Czech Study Bible Translation (CZ)2 Corinthians - 5. chapter - 2 Corinthians - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha: ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. 2Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléci ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. 3Kdybychom pak byli i svlečeni, nebudeme shledáni nahými. 4Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme a je nám těžko, neboť nechceme být svlečeni, nýbrž přioděni, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. 5Ten, kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, který nám také dal Ducha jako závdavek. 6Jsme tedy vždy plni důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od Pána. 7Neboť chodíme vírou, ne tím, co vidíme. 8Jsme plni důvěry a raději chceme odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu. 9Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. 10Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. 11Protože tedy známe bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi a Bohu jsme známí; a doufám, že jsme známí i vašemu svědomí. 12Neboť se vám nechceme znovu doporučovat, nýbrž dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli něco pro ty, kteří se chválí navenek, a ne v srdci. 13Když jsme byli jako blázni, bylo to pro Boha; když jednáme rozumně, je to pro vás. 14Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. 15A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. 16A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. 17Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.  18A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření.  19Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření. 20Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem. 21Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   The apostle in these verses pursues the argument of the former chapter, concerning the grounds of their courage and patience under afflictions. And,
I. He mentions their expectation, and desire, and assurance, of eternal happiness after death, (2Cor:5:1-5). Observe particularly,
1. The believer's expectation of eternal happiness after death, 2Cor 5:1. He does not only know, or is well assured by faith of the truth and reality of the thing itself - that there is another and a happy life after this present life is ended, but he has good hope through grace of his interest in that everlasting blessedness of the unseen world: We know that we have a building of God, we have a firm and well-grounded expectation of the future felicity. Let us take notice, (1.) What heaven is in the eye and hope of a believer. He looks upon it as a house, or habitation, a dwelling-place, a resting-place, a hiding-place, our Father's house, where there are many mansions, and our everlasting home. It is a house in the heavens, in that high and holy place which as far excels all the palaces of this earth as the heavens are high above the earth. It is a building of God, whose builder and maker is God, and therefore is worthy of its author; the happiness of the future state is what God hath prepared for those that love him. It is eternal in the heavens, everlasting habitations, not like the earthly tabernacles, the poor cottages of clay in which our souls now dwell, which are mouldering and decaying, and whose foundations are in the dust. (2.) When it is expected this happiness shall be enjoyed - immediately after death, so soon as our house of this earthly tabernacle is dissolved. Note, [1.] That the body, this earthly house, is but a tabernacle, that must be dissolved shortly; the nails or pins will be drawn, and the cords be loosed, and then the body will return to dust as it was. [2.] When this comes to pass, then comes the house not made with hands. The spirit returns to God who gave it; and such as have walked with God here shall dwell with God for ever.
2. The believer's earnest desire after this future blessedness, which is expressed by this word, stenazomen - we groan, which denotes, (1.) A groaning of sorrow under a heavy load; so believers groan under the burden of life: In this we groan earnestly, 2Cor 5:2. We that are in this tabernacle groan, being burdened, 2Cor 5:4. The body of flesh is a heavy burden, the calamities of life are a heavy load. But believers groan because burdened with a body of sin, and the many corruptions that are still remaining and raging in them. This makes them complain, O wretched man that I am! Roma 7:24. (2.) There is a groaning of desire after the happiness of another life; and thus believers groan: Earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven (2Cor 5:2), to obtain a blessed immortality, that mortality might be swallowed up of life (2Cor 5:4), that being found clothed, we may not be naked (2Cor 5:3), that, if it were the will of God, we might not sleep, but be changed; for it is not desirable in itself to be unclothed. Death considered merely as a separation of soul and body is not to be desired, but rather dreaded; but, considered as a passage to glory, the believer is willing rather to die than live, to be absent from the body, that he may be present with the Lord (2Cor 5:1), to leave this body that he may go to Christ, and to put off these rags of mortality that he may put on the robes of glory. Note, [1.] Death will strip us of the clothing of flesh, and all the comforts of life, as well as put an end to all our troubles here below. Naked we came into this world, and naked shall we go out of it. But, [2.] Gracious souls are not found naked in the other world; no, they are clothed with garments of praise, with robes of righteousness and glory. They shall be delivered out of all their troubles, and shall have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb, Revel 7:14.
3. The believer's assurance of his interest in this future blessedness, on a double account: - (1.) From the experience of the grace of God, in preparing and making him meet for this blessedness. He that hath wrought us for the self-same thing is God, 2Cor 5:5. Note, All who are designed for heaven hereafter are wrought or prepared for heaven while they are here; the stones of that spiritual building and temple above are squared and fashioned here below. And he that hath wrought us for this is God, because nothing less than a divine power can make a soul partaker of a divine nature; no hand less than the hand of God can work us for this thing. A great deal is to be done to prepare our souls for heaven, and that preparation of the heart is from the Lord. (2.) The earnest of the Spirit gave them this assurance: for an earnest is part of payment, and secures the full payment. The present graces and comforts of the Spirit are earnests of everlasting grace and comfort.
II. The apostle deduces an inference for the comfort of believers in their present state and condition in this world, (2Cor:5:6-8). Here observe, 1. What their present state or condition is: they are absent from the Lord (2Cor 5:6); they are pilgrims and strangers in this world; they do but sojourn here in their earthly home, or in this tabernacle; and though God is with us here, by his Spirit, and in his ordinances, yet we are not with him as we hope to be: we cannot see his face while we live: For we walk by faith, not by sight, 2Cor 5:7. We have not the vision and fruition of God, as of an object that is present with us, and as we hope for hereafter, when we shall see as we are seen. Note, Faith is for this world, and sight is reserved for the other world: and it is our duty, and will be our interest, to walk by faith, till we come to live by sight. 2. How comfortable and courageous we ought to be in all the troubles of life, and in the hour of death: Therefore we are, or ought to be, always confident (2Cor 5:6), and again (2Cor 5:8), We are confident, and willing rather to be absent from the body. True Christians, if they duly considered the prospect faith gives them of another world, and the good reasons of their hope of blessedness after death, would be comforted under the troubles of life, and supported in the hour of death: they should take courage, when they are encountering the last enemy, and be willing rather to die than live, when it is the will of God that they should put off this tabernacle. Note, As those who are born from above long to be there, so it is but being absent from the body, and we shall very soon be present with the Lord - but to die, and be with Christ - but to close our eyes to all things in this world, and we shall open them in a world of glory. Faith will be turned into sight.
III. He proceeds to deduce an inference to excite and quicken himself and others to duty, (2Cor:5:9-11). So it is that well-grounded hopes of heaven will be far from giving the least encouragement to sloth and sinful security; on the contrary, they should stir us up to use the greatest care and diligence in religion: Wherefore, or because we hope to be present with the Lord, we labour and take pains, 2Cor 5:9. Philotimoumetha - We are ambitious, and labour as industriously as the most ambitious men do to obtain what they aim at. Here observe, 1. What it was that the apostle was thus ambitious of - acceptance with God. We labour that, living and dying, whether present in the body or absent from the body, we may be accepted of him, the Lord (2Cor 5:9), that we may please him who hath chosen us, that our great Lord may say to us, Well done. This they coveted as the greatest favour and the highest honour: it was the summit of their ambition. 2. What further quickening motives they had to excite their diligence, from the consideration of the judgment to come, 2Cor 5:10, 2Cor 5:11. There are many things relating to this great matter that should awe the best of men into the utmost care and diligence in religion; for example, the certainty of this judgment, for we must appear; the universality of it, for we must all appear; the great Judge before whose judgment-seat we must appear, the Lord Jesus Christ, who himself will appear in flaming fire; the recompence to be then received, for things done in the body, which will be very particular (unto every one), and very just, according to what we have done, whether good or bad. The apostle calls this awful judgment the terror of the Lord (2Cor 5:11), and, by the consideration thereof, was excited to persuade men to repent, and live a holy life, that, when Christ shall appear terribly, they may appear before him comfortably. And, concerning his fidelity and diligence, he comfortably appeals unto God, and the consciences of those he wrote to: We are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences.

 12   Here observe, I. The apostle makes an apology for seeming to commend himself and his fellow-labourers (2Cor 5:13), and tells them, 1. It was not to commend themselves, nor for their own sakes, that he had spoken of their fidelity and diligence in the former verses; nor was he willing to suspect their good opinion of him. But, 2. The true reason was this, to put an argument in their mouths wherewith to answer his accusers, who made vain boastings, and gloried in appearances only; that he might give them an occasion to glory on their behalf, or to defend them against the reproaches of their adversaries. And if the people can say that the word has been manifested to their consciences, and been effectual to their conversion and edification, this is the best defence they can make for the ministry of the word, when they are vilified and reproached.
II. He gives good reasons for their great zeal and diligence. Some of Paul's adversaries had, it is likely, reproached him for his zeal and fervour, as if he had been a madman, or, in the language of our days, a fanatic; they imputed all to enthusiasm, as the Roman governor told him, Much learning has made thee mad, Acts 26:24. But the apostle tells them, 1. It was for the glory of God, and the good of the church, that he was thus zealous and industrious: Whether we be beside ourselves, or whether we be sober (whether you or others do think the one or the other), it is to God, and for his glory: and it is for your cause, or to promote your good, 2Cor 5:13. If they manifested the greatest ardour and vehemency at some times, and used the greatest calmness in strong reasonings at other times, it was for the best ends; and in both methods they had good reason for what they did. For, 2. The love of Christ constrained them, 2Cor 5:14. They were under the sweetest and strongest constraints to do what they did. Love has a constraining virtue to excite ministers and private Christians in their duty. Our love to Christ will have this virtue; and Christ's love to us, which was manifested in this great instance of his dying for us, will have this effect upon us, if it be duly considered and rightly judged of. For observe how the apostle argues for the reasonableness of love's constraints, and declares, (1.) What we were before, and must have continued to be, had not Christ died for us: We were dead, 2Cor 5:14. If one died for all, then were all dead; dead in law, under sentence of death; dead in sins and trespasses, spiritually dead. Note, This was the deplorable condition of all those for whom Christ died: they were lost and undone, dead and ruined, and must have remained thus miserable for ever if Christ had not died for them. (2.) What such should do, for whom Christ died; namely, that they should live to him. This is what Christ designed, that those who live, who are made alive unto God by means of his death, should live to him that died for them, and rose again for their sakes also, and that they should not live to themselves, 2Cor 5:15. Note, We should not make ourselves, but Christ, the end of our living and actions: and it was one end of Christ's death to cure us of this self-love, and to excite us always to act under the commanding influence of his love. A Christian's life should be consecrated to Christ; and then do we live as we ought to live when we live to Christ, who died for us.

 16   In these verses the apostle mentions two things that are necessary in order to our living to Christ, both of which are the consequences of Christ's dying for us; namely, regeneration and reconciliation.
I. Regeneration, which consists of two things; namely, 1. Weanedness from the world: Henceforth we know no man after the flesh, 2Cor 5:16. We do not own nor affect any person or thing in this world for carnal ends and outward advantage: we are enabled, by divine grace, not to mind nor regard this world, nor the things of this world, but to live above it. The love of Christ is in our hearts, and the world is under our feet. Note, Good Christians must enjoy the comforts of this life, and their relations in this world, with a holy indifference. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet, says the apostle, we know him no more. It is questioned whether Paul had seen Christ in the flesh. However, the rest of the apostles had, and so might some among those he was now writing to. However, he would not have them value themselves upon that account; for even the bodily presence of Christ is not to be desired nor doted upon by his disciples. We must live upon his spiritual presence, and the comfort it affords. Note, Those who make images of Christ, and use them in their worship, do not take the way that God has appointed for strengthening their faith and quickening their affections; for it is the will of God that we should not know Christ any more after the flesh. 2. A thorough change of the heart: For if any man be in Christ, if any man be a Christian indeed, and will approve himself such, he is, or he must be, a new creature, 2Cor 5:17. Some read it, Let him be a new creature. This ought to be the care of all who profess the Christian faith, that they be new creatures; not only that they have a new name, and wear a new livery, but that they have a new heart and new nature. And so great is the change the grace of God makes in the soul, that, as it follows, old things are passed away - old thoughts, old principles, and old practices, are passed away; and all these things must become new. Note, Regenerating grace creates a new world in the soul; all things are new. The renewed man acts from new principles, by new rules, with new ends, and in new company.
II. Reconciliation, which is here spoken of under a double notion: -
1. As an unquestionable privilege, 2Cor 5:18, 2Cor 5:19. Reconciliation supposes a quarrel, or breach of friendship; and sin has made a breach, it has broken the friendship between God and man. The heart of the sinner is filled with enmity against God, and God is justly offended with the sinner. Yet, behold, there may be a reconciliation; the offended Majesty of heaven is willing to be reconciled. And observe, 1. He has appointed the Mediator of reconciliation. He has reconciled us to himself by Jesus Christ, 2Cor 5:18. God is to be owned from first to last in the undertaking and performance of the Mediator. All things relating to our reconciliation by Jesus Christ are of God, who by the mediation of Jesus Christ has reconciled the world to himself, and put himself into a capacity of being actually reconciled to offenders, without any wrong or injury to his justice or holiness, and does not impute to men their trespasses, but recedes from the rigour of the first covenant, which was broken, and does not insist upon the advantage he might justly take against us for the breach of that covenant, but is willing to enter into a new treaty, and into a new covenant of grace, and, according to the tenour thereof, freely to forgive us all our sins, and justify freely by his grace all those who do believe. 2. He has appointed the ministry of reconciliation, 2Cor 5:18. By the inspiration of God the scriptures were written, which contain the word of reconciliation, showing us that peace was made by the blood of the cross, that reconciliation is wrought, and directing us how we may be interested therein. And he has appointed the office of the ministry, which is a ministry of reconciliation: ministers are to open and proclaim to sinners the terms of mercy and reconciliation, and persuade them to comply therewith. For,
2. Reconciliation is here spoken of as our indispensable duty, 2Cor 5:20. As God is willing to be reconciled to us, we ought to be reconciled to God. And it is the great end and design of the gospel, that word of reconciliation, to prevail upon sinners to lay aside their enmity against God. Faithful ministers are Christ's ambassadors, sent to treat with sinners on peace and reconciliation: they come in God's name, with his entreaties, and act in Christ's stead, doing the very thing he did when he was upon this earth, and what he wills to be done now that he is in heaven. Wonderful condescension! Though God can be no loser by the quarrel, nor gainer by the peace, yet by his ministers he beseeches sinners to lay aside their enmity, and accept of the terms he offers, that they would be reconciled to him, to all his attributes, to all his laws, and to all his providences, to believe in the Mediator, to accept the atonement, and comply with his gospel, in all the parts of it and in the whole design of it. And for our encouragement so to do the apostle subjoins what should be well known and duly considered by us (2Cor 5:21), namely, (1.) The purity of the Mediator: He knew no sin. (2.) The sacrifice he offered: He was made sin; not a sinner, but sin, that is, a sin-offering, a sacrifice for sin. (3.) The end and design of all this: that we might be made the righteousness of God in him, might be justified freely by the grace of God through the redemption which is in Christ Jesus. Note, [1.] As Christ, who knew no sin of his own, was made sin for us, so we, who have no righteousness of our own, are made the righteousness of God in him. [2.] Our reconciliation to God is only through Jesus Christ, and for the sake of his merit: on him therefore we must rely, and make mention of his righteousness and his only.


Display settings Display settings JehošuaJehošua