Czech Study Bible Translation (CZ)Proverbs - 1. chapter - Proverbs - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Přísloví izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, 2k poznání moudrosti a kázně, k porozumění řečem rozumným,  3k přijetí rozumné kázně, spravedlnosti, práva a přímosti,  4aby dala prostoduchým chytrost a mládenci poznání a rozvahu. 5Ať je slyší moudrý a přibude mu bystrosti, ať rozumný získá schopnost vést, 6aby dokázal porozumět přísloví a podobenství, slovům moudrých i jejich hádankám. 7Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají hlupáci. 8Můj synu, slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své matky. 9Neboť jsou půvabným věncem na tvou hlavu a náhrdelníkem na tvůj krk. 10Můj synu, kdyby tě hříšníci lákali, nepřivoluj! 11Kdyby říkali: Pojď s námi, nastražíme léčku, abychom prolili krev, počíháme si bezdůvodně na nevinného, 12jako podsvětí je pohltíme zaživa, muže v plné síle jako ty, kdo sestupují do jámy. 13Získáme všelijaký vzácný majetek, naplníme si domy kořistí. 14Nech svůj los padnout s námi, budeme mít všichni jeden měšec. 15Můj synu, nechoď s nimi po cestě, zdrž svou nohu od jejich stezky, 16neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev. 17Vždyť nadarmo se roztahuje síť před zraky těch, co mají křídla. 18Ale tito nastražují léčku k prolití vlastní krve, číhají na svou duši. 19Tak dopadne každý, kdo pro sebe nekalý zisk hrabe. Připraví svého pána o duši. 20Moudrost křičí na ulicích, na náměstích pozvedá svůj hlas. 21Volá na nároží rušných ulic, u vchodů do bran, ve městě pronáší svou řeč: 22Dokdy budou prostoduší milovat prostoduchost, posměvači si budou libovat v posmívání a hlupáci budou nenávidět poznání? 23Obraťte se, když vás kárám! Hle, vyleji na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova. 24Protože jsem volala, ale odmítali jste, vztahovala jsem svou ruku, ale nikdo nedával pozor, 25nevšímali jste si žádné mé rady a mému pokárání jste se nepodvolili, 26také já se budu vysmívat vaší pohromě, posmívat se, když přijde to, čeho se strachujete, 27když jako ničivá bouře přijde to, čeho se strachujete a vaše pohroma jako vichřice, když na vás přijde soužení a strast. 28Tehdy mě budou volat, ale neodpovím, budou mě usilovně hledat, ale nenaleznou mě. 29Protože nenáviděli poznání a nezvolili si bázeň před Hospodinem, 30nepodvolili se mé radě a odvrhli každé moje pokárání, 31budou jíst ovoce své cesty, nasytí se svými radami. 32Vždyť odvrácení prostoduchých je zabije, bezstarostnost hlupáků je zahubí. 33Ale kdo mě poslouchá, bude přebývat v bezpečí, bude bezstarostný, beze strachu ze zla.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   We have here an introduction to this book, which some think was prefixed by the collector and publisher, as Ezra; but it is rather supposed to have been penned by Solomon himself, who, in the beginning of his book, proposes his end in writing it, that he might keep to his business, and closely pursue that end. We are here told,
I. Who wrote these wise sayings, Prov 1:1. They are the proverbs of Solomon. 1. His name signifies peaceable, and the character both of his spirit and of his reign answered to it; both were peaceable. David, whose life was full of troubles, wrote a book of devotion; for is any afflicted? let him pray. Solomon, who lived quietly, wrote a book of instruction; for when the churches had rest they were edified. In times of peace we should learn ourselves, and teach others, that which in troublous times both they and we must practise. 2. He was the son of David; it was his honour to stand related to that good man, and he reckoned it so with good reason, for he fared the better for it, 1Kgs 11:12. He had been blessed with a good education, and many a good prayer had been put up for him (Pss 72:1), the effect of both which appeared in his wisdom and usefulness. The generation of the upright are sometimes thus blessed, that they are made blessings, eminent blessings, in their day. Christ is often called the Son of David, and Solomon was a type of him in this, as in other things, that he opened his mouth in parables or proverbs. 3. He was king of Israel - a king, and yet it was no disparagement to him to be an instructor of the ignorant, and a teacher of babes - king of Israel, that people among whom God was known and his name was great; among them he learned wisdom, and to them he communicated it. All the earth sought to Solomon to hear his wisdom, which excelled all men's (1Kgs 4:30; 1Kgs 10:24); it was an honour to Israel that their king was such a dictator, such an oracle. Solomon was famous for apophthegms; every word he said had weight in it, and something that was surprising and edifying. His servants who attended him, and heard his wisdom, had, among them, collected 3000 proverbs of his which they wrote in their day-books; but these were of his own writing, and do not amount to nearly a thousand. In these he was divinely inspired. Some think that out of those other proverbs of his, which were not so inspired, the apocryphal books of Ecclesiasticus and the Wisdom of Solomon were compiled, in which are many excellent sayings, and of great use; but, take altogether, they are far short of this book. The Roman emperors had each of them his symbol or motto, as many now have with their coat of arms. But Solomon had many weighty sayings, not as theirs, borrowed from others, but all the product of that extraordinary wisdom which God had endued him with.
II. For what end they were written (Prov 1:2-Prov 1:4), not to gain a reputation to the author, or strengthen his interest among his subjects, but for the use and benefit of all that in every age and place will govern themselves by these dictates and study them closely. This book will help us, 1. To form right notions of things, and to possess our minds with clear and distinct ideas of them, that we may know wisdom and instruction, that wisdom which is got by instruction, by divine revelation, may know both how to speak and act wisely ourselves and to give instruction to others. 2. To distinguish between truth and falsehood, good and evil - to perceive the words of understanding, to apprehend them, to judge of them, to guard against mistakes, and to accommodate what we are taught to ourselves and our own use, that we may discern things that differ and not be imposed upon, and may approve things that are excellent and not lose the benefit of them, as the apostle prays, Phili 1:10. 3. To order our conversation aright in every things, Prov 1:3. This book will give, that we may receive, the instruction of wisdom, that knowledge which will guide our practice in justice, judgment, and equity (Prov 1:3), which will dispose us to render to all their due, to God the things that are God's, in all the exercises of religion, and to all men what is due to them, according to the obligations which by relation, office, contract, or upon any other account, we lie under to them. Note, Those are truly wise, and none but those, who are universally conscientious; and the design of the scripture is to teach us that wisdom, justice in the duties of the first table, judgment in those of the second table, and equity (that is sincerity) in both; so some distinguish them.
III. For whose use they were written, Prov 1:4. They are of use to all, but are designed especially, 1. For the simple, to give subtlety to them. The instructions here given are plain and easy, and level to the meanest capacity, the wayfaring men, though fools, shall not err therein; and those are likely to receive benefit by them who are sensible of their own ignorance and their need to be taught, and are therefore desirous to receive instruction; and those who receive these instructions in their light and power, though they be simple, will hereby be made subtle, graciously crafty to know the sin they should avoid and the duty they should do, and to escape the tempter's wiles. He that is harmless as the dove by observing Solomon's rules may become wise as the serpent; and he that has been sinfully foolish when he begins to govern himself by the word of God becomes graciously wise. 2. For young people, to give them knowledge and discretion. Youth is the learning age, catches at instructions, receives impressions, and retains what is then received; it is therefore of great consequence that the mind be then seasoned well, nor can it receive a better tincture than from Solomon's proverbs. Youth is rash, and heady, and inconsiderate; man is born like the wild ass's colt, and therefore needs to be broken by the restraints and managed by the rules we find here. And, if young people will but take heed to their ways according to Solomon's proverbs, they will soon gain the knowledge and discretion of the ancients. Solomon had an eye to posterity in writing this book, hoping by it to season the minds of the rising generation with the generous principles of wisdom and virtue.
IV. What good use may be made of them, Prov 1:5, Prov 1:6. Those who are young and simple may by them be made wise, and are not excluded from Solomon's school, as they were from Plato's. But is it only for such? No; here is not only milk for babes, but strong meat for strong men. This book will not only make the foolish and bad wise and good, but the wise and good wiser and better; and though the simple and the young man may perhaps slight those instructions, and not be the better for them, yet the wise man will hear. Wisdom will be justified by her own children, though not by the children sitting in the market-place. Note, Even wise men must hear, and not think themselves too wise to learn. A wise man is sensible of his own defects ( Plurima ignoro, sed ignorantiam meam non ignoro - I am ignorant of many things, but not of my own ignorance ), and therefore is still pressing forward, that he may increase in learning, may know more and know it better, more clearly and distinctly, and may know better how to make use of it. As long as we live we should strive to increase in all useful learning. It was a saying of one of the greatest of the rabbim, Qui non auget scientiam, amittit de ea - If our stock of knowledge by not increasing, it is wasting; and those that would increase in learning must study the scriptures; these perfect the man of God. A wise man, by increasing in learning, is not only profitable to himself, but to others also, 1. As a counsellor. A man of understanding in these precepts of wisdom, by comparing them with one another and with his own observations, shall by degrees attain unto wise counsels; he stands fair for preferment, and will be consulted as an oracle, and entrusted with the management of public affairs; he shall come to sit at the helm, so the word signifies. Note, Industry is the way to honour; and those whom God has blessed with wisdom must study to do good with it, according as their sphere is. It is more dignity indeed to be counsellor to the prince, but it is more charity to be counsellor to the poor, as Job was with his wisdom. Job 29:15, I was eyes to the blind. 2. As an interpreter (Prov 1:6) - to understand a proverb. Solomon was himself famous for expounding riddles and resolving hard questions, which was of old the celebrated entertainment of the eastern princes, witness the solutions he gave to the enquiries with which the queen of Sheba thought to puzzle him. Now here he undertakes to furnish his readers with that talent, as far as would be serviceable to the best purposes. They shall understand a proverb, even the interpretation, without which the proverb is a nut uncracked; when they hear a wise saying, though it be figurative, they shall take the sense of it, and know how to make use of it. The words of the wise are sometimes dark sayings. In St. Paul's epistles there is that which is hard to be understood; but to those who, being well-versed in the scriptures, know how to compare spiritual things with spiritual, they will be easy and safe; so that, if you ask them, Have you understood all these things? they may answer, Yea, Lord. Note, It is a credit to religion when men of honesty are men of sense; all good people therefore should aim to be intelligent, and run to and fro, take pains in the use of means, that their knowledge may be increased.

 7   Solomon, having undertaken to teach a young man knowledge and discretion, here lays down two general rules to be observed in order thereunto, and those are, to fear God and honour his parents, which two fundamental laws of morality Pythagoras begins his golden verses with, but the former of them in a wretchedly corrupted state. Primum, deos immortales cole, parentesque honora - First worship the immortal gods, and honour your parents. To make young people such as they should be,
I. Let them have regard to God as their supreme.
1. He lays down this truth, that the fear of the Lord is the beginning of knowledge (Prov 1:7); it is the principal part of knowledge (so the margin); it is the head of knowledge; that is, (1.) Of all things that are to be known this is most evident, that God is to be feared, to be reverenced, served, and worshipped; this is so the beginning of knowledge that those know nothing who do not know this. (2.) In order to the attaining of all useful knowledge this is most necessary, that we fear God; we are not qualified to profit by the instructions that are given us unless our minds be possessed with a holy reverence of God, and every thought within us be brought into obedience to him. If any man will do his will, he shall know of his doctrine, John 7:17. (3.) As all our knowledge must take rise from the fear of God, so it must tend to it as its perfection and centre. Those know enough who know how to fear God, who are careful in every thing to please him and fearful of offending him in any thing; this is the Alpha and Omega of knowledge.
2. To confirm this truth, that an eye to God must both direct and quicken all our pursuits of knowledge, he observes, Fools (atheists, who have no regard to God) despise wisdom and instruction; having no dread at all of God's wrath, nor any desire of his favour, they will not give you thanks for telling them what they may do to escape his wrath and obtain his favour. Those who say to the Almighty, Depart from us, who are so far from fearing him that they set him at defiance, can excite no surprise if they desire not the knowledge of his ways, but despise that instruction. Note, Those are fools who do not fear God and value the scriptures; and though they may pretend to be admirers of wit they are really strangers and enemies to wisdom.
II. Let them have regard to their parents as their superiors (Prov 1:8, Prov 1:9): My son, hear the instruction of thy father. He means, not only that he would have his own children to be observant of him, and of what he said to them, nor only that he would have his pupils, and those who came to him to be taught, to look upon him as their father and attend to his precepts with the disposition of children, but that he would have all children to be dutiful and respectful to their parents, and to conform to the virtuous and religious education which they give them, according to the law of the fifth commandment.
1. He takes it for granted that parents will, with all the wisdom they have, instruct their children, and, with all the authority they have, give law to them for their good. They are reasonable creatures, and therefore we must not give them law without instruction; we must draw them with the cords of a man, and when we tell them what they must do we must tell them why. But they are corrupt and wilful, and therefore with the instruction there is need of a law. Abraham will not only catechize, but command, his household. Both the father and the mother must do all they can for the good education of their children, and all little enough.
2. He charges children both to receive and to retain the good lessons and laws their parents give them. (1.) To receive them with readiness: Hear the instruction of thy father; hear it and heed it; hear it and bid it welcome, and be thankful for it, and subscribe to it. (2.) To retain them with resolution: Forsake not their law; think not that when thou art grown up, and no longer under tutors and governors, thou mayest live at large; no, the law of thy mother was according to the law of thy God, and therefore it must never be forsaken; thou wast trained up in the way in which thou shouldst go, and therefore, when thou art old, thou must not depart from it. Some observe that whereas the Gentile ethics, and the laws of the Persians and Romans, provided only that children should pay respect to their father, the divine law secures the honour of the mother also.
3. He recommends this as that which is very graceful and will put an honour upon us: The instructions and laws of thy parents, carefully observed and lived up to, shall be an ornament of grace unto thy head (Prov 1:9), such an ornament as is, in the sight of God, of great price, and shall make thee look as great as those that wear gold chains about their necks. Let divine truths and commands be to us a coronet, or a collar of SS, which are badges of first-rate honours; let us value them, and be ambitious of them, and then they shall be so to us. Those are truly valuable, and shall be valued, who value themselves more by their virtue and piety than by their worldly wealth and dignity.

 10   Here Solomon gives another general rule to young people, in order to their finding out, and keeping in, the paths of wisdom, and that is to take heed of the snare of bad company. David's psalms begin with this caution, and so do Solomon's proverbs; for nothing is more destructive, both to a lively devotion and to a regular conversation (Prov 1:10): My son, whom I love, and have a tender concern for, if sinners entice thee, consent thou not. This is good advice for parents to give their children when they send them abroad into the world; it is the same that St. Peter gave to his new converts, (Acts 2:40), Save yourselves from this untoward generation. Observe, 1. How industrious wicked people are to seduce others into the paths of the destroyer: they will entice. Sinners love company in sin; the angels that fell were tempters almost as soon as they were sinners. They do not threaten or argue, but entice with flattery and fair speech; with a bait they draw the unwary young man to the hook. But they mistake if they think that by bringing others to partake with them in their guilt, and to be bound, as it were, in the bond with them, they shall have the less to pay themselves; for they will have so much the more to answer for. 2. How cautious young people should be that they be not seduced by them: Consent thou not; and then, though they entice thee, they cannot force thee. Do not say as they say, nor do as they do or would have thee to do; have no fellowship with them. To enforce this caution,
I. He represents the fallacious reasonings which sinners use in their enticements, and the arts of wheedling which they have for the beguiling of unstable souls. He specifies highwaymen, who do what they can to draw others into their gang, Prov 1:11-Prov 1:14. See here what they would have the young man to do: Come with us (Prov 1:11); let us have thy company. At first they pretend to ask no more; but the courtship rises higher (Prov 1:14): Cast in thy lot among us; come in partner with us, join thy force to ours, and let us resolve to live and die together: thou shalt fare as we fare; and let us all have one purse, that what we get together we may spend merrily together, for that is it they aim it [at?]. Two unreasonable insatiable lusts they propose to themselves the gratification of, and therewith entice their pray into the snare: - 1. Their cruelty. They thirst after blood, and hate those that are innocent and never gave them any provocation, because by their honesty and industry they shame and condemn them: Let us therefore lay wait for their blood, and lurk privily for them; they are conscious to themselves of no crime and consequently apprehensive of no danger, but travel unarmed; therefore we shall make the more easy prey of them. And, O how sweet it will be to swallow them up alive! Prov 1:12. These bloody men would do this as greedily as the hungry lion devours the lamb. If it be objected, The remains of the murdered will betray the murderers; they answer, No danger of that; we will swallow them whole as those that are buried. Who could imagine that human nature should degenerate so far that it should ever be a pleasure to one man to destroy another! 2. Their covetousness. They hope to get a good booty by it (Prov 1:13): We shall find all precious substance by following this trade. What though we venture our necks by it? we shall fill our houses with spoil. See here, (1.) The idea they have of worldly wealth. They call it precious substance; whereas it is neither substance nor precious; it is a shadow; it is vanity, especially that which is got by robbery, Pss 62:10. It is as that which is not, which will give a man no solid satisfaction. It is cheap, it is common, yet, in their account, it is precious, and therefore they will hazard their lives, and perhaps their souls, in pursuit of it. It is the ruining mistake of thousands that they over-value the wealth of this world and look on it as precious substance. (2.) The abundance of it which they promise themselves: We shall fill our houses with it. Those who trade with sin promise themselves mighty bargains, and that it will turn to a vast account (All this will I give thee, says the tempter); but they only dream that they eat; the housefuls dwindle into scarcely a handful, like the grass on the house-tops.
II. He shows the perniciousness of these ways, as a reason why we should dread them (Prov 1:15): My son, walk not thou in the way with them; do not associate with them; get, and keep, as far off from them as thou canst; refrain thy foot from their path; do not take example by them, not do as they do. Such is the corruption of our nature that our foot is very prone to step into the path of sin, so that we must use necessary violence upon ourselves to refrain our foot from it, and check ourselves if at any time we take the least step towards it. Consider, 1. How pernicious their way is in its own nature (Prov 1:16): Their feet run to evil, to that which is displeasing to God and hurtful to mankind, for they make haste to shed blood. Note, The way of sin is down-hill; men not only cannot stop themselves, but, the longer they continue in it, the faster they run, and make haste in it, as if they were afraid they should not do mischief enough and were resolved to lose no time. They said they would proceed leisurely (Let us lay wait for blood, Prov 1:11), but thou wilt find they are all in haste, so much has Satan filled their hearts. 2. How pernicious the consequences of it will be. They are plainly told that this wicked way will certainly end in their own destruction, and yet they persist in it. Herein, (1.) They are like the silly bird, that sees the net spread to take her, and yet it is in vain; she is decoyed into it by the bait, and will not take the warning which her own eyes gave her, Prov 1:17. But we think ourselves of more value than many sparrows, and therefore should have more wit, and act with more caution. God has made us wiser than the fowls of heaven (Job 35:11), and shall we then be as stupid as they? (2.) They are worse than the birds, and have not the sense which we sometimes perceive them to have; for the fowler knows it is in vain to lay his snare in the sight of the bird, and therefore he has arts to conceal it. But the sinner sees ruin at the end of his way; the murderer, the thief, see the jail and the gallows before them, nay, they may see hell before them; their watchmen tell them they shall surely die, but it is to no purpose; they rush into sin, and rush on in it, like the horse into the battle. For really the stone they roll will turn upon themselves, Prov 1:18, Prov 1:19. They lay wait, and lurk privily, for the blood and lives of others, but it will prove, contrary to their intention, to be for their own blood, their own lives; they will come, at length, to a shameful end; and, if they escape the sword of the magistrate, yet there is a divine Nemesis that pursues them. Vengeance suffers them not to live. Their greediness of gain hurries them upon those practices which will not suffer them to live out half their days, but will cut off the number of their months in the midst. They have little reason to be proud of their property in that which takes away the life of the owners and then passes to other masters; and what is a man profited, though he gain the world, if he lose his life? For then he can enjoy the world no longer; much less if he lose his soul, and that be drowned in destruction and perdition, as multitudes are by the love of money.
Now, though Solomon specifies only the temptation to rob on the highway, yet he intends hereby to warn us against all other evils which sinners entice men to. Such are the ways of the drunkards and unclean; they are indulging themselves in those pleasures which tend to their ruin both here and for ever; and therefore consent not to them.

 20   Solomon, having shown how dangerous it is to hearken to the temptations of Satan, here shows how dangerous it is not to hearken to the calls of God, which we shall for ever rue the neglect of. Observe,
I. By whom God calls to us - by wisdom. It is wisdom that crieth without. The word is plural - wisdoms, for, as there is infinite wisdom in God, so there is the manifold wisdom of God, Ephes 3:10. God speaks to the children of men by all the kinds of wisdom, and, as in every will, so in every word, of God there is a counsel. 1. Human understanding is wisdom, the light and law of nature, the powers and faculties of reason, and the office of conscience, Job 38:36. By these God speaks to the children of men, and reasons with them. The spirit of a man is the candle of the Lord; and, wherever men go, they may hear a voice behind them, saying, This is the way; and the voice of conscience is the voice of God, and not always a still small voice, but sometimes it cries. 2. Civil government is wisdom; it is God's ordinance; magistrates are his viceregents [viceregents?]. God by David had said to the fools, Deal not foolishly, Pss 75:4. In the opening of the gates, and in the places of concourse, where courts were kept, the judges, the wisdom of the nation, called to wicked people, in God's name, to repent and reform. 3. Divine revelation is wisdom; all its dictates, all its laws, are wise as wisdom itself. God does, by the written word, by the law of Moses, which sets before us the blessing and the curse, by the priests' lips which keep knowledge, by his servants the prophets, and all the ministers of this word, declare his mind to sinners, and give them warning as plainly as that which is proclaimed in the streets or courts of judicature by the criers. God, in his word, not only opens the case, but argues it with the children of men. Come, now, and let us reason together, Isa 1:18. 4. Christ himself is Wisdom, is Wisdoms, for in him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge, and he is the centre of all divine revelation, not only the essential Wisdom, but the eternal Word, by whom God speaks to us and to whom he has committed all judgment; he it is therefore who here both pleads with sinners and passes sentence on them. He calls himself Wisdom, Luke 7:35.
II. How he calls to us, and in what manner. 1. Very publicly, that whosoever hath ears to hear may hear, since all are welcome to take the benefit of what is said and all are concerned to heed it. The rules of wisdom are published without in the streets, not in the schools only, or in the palaces of princes, but in the chief places of concourse, among the common people that pass and repass in the opening of the gates and in the city. It is comfortable casting the net of the gospel where there is a multitude of fish, in hopes that then some will be enclosed. This was fulfilled in our Lord Jesus, who taught openly in the temple, in crowds of people, and in secret said nothing (John 18:20), and charged his ministers to proclaim his gospel on the housetop, Matt 10:27. God says (Isa 45:19), I have not spoken in secret. There is no speech or language where Wisdom's voice is not heard. Truth seeks not corners, nor is virtue ashamed of itself. 2. Very pathetically; she cries, and again she cries, as one in earnest. Jesus stood and cried. She utters her voice, she utters her words with all possible clearness and affection. God is desirous to be heard and heeded.
III. What the call of God and Christ is.
1. He reproves sinners for their folly and their obstinately persisting in it, Prov 1:22. Observe, (1.) Who they are that Wisdom here reproves and expostulates with. In general, they are such as are simple, and therefore might justly be despised, such as love simplicity, and therefore might justly be despaired of; but we must use the means even with those that we have but little hopes of, because we know not what divine grace may do. Three sorts of persons are here called to: - [1.] Simple ones that love simplicity. Sin is simplicity, and sinners are simple ones; they do foolishly, very foolishly; and the condition of those is very bad who love simplicity, are fond of their simple notions of good and evil, their simple prejudices against the ways of God, and are in their element when they are doing a simple thing, sporting themselves in their own deceivings and flattering themselves in their wickedness. [2.] Scorners that delight in scorning - proud people that take a pleasure in hectoring all about them, jovial people that banter all mankind, and make a jest of every thing that comes in their way. But scoffers at religion are especially meant, the worst of sinners, that scorn to submit to the truths and laws of Christ, and to the reproofs and admonitions of his word, and take a pride in running down every thing that is sacred and serious. [3.] Fools that hate knowledge. None but fools hate knowledge. Those only are enemies to religion that do not understand it aright. And those are the worst of fools that hate to be instructed and reformed, and have a rooted antipathy to serious godliness. (2.) How the reproof is expressed: How long will you do so? This implies that the God of heaven desires the conversion and reformation of sinners and not their ruin, that he is much displeased with their obstinacy and dilatoriness, that he waits to be gracious, and is willing to reason the case with them.
2. He invites them to repent and become wise, Prov 1:23. And here, (1.) The precept is plain: Turn you at my reproof. We do not make a right use of the reproofs that are given us for that which is evil if we do not turn from it to that which is good; for for this end the reproof was given. Turn, that is, return to your right mind, turn to God, turn to your duty, turn and live. (2.) The promises are very encouraging. Those that love simplicity find themselves under a moral impotency to change their own mind and way; they cannot turn by any power of their own. To this God answers, Behold, I will pour out my Spirit unto you; set yourselves to do what you can, and the grace of God shall set in with you, and work in you both to will and to do that good which, without that grace, you could not do. Help thyself, and God will help thee; stretch forth thy withered hand, and Christ will strengthen and heal it. [1.] The author of this grace is the Spirit, and that is promised: I will pour out my Spirit unto you, as oil, as water; you shall have the Spirit in abundance, rivers of living water, John 7:38. Our heavenly Father will give the Holy Spirit to those that ask him. [2.] The means of this grace is the word, which, if we take it aright, will turn us; it is therefore promised, I will make known my words unto you, not only speak them to you, but make them known, give you to understand them. Note, Special grace is necessary to a sincere conversion. But that grace shall never be denied to any that honestly seek it and submit to it.
3. He reads the doom of those that continue obstinate against all these means and methods of grace. It is large and very terrible, Prov 1:24-Prov 1:32. Wisdom, having called sinners to return, pauses awhile, to see what effect the call has, hearkens and hears; but they speak not aright (Jer 8:6), and therefore she goes on to tell them what will be in the end hereof.
(1.) The crime is recited and it is highly provoking. See what it is for which judgment will be given against impenitent sinners in the great day, and you will say they deserve it, and the Lord is righteous in it. It is, in short, rejecting Christ and the offers of his grace, and refusing to submit to the terms of his gospel, which would have saved them both from the curse of the law of God and from the dominion of the law of sin. [1.] Christ called to them, to warn them of their danger; he stretched out his hand to offer them mercy, nay, to help them out of their miserable condition, stretched out his hand for them to take hold of, but they refused and no man regarded; some were careless and never heeded it, nor took notice of what was said to them; others were wilful, and, though they could not avoid hearing the will of Christ, yet they gave him a flat denial, they refused, Prov 1:24. They were in love with their folly, and would not be made wise. They were obstinate to all the methods that were taken to reclaim them. God stretched out his hand in mercies bestowed upon them, and, when those would not work upon them, in corrections, but all were in vain; they regarded the operations of his hand no more than the declarations of his mouth. [2.] Christ reproved and counselled them, not only reproved them for what they did amiss, but counselled them to do better (those are reproofs of instruction and evidences of love and good-will), but they set at nought all his counsel as not worth heeding, and would none of his reproof, as if it were below them to be reproved by him and as if they had never done any thing that deserved reproof, Prov 1:25. This is repeated (Prov 1:30): They would none of my counsel, but rejected it with disdain; they called reproofs reproaches, and took them as an insult (Jer 6:10); nay, they despised all my reproof, as if it were all a jest, and not worth taking notice of. Note, Those are marked for ruin that are deaf to reproof and good counsel. [3.] They were exhorted to submit to the government of right reason and religion, but they rebelled against both. First, Reason should not rule them, for they hated knowledge (Prov 1:29), hated the light of divine truth because it discovered to them the evil of their deeds, John 3:20. They hated to be told that which they could not bear to know. Secondly, Religion could not rule them, for they did not choose the fear of the Lord, but chose to walk in the way of their heart and in the sight of their eyes. They were pressed to set God always before them, but they chose rather to cast him and his fear behind their backs. Note, Those who do not choose the fear of the Lord show that they have no knowledge.
(2.) The sentence is pronounced, and it is certainly ruining. Those that will not submit to God's government will certainly perish under his wrath and curse, and the gospel itself will not relieve them. They would not take the benefit of God's mercy when it was offered them, and therefore justly fall as victims to his justice, Prov 29:1. The threatenings here will have their full accomplishment in the judgment of the great day and the eternal misery of the impenitent, of which yet there are some earnests in present judgments. [1.] Now sinners are in prosperity and secure; they live at ease, and set sorrow at defiance. But, First, Their calamity will come (Prov 1:26); sickness will come, and those diseases which they shall apprehend to be the very arrests and harbingers of death; other troubles will come, in mind, in estate, which will convince them of their folly in setting God at a distance. Secondly, Their calamity will put them into a great fright. Fear seizes them, and they apprehend that bad will be worse. When public judgments are abroad the sinners in Zion are afraid, fearfulness surprises the hypocrites. Death is the king of terrors to them (Job 15:21, etc.; Job 18:11, etc.); this fear will be their continual torment. Thirdly, According to their fright will it be to them. Their fear shall come (the thing they were afraid of shall befal them); it shall come as desolation, as a mighty deluge bearing down all before it; it shall be their destruction, their total and final destruction; and it shall come as a whirlwind, which suddenly and forcibly drives away all the chaff. Note, Those that will not admit the fear of God lay themselves open to all other fears, and their fears will not prove causeless. Fourthly, Their fright will then be turned into despair: Distress and anguish shall come upon them, for, having fallen into the pit they were afraid of, they shall see no way to escape, Prov 1:27. Saul cries out (2Sam 1:9), Anguish has come upon me; and in hell there is weeping, and wailing, and gnashing of teeth for anguish, tribulation and anguish to the soul of the sinner, the fruit of the indignation and wrath of the righteous God, Roma 2:8, Roma 2:9. [2.] Now God pities their folly, but he will then laugh at their calamity (Prov 1:26): I also will laugh at your distress, even as you laughed at my counsel. Those that ridicule religion will thereby but make themselves ridiculous before all the world. The righteous will laugh at them (Pss 52:6), for God himself will. It intimates that they shall be for ever shut out of God's compassions; they have so long sinned against mercy that they have now quite sinned it away. His eye shall not spare, neither will he have pity. Nay, his justice being glorified in their ruin, he will be pleased with it, though now he would rather they should turn and live. Ah! I will ease me of my adversaries. [3.] Now God is ready to hear their prayers and to meet them with mercy, if they would but seek to him for it; but then the door will be shut, and they shall cry in vain (Prov 1:28): Then shall they call upon me when it is too late, Lord, Lord, open to us. They would then gladly be beholden to that mercy which now they reject and make light of; but I will not answer, because, when I called, they would not answer; all the answer then will be, Depart from me, I know you not. This has been the case of some even in this life, as of Saul, whom God answered not by Urim or prophets; but, ordinarily, while there is life there is room for prayer and hope of speeding, and therefore this must refer to the inexorable justice of the last judgment. Then those that slighted God will seek him early (that is, earnestly), but in vain; they shall not find him, because they sought him not when he might be found, Isa 55:6. The rich man in hell begged, but was denied. [4.] Now they are eager upon their own way, and fond of their own devices; but then they will have enough of them (Prov 1:31), according to the proverb, Let men drink as they brew; they shall eat the fruit of their own way; their wages shall be according to their work, and, as was their choice, so shall their doom be, Galat 6:7, Galat 6:8. Note, First, There is a natural tendency in sin to destruction, James 1:15. Sinners are certainly miserable if they do but eat the fruit of their own way. Secondly, Those that perish must thank themselves, and can lay no blame upon any other. It is their own device; let them make their boast of it. God chooses their delusions, Isa 66:4. [5.] Now they value themselves upon their worldly prosperity; but then that shall help to aggravate their ruin, Prov 1:32. First, They are now proud that they can turn away from God and get clear of the restraints of religion; but that very thing shall slay them, the remembrance of it shall cut them to the heart. Secondly, They are now proud of their own security and sensuality; but the ease of the simple (so the margin reads it) shall slay them; the more secure they are the more certain and the more dreadful will their destruction be, and the prosperity of fools shall help to destroy them, by puffing them up with pride, gluing their hearts to the world, furnishing them with fuel for their lusts, and hardening their hearts in their evil ways.
4. He concludes with an assurance of safety and happiness to all those that submit to the instructions of wisdom (Prov 1:33): Whoso hearkeneth unto me, and will be ruled by me, he shall, (1.) Be safe; he shall dwell under the special protection of Heaven, so that nothing shall do him any real hurt. (2.) He shall be easy, and have no disquieting apprehensions of danger; he shall not only be safe from evil, but quiet from the fear of it. Though the earth be removed, yet shall not they fear. Would we be safe from evil, and quiet from the fear of it? Let religion always rule us and the word of God be our counsellor. That is the way to dwell safely in this world, and to be quiet from the fear of evil in the other world.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova