Czech Study Bible Translation (CZ)1 Corinthians - 16. chapter - 1 Corinthians - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pokud jde o sbírku pro svaté: jak jsem přikázal galatským sborům, tak učiňte i vy. 2V první den týdne ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se sbírky nemusely konat teprve tehdy, až k vám přijdu. 3Až budu u vás, pošlu s potvrzujícími dopisy ty, které uznáte za hodné, aby odnesli váš dar do Jeruzaléma. 4Bude-li vhodné, abych šel i já, půjdou se mnou. 5Přijdu k vám, až projdu Makedonií. Makedonií totiž jen procházím, 6ale u vás snad pobudu anebo přečkám zimu, abyste mne potom mohli vypravit, kamkoliv půjdu. 7Nechci vás teď totiž uvidět jen letmo; doufám, že u vás nějaký čas zůstanu, dovolí-li Pán. 8Až do letnic zůstanu v Efesu, 9neboť jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho.  10Přijde-li Timoteus, hleďte, aby u vás neměl žádné potíže, neboť koná Pánovo dílo jako já.  11Ať jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji, aby přišel ke mně, neboť na něho čekám spolu s bratry. 12Co se týče bratra Apolla, mnoho jsem ho povzbuzoval, aby přišel s bratry k vám. Ale vůbec tu nebyla vůle, aby nyní přišel. Přijde, jakmile bude vhodná doba. 13Bděte, stůjte pevně ve víře, buďte zmužilí, posilujte se. 14Všechno ať se mezi vámi děje v lásce. 15Vyzývám vás, bratři: Víte o lidech z domu Štěpánova, že jsou prvotinou Achaje a že se oddali službě svatým. 16I vy se podřizujte takovým lidem, i každému, kdo spolupracuje a namáhá se na Božím díle. 17Raduji se nad přítomností Štěpána, Fortunata i Achaika, protože oni mi nahradili vaši nepřítomnost. 18Občerstvili mého i vašeho ducha. Uznávejte takové bratry. 19Pozdravují vás asijské sbory. Velice vás pozdravuje v Pánu Akvila a Priska spolu se shromážděním v jejich domě. 20Pozdravují vás všichni bratři. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 21Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22Kdo nemá rád Pána, ať je proklet! Marana tha! 23Milost Pána Ježíše Krista s vámi. 24Moje láska je se všemi vámi v Kristu Ježíši. Amen.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   In this chapter Paul closes this long epistle with some particular matters of less moment; but, as all was written by divine inspiration, it is all profitable for our instruction. He begins with directing them about a charitable collection on a particular occasion, the distresses and poverty of Christians in Judea, which at this time were extraordinary, partly through the general calamities of that nation and partly through the particular sufferings to which they were exposed. Now concerning this observe,
I. How he introduces his direction. It was not a peculiar service which he required of them; he had given similar orders to the churches of Galatia, 1Cor 16:1. He desired them only to conform to the same rules which he had given to other churches on a similar occasion. He did not desire that others should be eased and they burdened, 2Cor 8:13. He also prudently mentions these orders of his to the churches of Galatia, to excite emulation, and stir them up to be liberal, according to their circumstances, and the occasion. Those who exceeded most churches in spiritual gifts, and, as it is probable, in worldly wealth (see the argument), surely would not suffer themselves to come behind any in their bounty to their afflicted brethren. Note, The good examples of other Christians and churches should excite in us a holy emulation. It is becoming a Christian not to bear to be outdone by a fellow-christian in any thing virtuous and praise-worthy, provided this consideration only makes him exert himself, not envy others; and the more advantages we have above others the more should we endeavour to exceed them. The church of Corinth should not be outdone in this service of love by the churches of Galatia, which do not appear to have been enriched with equal spiritual gifts nor outward ability.
II. The direction itself, concerning which observe,
1. The manner in which the collection was to be made: Every one was to lay by in store (1Cor 16:2), have a treasury, or fund, with himself, for this purpose. The meaning is that he should lay by as he could spare from time to time, and by this means make up a sum for this charitable purpose. Note, It is a good thing to lay up in store for good uses. Those who are rich in this world should be rich in good works, 1Tim 6:17, 1Tim 6:18. The best way to be so is to appropriate of their income, and have a treasury for this purpose, a stock for the poor as well as for themselves. By this means they will be ready to every good work as the opportunity offers; and many who labour with their own hands for a livelihood should so work that they may have to give to him that needeth, Ephes 4:28. Indeed their treasury for good works can never be very large (though, according to circumstances, it may considerably vary); but the best way in the world for them to get a treasury for this purpose is to lay by from time to time, as they can afford. Some of the Greek fathers rightly observe here that this advice was given for the sake of the poorer among them. They were to lay by from week to week, and not bring in to the common treasury, that by this means their contributions might be easy to themselves, and yet grow into a fund for the relief of their brethren. Every little, as the proverb says, would make a mickle. Indeed all our charity and benevolence should be free and cheerful, and for that reason should be made as easy to ourselves as may be. And what more likely way to make us easy in this matter than thus to lay by? We may cheerfully give when we know that we can spare, and that we have been laying by in store that we may.
2. Here is the measure in which they are to lay by: As God hath prospered them; ti an euodotai , as he has been prospered, namely, by divine Providence, as God has been pleased to bless and succeed his labours and business. Note, All our business and labour are that to us which God is pleased to make them. It is not the diligent hand that will make rich by itself, without the divine blessing, Prov 10:4, Prov 10:22. Our prosperity and success are from God and not from ourselves; and he is to be owned in all and honoured with all. It is his bounty and blessing to which we owe all we have; and whatever we have is to be used, and employed, and improved, for him. His right to ourselves and all that is ours is to be owned and yielded to him. And what argument more proper to excite us to charity to the people and children of God than to consider all we have as his gift, as coming from him? