Czech Study Bible Translation (CZ)2 Kings - 1. chapter - 2 Kings - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Po Achabově smrti se vzbouřil Moáb proti Izraeli. 2Achazjáš propadl skrz mřížoví ve své horní místnosti v Samaří a onemocněl. Poslal posly a řekl jim: Jděte a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu, jestli se z této nemoci zotavím. 3Ale Hospodinův anděl promluvil k Elijáši Tišbejskému: Vstaň, jdi naproti poslům samařského krále a řekni jim: Což není Bůh v Izraeli, že se jdete dotázat Baal-zebúba, boha Ekrónu? 4Proto takto praví Hospodin: Z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš. A Elijáš šel. 5Když se poslové vrátili ke králi, zeptal se jich: Proč jste se vrátili? 6Odpověděli mu: Šel nám naproti nějaký muž a řekl nám: Jděte, vraťte se ke králi, který vás poslal, a řekněte mu: Toto praví Hospodin: Což není Bůh v Izraeli, že posíláš dotázat se Baal-zebúba, boha Ekrónu? Proto z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš: 7Zeptal se jich: Jak vypadal ten muž, který vám šel naproti a řekl vám tato slova? 8Odpověděli mu: Ten muž byl chlupatý a koženým pásem přepásán kolem beder. Řekl: To byl Elijáš Tišbejský. 9Poslal k němu velitele nad padesáti s jeho padesáti. Vystoupil k němu a hle, Elijáš seděl na vrcholu hory. Řekl mu: Muži Boží, král vzkazuje: Sestup. 10Elijáš odpověděl a řekl veliteli nad padesáti: Jestliže jsem muž Boží, ať sestoupí oheň z nebes a stráví tebe i tvých padesát. Nato sestoupil oheň z nebes a strávil jej i jeho padesát. 11Král k němu znovu poslal jiného velitele nad padesáti s jeho padesáti. Ten promluvil a řekl mu: Muži Boží, toto přikázal král: Rychle sestup. 12Elijáš odpověděl a řekl jim: Jestliže jsem muž Boží, ať sestoupí oheň z nebes a stráví tebe i tvých padesát. Sestoupil oheň Boží z nebes a strávil jej i jeho padesát. 13Král znovu poslal třetího velitele nad padesáti s jeho padesáti. Třetí velitel nad padesáti vystoupil, přišel, klekl před Elijášem na kolena, prosil ho o smilování a řekl mu: Muži Boží, važ si, prosím, mého života a života těchto tvých padesáti otroků. 14Hle, sestoupil oheň z nebes a strávil dva předchozí velitele nad padesáti s jejich padesáti. Ale nyní si važ mého života. 15Hospodinův anděl k Elijáši promluvil: Sestup s ním, neboj se ho. Tak vstal a sestoupil s ním ke králi 16a řekl mu: Toto praví Hospodin: Protože jsi poslal posly dotázat se Baal-zebúba, boha Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, proto z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš. 17A zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Elijáš. Po něm se stal králem Jóram ve druhém roce vlády judského krále Jórama, syna Jóšafatova, protože neměl syna. 18Ostatní Achazjášovy činy, které činil, jsou zapsány v knize Letopisů izraelských králů.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   We have here Ahaziah, the wicked king of Israel, under God's rebukes both by his providence and by his prophet, by his rod and by his word.
I. He is crossed in his affairs. How can those expect to prosper that do evil in the sight of the Lord, and provoke him to anger? When he rebelled against God, and revolted from his allegiance to him, Moab rebelled against Israel, and revolted from the subjection that had long paid to the kings of Israel, 2Kgs 1:1. The Edomites that bordered on Judah, and were tributaries to the kings of Judah, still continued so, as we find in the chapter before (v. 47), till, in the wicked reign of Joram, they broke that yoke (2Kgs 8:22) as the Moabites did now. If men break their covenants with us, and neglect their duty, we must reflect upon our breach of covenant with God, and the neglect of our duty to him. Sin weakens and impoverishes us. We shall hear of the Moabites, 2Kgs 3:5.
