Czech Study Bible Translation (CZ)Ruth - 1. chapter - Ruth - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1I stalo se za dnů, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moábských polích — on, jeho žena i jeho dva synové. 2Jméno toho muže bylo Elímelek, jméno jeho ženy Noemi a jména jeho dvou synů Machlón a Kiljón, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. 3Potom Elímelek, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. 4Ti si vzali moábské ženy (jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé Rút) a pobývali tam asi deset let. 5Pak zemřeli dokonce i ti dva, Machlón a Kiljón, a tak ta žena zůstala sama bez svých dvou dětí a bez svého muže. 6Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moábských polí. V moábské krajině se totiž doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb. 7Odešla z toho místa, kde přebývala, a její dvě snachy s ní. Vydaly se na cestu zpět do judské země. 8Tehdy řekla Noemi svým dvěma snachám: Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Ať vám Hospodin prokáže milosrdenství, podobně jako jste vy jednaly s těmi, kdo zemřeli, i se mnou. 9Hospodin vám dá, abyste nalezly odpočinutí každá v domě svého muže. A políbila je. Ony pozvedly svůj hlas a rozplakaly se. 10Řekly jí: Přece se spolu s tebou vrátíme ke tvému lidu. 11Ale Noemi odpověděla: Vraťte se moje dcery. Proč byste chodily se mnou? Cožpak se mi znovu objeví v lůně synové a budou vám dáni za muže? 12Vraťte se moje dcery, jděte, protože už jsem stará. Nejsem na vdávání. I kdybych si namlouvala: Mám naději a dokonce se této noci vdala a navíc bych zplodila syny, 13zdali proto budete trpělivě čekat až do doby, kdy vyrostou? Cožpak se kvůli tomu budete zdráhat vdát? Ne, moje dcery, vždyť je mi tuze hořko, více než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka. 14Ony nato pozvedly svůj hlas a znovu se rozplakaly. Orpa svou tchýni políbila, ale Rút k ní přilnula. 15Ta řekla: Hle, tvá švagrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům. Obrať se i ty za svou švagrovou. 16Avšak Rút odpověděla: Nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já, a kde zůstaneš, zůstanu také; tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. 17Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. 18Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní, a přestala ji přemlouvat. 19Tak šly obě dvě, až přišly do Betléma. I stalo se, jakmile přišly do Betléma, že se kvůli nim shluklo celé to město a ženy řekly: Není tohle Noemi? 20Ona jim však odpověděla: Nenazývejte mě Noemi. Nazývejte mě Mara, protože mi Všemohoucí způsobil velikou hořkost. 21Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a Všemohoucí se mnou zle jedná?  22A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha, Moábka Rút, z moábských polí. Přišly do Betléma na počátku sklizně ječmene.  


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   The first words give all the date we have of this story. It was in the days when the judges ruled (Ruth 1:1), not in those disorderly times when there was no king in Israel; but under which of the judges these things happened we are not told, and the conjectures of the learned are very uncertain. It must have been towards the beginning of the judges' time, for Boaz, who married Ruth, was born of Rahab, who received the spies in Joshua's time. Some think it was in the days of Ehud, others of Deborah; the learned bishop Patrick inclines to think it was in the days of Gideon, because in his days only we read of a famine by the Midianites' invasion, Judg 6:3, Judg 6:4. While the judges were ruling, some one city and some another, Providence takes particular cognizance of Bethlehem, and has an eye to a King, to Messiah himself, who should descend from two Gentile mothers, Rahab and Ruth. Here is,
I. A famine in the land, in the land of Canaan, that land flowing with milk and honey. This was one of the judgments which God had threatened to bring upon them for their sins, Lev 26:19, Lev 26:20. He has many arrows in his quiver. In the days of the judges they were oppressed by their enemies; and, when by that judgment they were not reformed, God tried this, for when he judges he will overcome. When the land had rest, yet it had not plenty; even in Bethlehem, which signifies the house of bread, there was scarcity. A fruitful land is turned into barrenness, to correct and restrain the luxury and wantonness of those that dwell therein.
II. An account of one particular family distressed in the famine; it is that of Elimelech. His name signifies my God a king, agreeable to the state of Israel when the judges ruled, for the Lord was their King, and comfortable to him and his family in their affliction, that God was theirs and that he reigns for ever. His wife was Naomi, which signifies my amiable or pleasant one. But his sons' names were Mahlon and Chilion, sickness and consumption, perhaps because weakly children, and not likely to be long-lived. Such are the productions of our pleasant things, weak and infirm, fading and dying.
III. The removal of this family from Bethlehem into the country of Moab on the other side Jordan, for subsistence, because of the famine, Ruth 1:1, Ruth 1:2. It seems there was plenty in the country of Moab when there was scarcity of bread in the land of Israel. Common gifts of providence are often bestowed in greater plenty upon those that are strangers to God than upon those that know and worship him. Moab is at ease from his youth, while Israel is emptied from vessel to vessel (Jer 48:11), not because God loves Moabites better, but because they have their portion in this life. Thither Elimelech goes, not to settle for ever, but to sojourn for a time, during the dearth, as Abraham, on a similar occasion, went into Egypt, and Isaac into the land of the Philistines. Now here, 1. Elimelech's care to provide for his family, and his taking his wife and children with him, were without doubt commendable. If any provide not for his own, he hath denied the faith, 1Tim 5:8. When he was in his straits he did not forsake his house, go seek his fortune himself, and leave his wife and children to shift for their own maintenance; but, as became a tender husband and a loving father, where he went he took them with him, not as the ostrich, Job 39:16. But, 2. I see not how his removal into the country of Moab, upon this occasion, could be justified. Abraham and Isaac were only sojourners in Canaan, and it was agreeable to their condition to remove; but the seed of Israel were now fixed, and ought not to remove into the territories of the heathen. What reason had Elimelech to go more than any of his neighbours? If by any ill husbandry he had wasted his patrimony, and sold his land or mortgaged it (as it should seem, Ruth 4:3, Ruth 4:4), which brought him into a more necessitous condition than others, the law of God would have obliged his neighbours to relieve him (Lev 25:35); but that was not his case, for he went out full, Ruth 1:21. By those who tarried at home it appears that the famine was not so extreme but that there was sufficient to keep life and soul together; and his charge was but small, only two sons. But if he could not be content with the short allowance that his neighbours took up with, and in the day of famine could not be satisfied unless he kept as plentiful a table as he had done formerly, if he could not live in hope that there would come years of plenty again in due time, or could not with patience wait for those years, it was his fault, and he did by it dishonour God and the good land he had given them, weaken the hands of his brethren, with whom he should have been willing to take his lot, and set an ill example to others. If all should do as he did Canaan would be dispeopled. Note, It is an evidence of a discontented, distrustful, unstable spirit, to be weary of the place in which God hath set us, and to be for leaving it immediately whenever we meet with any uneasiness or inconvenience in it. It is folly to think of escaping that cross which, being laid in our way, we ought to take up. It is our wisdom to make the best of that which is, for it is seldom that changing our place is mending it. Or, if he would remove, why to the country of Moab? If he had made enquiry, it is probable he would have found plenty in some of the tribes of Israel, those, for instance, on the other side Jordan, that bordered on the land of Moab; if he had had that zeal for God and his worship, and that affection for his brethren which became an Israelite, he would not have persuaded himself so easily to go and sojourn among Moabites.
IV. The marriage of his two sons to two of the daughters of Moab after his death, Ruth 1:4. All agree that this was ill done. The Chaldee says, They transgressed the decree of the word of the Lord in taking strange wives. If they would not stay unmarried till their return to the land of Israel, they were not so far off but that they might have fetched themselves wives thence. Little did Elimelech think, when he went to sojourn in Moab, that ever his sons would thus join in affinity with Moabites. But those that bring young people into bad acquaintance, and take them out of the way of public ordinances, though they may think them well-principled and armed against temptation, know not what they do, nor what will be the end thereof. It does not appear that the women they married were proselyted to the Jewish religion, for Orpah is said to return to her gods (Ruth 1:15); the gods of Moab were hers still. It is a groundless tradition of the Jews that Ruth was the daughter of Eglon king of Moab, yet the Chaldee paraphrast inserts it; but this and their other tradition, which he inserts likewise, cannot agree, that Boaz who married Ruth was the same with Ibzan, who judged Israel 200 years after Eglon's death, Judg 12:1-Judg 12:15.
V. The death of Elimelech and his two sons, and the disconsolate condition Naomi was thereby reduced to. Her husband died (Ruth 1:3) and her two sons (Ruth 1:5) soon after their marriage, and the Chaldee says, Their days were shortened, because they transgressed the law in marrying strange wives. See here, 1. That wherever we go we cannot out-run death, whose fatal arrows fly in all places. 2. That we cannot expect to prosper when we go out of the way of our duty. He that will save his life by any indirect course shall lose it. 3. That death, when it comes into a family, often makes breach upon breach. One is taken away to prepare another to follow soon after; one is taken away, and that affliction is not duly improved, and therefore God sends another of the same kind. When Naomi had lost her husband she took so much the more complacency and put so much the more confidence in her sons. Under the shadow of these surviving comforts she thinks she shall live among the heathen, and exceedingly glad she was of these gourds; but behold they wither presently, green and growing up in the morning, cut down and dried up before night, buried soon after they were married, for neither of them left any children. So uncertain and transient are all our enjoyments here. It is therefore our wisdom to make sure of those comforts that will be made sure and of which death cannot rob us. But how desolate was the condition, and how disconsolate the spirit, of poor Naomi, when the woman was left of her two sons and her husband! When these two things, loss of children and widowhood, come upon her in a moment, come upon her in their perfection, by whom shall she be comforted? Isa 47:9; Isa 51:19. It is God alone who has wherewithal to comfort those who are thus cast down.

 6   See here, I. The good affection Naomi bore to the land of Israel, Ruth 1:6. Though she could not stay in it while the famine lasted, she would not stay out of it when the famine ceased. Though the country of Moab had afforded her shelter and supply in a time of need, yet she did not intend it should be her rest for ever; no land should be that but the holy land, in which the sanctuary of God was, of which he had said, This is my rest for ever. Observe,
1. God, at last, returned in mercy to his people; for, though he contend long, he will not contend always. As the judgment of oppression, under which they often groaned in the time of the judges, still came to an end, after a while, when God had raised them up a deliverer, so here the judgment of famine: At length God graciously visited his people in giving them bread. Plenty is God's gift, and it is his visitation which by bread, the staff of life, holds our souls in life. Though this mercy be the more striking when it comes after famine, yet if we have constantly enjoyed it, and never knew what famine meant, we are not to think it the less valuable.
2. Naomi then returned, in duty to her people. She had often enquired of their state, what harvests they had and how the markets went, and still the tidings were discouraging; but like the prophet's servant, who, having looked seven times and seen no sign of rain, at length discerned a cloud no bigger than a man's hand, which soon overspread the heavens, so Naomi at last has good news brought her of plenty in Bethlehem, and then she can think of no other than returning thither again. Hew new alliances in the country of Moab could not make her forget her relation to the land of Israel. Note, Though there be a reason for our being in bad places, yet, when the reason ceases, we must by no means continue in them. Forced absence from God's ordinances, and forced presence with wicked people, are great afflictions; but when the force ceases, and such a situation is continued of choice, then it becomes a great sin. It should seem she began to think of returning immediately upon the death of her two sons, (1.) Because she looked upon that affliction to be a judgment upon her family for lingering in the country of Moab; and hearing this to be the voice of the rod, and of him that appointed it, she obeys and returns. Had she returned upon the death of her husband, perhaps she might have saved the life of her sons; but, when God judgeth he will overcome, and, if one affliction prevail not to awaken us to a sight and sense of sin and duty, another shall. When death comes into a family it ought to be improved for the reforming of what is amiss in the family: when relations are taken away from us we are put upon enquiry whether, in some instance or other, we are not out of the way of our duty, that we may return to it. God calls our sins to remembrance, when he slays a son, 1Kgs 17:18. And, if he thus hedge up our way with thorns, it is that he may oblige us to say, We will go and return to our first husband, as Naomi here to her country, Hos 2:7. (2.) Because the land of Moab had now become a melancholy place to her. It is with little pleasure that she can breathe in that air in which her husband and sons had expired, or go on that ground in which they lay buried out of her sight, but not out of her thoughts; now she will go to Canaan again. Thus God takes away from us the comforts we stay ourselves too much upon and solace ourselves too much in, here in the land of our sojourning, that we may think more of our home in the other world, and by faith and hope may hasten towards it. Earth is embittered to us, that heaven may be endeared.
II. The good affection which her daughters-in-law, and one of them especially, bore to her, and her generous return of their good affection.
1. They were both so kind as to accompany her, some part of the way at least, when she returned towards the land of Judah. Her two daughters-in-law did not go about to persuade her to continue in the land of Moab, but, if she was resolved to go home, would pay her all possible civility and respect at parting; and this was one instance of it: they would bring her on her way, at least to the utmost limits of their country, and help her to carry her luggage as far as they went, for it does not appear that she had any servant to attend her, Ruth 1:7. By this we see both that Naomi, as became an Israelite, had been very kind and obliging to them and had won their love, in which she is an example to all mothers-in-law, and that Orpah and Ruth had a just sense of her kindness, for they were willing to return it thus far. It was a sign they had dwelt together in unity, though those were dead by whom the relation between them came. Though they retained an affection for the gods of Moab (Ruth 1:15), and Naomi was still faithful to the God of Israel, yet that was no hindrance to either side from love and kindness, and all the good offices that the relation required. Mothers-in-law and daughters-in-law are too often at variance (Matt 10:35), and therefore it is the more commendable if they live in love; let all who sustain this relation aim at the praise of doing so.
2. When they had gone a little way with her Naomi, with a great deal of affection, urged them to go back (Ruth 1:8, Ruth 1:9): Return each to her mother's house. When they were dislodged by a sad providence from the house of their husbands it was a mercy to them that they had their parents yet living, that they had their houses to go to, where they might be welcome and easy, and were not turned out to the wide world. Naomi suggests that their own mothers would be more agreeable to them than a mother-in-law, especially when their own mothers had houses and their mother-in-law was not sure she had a place to lay her head in which she could call her own. She dismisses them,
(1.) With commendation. This is a debt owing to those who have conducted themselves well in any relation, they ought to have the praise of it: You have dealt kindly with the dead and with me, that is, You were good wives to your husbands that are gone, and have been good daughters to me, and not wanting to your duty in either relation. Note, When we and our relations are parting, by death or otherwise, it is very comfortable if we have both their testimony and the testimony of our own consciences for us that while we were together we carefully endeavoured to do our duty in the relation. This will help to allay the bitterness of parting; and, while we are together, we should labour so to conduct ourselves as that when we part we may not have cause to reflect with regret upon our miscarriages in the relation.
(2.) With prayer. It is very proper for friends, when they part, to part with prayer. She sends them home with her blessing; and the blessing of a mother-in-law is not to be slighted. In this blessing she twice mentions the name Jehovah, Israel's God, and the only true God, that she might direct her daughters to look up to him as the only fountain of all good. To him she prays in general that he would recompense to them the kindness they had shown to her and hers. It may be expected and prayed for in faith that God will deal kindly with those that have dealt kindly with their relations. He that watereth shall be watered also himself. And, in particular, that they might be happy in marrying again: The Lord grant that you may find rest, each of you in the house of her husband. Note, [1.] It is very fit that, according to the apostle's direction (1Tim 5:14), the younger women, and he speaks there of young widows, should marry, bear children, and guide the house. And it is a pity that those who have approved themselves good wives should not again be blessed with good husbands, especially those that, like these widows, have no children. [2.] The married state is a state of rest, such rest as this world affords, rest in the house of a husband, more than can be expected in the house of a mother or a mother-in-law. [3.] This rest is God's gift. If any content and satisfaction be found in our outward condition, God must be acknowledged in it. There are those that are unequally yoked, that find little rest even in the house of a husband. Their affliction ought to make those the more thankful to whom the relation is comfortable. Yet let God be the rest of the soul, and no perfect rest thought of on this side heaven.
(3.) She dismissed them with great affection: She kissed them, wished she had somewhat better to give them, but silver and gold she had none. However, this parting kiss shall be the seal of such a true friendship as (though she never see them more) she will, while she lives, retain the pleasing remembrance of. If relations must part, let them thus part in love, that they may (if they never meet again in this world) meet in the world of everlasting love.
3. The two young widows could not think of parting with their good mother-in-law, so much had the good conversation of that pious Israelite won upon them. They not only lifted up their voice and wept, as loth to part, but they professed a resolution to adhere to her (Ruth 1:10): Surely we will return with thee unto thy people, and take our lot with thee. It is a rare instance of affection to a mother-in-law and an evidence that they had, for her sake, conceived a good opinion of the people of Israel. Even Orpah, who afterwards went back to her gods, now seemed resolved to go forward with Naomi. The sad ceremony of parting, and the tears shed on that occasion, drew from her this protestation, but it did not hold. Strong passions, without a settled judgment, commonly produce weak resolutions.
4. Naomi sets herself to dissuade them from going along with her, Ruth 1:11-Ruth 1:13.
(1.) Naomi urges her afflicted condition. If she had had any sons in Canaan, or any near kinsmen, whom she could have expected to marry the widows, to raise up seed to those that were gone, and to redeem the mortgaged estate of the family, it might have been some encouragement to them to hope for a comfortable settlement at Bethlehem. But she had no sons, nor could she think of any near kinsman likely to do the kinsman's part, and therefore argues that she was never likely to have any sons to be husbands for them, for she was too old to have a husband; it became here age to think of dying and going out of the world, not of marrying and beginning the world again. Or, if she had a husband, she could not expect to have children, nor, if she had sons, could she think that these young widows would stay unmarried till her sons that should yet be born would grow up to be marriageable. Yet this was not all: she could not only not propose to herself to marry them like themselves, but she knew not how to maintain them like themselves. The greatest grievance of that poor condition to which she was reduced was that she was not in a capacity to do for them as she would: It grieveth me more for your sakes than for my own that the hand of the Lord has gone out against me. Observe, [1.] She judges herself chiefly aimed at in the affliction, that God's quarrel was principally with her: The hand of the Lord has gone out against me. I am the sinner; it is with me that God has a controversy; it is with me that he is contending; I take it to myself. This well becomes us when we are under affliction; though many others share in the trouble, yet we must hear the voice of the rod as if it spoke only against us and to us, not billeting the rebukes of it at other people's houses, but taking them to ourselves. [2.] She laments most the trouble that redounded to them from it. She was the sinner, but they were the sufferers: It grieveth me much for your sakes. A gracious generous spirit can better bear its own burden than it can bear to see it a grievance to others, or others in any way drawn into trouble by it. Naomi could more easily want herself than see her daughters want. Therefore turn again, my daughters, for, alas! I am in no capacity to do you any kindness. But,
(2.) Did Naomi do well thus to discourage her daughters from going with her, when, by taking them with her, she might save them from the idolatry of Moab and bring them to the faith and worship of the God of Israel? Naomi, no doubt, desired to do so. But, [1.] If they did come with her, she would not have them to come upon her account. Those that take upon them a profession of religion only in complaisance to their relations, to oblige their friends, or for the sake of company, will be converts of small value and of short continuance. [2.] If they did come with her, she would have them to make it their deliberate choice, and to sit down first and count the cost, as it concerns those to do that may take up a profession of religion. It is good for us to be told the worst. Our Saviour took this course with him who, in the heat of zeal, spoke that bold word, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. Come, come, says Christ, canst thou fare as I fare? The Son of man has not where to lay his head; know this, and then consider whether thou canst find in thy heart to take thy lot with him, Matt 8:19, Matt 8:20. Thus Naomi deals with her daughters-in-law. Thoughts ripened into resolves by serious consideration are likely to be kept always in the imagination of the heart, whereas what is soon ripe is soon rotten.
5. Orpah was easily persuaded to yield to her own corrupt inclination, and to go back to her country, her kindred, and her father's house, now when she stood fair for an effectual call from it. They both lifted up their voice and wept again (Ruth 1:14), being much affected with the tender things that Naomi had said. But it had a different effect upon them: to Orpah it was a savour of death unto death; the representation Naomi had made of the inconveniences they must count upon if they went forward to Canaan sent her back to the country of Moab, and served her as an excuse for her apostasy; but, on the contrary, it strengthened Ruth's resolution, and her good affection to Naomi, with whose wisdom and goodness she was never so charmed as she was upon this occasion; thus to her it was a savour of life unto life. (1.) Orpah kissed her mother-in-law, that is, took an affectionate leave of her, bade her farewell for ever, without any purpose to follow her hereafter, as he that said he would follow Christ when he had buried his father or bidden those farewell that were at home. Orpah's kiss showed she had an affection for Naomi and was loth to part from her; yet she did not love her well enough to leave her country for her sake. Thus many have a value and affection for Christ, and yet come short of salvation by him, because they cannot find in their hearts to forsake other things for him. They love him and yet leave him, because they do not love him enough, but love other things better. Thus the young man that went away from Christ went away sorrowful, Matt 19:22. But, (2.) Ruth clave unto her. Whether, when she came from home, she was resolved to go forward with her or no does not appear; perhaps she was before determined what to do, out of a sincere affection for the God of Israel and to his law, of which, by the good instructions of Naomi, she had some knowledge.
6. Naomi persuades Ruth to go back, urging, as a further inducement, her sister's example (Ruth 1:15): Thy sister-in-law has gone back to her people, and therefore of course gone back to her gods; for, whatever she might do while she lived with her mother-in-law, it would be next to impossible for her to show any respect to the God of Israel when she went to live among the worshippers of Chemosh. Those that forsake the communion of saints, and return to the people of Moab, will certainly break off their communion with God, and embrace the idols of Moab. Now, return thou after thy sister, that is, If ever thou wilt return, return now. This is the greatest trial of thy constancy; stand this trial, and thou art mine for ever. Such offences as that of Orpah's revolt must needs come, that those who are perfect and sincere may be made manifest, as Ruth was upon this occasion.
7. Ruth puts an end to the debate by a most solemn profession of her immovable resolution never to forsake her, nor to return to her own country and her old relations again, Ruth 1:16, Ruth 1:17.
(1.) Nothing could be said more fine, more brave, than this. She seems to have had another spirit, and another speech, now that her sister had gone, and it is an instance of the grace of God inclining the soul to the resolute choice of the better part. Draw me thus, and we will run after thee. Her mother's dissuasions made her the more resolute; as when Joshua said to the people, You cannot serve the Lord, they said it with the more vehemence, Nay, but we will. [1.] She begs of her mother-in-law to say no more against her going: Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee; for all thy entreaties now cannot shake that resolution which thy instructions formerly have wrought in me, and therefore let me hear no more of them. Note, It is a great vexation and uneasiness to those that are resolved for God and religion to be tempted and solicited to alter their resolution. Those that would not think of it would not hear of it. Entreat me not. The margin reads it, Be not against me. Note, We are to reckon those against us, and really our enemies, that would hinder us in our way to the heavenly Canaan. Our relations they may be, but they cannot be our friends, that would dissuade us from and discourage us in the service of God and the work of religion. [2.] She is very particular in her resolution to cleave to her and never to forsake her; and she speaks the language of one resolved for God and heaven. She is so in love, not with her mother's beauty, or riches, or gaiety (all these were withered and gone), but with her wisdom, and virtue, and grace, which remained with her, even in her present poor and melancholy condition, that she resolves to cleave to her. First, She will travel with her: Whither thou goest I will go, though to a country I never saw and in a low and ill opinion of which I have been trained up; though far from my own country, yet with thee every road shall be pleasant. Secondly, She will dwell with her: Where thou lodgest I will lodge, though it be in a cottage, nay, though it be no better a lodging than Jacob had when he had the stones for his pillow. Where thou settest up thy staff I will set up mine, be it where it may. Thirdly, She will twist interest with her: Thy people shall be my people. From Naomi's character she concludes certainly that the great nation was a wise and an understanding people. She judges of them all by her good mother, who, wherever she went, was a credit to her country (as all those should study to be who profess relation to the better country, that is, the heavenly), and therefore she will think herself happy if she may be reckoned one of them. Thy people shall be mine to associate with, to be conformable to, and to be concerned for. Fourthly, She will join in religion with her. Thus she determined to be hers usque ad aras - to the very altars: Thy God shall be my God, and farewell to all the gods of Moab, which are vanity and a lie. I will adore the God of Israel, the only living and true God, trust in him alone, serve him, and in every thing be ruled by him; this is to take the Lord for our God. Fifthly, She will gladly die in the same bed: Where thou diest will I die. She takes it for granted they must both die, and that in all probability Naomi, as the elder, would die first, and resolves to continue in the same house, if it might be, till her days also were fulfilled, intimating likewise a desire to partake of her happiness in death; she wishes to die in the same place, in token of her dying after the same manner. Let me die the death of righteous Naomi, and let my last end be like hers. Sixthly, She will desire to be buried in the same grave, and to lay her bones by hers: There will I be buried, not desiring to have so much as her dead body carried back to the country of Moab, in token of any remaining kindness for it; but, Naomi and she having joined souls, she desires they may mingle dust, in hopes of rising together, and being together for ever in the other world. [3.] She backs her resolution to adhere to Naomi with a solemn oath: The Lord do so to me, and more also (which was an ancient form of imprecation), if aught but death part thee and me. An oath for confirmation was an end of this strife, and would leave a lasting obligation upon her never to forsake that good way she was now making choice of. First, It is implied that death would separate between them for a time. She could promise to die and be buried in the same place, but not at the same time; it might so happen that she might die first, and this would part them. Note, Death parts those whom nothing else will part. A dying hour is a parting hour, and should be so thought of by us and prepared for. Secondly, It is resolved that nothing else should part them; not any kindness from her own family and people, nor any hope of preferment among them, not any unkindness from Israel, nor the fear of poverty and disgrace among them. No, I will never leave thee. Now,
(2.) This is a pattern of a resolute convert to God and religion. Thus must we be at a point. [1.] We must take the Lord for our God. This God is my God for ever and ever; I have avouched him for mine. [2.] When we take God for our God we must take his people for our people in all conditions; though they be a poor despised people, yet, if they be his, they must be ours. [3.] Having cast in our lot among them, we must be willing to take our lot with them and to fare as they fare. We must submit to the same yoke and draw in it faithfully, take up the same cross and carry it cheerfully, go where God will have us to go, though it should be into banishment, and lodge where he will have us to lodge, though it be in a prison, die where he will have us die, and lay our bones in the graves of the upright, who enter into peace and rest in their beds, though they be but the graves of the common people. [4.] We must resolve to continue and persevere, and herein our adherence to Christ must be closer than that of Ruth to Naomi. She resolved that nothing but death should separate them; but we must resolve that death itself shall not separate us from our duty to Christ, and then we may be sure that death itself shall not separate us from our happiness in Christ. [5.] We must bind our souls with a bond never to break these pious resolutions, and swear unto the Lord that we will cleave to him. Fast bind, fast find. He that means honestly does not startle at assurances.
8. Naomi is hereby silenced (Ruth 1:18): When she saw that Ruth was stedfastly minded to go with her (which was the very thing she aimed at in all that she had said, to make her of a stedfast mind in going with her), when she saw that she had gained her point, she was well satisfied, and left off speaking to her. She could desire no more than that solemn protestation which Ruth had just now made. See the power of resolution, how it puts temptation to silence. Those that are unresolved, and go in religious ways without a stedfast mind, tempt the tempter, and stand like a door half open, which invites a thief; but resolution shuts and bolts the door, resists the devil, and forces him to flee.
The Chaldee paraphrase thus relates the debate between Naomi and Ruth: - Ruth said, Entreat me not to leave thee, for I will be a proselyte. Naomi said, We are commanded to keep sabbaths and good days, on which we may not travel above 2000 cubits - a sabbath-day's journey. Well, said Ruth, whither thou goest I will go. Naomi said, We are commanded not to tarry all night with Gentiles. Well, said Ruth, where thou lodgest I will lodge. Naomi said, We are commanded to keep 613 precepts. Well, said Ruth, whatever thy people keep I will keep, for they shall be my people. Naomi said, We are forbidden to worship any strange god. Well, said Ruth, thy God shall be my God. Naomi said, We have four sorts of deaths for malefactors, stoning, burning, strangling, and slaying with the sword. Well, said Ruth, where thou diest I will die. We have, said Naomi, houses of sepulchre. And there, said Ruth, will I be buried.

 19   Naomi and Ruth, after many a weary step (the fatigue of the journey, we may suppose, being somewhat relieved by the good instructions Naomi gave to her proselyte and the good discourse they had together), came at last to Bethlehem. And they came very seasonably, in the beginning of the barley-harvest, which was the first of their harvests, that of wheat following after. Now Naomi's own eyes might convince her of the truth of what she had heard in the country of Moab, that the Lord had visited his people in giving them bread, and Ruth might see this good land in its best state; and now they had opportunity to provide for winter. Our times are in God's hand, both the events and the time of them. Notice is here taken,
I. Of the discomposure of the neighbours upon this occasion (Ruth 1:19): All the city was moved about them. Her old acquaintance gathered about her, to enquire concerning her state, and to bid her welcome to Bethlehem again. Or perhaps they were moved about her, lest she should be a charge to the town, she looked so bare. By this it appears that she had formerly lived respectably, else there would not have been so much notice taken of her. If those that have been in a high and prosperous condition break, or fall into poverty or disgrace, their fall is the more remarkable. And they said, Is this Naomi? The women of the city said it, for the word is feminine. Those with whom she had formerly been intimate were surprised to see her in this condition; she was so much broken and altered with her afflictions that they could scarcely believe their own eyes, nor think that this was the same person whom they had formerly seen, so fresh, and fair, and gay: Is this Naomi? So unlike is the rose when it is withered to what it was when it was blooming. What a poor figure does Naomi make now, compared with what she made in her prosperity! If any asked this question in contempt, upbraiding her with her miseries ( is this she that could not be content to fare as her neighbours did, but must ramble to a strange country? see what she has got by it! ), their temper was very base and sordid. Nothing more barbarous than to triumph over those that are fallen. But we may suppose that the generality asked it in compassion and commiseration: Is this she that lived so plentifully, and kept so good a house, and was so charitable to the poor? How has the gold become dim! Those that had seen the magnificence of the first temple wept when they saw the meanness of the second; so these here. Note, Afflictions will make great and surprising changes in a little time. When we see how sickness and old age alter people, change their countenance and temper, we may think of what the Bethlehemites said: Is this Naomi? One would not take it to be the same person. God, by his grace, fit us for all such changes, especially the great change!
II. Of the composure of Naomi's spirit. If some upbraided her with her poverty, she was not moved against them, as she would have been if she had been poor and proud; but, with a great deal of pious patience, bore that and all the other melancholy effects of her affliction (Ruth 1:20, Ruth 1:21): Call me not Naomi, call me Mara, etc. Naomi signifies pleasant or amiable; but all my pleasant things are laid waste; call me Mara, bitter or bitterness, for I am now a woman of a sorrowful spirit. Thus does she bring her mind to her condition, which we all ought to do when our condition is not in every thing to our mind. Observe,
1. The change of her state, and how it is described, with a pious regard to the divine providence, and without any passionate murmurings or complaints. (1.) It was a very sad and melancholy change. She went out full; so she thought herself when she had her husband with her and two sons. Much of the fulness of our comfort in this world arises from agreeable relations. But she now came home again empty, a widow and childless, and probably had sold her goods, and of all the effects she took with her brought home no more than the clothes on her back. So uncertain is all that which we call fulness in the creature, 1Sam 2:5. Even in the fulness of that sufficiency we may be in straits. But there is a fulness, a spiritual and divine fulness, which we can never be emptied of, a good part which shall not be taken from those that have it. (2.) She acknowledges the hand of God, his mighty hand, in the affliction. It is the Lord that has brought me home again empty; it is the Almighty that has afflicted me. Note, Nothing conduces more to satisfy a gracious soul under an affliction than the consideration of the hand of God in it. It is the Lord, 1Sam 3:18; Job 1:21. Especially to consider that he who afflicts us is Shaddai, the Almighty, with whom it is folly to contend and to whom it is our duty and interest to submit. It is that name of God by which he enters into covenant with his people: I am God Almighty, God All-sufficient, Gen 17:1. He afflicts as a God in covenant, and his all-sufficiency may be our support and supply under all our afflictions. He that empties us of the creature knows how to fill us with himself. (3.) She speaks very feelingly of the impression which the affliction had made upon her: He has dealt very bitterly with me. The cup of affliction is a bitter cup, and even that which afterwards yields the peaceable fruit of righteousness, yet, for the present, is not joyous, but grievous, Hebre 12:11. Job complains, Thou writest bitter things against me, Job 13:26. (4.) She owns the affliction to come from God as a controversy: The Lord hath testified against me. Note, When God corrects us he testifies against us and contends with us (Job 10:17), intimating that he is displeased with us. Every rod has a voice, the voice of a witness.
2. The compliance of her spirit with this change: Call me not Naomi, for I am no more pleasant, either to myself or to my friends; but call me Mara, a name more agreeable to my present state. Many that are debased and impoverished yet affect to be called by the empty names and titles of honour they have formerly enjoyed. Naomi did not so. Her humility regards not a glorious name in a dejected state. If God deal bitterly with her, she will accommodate herself to the dispensation, and is willing to be called Mara, bitter. Note, It well becomes us to have our hearts humbled under humbling providences. When our condition is brought down our spirits should be brought down with it. And then our troubles are sanctified to us when we thus comport with them; for it is not an affliction itself, but an affliction rightly borne, that does us good. Perdidisti tot mala, si nondum misera esse didicisti - So many calamities have been lost upon you if you have not yet learned how to suffer. Sen. ad Helv. Tribulation works patience.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova