Czech Study Bible Translation (CZ)1 Corinthians - 5. chapter - 1 Corinthians - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. 2A vy jste nadutí, místo abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu. 3Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo takový čin spáchal: 4ve jménu našeho Pána Ježíše Krista — až se shromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše — 5vydejte takového člověka Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. 6Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován.  8Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.  9Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky; 10nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. 11Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. 12Proč bych měl soudit i ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? 13Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here the apostle states the case; and,
I. Lets them know what was the common or general report concerning them, that one of their community was guilty of fornication, 1Cor 5:1. It was told in all places, to their dishonour, and the reproach of Christians. And it was the more reproachful because it could not be denied. Note, The heinous sins of professed Christians are quickly noted and noised abroad. We should walk circumspectly, for many eyes are upon us, and many mouths will be opened against us if we fall into any scandalous practice. This was not a common instance of fornication, but such as was not so much as named among the Gentiles, that a man should have his father's wife - either marry her while his father was alive, or keep her as his concubine, either when he was dead or while he was alive. In either of these cases, his criminal conversation with her might be called fornication; but had his father been dead, and he, after his decease, married to her, it had been incest still, but neither fornication nor adultery in the strictest sense. But to marry her, or keep her as a concubine, while his father was alive, though he had repudiated her, or she had deserted him, whether she were his own mother or not, was incestuous fornication: Scelus incredibile (as Cicero calls it), et prater unum in omni vit inauditum (Orat. pro Cluent.), when a woman had caused her daughter to be put away, and was married to her husband. Incredible wickedness! says the orator; such I never heard of in all my life besides. Not that there were no such instances of incestuous marriages among the heathens; but, whenever they happened, they gave a shock to every man of virtue and probity among them. They could not think of them without horror, nor mention them without dislike and detestation. Yet such a horrible wickedness was committed by one in the church of Corinth, and, as is probable, a leader of one of the factions among them, a principal man. Note, The best churches are, in this state of imperfection, liable to very great corruptions. Is it any wonder when so horrible a practice was tolerated in an apostolical church, a church planted by the great apostle of the Gentiles?
II. He greatly blames them for their own conduct hereupon: They were puffed up (1Cor 5:2), they gloried, 1. Perhaps on account of this very scandalous person. He might be a man of great eloquence, of deep science, and for this reason very greatly esteemed, and followed, and cried up, by many among them. They were proud that they had such a leader. Instead of mourning for his fall, and their own reproach upon his account, and renouncing him and removing him from the society, they continued to applaud him and pride themselves in him. Note, Pride or self-esteem often lies at the bottom of our immoderate esteem of others, and this makes us as blind to their faults as to our own. It is true humility that will bring a man to a sight and acknowledgement of his errors. The proud man either wholly overlooks or artfully disguises his faults, or endeavours to transform his blemishes into beauties. Those of the Corinthians that were admirers of the incestuous person's gifts could overlook or extenuate his horrid practices. Or else, 2. It may intimate to us that some of the opposite party were puffed up. They were proud of their own standing, and trampled upon him that fell. Note, It is a very wicked thing to glory over the miscarriages and sins of others. We should lay them to heart, and mourn for them, not be puffed up with them. Probably this was one effect of the divisions among them. The opposite party made their advantage of this scandalous lapse, and were glad of the opportunity. Note, It is a sad consequence of divisions among Christians that it makes them apt to rejoice in iniquity. The sins of others should be our sorrow. Nay, churches should mourn for the scandalous behaviour of particular members, and, if they be incorrigible, should remove them. He that had done this wicked deed should have been taken away from among them.
III. We have the apostle's direction to them how they should now proceed with this scandalous sinner. He would have him excommunicated and delivered to Satan (1Cor:5:3-5); as absent in body, yet present in spirit, he had judged already as if he had been present; that is, he had, by revelation and the miraculous gift of discerning vouchsafed him by the Spirit, as perfect a knowledge of the case, and had hereupon come to the following determination, not without special authority from the Holy Spirit. He says this to let them know that, though he was at a distance, he did not pass an unrighteous sentence, nor judge without having as full cognizance of the case as if he had been on the spot. Note, Those who would appear righteous judges to the world will take care to inform them that they do not pass sentence without full proof and evidence. The apostle adds, him who hath so done this deed. The fact was not only heinously evil in itself, and horrible to the heathens, but there were some particular circumstances that greatly aggravated the offence. He had so committed the evil as to heighten the guilt by the manner of doing it. Perhaps he was a minister, a teacher, or a principal man among them. By this means the church and their profession were more reproached. Note, In dealing with scandalous sinners, not only are they to be charged with the fact, but the aggravating circumstances of it. Paul had judged that he should be delivered to Satan (1Cor 5:5), and this was to be done in the name of Christ, with the power of Christ, and in a full assembly, where the apostle would be also present in spirit, or by his spiritual gift of discerning at a distance. Some think that this is to be understood of a mere ordinary excommunication, and that delivering him to Satan for the destruction of the flesh is only meant of disowning him, and casting him out of the church, that by this means he might be brought to repentance, and his flesh might be mortified. Christ and Satan divide the world: and those that live in sin, when they profess relation to Christ, belong to another master, and by excommunication should be delivered up to him; and this in the name of Christ. Note, Church-censures are Christ's ordinances, and should be dispensed in his name. It was to be done also when they were gathered together, in full assembly. The more public the more solemn, and the more solemn the more likely to have a good effect on the offender. Note, Church-censures on notorious and incorrigible sinners should be passed with great solemnity. Those who sin in this manner are to be rebuked before all, that all may fear, 1Tim 5:20. Others think the apostle is not to be understood of mere excommunication, but of a miraculous power or authority they had of delivering a scandalous sinner into the power of Satan, to have bodily diseases inflicted, and to be tormented by him with bodily pains, which is the meaning of the destruction of the flesh. In this sense the destruction of the flesh has been a happy occasion of the salvation of the spirit. It is probable that this was a mixed case. It was an extraordinary instance: and the church was to proceed against him by just censure; the apostle, when they did so, put forth an act of extraordinary power, and gave him up to Satan, nor for his destruction, but for his deliverance, at least for the destruction of the flesh, that the soul might be saved. Note, The great end of church-censures is the good of those who fall under them, their spiritual and eternal good. It is that their spirit may be saved in the day of the Lord Jesus, 1Cor 5:5. Yet it is not merely a regard to their benefit that is to be had in proceeding against them. For,
IV. He hints the danger of contagion from this example: Your glorying is not good. Know you not that a little leaven leaveneth the whole lump? The bad example of a man in rank and reputation is very mischievous, spreads the contagion far and wide. It did so, probably, in this very church and case: see 2Cor 12:21. They could not be ignorant of this. The experience of the whole world was for it; one scabbed sheep infects a whole flock. A little heaven will quickly spread the ferment through a great lump. Note, Concern for their purity and preservation should engage Christian churches to remove gross and scandalous sinners.

 7   Here the apostle exhorts them to purity, by purging out the old leaven. In this observe,
I. The advice itself, addressed either, 1. To the church in general; and so purging out the old leaven, that they might be a new lump, refers to the putting away from themselves that wicked person, 1Cor 5:13. Note, Christian churches should be pure and holy, and not bear such corrupt and scandalous members. They are to be unleavened, and should endure no such heterogeneous mixture to sour and corrupt them. Or, 2. To each particular member of the church. And so it implies that they should purge themselves from all impurity of heart and life, especially from this kind of wickedness, to which the Corinthians were addicted to a proverb. See the argument at the beginning. This old leaven was in a particular manner to be purged out, that they might become a new lump. Note, Christians should be careful to keep themselves clean, as well as purge polluted members out of their society. And they should especially avoid the sins to which they themselves were once most addicted, and the reigning vices of the places and the people where they live. They were also to purge themselves from malice and wickedness - all ill-will and mischievous subtlety. This is leaven that sours the mind to a great degree. It is not improbable that this was intended as a check to some who gloried in the scandalous behaviour of the offender, both out of pride and pique. Note, Christians should be careful to keep free from malice and mischief. Love is the very essence and life of the Christian religion. It is the fairest image of God, for God is love (1John 4:16), and therefore it is no wonder if it be the greatest beauty and ornament of a Christian. But malice is murder in its principles: He that hates his brother is a murderer (1John 3:15), he bears the image and proclaims him the offspring of him who was a murderer from the beginning, John 8:44. How hateful should every thing be to a Christian that looks like malice and mischief.
II. The reason with which this advice is enforced: For Christ our passover is sacrificed for us, 1Cor 5:7. This is the great doctrine of the gospel. The Jews, after they had killed the passover, kept the feast of unleavened bread. So must we; not for seven days only, but all our days. We should die with our Saviour to sin, be planted into the likeness of his death by mortifying sin, and into the likeness of his resurrection by rising again to newness of life, and that internal and external. We must have new hearts and new lives. Note, The whole life of a Christian must be a feast of unleavened bread. His common conversation and his religious performances must be holy. He must purge out the old leaven, and keep the feast of unleavened bread of sincerity and truth. He must be without guilt in his conduct towards God and man. And the more there is of sincerity in our own profession, the less shall we censure that of others. Note, On the whole, The sacrifice of our Redeemer is the strongest argument with a gracious heart for purity and sincerity. How sincere a regard did he show to our welfare, in dying for us! and how terrible a proof was his death of the detestable nature of sin, and God's displeasure against it! Heinous evil, that could not be expiated but with the blood of the Son of God! And shall a Christian love the murderer of his Lord? God forbid.

 9   Here the apostle advises them to shun the company and converse of scandalous professors. Consider,
I. The advice itself: I wrote to you in a letter not to company with fornicators, 1Cor 5:9. Some think this was an epistle written to them before, which is lost. Yet we have lost nothing by it, the Christian revelation being entire in those books of scripture which have come down to us, which are all that were intended by God for the general use of Christians, or he could and would in his providence have preserved more of the writings of inspired men. Some think it is to be understood of this very epistle, that he had written this advice before he had full information of their whole case, but thought it needful now to be more particular. And therefore on this occasion he tells them that if any man called a brother, any one professing Christianity, and being a member of a Christian church, were a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, that they should not keep company with him, nor so much as eat with such a one. They were to avoid all familiarity with him; they were to have no commerce with him; they were to have no commerce with him: but, that they might shame him, and bring him to repentance, must disclaim and shun him. Note, Christians are to avoid the familiar conversation of fellow-christians that are notoriously wicked, and under just censure for their flagitious practices. Such disgrace the Christian name. They may call themselves brethren in Christ, but they are not Christian brethren. They are only fit companions for the brethren in iniquity; and to such company they should be left, till they mend their ways and doings.
II. How he limits this advice. He does not forbid the Christians the like commerce with scandalously wicked heathens. He does not forbid their eating nor conversing with the fornicators of this world, etc. They know no better. They profess no better. The gods they serve, and the worship they render to many of them, countenance such wickedness. You must needs go out of the world if you will have no conversation with such men. Your Gentile neighbours are generally vicious and profane; and it is impossible, as long as you are in the world, and have any worldly business to do, but you must fall into their company. This cannot be wholly avoided. Note, Christians may and ought to testify more respect to loose worldlings than to loose Christians. This seems a paradox. Why should we shun the company of a profane or loose Christian, rather than that of a profane or loose heathen?
III. The reason of this limitation is here assigned. It is impossible the one should be avoided. Christians must have gone out of the world to avoid the company of loose heathens. But this was impossible, as long as they had business in the world. While they are minding their duty, and doing their proper business, God can and will preserve them from contagion. Besides, they carry an antidote against the infection of their bad example, and are naturally upon their guard. They are apt to have a horror at their wicked practices. But the dread of sin wears off by familiar converse with wicked Christians. Our own safety and preservation are a reason of this difference. But, besides, heathens were such as Christians had nothing to do to judge and censure, and avoid upon a censure passed; for they are without (1Cor 5:12), and must be left to God's judgment, 1Cor 5:13. But, as to members of the church, they are within, are professedly bound by the laws and rules of Christianity, and not only liable to the judgment of God, but to the censures of those who are set over them, and the fellow-members of the same body, when they transgress those rules. Every Christian is bound to judge them unfit for communion and familiar converse. They are to be punished, by having this mark of disgrace put upon them, that they may be shamed, and, if possible, reclaimed thereby: and the more because the sins of such much more dishonour God than the sins of the openly wicked and profane can do. The church therefore is obliged to clear herself from all confederacy with them, or connivance at them, and to bear testimony against their wicked practices. Note, Though the church has nothing to do with those without, it must endeavour to keep clear of the guilt and reproach of those within.
IV. How he applies the argument to the case before him: Therefore put away from among yourselves that wicked person, 1Cor 5:13. Cast him out of your fellowship, and avoid his conversation.


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.01 s.