II. He is seized with sickness in body, not from any inward cause, but by a severe accident. He fell down through a lattice, and was much bruised with the fall; perhaps it threw him into a fever, 2Kgs 3:2. Whatever we go, there is but a step between us and death. A man's house is his castle, but not to secure him against the judgments of God. The cracked lattice is a fatal to the son, when God pleases to make it so, as the bow drawn at a venture was to the father. Ahaziah would not attempt to reduce the Moabites, lest he should perish in the field of battle: but he is not safe, though he tarry at home. Royal palaces do not always yield firm footing. The snare is laid for the sinner in the ground where he thinks least of it, Job 18:9, Job 18:10. The whole creation, which groans under the man's sin, will at length sink and break under the weight, like this lattice. He is never safe that has God for his enemy.
III. In his distress he sends messengers to enquire of the god Ekron whether he should recover or no, 2Kgs 1:2. And here, 1. His enquiry was very foolish: Shall I recover? Even nature itself would rather have asked, What means may I use that I may recover? But as one solicitous only to know his fortune, not to know his duty, his question is only this, Shall I recover? to which a little time would give an answer. We should be more thoughtful what will become of us after death than how, or when, or where, we shall die, and more desirous to be told how we may conduct ourselves well in our sickness, and get good to our souls by it, than whether we shall recover from it. 2. His sending to Baal-zebub was very wicked; to make a dead and dumb idol, perhaps newly erected (for idolaters were fond of new gods), his oracle, was not less a reproach to his reason than to his religion. Baal-zebub, which signifies the lord of a fly, was one of their Baals that perhaps gave his answers either by the power of the demons or the craft of the priests, with a humming noise, like that of a great fly, or that had (as they fancied) rid their country of the swarms of flies wherewith it was infested, or of some pestilential disease brought among them by flies. Perhaps this dunghill-deity was as famous then as the oracle of Delphos was, long afterwards, in Greece. In the New Testament the prince of the devils is called Beel-zebub (Matt 12:24), for the gods of the Gentiles were devils, and this perhaps grew to be one of the most famous.
IV. Elijah, by direction from God, meets the messengers, and turns them back with an answer that shall save them the labour of going to Ekron. Had Ahaziah sent for Elijah, humbled himself, and begged his prayers, he might have had an answer of peace; but if he send to the god of Ekron, instead of the God of Israel, this, like Saul's consulting the witch, shall fill the measure of his iniquity, and bring upon him a sentence of death. Those that will not enquire of the word of God for their comfort shall be made to hear it, whether they will or not, to their amazement.
1. He faithfully reproves his sin (2Kgs 1:3): Is it not because there is not (that is, because you think there is not) a God in Israel ( because there is no God, none in Israel, so it may be read), that you go to enquire of Baal-zebub, the god of Ekron, a despicable town of the Philistines (Zech 9:7), long since vanquished by Israel? Here, (1.) The sin was bad enough, giving that honour to the devil which is due to God alone, which was done as much by their enquiries as by their sacrifices. Note, It is a very wicked thing, upon any occasion or pretence whatsoever, to consult with the devil. This wickedness reigned in the heathen world (Isa 47:12, Isa 47:13) and remains too much even in the Christian world, and the devil's kingdom is supported by it. (2.) The construction which Elijah, in God's name, puts upon it, makes it much worse: It is because you think not only that the God of Israel is not able to tell you, but that there is no God at all in Israel, else you would not send so far for a divine answer. Note, A practical and constructive atheism is the cause and malignity of our departures from God. Surely we think there is no God in Israel when we live at large, make flesh our arm, and seek a portion in the things of this world.
2. He plainly reads his doom: Go, tell him he shall surely die, 2Kgs 1:4. Since he is so anxious to know his fate, this is it; let him make the best of it. The certain fearful looking for of judgment and indignation which this message must needs cause cannot but cut him to the heart.
V. The message being delivered to him by his servants, he enquires of them by whom it was sent to him, and concludes, by their description of him, that it must be Elijah, 2Kgs 1:7, 2Kgs 1:8. For, 1. His dress was the same that he had seen him in, in his father's court. He was clad in a hairy garment, and had a leathern girdle about him, was plain and homely in his garb. John Baptist, the Elias of the New Testament, herein resembled him, for his clothes were made of hair cloth, and he was girt with a leathern girdle, Matt 3:4. He that was clothed with the Spirit despised all rich and gay clothing. 2. His message was such as he used to deliver to his father, to whom he never prophesied good, but evil. Elijah is one of those witnesses that still torment the inhabitants of the earth, Revel 11:10. He that was a thorn in Ahab's eyes will be so in the eyes of his son while he treads in the steps of his father's wickedness; and he is ready to cry out, as his father did, Hast thou found me, O my enemy? Let sinners consider that the word which took hold of their fathers is still as quick and powerful as ever. See Zech 1:6; Hebre 4:12.

 9   Here, I. The king issues out a warrant for the apprehending of Elijah. If the God of Ekron had told him he should die, it is probable he would have taken it quietly; but now that a prophet of the Lord tells him so, reproving him for his sin and reminding him of the God of Israel, he cannot bear it. So far is he from making any good improvement of the warning given him that he is enraged against the prophet; neither his sickness, nor the thoughts of death, made any good impressions upon him, nor possessed him with any fear of God. No external alarms will startle and soften secure sinners, but rather exasperate them. Did the king think Elijah a prophet, a true prophet? Why then durst he persecute him? Did he think him a common person? What occasion was there to send such a force, in order to seize him? Thus a band of men must take our Lord Jesus.
II. The captain that was sent with his fifty soldiers found Elijah on the top of a hill (some think Carmel), and commanded him, in the king's name, to surrender himself, 2Kgs 1:9. Elijah was now so far from absconding, as formerly, into the close recesses of a cave, that he makes a bold appearance on the top of a hill; experience of God's protection makes him more bold. The captain calls him a man of God, not that he believed him to be so, or reverenced him a such a one, but because he was commonly called so. Had he really looked upon him as a prophet, he would not have attempted to make him his prisoner; and, had he thought him entrusted with the word of God, he would not have pretended to command him with the word of a king.
III. Elijah calls for fire from heaven, to consume this haughty daring sinner, not to secure himself (he could have done that some other way), nor to avenge himself (for it was not his own cause that he appeared and acted in), but to prove his mission, and to reveal the wrath of God from heaven against the ungodliness and unrighteousness of men. This captain had, in scorn, called him a man of God: If I be so, says Elijah, thou shalt pay dearly for making a jest of it. He valued himself upon his commission (the king has said, Come down ), but Elijah will let him know that the God of Israel is superior to the king of Israel and has a greater power to enforce his commands. It was not long since Elijah had fetched fire from heaven, to consume the sacrifice (1Kgs 18:38), in token of God's acceptance of that sacrifice as an atonement for the sins of the people; but, they having slighted that, now the fire falls, not on the sacrifice, but on the sinners themselves, 2Kgs 1:10. See here, 1. What an interest the prophets had in heaven; what the Spirit of God in them demanded the power of God effected. Elijah did but speak, and it was done. He that formerly had fetched water from heaven now fetches fire. O the power of prayer! Concerning the work of my hands, command you me, Isa 14:11. 2. What an interest heaven had in the prophets! God was always ready to plead their cause, and avenge the injuries done to them; kings shall still be rebuked for their sakes, and charged to do his prophets no harm; one Elijah is more to God than 10,000 captains and their fifties. Doubtless Elijah did this by a divine impulse, and yet our Saviour would not allow the disciples to draw it into a precedent, Luke 9:54. They were now not far from the place where Elias did this act of justice upon provoking Israelites, and would needs, in like manner, call for fire upon those provoking Samaritans. No, says Christ, by no means, you know not what manner of spirit you are of, that is, (1.) You do not consider what manner of spirit, as disciples, you are called to, and how different from that of the Old Testament dispensation; it was agreeable enough to that dispensation of terror, and of the letter, for Elias to call for fire, but the dispensation of the Spirit and of grace will by no means allow it. (2.) You are not aware what manner of spirit you are, upon this occasion, actuated by, and how different from that of Elias: he did it in holy zeal, you in passion; he was concerned for God's glory, you for your own reputation only. God judges men's practices by their principles, and his judgment is according to truth.
