Catholic liturgical translationPhilemon - 1. chapter - Philemon - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Pavel, ve vězení pro Krista Ježíše, a bratr Timotej, našemu milovanému spolupracovníkovi Filemonovi,2sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi a církevní obci, která se schází v tvém domě.3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista!4Děkuji svému Bohu vždycky, kdykoli na tebe vzpomenu ve svých modlitbách,5protože slyším chválit tvou lásku a víru, kterou máš jak vůči Pánu Ježíši, tak k dobru všech křesťanů.6Tato víra, účinná v prokazování dobrodiní, ať se projevuje v poznávání všeho dobra, které můžeme kvůli Kristu vykonat.7Tvá láska mi způsobila velkou radost a útěchu, když jsi, bratře, občerstvil srdce věřících.8Mohl bych ti sice prostě nařídit, abys udělal, co je tvou povinností - mám k tomu od Krista plnou moc -9ale raději se chci dovolávat lásky a přednést ti prosbu. Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše.10Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život tady v žaláři, Onezima.11Dříve ti byl neužitečný, ale od nynějška ti bude skutečně užitečný, jako se stal užitečným i mně.12Posílám ti ho nazpátek, přijmi ho, jako by to bylo moje vlastní srdce.13Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe tady ve vězení, které snáším pro hlásání evangelia.14Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný.15Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky,16ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je tolik milý, jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan.17Jsi-li tedy přesvědčen, že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám.18Jestliže tě v něčem poškodil nebo je ti něco dlužen, vlož to jako pohledávku na můj účet. 19Já Pavel dávám na to vlastnoruční podpis: já ti to zaplatím. Nechci ti přitom říkat, že ty jsi mi dlužen více: sám sebe. 20Ano, bratře, já čekám, že mi křesťansky splníš mou prosbu. Potěš duchovně mé srdce!21Píšu ti to, protože jsem přesvědčen o tvé poslušnosti. Vím dobře, že uděláš ještě více, než oč tě žádám.22Zároveň tě prosím, abys mi připravil nějakou světničku. Mám naději, že vám pro vaše modlitby budu vrácen.23Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň pro Krista Ježíše.24Dále tě vzkazují pozdravovat moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.25Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi!


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   Faith in Christ, and love to him, should unite saints more closely than any outward relation can unite the people of the world. Paul in his private prayers was particular in remembering his friends. We must remember Christian friends much and often, as their cases may need, bearing them in our thoughts, and upon our hearts, before our God. Different sentiments and ways in what is not essential, must not make difference of affection, as to the truth. He inquired concerning his friends, as to the truth, growth, and fruitfulness of their graces, their faith in Christ, and love to him, and to all the saints. The good which Philemon did, was matter of joy and comfort to him and others, who therefore desired that he would continue and abound in good fruits, more and more, to God's honour.

 8   It does not lower any one to condescend, and sometimes even to beseech, where, in strictness of right, we might command: the apostle argues from love, rather than authority, in behalf of one converted through his means; and this was Onesimus. In allusion to that name, which signifies profitable, the apostle allows that in time past he had been unprofitable to Philemon, but hastens to mention the change by which he had become profitable. Unholy persons are unprofitable; they answer not the great end of their being. But what happy changes conversion makes! of evil, good; of unprofitable, useful. Religious servants are treasures in a family. Such will make conscience of their time and trusts, and manage all they can for the best. No prospect of usefulness should lead any to neglect their obligations, or to fail in obedience to superiors. One great evidence of true repentance consists in returning to practise the duties which have been neglected. In his unconverted state, Onesimus had withdrawn, to his master's injury; but now he had seen his sin and repented, he was willing and desirous to return to his duty. Little do men know for what purposes the Lord leaves some to change their situations, or engage in undertakings, perhaps from evil motives. Had not the Lord overruled some of our ungodly projects, we may reflect upon cases, in which our destruction must have been sure.

 15   When we speak of the nature of any sin or offence against God, the evil of it is not to be lessened; but in a penitent sinner, as God covers it, so must we. Such changed characters often become a blessing to all among whom they reside. Christianity does not do away our duties to others, but directs to the right doing of them. True penitents will be open in owning their faults, as doubtless Onesimus had been to Paul, upon his being awakened and brought to repentance; especially in cases of injury done to others. The communion of saints does not destroy distinction of property. This passage is an instance of that being imputed to one, which is contracted by another; and of one becoming answerable for another, by a voluntary engagement, that he might be freed from the punishment due to his crimes, according to the doctrine that Christ of his own will bore the punishment of our sins, that we might receive the reward of his righteousness. Philemon was Paul's son in the faith, yet he entreated him as a brother. Onesimus was a poor slave, yet Paul besought for him as if seeking some great thing for himself. Christians should do what may give joy to the hearts of one another. From the world they expect trouble; they should find comfort and joy in one another. When any of our mercies are taken away, our trust and hope must be in God. We must diligently use the means, and if no other should be at hand, abound in prayer. Yet, though prayer prevails, it does not merit the things obtained. And if Christians do not meet on earth, still the grace of the Lord Jesus will be with their spirits, and they will soon meet before the throne to join for ever in admiring the riches of redeeming love. The example of Onesimus may encourage the vilest sinners to return to God, but it is shamefully prevented, if any are made bold thereby to persist in evil courses. Are not many taken away in their sins, while others become more hardened? Resist not present convictions, lest they return no more.

 23   Never have believers found more enjoyment of God, than when suffering together for him. Grace is the best wish for ourselves and others; with this the apostle begins and ends. All grace is from Christ; he purchased, and he bestows it. What need we more to make us happy, than to have the grace of our Lord Jesus Christ with our spirit? Let us do that now, which we should do at the last breath. Then men are ready to renounce the world, and to prefer the least portion of grace and faith before a kingdom.


Display settings Display settings