Catholic liturgical translationColossians - 3. chapter - Colossians - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.2Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.3Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu.4Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.5Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou;6pro tyto věci přichází Boží trest na neposlušné lidi.7Tou cestou jste kráčeli kdysi také vy, když jste v tom žili.8Ale teď i vy to všechno odložte: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhačné a ošklivé řeči ze svých úst.9Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním,10a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli.11Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus.12Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.13Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.14A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.15Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční.16Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 17Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. 18Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky.19Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky.20Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů.21Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.22Otroci, poslouchejte ve všem svoje pozemské pány. Ne abyste sloužili jenom naoko, a tak se chtěli dělat pěknými v lidských očích, ale s upřímným srdcem, z bázně před Pánem.23Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi.24Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví - život věčný. Služte Kristu Pánu!25Kdo totiž spáchal křivdu, sklidí to, čím ukřivdil; u Boha není stranictví.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   As Christians are freed from the ceremonial law, they must walk the more closely with God in gospel obedience. As heaven and earth are contrary one to the other, both cannot be followed together; and affection to the one will weaken and abate affection to the other. Those that are born again are dead to sin, because its dominion is broken, its power gradually subdued by the operation of grace, and it shall at length be extinguished by the perfection of glory. To be dead, then, means this, that those who have the Holy Spirit, mortifying within them the lusts of the flesh, are able to despise earthly things, and to desire those that are heavenly. Christ is, at present, one whom we have not seen; but our comfort is, that our life is safe with him. The streams of this living water flow into the soul by the influences of the Holy Spirit, through faith. Christ lives in the believer by his Spirit, and the believer lives to him in all he does. At the second coming of Christ, there will be a general assembling of all the redeemed; and those whose life is now hid with Christ, shall then appear with him in his glory. Do we look for such happiness, and should we not set our affections upon that world, and live above this?

 5   It is our duty to mortify our members which incline to the things of the world. Mortify them, kill them, suppress them, as weeds or vermin which spread and destroy all about them. Continual opposition must be made to all corrupt workings, and no provision made for carnal indulgences. Occasions of sin must be avoided: the lusts of the flesh, and the love of the world; and covetousness, which is idolatry; love of present good, and of outward enjoyments. It is necessary to mortify sins, because if we do not kill them, they will kill us. The gospel changes the higher as well as the lower powers of the soul, and supports the rule of right reason and conscience, over appetite and passion. There is now no difference from country, or conditions and circumstances of life. It is the duty of every one to be holy, because Christ is a Christian's All, his only Lord and Saviour, and all his hope and happiness.

 12   We must not only do no hurt to any, but do what good we can to all. Those who are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate towards all. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. But it is our duty to forgive one another, imitating the forgiveness through which we are saved. Let the peace of God rule in your hearts; it is of his working in all who are his. Thanksgiving to God, helps to make us agreeable to all men. The gospel is the word of Christ. Many have the word, but it dwells in them poorly; it has no power over them. The soul prospers, when we are full of the Scriptures and of the grace of Christ. But when we sing psalms, we must be affected with what we sing. Whatever we are employed about, let us do every thing in the name of the Lord Jesus, and in believing dependence on him. Those who do all in Christ's name, will never want matter of thanksgiving to God, even the Father.

 18   The epistles most taken up in displaying the glory of the Divine grace, and magnifying the Lord Jesus, are the most particular in pressing the duties of the Christian life. We must never separate the privileges and duties of the gospel. Submission is the duty of wives. But it is submission, not to a severe lord or stern tyrant, but to her own husband, who is engaged to affectionate duty. And husbands must love their wives with tender and faithful affection. Dutiful children are the most likely to prosper. And parents must be tender, as well as children obedient. Servants are to do their duty, and obey their masters' commands, in all things consistent with duty to God their heavenly Master. They must be both just and diligent; without selfish designs, or hypocrisy and disguise. Those who fear God, will be just and faithful when from under their master's eye, because they know they are under the eye of God. And do all with diligence, not idly and slothfully; cheerfully, not discontented at the providence of God which put them in that relation. And for servants' encouragement, let them know, that in serving their masters according to the command of Christ, they serve Christ, and he will give them a glorious reward at last. But, on the other hand, he who doeth wrong, shall receive for the wrong which he hath done. God will punish the unjust, as well as reward the faithful servant; and the same if masters wrong their servants. For the righteous Judge of the earth will deal justly between master and servant. Both will stand upon a level at his tribunal. How happy would true religion make the world, if it every where prevailed, influenced every state of things, and every relation of life! But the profession of those persons who are regardless of duties, and give just cause for complaint to those they are connected with, deceives themselves, as well as brings reproach on the gospel.


Display settings Display settings