IV. This is repeated a second time; would one think it? 1. Ahaziah sends, a second time, to apprehend Elijah (2Kgs 1:11), as if he were resolved not to be baffled by omnipotence itself. Obstinate sinners must be convinced and conquered, at last, by the fire of hell, for fire from heaven, it seems, will not subdue them. 2. Another captain is ready with his fifty, who, in his blind rage against the prophet, and his blind obedience to the king, dares engage in that service which had been fatal to the last undertakers. This is as impudent and imperious as the last, and more in haste; not only, Come down quietly, and do not struggle, but without taking any notice of what had been done, he says, Come down quickly, and do not trifle, the king's business requires haste; come down, or I will fetch thee down. 3. Elijah relents not, but calls for another flash of lightning, which instantly lays this captain and his fifty dead upon the spot. Those that will sin like others must expect to suffer like them; God is inflexibly just.
V. The third captain humbled himself and cast himself upon the mercy of God and Elijah. It does not appear that Ahaziah ordered him to do so (his stubborn heart is as hard as ever; so regardless is he of the terrors of the Lord, so little affected with the manifestations of his wrath, and withal so prodigal of the lives of his subjects, that he sends a third with the same provoking message to Elijah), but he took warning by the fate of his predecessors, who, perhaps, lay dead before his eyes; and, instead of summoning the prophet down, fell down before him, and begged for his life and the lives of his soldiers, acknowledging their own evil deserts and the prophet's power (2Kgs 1:13, 2Kgs 1:14): Let my life be precious in thy sight. Note, There is nothing to be got by contending with God: if we would prevail with him, it must be by supplication; if we would not fall before God, we must bow before him; and those are wise for themselves who learn submission from the fatal consequences of the obstinacy of others.
VI. Elijah does more than grant the request of this third captain. God is not so severe with those that stand it out against him but he is as ready to show mercy to those that repent and submit to him; never any found it in vain to cast themselves upon the mercy of God. This captain, not only has his life spared, but is permitted to carry his point: Elijah, being so commanded by the angel, goes down with him to the king, 2Kgs 1:15. Thus he shows that he before refused to come, not because he feared the king or court, but because he would not be imperiously compelled, which would lessen the honour of his master; he magnifies his office. He comes boldly to the king, and tells him to his face (let him take it as he may) what he had before sent to him (2Kgs 1:16), that he shall surely and shortly die; he mitigates not the sentence, either for fear of the king's displeasure or in pity to his misery. The God of Israel has condemned him, let him send to see whether the god of Ekron can deliver him. So thunder-struck is Ahaziah with this message, when it comes from the prophet's own mouth, that neither he nor any of those about him durst offer him any violence, nor so much as give him an affront; but out of that den of lions he comes unhurt, like Daniel. Who can harm those whom God will shelter?
Lastly, The prediction is accomplished in a few days. Ahaziah died (v. 17), and, dying childless, left his kingdom to his brother Jehoram. His father reigned wickedly twenty-two years, he not two. Sometimes the wicked live, become old, yea, are mighty in power; but those who therefore promise themselves prosperity in impiety may perhaps find themselves deceived; for (as bishop Hall observes here), Some sinners live long, to aggravate their judgment, others die soon, to hasten it; but it is certain that evil pursues sinners, and, sooner or later, it will overtake them; nor will any thing fill the measure sooner than that complicated iniquity of Ahaziah - honouring the devil's oracles and hating God's oracles.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova