Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical booksLuke - 20. chapter - Luke - chapter 20

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší2se slovy: „Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!“ 3Odpověděl jim: „Já se vás také na něco zeptám. Povězte mi,4byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?“ 5Začali se spolu dohadovat: „Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?‘6Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok.“7Nakonec mu řekli: „Nevíme, odkud.“ 8„Ani já vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám,“ odpověděl jim Ježíš. 9Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: „Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval.10V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnou.11Poslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili, zohavili a poslali pryč s prázdnou.12Poslal tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali. 13Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním zastydí.‘14Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!‘15Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice?16Přijde, ty vinaře zahubí a vinici dá jiným.“ „To snad ne!“ zvolali, jakmile to uslyšeli. 17Podíval se na ně a řekl: „Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným‘? 18Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten kámen padne, toho rozdrtí.“ 19Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství vyprávěl o nich. 20Dali ho tedy sledovat. Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora.21Zeptali se ho: „Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě.22Je správné dávat císaři daň, nebo ne?“ 23Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl jim:24„Ukažte mi denár. Čí nese obraz a nápis?“ „Císařův,“ odpověděli. 25„Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží,“ řekl jim.26A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli.  27Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a zeptali se ho:  28„Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka.  29Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný.  30Potom si ji vzal druhý,  31třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti.  32Nakonec pak zemřela i ta žena.  33Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku, až přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!“   34Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají.  35Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou.  36Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.  37A to, že mrtví vstávají, ukázal už Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba.  38On přece není Bohem mrtvých, ale živých – pro něj jsou živí všichni!“  39„Mistře, to jsi řekl dobře,“ poznamenali někteří znalci Písma.40Tamti už se ho totiž neodvažovali na nic ptát. 41Ježíš se jich zeptal: „Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn?42Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, 43než ti tvé nepřátele k nohám položím.‘ 44Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?“ 45Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům:46„Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na tržištích, přední sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích47a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!“


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   In this passage of story nothing is added here to what we had in the other evangelists; but only in the first verse, where we are told,
I. That he was now teaching the people in the temple, and preaching the gospel. Note, Christ was a preacher of his own gospel. He not only purchased the salvation for us, but published it to us, which is a great confirmation of the truth of the gospel, and gives abundant encouragement to us to receive it, for it is a sign that the heart of Christ was much upon it, to have it received. This likewise puts an honour upon the preachers of the gospel, and upon their office and work, how much soever they are despised by a vain world. It puts an honour upon the popular preachers of the gospel; Christ condescended to the capacities of the people in preaching the gospel, and taught them. And observe, when he was preaching the gospel to the people he had this interruption given him. Note, Satan and his agents do all they can to hinder the preaching of the gospel to the people, for nothing weakens the interest of Satan's kingdom more.
II. That his enemies are here said to come upon him - epestesan . The word is used only here, and it intimates,
1. That they thought to surprise him with this question; they came upon him suddenly, hoping to catch him unprovided with an answer, as if this were not a thing he had himself thought of.
2. That they thought to frighten him with this question. They came upon him in a body, with violence. But how could he be terrified with the wrath of men, when it was in his own power to restrain it, and make it turn to his praise? From this story itself we may learn, (1.) That it is not to be thought strange, if even that which is evident to a demonstration be disputed, and called in question, as a doubtful thing, by those that shut their eyes against the light. Christ's miracles plainly showed by what authority he did these things, and sealed his commission; and yet this is that which is here arraigned. (2.) Those that question Christ's authority, if they be but catechized themselves in the plainest and most evident principles of religion, will have their folly made manifest unto all men. Christ answered these priests and scribes with a question concerning the baptism of John, a plain question, which the meanest of the common people could answer: Was it from heaven or of men? They all knew it was from heaven; there was nothing in it that had an earthly relish or tendency, but it was all heavenly and divine. And this question gravelled them, and ran them aground, and served to shame them before the people. (3.) It is not strange if those that are governed by reputation and secular interest imprison the plainest truths, and smother and stifle the strongest convictions, as these priests and scribes did, who, to save their credit, would not own that John's baptism was from heaven, and had no other reason why they did not say it was of men but because they feared the people. What good can be expected from men of such a spirit? (4.) Those that bury the knowledge they have are justly denied further knowledge. It was just with Christ to refuse to give an account of his authority to them that knew the baptism of John to be from heaven and would not believe in him, nor own their knowledge, Luke 20:7, Luke 20:8.

 9   Christ spoke this parable against those who were resolved not to own his authority, though the evidence of it was ever so full and convincing; and it comes very seasonably to show that by questioning his authority they forfeited their own. Their disowning the lord of their vineyard was a defeasance of their lease of the vineyard, and giving up of all their title.
I. The parable has nothing added here to what we had before in Matthew and Mark. The scope of it is to show that the Jewish nation, by persecuting the prophets, and at length Christ himself, had provoked God to take away from them all their church privileges, and to abandon them to ruin. It teaches us, 1. That those who enjoy the privileges of the visible church are as tenants and farmers that have a vineyard to look after, and rent to pay for it. God, by setting up revealed religion and instituted orders in the world, hath planted a vineyard, which he lets out to those people among whom his tabernacle is, Luke 20:9. And they have vineyard-work to do, needful and constant work, but pleasant and profitable. Whereas man was, for sin, condemned to till the ground, they that have a place in the church are restored to that which was Adam's work in innocency, to dress the garden, and to keep it; for the church is a paradise, and Christ the tree of life in it. They have also vineyard-fruits to present to the Lord of the vineyard. There are rents to be paid and services to be done, which, though bearing no proportion to the value of the premises, yet must be done and must be paid. 2. That the work of God's ministers is to call upon those who enjoy the privileges of the church to bring forth fruit accordingly. They are God's rent-gatherers, to put the husbandmen in mind of their arrears, or rather to put them in mind that they have a landlord who expects to hear from them, and to receive some acknowledgment of their dependence on him, and obligations to him, Luke 20:10. The Old Testament prophets were sent on this errand to the Jewish church, to demand from them the duty and obedience they owed to God. 3. That it has often been the lot of God's faithful servants to be wretchedly abused by his own tenants; they have been beaten and treated shamefully by those that resolved to send them empty away. They that are resolved not to do their duty to God cannot bear to be called upon to do it. Some of the best men in the world have had the hardest usage from it, for their best services. 4. That God sent his Son into the world to carry on the same work that the prophets were employed in, to gather the fruits of the vineyard for God; and one would have thought that he would have been reverenced and received. The prophets spoke as servants, Thus saith the Lord; but Christ as a Son, among his own, Verily, I say unto you. Putting such an honour as this upon them, to send him, one would have thought, should have won upon them. 5. That those who reject Christ's ministers would reject Christ himself if he should come to them; for it has been tried, and found that the persecutors and murderers of his servants the prophets were the persecutors and murderers of himself. They said, This is the heir, come let us kill him. When they slew the servants, there were other servants sent. But, if we can but be the death of the son, there is never another son to be sent, and then we shall be no longer molested with these demands; we may have a quiet possession of the vineyard for ourselves. The scribes and Pharisees promised themselves that, if they could but get Christ out of the way, they should for ever ride masters in the Jewish church; and therefore they took the bold step, they cast him out of the vineyard, and killed him. 6. That the putting of Christ to death filled up the measure of the Jewish iniquity, and brought upon them ruin without remedy. No other could be expected than that God should destroy those wicked husbandmen. They began in not paying their rent, but then proceeded to beat and kill the servants, and at length their young Master himself. Note, Those that live in the neglect of their duty to God know not what degrees of sin and destruction they are running themselves into.
II. To the application of the parable is added here, which we had not before, their deprecation of the doom included in it (Luke 20:16): When they heart it, they said, God forbid, Me genoito - Let not this be done, so it should be read. Though they could not but own that for such a sin such a punishment was just, and what might be expected, yet they could not bear to hear of it. Note, It is an instance of the folly and stupidity of sinners that they proceed and persevere in their sinful ways though at the same time they have a foresight and dread of the destruction that is at the end of those ways. And see what a cheat they put themselves, to think to avoid it by a cold God forbid, when they do nothing towards the preventing of it; but will this make the threatening of no effect? No, they shall know whose word shall stand, God's or theirs. Now observe what Christ said, in answer to this childish deprecation of their ruin. 1. He beheld them. This is taken notice of only by this evangelist, Luke 20:17. He looked upon them with pity and compassion, grieved to see them cheat themselves thus to their own ruin. He beheld them, to see if they would blush at their own folly, or if he could discern in their countenances any indication of relenting. 2. He referred them to the scripture: What is this then that is written? How can you escape the judgment of God, when you cannot prevent the exaltation of him whom you despise and reject? The word of God hath said it, that the stone which the builders rejected is become the head of the corner. The Lord Jesus will be exalted to the Father's right hand. He has all judgment and all power committed to him; he is the corner-stone and top-stone of the church, and, if so, his enemies can expect no other than to be destroyed. Even those that slight him, that stumble at him, and are offended in him, shall be broken - it will be their ruin; but as to those that not only reject him, but hate and persecute him, as the Jews did, he will fall upon them and crush them to pieces - will grind them to powder. The condemnation of spiteful persecutors will be much sorer than that of careless unbelievers.
Lastly, We are told how the chief priests and scribes were exasperated by this parable (Luke 20:19): They perceived that he had spoken this parable against them; and so he had. A guilty conscience needs no accuser; but they, instead of yielding to the convictions of conscience, fell into a rage at him who awakened that sleeping lion in their bosoms, and sought to lay hands on him. Their corruptions rebelled against their convictions, and got the victory. And it was not because they had any fear of God or of his wrath before their eyes, but only because they feared the people, that they did not now fly in his face, and take him by the throat. They were just ready to make his words good: This is the heir, come let us kill him. Note, When the hearts of the sons of men are fully set in them to do evil, the fairest warnings both of the sin they are about to commit and of the consequences of it make no impression upon them. Christ tells them that instead of kissing the Son of God they would kill him, upon which they should have said, What, is thy servant a dog? But they do, in effect, say this: And so we will; have at him now. And, though they deprecate the punishment of the sin, in the next breath they are projecting the commission of it.

 20   We have here Christ's evading a snare which his enemies laid for him, by proposing a question to him about tribute. We had this passage before, both in Matthew and Mark. Here is,
I. The mischief designed him, and that is more fully related here than before. The plot was to deliver him unto the power and authority of the governor, Luke 20:20. They could not themselves put him to death by course of law, nor otherwise than by a popular tumult, which they could not depend upon; and, since they could not be his judges, they would willingly condescend to be his prosecutors and accusers, and would themselves inform against him. They hoped to gain their point, if they could but incense the governor against him. Note, It has been the common artifice of persecuting church-rulers to make the secular powers the tools of their malice, and oblige the kings of the earth to do their drudgery, who, if they had not been instigated, would have let their neighbours live quietly by them, as Pilate did Christ till the chief priests and the scribes presented Christ to him. But thus Christ's word must be fulfilled by their cursed politics, that he should be delivered into the hands of the Gentiles.
II. The persons they employed. Matthew and Mark told us that they were disciples of the Pharisees, with some Herodians. Here it is added, They were spies, who should feign themselves just men. Note, It is no new thing for bad men to feign themselves just men, and to cover the most wicked projects with the most specious and plausible pretences. The devil can transform himself into an angel of light, and a Pharisee appear in the garb, and speak the language, of a disciple of Christ. A spy must go in disguise. These spies must take on them to have a value for Christ's judgment, and to depend upon it as an oracle, and therefore must desire his advice in a case of conscience. Note, Ministers are concerned to stand upon their guard against some that feign themselves to be just men, and to be wise as serpents when they are in the midst of a generation of vipers and scorpions.
III. The question they proposed, with which they hoped to ensnare him. 1. Their preface is very courtly: Master, we know that thou sayest and teachest rightly, Luke 20:21. Thus they thought to flatter him into an incautious freedom and openness with them, and so to gain their point. They that are proud, and love to be commended, will be brought to do any thing for those that will but flatter them, and speak kindly to them; but they were much mistaken who thought thus to impose upon the humble Jesus. He was not pleased with the testimony of such hypocrites, nor thought himself honoured by it. It is true that he accepts not the person of any, but it is as true that he knows the hearts of all, and knew theirs, and the seven abominations that were there, though they spoke fair. It was certain that he taught the way of God truly; but he knew that they were unworthy to be taught by him, who came to take hold of his words, not to be taken hold of by them. 2. Their case is very nice: Is it lawful for us (this is added here in Luke) to give tribute to Caesar - for us Jews, us the free-born seed of Abraham, us that pay the Lord's tribute, may give tribute to Caesar? Their pride and covetousness made them loth to pay taxes, and then they would have it a question whether it was lawful or no. Now if Christ should say that it was lawful the people would take it ill, for they expected that he who set up to be the Messiah should in the first place free them from the Roman yoke, and stand by them in denying tribute to Caesar. But if he should say that it was not lawful, as they expected he would (for if he had not been of that mind they thought he could not have been so much the darling of the people as he was), then they should have something to accuse him of to the governor, which was what they wanted.
IV. His evading the snare which they laid for him: He perceived their craftiness, Luke 20:23. Note, Those that are most crafty in their designs against Christ and his gospel cannot with all their art conceal them from his cognizance. He can see through the most politic disguises, and so break through the most dangerous snare; for surely in vain is the net spread in the sight of any bird. He did not give them a direct answer, but reproved them for offering to impose upon him - Why tempt ye me? and called for a piece of money, current money with the merchants - Show me a penny; and asked them whose money it was, whose stamp it bore, who coined it. They owned, It is Caesar's money. Why them, saith Christ, you should first have asked whether it was lawful to pay and receive Caesar's money among yourselves, and to admit that to be the instrument of your commerce. But, having granted this by a common consent, you are concluded by your own act, and, no doubt, you ought to give tribute to him who furnished you with this convenience for your trade, protects you in it, and lends you the sanction of his authority for the value of your money. You must therefore render to Caesar the things that are Caesar's. In civil things you ought to submit to the civil powers, and so, if Caesar protects you in your civil rights by laws and the administration of justice, you ought to pay him tribute; but in sacred things God only is your King. You are not bound to be of Caesar's religion; you must render to God the things that are God's, must worship and adore him only, and not any golden image that Caesar sets up; and we must worship and adore him in such way as he had appointed, and not according to the inventions of Caesar. It is God only that has authority to say My son, give me thy heart.
V. The confusion they were hereby put into, Luke 20:26. 1. The snare is broken; They could not take hold of his words before the people. They could not fasten upon any thing wherewith to incense either the governor or the people against him. 2. Christ is honoured; even the wrath of man is made to praise him. They marvelled at his answer, it was so discreet and unexceptionable, and such an evidence of that wisdom and sincerity which make the face to shine. 3. Their mouths are stopped; they held their peace. They had nothing to object, and durst ask him nothing else, lest he should shame and expose them.

 27   This discourse with the Sadducees we had before, just as it is here, only that the description Christ gives of the future state is somewhat more full and large here. Observe here,
I. In every age there have been men of corrupt minds, that have endeavoured to subvert the fundamental principles of revealed religion. As there are deists now, who call themselves free -thinkers, but are really false -thinkers; so there were Sadducees in our Saviour's time, who bantered the doctrine of the resurrection of the dead and the life of the world to come, though they were plainly revealed in the Old Testament, and were articles of the Jewish faith. The Sadducees deny that there is any resurrection, any future state, so anastasis may signify; not only no return of the body to life, but no continuance of the soul in life, no world of spirits, no state of recompence and retribution for what was done in the body. Take away this, and all religion falls to the ground.
II. It is common for those that design to undermine any truth of God to perplex it, and load it with difficulties. So these Sadducees did; when they would weaken people's faith in the doctrine of the resurrection, they put a question upon the supposition of it, which they thought could not be answered either way to satisfaction. The case perhaps was matter of fact, at least it might be so, of a woman that had seven husbands. Now in the resurrection whose wife shall she be? whereas it was not at all material whose she was, for when death puts an end to that relation it is not to be resumed.
III. There is a great deal of difference between the state of the children of men on earth and that of the children of God in heaven, a vast unlikeness between this world and that world; and we wrong ourselves, and wrong the truth of Christ, when we form our notions of that world of spirits by our present enjoyments in this world of sense.
1. The children of men in this world marry, and are given in marriage, huioi tou aionos toutou - the children of this age, this generation, both good and bad, marry themselves and give their children in marriage. Much of our business in this world is to raise and build up families, and to provide for them. Much of our pleasure in this world is in our relations, our wives and children; nature inclines to it. Marriage is instituted for the comfort of human life, here in this state where we carry bodies about with us. It is likewise a remedy against fornication, that natural desires might not become brutal, but be under direction and control. The children of this world are dying and going off the stage, and therefore they marry and give their children in marriage, that they may furnish the world of mankind with needful recruits, that as one generation passeth away another may come, and that they may have some of their own offspring to leave the fruit of their labours to, especially that the chosen of God in future ages may be introduced, for it is a godly seed that is sought by marriage (Mal 2:15), a seed to serve the Lord, that shall be a generation to him.
2. The world to come is quite another thing; it is called that world, by way of emphasis and eminency. Note, There are more worlds than one; a present visible world, and a future invisible world; and it is the concern of every one of us to compare worlds, this world and that world, and give the preference in our thoughts and cares to that which deserves them. Now observe,
(1.) Who shall be the inhabitants of that world: They that shall be accounted worthy to obtain it, that is, that are interested in Christ's merit, who purchased it for us, and have a holy meetness for it wrought in them by the Spirit, whose business it is to prepare us for it. They have not a legal worthiness, upon account of any thing in them or done by them, but an evangelical worthiness, upon account of the inestimable price which Christ paid for the redemption of the purchased possession. It is a worthiness imputed by which we are glorified, as well as righteousness imputed by which we are justified; kataxiothentes , they are made agreeable to that world. The disagreeableness that there is in the corrupt nature is taken away, and the dispositions of the soul are by the grace of God conformed to that state. They are by grace made and counted worthy to obtain that world; it intimates some difficulty in reaching after it, and danger of coming short. We must so run as that we may obtain. They shall obtain the resurrection from the dead, that is, the blessed resurrection; for that of condemnation (as Christ calls it, John 5:29), is rather a resurrection to death, a second death, an eternal death, than from death.
(2.) What shall be the happy state of the inhabitants of that world we cannot express or conceive, 1Cor 2:9. See what Christ here says of it. [1.] They neither marry nor are given in marriage. Those that have entered into the joy of their Lord are entirely taken up with that, and need not the joy of the bridegroom in his bride. The love in that world of love is all seraphic, and such as eclipses and loses the purest and most pleasing loves we entertain ourselves with in this world of sense. Where the body itself shall be a spiritual body, the delights of sense will all be banished; and where there is a perfection of holiness there is no occasion for marriage as a preservative from sin. Into the new Jerusalem there enters nothing that defiles. [2.] They cannot die any more; and this comes in as a reason why they do not marry. In this dying world there must be marriage, in order to the filling up of the vacancies made by death; but, where there are no burials, there is no need of weddings. This crowns the comfort of that world that there is no more death there, which sullies all the beauty, and damps all the comforts, of this world. Here death reigns, but thence it is for ever excluded. [3.] They are equal unto the angels. In the other evangelists it was said, They are as the angels - os angeloi , but here they are said to be equal to the angels, isangeloi - angels' peers; they have a glory and bliss no way inferior to that of the holy angels. They shall see the same sight, be employed in the same work, and share in the same joys, with the holy angels. Saints, when they come to heaven, shall be naturalized, and, though by nature strangers, yet, having obtained this freedom with a great sum, which Christ paid for them, they have in all respects equal privileges with them that were free-born, the angels that are the natives and aborigines of that country. They shall be companions with the angels, and converse with those blessed spirits that love them dearly, and with an innumerable company, to whom they are now come in faith, hope, and love. [4.] They are the children of God, and so they are as the angels, who are called the sons of God. In the inheritance of sons, the adoption of sons will be completed. Hence believers are said to wait for the adoption, even the redemption of the body, Roma 8:23. For till the body is redeemed from the grave the adoption is not completed. Now are we the sons of God, 1John 3:2. We have the nature and disposition of sons, but that will not be perfected till we come to heaven. [5.] They are the children of the resurrection, that is, they are made capable of the employments and enjoyments of the future state; they are born to that world, belong to that family, had their education for it here, and shall there have their inheritance in it. They are the children of God, being the children of the resurrection. Note, God owns those only for his children that are the children of the resurrection, that are born from above, are allied to the world of spirits, and prepared for that world, the children of that family.
IV. It is an undoubted truth that there is another life after this, and there were eminent discoveries made of this truth in the early ages of the church (Luke 20:37, Luke 20:38): Moses showed this, as it was shown to Moses at the bush, and he hath shown it to us, when he calleth the Lord, as the Lord calleth himself, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob, were then dead as to our world; they had departed out of it many years before, and their bodies were turned into dust in the cave of Machpelah; how then could God say, not I was, but I am the God or Abraham? It is absurd that the living God and Fountain of life should continue related to them as their God, if there were no more of them in being than what lay in that cave, undistinguished from common dust. We must therefore conclude that they were then in being in another world; for God is not the God of the dead, but of the living. Luke here adds, For all live unto him, that is, all who, like them, are true believers; though they are dead, yet they do live; their souls, which return to God who gave them (Qoh 12:7), live to him as the Father of spirits: and their bodies shall live again at the end of time by the power of God; for he calleth things that are not as though they were, because he is the God that quickens the dead, Roma 4:17. But there is more in it yet; when God called himself the God of these patriarchs, he meant that he was their felicity and portion, a God all-sufficient to them (Gen 17:1), their exceeding great reward, Gen 15:1. Now it is plain by their history that he never did that for them in this world which would answer the true intent and full extent of that great undertaking, and therefore there must be another life after this, in which he will do that for them that will amount to a discharge in full of that promise - that he would be to them a God, which he is able to do, for all live to him, and he has wherewithal to make every soul happy that lives to him; enough for all, enough for each.

 39   The scribes were students in the law, and expositors of it to the people, men in reputation for wisdom and honour, but the generality of them were enemies to Christ and his gospel. Now here we have some of them attending him, and four things we have in these verses concerning them, which we had before: -
I. We have them here commending the reply which Christ made to the Sadducees concerning the resurrection: Certain of the scribes said, Master, thou hast well said, Luke 20:39. Christ had the testimony of his adversaries that he said well; and therefore the scribes were his enemies because he would not conform to the traditions of the elders, but yet when he vindicated the fundamental practices of religion, and appeared in the defence of them, even the scribes commended his performance, and owned that he said well. Many that call themselves Christians come short even of this spirit.
II. We have them here struck with an awe of Christ, and of his wisdom and authority (Luke 20:40): They durst not ask him any questions at all, because they say that he was too hard for all that contended with him. His own disciples, though weak, yet, being willing to receive his doctrine, durst ask him any question; but the Sadducees, who contradicted and cavilled at his doctrine, durst ask him none.
III. We have them here puzzled and run aground with a question concerning the Messiah, Luke 20:41. It was plain by many scriptures that Christ was to be the Son of David; even the blind man knew this (Luke 18:39); and yet it was plain that David called the Messiah his Lord (Luke 20:42, Luke 20:44), his owner, and ruler, and benefactor: The Lord said to my Lord. God said it to the Messiah, Pss 110:1. Now if he be his Son, why doth he call him his Lord? If he be his Lord, why do we call him his Son? This he left them to consider of, but they could not reconcile this seeming contradiction; thanks be to God, we can; that Christ, as God, was David's Lord, but Christ, as man, was David's Son. He was both the root and the offspring of David, Revel 22:16. By his human nature he was the offspring of David, a branch of his family; by his divine nature he was the root of David, from whom he had his being and life, and all the supplies of grace.
IV. We have them here described in their black characters, and a public caution given to the disciples to take heed of them, Luke 20:45-Luke 20:47. This we had, just as it is here, Mark 12:38, and more largely Mt. 23. Christ bids his disciples beware of the scribes, that is,
1. Take heed of being drawn into sin by them, of learning their way, and going into their measures; beware of such a spirit as they are governed by. Be not you such in the Christian church as they are in the Jewish church.
2. Take heed of being brought into trouble by them, in the same sense that he had said (Matt 10:17), Beware of men, for they will deliver you up to the councils; beware of the scribes, for they will do so. Beware of them, for, (1.) They are proud and haughty. They desire to walk about the streets in long robes, as those that are above business (for men of business went with their loins girt up ), and as those that take state, and take place. Cedant arma togae- Let arms yield to the gown. They loved in their hearts to have people make their obeisance to them in the markets, that many might see what respect was paid them; and were very proud of the precedency that was given them in all places of concourse. They loved the highest seats in the synagogues and the chief rooms at feasts, and, when they were placed in them, looked upon themselves with great conceit and upon all about them with great contempt. I sit as a queen. (2.) They are covetous and oppressive, and make their religion a cloak and cover for crime. They devour widows' houses, get their estates into their hands, and then by some trick or other make them their own, or they live upon them, and eat up what they have; and widows are an easy prey to them, because they are apt to be deluded by their specious pretences: for a show they make long prayers, perhaps long prayers with the widows when they are in sorrow, as if they had not only a piteous but a pious concern for them, and thus endeavour to ingratiate themselves with them, and get their money and effects into their hands. Such devout men may surely be trusted with untold gold; but they will give such an account of it as they think fit.
Christ reads them their doom in a few words: These shall receive a more abundant judgment, a double damnation, both for their abuse of the poor widows, whose houses they devoured, and for their abuse of religion, and particularly of prayer, which they had made use of as a pretence for the more plausible and effectual carrying on of their worldly and wicked projects; for dissembled piety is double iniquity.


Display settings Display settings JehošuaJehošua