Czech Study Bible Translation (CZ)Esther - 1. chapter - Esther - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1I stalo se ve dnech Achašvéroše — to byl ten Achašvéroš, který kraloval od Indie až po Kúš nad sto dvaceti sedmi provinciemi. 2V oněch dnech, kdy král Achašvéroš seděl na svém královském trůnu, který byl na hradě Šúšanu, 3ve třetím roce svého kralování uspořádal hostinu pro všechna svá knížata a své otroky. Vojsko Peršanů a Médů, šlechta a knížata provincií se před ním shromáždily, 4když ukazoval slavné bohatství svého království a drahocennost nádhery své velikosti, po mnoho dní — sto osmdesát dnů. 5A když se tyto dny naplnily, uspořádal král pro všechen lid nacházející se na hradě Šúšanu, od největšího až po nejmenšího, sedmidenní hostinu na nádvoří zahrady královského paláce. 6Sněhobílá lněná tkanina, bavlna a modrá látka, spojené provazy z mořského hedvábí a purpuru, visely na stříbrných kruzích a sloupech z bílého mramoru. Zlatá a stříbrná lůžka stála na dlažbě z alabastru a bílého mramoru, perleti a drahokamů. 7Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách a nádoby se od sebe navzájem lišily. Královského vína bylo mnoho podle králova pokynu. 8Ale do popíjení — podle nařízení — nikdo nikoho nenutil, protože tak král uložil každému hodnostáři svého domu, aby každý jednal podle libosti. 9Také královna Vašti uspořádala hostinu pro ženy královského domu, který patřil králi Achašvérošovi. 10Sedmého dne, když byl král v dobrém rozmaru z vína, zavolal Mehúmana, Biztu, Charbónu, Bigtu a Abagtu, Zetara a Karkase, sedm eunuchů, kteří sloužili v přítomnosti krále Achašvéroše, 11aby přivedli královnu Vašti před krále s královskou korunou. Chtěl ukázat národům a knížatům její krásu; byla totiž hezkého vzhledu. 12Avšak královna Vašti odmítla přijít podle králova slova, které jí bylo sděleno prostřednictvím eunuchů. Král se velmi rozhněval a vzplanula v něm zloba. 13Tu král promluvil k mudrcům znalým časů, neboť králova záležitost se řešila přede všemi znalými nařízení a práva. 14Nejbližší mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Marsena a Memúkan, sedm perských a médských knížat, hledících na královu tvář, kteří sedávali na předním místě v království. 15Co se má podle nařízení provést s královnou Vašti za to, že nejednala podle výroku krále Achašvéroše, který jí byl sdělen prostřednictvím eunuchů? 16Nato řekl Memúkan před králem a knížaty: Nejen proti samotnému králi se provinila královna Vašti, nýbrž proti všem knížatům a proti všem národům, které žijí ve všech provinciích krále Achašvéroše. 17Neboť jednání královny se donese ke všem ženám, takže ve svých očích budou pohrdat svými manžely, až si řeknou: Král Achašvéroš přikázal, aby před něho přivedli královnu Vašti, ale ona nepřišla. 18A ještě tohoto dne totéž řeknou perské a médské kněžny, které slyšely o královnině jednání, všem královým knížatům. Pohrdání a rozhořčení bude víc než dost. 19Jestliže se to králi líbí, nechť od něj vyjde královské slovo, je zapsáno do perských a médských nařízení a nepomine, že Vašti už před krále Achašvéroše nepředstoupí, a její královskou hodnost nechť dá král jiné, lepší než je ona. 20Královská vyhláška, kterou vydá, bude rozhlášena v celém jeho království, které je velké, a všechny ženy prokáží čest svým manželům, od největšího až po nejmenšího. 21Ta řeč se králi i knížatům líbila. Král učinil podle Memúkanova slova. 22Poslal dopisy do všech královských provincií, do každé provincie jejím písmem a každému národu v jeho jazyku, aby byl každý muž vládcem ve svém domě a mluvil jazykem svého národa.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Which of the kings of Persia this Ahasuerus was the learned are not agreed. Mordecai is said to have been one of those that were carried captive from Jerusalem (Esth 2:5, Esth 2:6), whence it should seem that this Ahasuerus was one of the first kings of that empire. Dr. Lightfoot thinks that he was that Artaxerxes who hindered the building of the temple, who is called also Ahasuerus (Ezra 4:6, Ezra 4:7), after his great-grandfather of the Medes, Dan 9:1. We have here an account,
I. Of the vast extent of his dominion. In the time of Darius and Cyrus there were but 120 princes (Dan 6:1); now there were 127, from India to Ethiopia, Esth 1:1. It had become an over-grown kingdom, which in time would sink with its own weight, and, as usual, would lose its provinces as fast as it got them. If such vast power be put into a bad hand, it is able to do so much the more mischief; but, if into a good hand, it is able to do so much the more good. Christ's kingdom is, or shall be, far larger than this, when the kingdoms of the world shall all become his; and it shall be everlasting.
II. Of the great pomp and magnificence of his court. When he found himself fixed in his throne, the pride of his heart rising with the grandeur of his kingdom, he made a most extravagant feast, wherein he put himself to vast expense and trouble only to show the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty, Esth 1:4. This was vain glory, an affection of pomp to no purpose at all; for none questioned the riches of his kingdom, nor offered to vie with him for honour. If he had shown the riches of his kingdom and the honour of his majesty, as some of his successors did, in contributing largely towards the building of the temple and the maintaining of the temple service (Ezra 6:8, Ezra 7:22), it would have turned to a much better account. Two feasts Ahasuerus made: - 1. One for his nobles and princes, which lasted a hundred and eighty days, Esth 1:3, Esth 1:4. Not that he feasted the same persons every day for all that time, but perhaps the nobles and princes of one province one day, of another province another day, while thus he and his constant attendants fared sumptuously every day. The Chaldee paraphrast (who is very bold in his additions to the story of this book) says that there had been a rebellion among his subjects and that this feast was kept for joy of the quashing of it. 2. Another was made for all the people, both great and small, which lasted seven days, some one day and some another; and, because no house would hold them, they were entertained in the court of the garden, Esth 1:5. The hangings with which the several apartments were divided or the tents which were there pitched for the company, were very fine and rich; so were the beds or benches on which they sat, and the pavement under their feet, Esth 1:6. Better is a dinner of herbs with quietness, and the enjoyment of one's self and a friend, than this banquet of wine with all the noise and tumult that must needs attend it.
III. Of the good order which in some respects was kept there notwithstanding. We do not find this like Belshazzar's feast, in which dunghill-gods were praised and the vessels of the sanctuary profaned, Dan 5:3, Dan 5:4. Yet the Chaldee paraphrase says that the vessels of the sanctuary were used in this feast, to the great grief of the pious Jews. It was not like Herod's feast, which reserved a prophet's head for the last dish. Two things which are laudable we may gather from the account here given of this feast: - 1. That there was no forcing of healths, nor urging of them: The drinking was according to the law, probably some law lately made; none did compel, no, not by continual proposing of it (as Josephus explains it); they did not send the glass about, but every man drank as he pleased (Esth 1:8), so that if there were any that drank to excess it was their own fault, a fault which few would commit when the king's order put an honour upon sobriety. This caution of a heathen prince, even when he would show his generosity, may shame many who are called Christians, who think they do not sufficiently show their good housekeeping, nor bid their friends welcome, unless they make them drunk, and, under pretence of sending the health round, send the sin round, and death with it. There is a woe to those that do so; let them read it and tremble, Hab 2:15, Hab 2:16. It is robbing men of their reason, their richest jewel, and making them fools, the greatest wrong that can be. 2. That there was no mixed dancing; for the gentlemen and ladies were entertained asunder, not as in the feast of Belshazzar, whose wives and concubines drank with him (Dan 5:2), or that of Herod, whose daughter danced before him. Vashti feasted the women in her own apartment; not openly in the court of the garden, but in the royal house, Esth 1:9. Thus, while the king showed the honour of his majesty, she and her ladies showed the honour of their modesty, which is truly the majesty of the fair sex.

 10   We have here a damp to all the mirth of Ahasuerus's feast; it ended in heaviness, not as Job's children's feast by a wind from the wilderness, not as Belshazzar's by a hand-writing on the wall, but by is own folly. An unhappy falling out there was, at the end of the feast, between the king and queen, which broke of the feast abruptly, and sent the guests away silent and ashamed.
I. It was certainly the king's weakness to send for Vashti into his presence when he was drunk, and in company with abundance of gentlemen, many of whom, it is likely, were in the same condition. When his heart was merry with wine nothing would serve him but Vashti must come, well dressed as she was, with the crown on her head, that the princes and people might see what a handsome woman she was, Esth 1:10, Esth 1:11. Hereby, 1. He dishonoured himself as a husband, who ought to protect, but by no means expose, the modesty of his wife, who ought to be to her a covering of the eyes (Gen 20:16), not to uncover them. 2. He diminished himself as a king, in commanding that from his wife which she might refuse, much to the honour of her virtue. It was against the custom of the Persians for the women to appear in public, and he put a great hardship upon her when he did not court, but command her to do so uncouth a thing, and make her a show. If he had not been put out of the possession of himself by drinking to excess, he would not have done such a thing, but would have been angry at any one that should have mentioned it. When the wine is in the wit is out, and men's reason departs from them.
II. However, perhaps it was not her wisdom to deny him. She refused to come (Esth 1:12); though he sent his command by seven honourable messengers, and publicly, and Josephus says sent again and again, yet she persisted in her denial. Had she come, while it was evident that she did it in pure obedience, it would have been no reflection upon her modesty, nor a bad example. The thing was not in itself sinful, and therefore to obey would have been more her honour than to be so precise. Perhaps she refused in a haughty manner, and then it was certainly evil; she scorned to come at the king's commandment. What a mortification was this to him! While he was showing the glory of his kingdom he showed the reproach of his family, that he had a wife that would do as she pleased. Strifes between yoke-fellows are bad enough at any time, but before company they are very scandalous, and occasion blushing and uneasiness.
III. The king thereupon grew outrageous. He that had rule over 127 provinces had no rule over his own spirit, but his anger burned in him, Esth 1:12. He would have consulted his own comfort and credit more if he had stifled his resentment, had passed by the affront his wife gave him, and turned it off with a jest.
IV. Though he was very angry, he would not do any thing in this matter till he advised with his privy-counsellors; as he had seven chamberlains to execute his orders, who are named (Esth 1:10), so he had seven counsellors to direct his orders. The greater power a man has the greater need he has of advice, that he may not abuse his power. Of these counsellors it is said that they were learned men, for they knew law and judgment, that they were wise men, for they knew the times, and that the king put great confidence in them and honour upon them, for they saw the king's face and sat first in the kingdom, Esth 1:13, Esth 1:14. In the multitude of such counsellors there is safety. Now here is,
1. The question proposed to this cabinet-council (Esth 1:15): What shall we do to the queen Vashti according to the law? Observe, (1.) Though it was the queen that was guilty, the law must have its course. (2.) Though the king was very angry, yet he would do nothing but what he was advised was according to law.
2. The proposal which Memucan made, that Vashti should be divorced for her disobedience. Some suggest that he gave this severe advice, and the rest agreed to it, because they knew it would please the king, would gratify both his passion now and his appetite afterwards. But Josephus says that, on the contrary, he had a strong affection for Vashti, and would not have put her away for this offence if he could legally have passed it by; and then we must suppose Memucan, in his advice, to have had a sincere regard to justice and the public good. (1.) He shows what would be the bad consequences of the queen's disobedience to her husband, if it were passed by and not animadverted upon, that it would embolden other wives both to disobey their husbands and to domineer over them. Had this unhappy falling out between the king and his wife, wherein she was conqueror, been private, the error would have remained with themselves and the quarrel might have been settled privately between themselves; but it happening to be public, and perhaps the ladies that were now feasting with the queen having shown themselves pleased with her refusal, her bad example would be likely to have a bad influence upon all the families of the kingdom. If the queen must have her humour, and the king must submit to it (since the houses of private persons commonly take their measures from the courts of princes), the wives would be haughty and imperious and would scorn to obey their husbands, and the poor despised husbands might fret at it, but could not help themselves; for the contentions of a wife are a continual dropping, Prov 19:13; Prov 27:15; and see Prov 21:9; Prov 25:24. When wives despise their husbands, whom they ought to reverence (Ephes 5:33), and contend for dominion over those to whom they ought to be in subjection (1Pet 3:1), there cannot but be continual guilt and grief, confusion and every evil work. And great ones must take heed of setting copies of this kind, Esth 1:16-Esth 1:18. (2.) He shows what would be the good consequence of a decree against Vashti that she should be divorced. We may suppose that before they proceeded to this extremity they sent to Vashti to know if she would yet submit, cry Peccavi - I have done wrong, and ask the king's pardon, and that, if she had done so, the mischief of her example would have been effectually prevented, and process would have been stayed; but it is likely she continued obstinate, and insisted upon it as her prerogative to do as she pleased, whether it pleased the king or no, and therefore they gave this judgment against her, that she come no more before the king, and this judgment so ratified as never to be reversed, Esth 1:19. The consequence of this, it was hoped, would be that the wives would give to their husbands honour, even the wives of the great, notwithstanding their own greatness, and the wives of the small, notwithstanding the husband's meanness (Esth 1:20); and thus every man would bear rule in his own house, as he ought to do, and, the wives being subject, the children and servants would be so too. It is the interest of states and kingdoms to provide that good order be kept in private families.
3. The edict that passed according to this proposal, signifying that the queen was divorced for contumacy, according to the law, and that, if other wives were in like manner undutiful to their husbands, they must expect to be in like manner disgraced (Esth 1:21, Esth 1:22): were they better than the queen? Whether it was the passion or the policy of the king that was served by this edict, God's providence served its own purpose by it, which was to make way for Esther to the crown.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.009 s.