svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k tělu mrtvého.7Neposkvrní se ani tehdy, zemře-li mu otec nebo matka, bratr nebo sestra, neboť má na hlavě zasvěcení svého Boha.8Po všechny dny svého nazírství je svatý Hospodinův.9Zemře-li však náhle někdo vedle něho a poskvrní vlasy jeho zasvěcení, oholí si hlavu v den svého očišťování; sedmého dne šiji oholí.10Osmého dne přinese knězi dvě hrdličky nebo dvě holoubátka ke vchodu do stanu setkávání.11Kněz přinese jedno jako oběť očistnou a druhé jako oběť zápalnou, vykoná nad ním smírčí obřad proto, že se prohřešil při mrtvém; toho dne mu zasvětí hlavu.12On se pak znovu zasvětí Hospodinu po dobu svého nazírství a přinese ročního beránka jako oběť za provinění, avšak předchozí doba bude neplatná, protože jeho nazírství bylo poskvrněno.13Toto je řád pro nazíra v den, kdy se naplní dny jeho zasvěcení: Musí být přiveden ke vchodu do stanu setkávání14a přinést Hospodinu svůj obětní dar; jednoho ročního beránka bez vady k zápalné oběti, jednu roční ovci bez vady k oběti očistné a jednoho berana bez vady k oběti pokojné,15koš nekvašených koláčů z bílé mouky zadělaných olejem, oplatky pomazané olejem a příslušné obilné oběti a úlitby.16Kněz to přinese před Hospodina a vykoná za něj oběť očistnou a oběť zápalnou.17Berana bude spolu s košem nekvašených chlebů obětovat jako pokojnou oběť Hospodinu, kněz přinese jeho obilnou oběť a jeho úlitbu.18Nazír si u vchodu do stanu setkávání oholí svou zasvěcenou hlavu, vezme zasvěcené vlasy a dá je na oheň, který bude pod pokojnou obětí.19Kněz vezme uvařenou plec z berana, jeden nekvašený koláč z koše a jednu nekvašenou oplatku. Až si nazír oholí vlasy, vloží mu to do ruky.20Kněz to předloží Hospodinu jako oběť pozdvihování. Je to spolu s hrudí oběti pozdvihování a kýtou danou za podíl svatý příděl pro kněze. Potom už může nazír pít víno.“21Toto je řád pro nazíra, který Hospodinu slíbil obětní dar ke svému nazírství, kromě toho, co dá sám od sebe navíc. Učiní podle svého slibu, který složil, podle zákona svého nazírství. 22Hospodin promluvil k Mojžíšovi:  23„Promluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat Izraelitům:  24Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!  25Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!  26Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a daruje ti pokoj!’  27Budou vzývat moje jméno nad Izraelity a já jim požehnám.“ 


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   The word Nazarite signifies separation. Some were appointed of God, before their birth, to be Nazarites all their days, as Samson and John the Baptist. But, in general, it was a vow of separation from the world and devotedness to the services of religion, for a limited time, and under certain rules, which any person might make if they pleased. A Nazarite is spoken of as well known; but his obligation is brought to a greater certainty than before. That the fancies of superstitious men might not multiply the restraints endlessly, God gives them rules. They must not drink wine or strong drink, nor eat grapes. Those who separate themselves to God, must not gratify the desires of the body, but keep it under. Let all Christians be very moderate in the use of wine and strong drink; for if the love of these once gets the mastery of a man, he becomes an easy prey to Satan. The Nazarites were to eat nothing that came of the vine; this may teach the utmost care to avoid sin, and all that borders upon it, and leads to it, or may be a temptation to us. They must not cut their hair. They must neither poll their heads, nor shave their beards; this was the mark of Samson being a Nazarite. This signified neglect of the body, and of the ease and ornament of it. Those who separate themselves to God, must keep their consciences pure from dead works, and not touch unclean things. All the days of their separation they must be holy to the Lord. This was the meaning of those outward observances, and without this they were of no account. No penalty or sacrifice was appointed for those who wilfully broke their vow of being Nazarites; they must answer another day for such profane trifling with the Lord their God; but those were to be relieved who did not sin wilfully. There is nothing in Scripture that bears the least resemblance to the religious orders of the church of Rome, except these Nazarites. But mark the difference, or rather how completely opposed! The religious of that church are forbidden to marry; but no such restriction is laid upon the Nazarites. They are commanded to abstain from meats; but the Nazarites might eat any food allowed other Israelites. They are not generally forbidden wine, not even on their fasting days; but the Nazarites might not have wine at any time. Their vow is lasting, even to the end of their lives; the Nazarites' vow was only for a limited time, at their own will; and in certain cases not unless allowed by husbands or parents. Such a thorough difference there is between rules of man's invention and those directed in Scripture, Let us not forget that the Lord Jesus is not only our Surety, but also our example. For his sake we must renounce worldly pleasures, abstain from fleshy lusts, be separate from sinners, make open profession of our faith, moderate natural affections, be spiritually-minded, and devoted to God's service, and desirous to be an example all around us.

 22   The priests were solemnly to bless the people in the name of the Lord. To be under the almighty protection of God our Saviour; to enjoy his favour as the smile of a loving Father, or as the cheering beams of the sun; while he mercifully forgives our sins, supplies our wants, consoles the heart, and prepares us by his grace for eternal glory; these things form the substance of this blessing, and the sum total of all blessings. In so rich a list of mercies worldly joys are not worthy to be mentioned. Here is a form of prayer. The name Jehovah is three times repeated. The Jews think there is some mystery; and we know what it is, the New Testament having explained it. There we are directed to expect the blessing from the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Ghost, 2Cor 13:14; each of which Persons is Jehovah, and yet they are not three Lords, but one Lord.


Display settings Display settings יהוהיהוה