Czech Study Bible Translation (CZ)2 Corinthians - 2. chapter - 2 Corinthians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Rozhodl jsem se však, že k vám nepřijdu opět v zármutku. 2Neboť jestliže já vás zarmucuji, kdo mi bude působit radost, ne-li ten, koho já zarmucuji? 3A právě toto píšu, abych po svém příchodu neměl zármutek kvůli těm, kdo mi měli působit radost; jsem o vás všech přesvědčen, že moje radost je radostí vás všech. 4Vždyť vám píšu ve velikém soužení, v sevření srdce a s mnohými slzami; ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou k vám překypuji.  5Způsobil-li někdo zármutek, nezpůsobil ho jen mně, ale zčásti — abych nepřeháněl — vám všem.  6Takovému člověku stačí pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás. 7Takže mu raději naopak odpusťte a povzbuďte ho, aby snad přemírou zármutku nebyl takový člověk pohlcen. 8Vybízím vás tedy, abyste ho ujistili svou láskou. 9Proto vám také píšu, abych vás vyzkoušel a poznal, jste-li ve všem poslušni. 10Komu vy něco odpouštíte, odpouštím i já. Neboť i já, cokoliv jsem odpustil — měl-li jsem co odpustit — učinil jsem to pro vás před tváří Kristovou, 11abychom nebyli oklamáni od Satana; vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy. 12Když jsem přišel do Troady hlásat evangelium Kristovo — a naskytla se mi příležitost v Pánu —, 13můj duch neměl pokoje, protože jsem nenalezl svého bratra Tita; rozloučil jsem se s nimi a odešel do Makedonie. 14Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. 15Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. 16Jedněm jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Ale kdo je k tomu způsobilý? 17Neboť nejsme jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, nýbrž jako ti, kdo mluví z upřímnosti, jako ti, kdo mluví z Boha, tak mluvíme před Boží tváří v Kristu.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   In these verses, 1. The apostle proceeds in giving an account of the reason why he did not come to Corinth, as was expected; namely, because he was unwilling to grieve them, or be grieved by them, 2Cor 2:1, 2Cor 2:2. He had determined not to come to them in heaviness, which yet he would have done had he come and found scandal among them not duly animadverted upon: this would have been cause of grief both to him and them, for their sorrow or joy at meeting would have been mutual. If he had made them sorry, that would have been a sorrow to himself, for there would have been none to have made him glad. But his desire was to have a cheerful meeting with them, and not to have it embittered by any unhappy occasion of disagreeing. 2. He tells them it was to the same intent that he wrote his former epistle, 2Cor 2:3, 2Cor 2:4. (1) That he might not have sorrow from those of whom he ought to rejoice; and that he had written to them in confidence of their doing what was requisite, in order to their benefit and his comfort. The particular thing referred to, as appears by the following verses, was the case of the incestuous person about whom he had written in the first epistle, ch. 5. Nor was the apostle disappointed in his expectation. (2.) He assures them that he did not design to grieve them, but to testify his love to them, and that he wrote to them with much anguish and affliction in his own heart, and with great affection to them. He had written with tears, that they might know his abundant love to them. Note, [1.] Even in reproofs, admonitions, and acts of discipline, faithful ministers show their love. [2.] Needful censures, and the exercise of church-discipline towards offenders, are a grief to tender-spirited ministers, and are administered with regret.

 5   In these verses the apostle treats concerning the incestuous person who had been excommunicated, which seems to be one principal cause of his writing this epistle. Here observe, 1. He tells them that the crime of that person had grieved him in part; and that he was grieved also with a part of them, who, notwithstanding this scandal had been found among them, were puffed up and had not mourned, 1Cor 5:2. However, he was unwilling to lay too heavy a charge upon the whole church, especially seeing they had cleared themselves in that matter by observing the directions he had formerly given them. 2. He tells them that the punishment which had been inflicted upon this offender was sufficient, 2Cor 2:6. The desired effect was obtained, for the man was humbled, and they had shown the proof of their obedience to his directions. 3. He therefore directs them, with all speed, to restore the excommunicated person, or to receive him again to their communion, 2Cor 2:7, 2Cor 2:8. This is expressed several ways. He beseeches them to forgive him, that is, to release him from church-censures, for they could not remit the guilt or offence against God; and also to comfort him, for in many cases the comfort of penitents depends upon their reconciliation not only with God, but with men also, whom they have scandalized or injured. They must also confirm their love to him; that is, they should show that their reproofs and censures proceeded from love to his person, as well as hatred to his sin, and that their design was to reform, not to ruin him. Or thus: If his fall had weakened their love to him, that they could not take such satisfaction in him as formerly; yet, now that he was recovered by repentance, they must renew and confirm their love to him. 4. He uses several weighty arguments to persuade them to do thus, as, (1.) The case of the penitent called for this; for he was in danger of being swallowed up with over-much sorrow, 2Cor 2:7. He was so sensible of this fault, and so much afflicted under his punishment, that he was in danger of falling into despair. When sorrow is excessive it does hurt; and even sorrow for sin is too great when it unfits for other duties, and drives men to despair. (2.) They had shown obedience to his directions in passing a censure upon the offender and now he would have them comply with his desire to restore him, 2Cor 2:9. (3.) He mentions his readiness to forgive this penitent, and concur with them in this matter. To whom you forgive I forgive also, 2Cor 2:10. I will readily concur with you in forgiving him. And this he would do for their sakes, for love to them and for their advantage; and for Christ's sake, or in his name, as his apostle, and in conformity to his doctrine and example, which are so full of kindness and tender mercy towards all those who truly repent. (4.) He gives another weighty reason (2Cor 2:11): Lest Satan get an advantage against us. Not only was there danger lest Satan should get an advantage against the penitent, by driving him to despair; but against the churches also, and the apostles or ministers of Christ, by representing them as too rigid and severe, and so frightening people from coming among them. In this, as in other things, wisdom is profitable to direct, so to manage according as the case may be that the ministry may not be blamed, for indulging sin on the one hand, or for too great severity towards sinners on the other hand. Note, Satan is a subtle enemy, and uses many stratagems to deceive us; and we should not be ignorant of his devices: he is also a watchful adversary, ready to take all advantages against us, and we should be very cautious lest we give him any occasion so to do.

 12   After these directions concerning the excommunicated person the apostle makes a long digression, to give the Corinthians an account of his travels and labours for the furtherance of the gospel, and what success he had therein, declaring at the same time how much he was concerned for them in their affairs, how he had no rest in his spirit, when he found not Titus at Troas (2Cor 2:13), as he expected, from whom he hoped to have understood more perfectly how it fared with them. And we find afterwards (2Cor:7:5-7) that when the apostle had come into Macedonia he was comforted by the coming of Titus, and the information he gave him concerning them. So that we may look upon all that we read from this second chapter, v. 12, to ch. 7:5, as a kind of parenthesis. Observe here,
I. Paul's unwearied labour and diligence in his work, 2Cor 2:12, 2Cor 2:13. He travelled from place to place, to preach the gospel. He went to Troas from Philippi by sea (Acts 20:6), and thence he went to Macedonia; so that he was prevented from passing by Corinth, as he had designed, 2Cor 1:16. But, though he was prevented in his design as to the place of working, yet he was unwearied in his work.
II. His success in his work: A great door was opened to him of the Lord, 2Cor 2:12. He had a great deal of work to do wherever he came, and had good success in his work; for God made manifest the savour of his knowledge by him in every place where he came. He had an opportunity to open the door of his mouth freely, and God opened the hearts of his hearers, as the heart of Lydia (Acts 16:14), and the apostle speaks of this as a matter of thankfulness to God and of rejoicing to his soul: Thanks be to God, who always causeth us to triumph in Christ. Note, 1. A believer's triumphs are all in Christ. In ourselves we are weak, and have neither joy nor victory; but in Christ we may rejoice and triumph. 2. True believers have constant cause of triumph in Christ, for they are more than conquerors through him who hath loved them, Roma 8:37. 3. God causeth them to triumph in Christ. It is God who has given us matter for triumph, and hearts to triumph. To him therefore be the praise and glory of all. 4. The good success of the gospel is a good reason for a Christian's joy and rejoicing.
III. The comfort that the apostle and his companions in labour found, even when the gospel was not successful to the salvation of some who heard it, (2Cor:2:15-17). Here observe,
1. The different success of the gospel, and its different effects upon several sorts of persons to whom it is preached. The success is different; for some are saved by it, while others perish under it. Nor is this to be wondered at, considering the different effects the gospel has. For, (1.) Unto some it is a savour of death unto death. Those who are willingly ignorant, and wilfully obstinate, disrelish the gospel, as men dislike an ill savour, and therefore they are blinded and hardened by it: it stirs up their corruptions, and exasperates their spirits. They reject the gospel, to their ruin, even to spiritual and eternal death. (2.) Unto others the gospel is a savour of life unto life. To humble and gracious souls the preaching of the word is most delightful and profitable. As it is sweeter than honey to the taste, so it is more grateful than the most precious odours to the senses, and much more profitable; for as it quickened them at first, when they were dead in trespasses and sins, so it makes them more lively, and will end in eternal life.
2. The awful impressions this matter made upon the mind of the apostle, and should also make upon our spirits: Who is sufficient for these things? 2Cor 2:16. Tis hikanos - who is worthy to be employed in such weighty work, a work of such vast importance, because of so great consequence? Who is able to perform such a difficult work, that requires so much skill and industry? The work is great and our strength is small; yea, of ourselves we have no strength at all; all our sufficiency is of God. Note, If men did seriously consider what great things depend upon the preaching of the gospel, and how difficult the work of the ministry is, they would be very cautious how they enter upon it, and very careful to perform it well.
3. The comfort which the apostle had under this serious consideration, (1.) Because faithful ministers shall be accepted of God, whatever their success be: We are, if faithful, unto God a sweet savour of Christ (2Cor 2:15), in those who are saved and in those also who perish. God will accept of sincere intentions, and honest endeavours, though with many they are not successful. Ministers shall be accepted, and recompensed, not according to their success, but according to their fidelity. Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, Isa 49:5. (2.) Because his conscience witnessed to his faithfulness, 2Cor 2:17. Though many did corrupt the word of God, yet the apostle's conscience witnessed to his fidelity. He did not mix his own notions with the doctrines and institutions of Christ; he durst not add to, nor diminish fRom. the word of God; he was faithful in dispensing the gospel, as he received it from the Lord, and had no secular turn to serve; his aim was to approve himself to God, remembering that his eye was always upon him; he therefore spoke and acted always as in the sight of God, and therefore in sincerity. Note, What we do in religion is not of God, does not come from God, will not reach to God, unless it be done in sincerity, as in the sight of God.


Display settings Display settings JehošuaJehošua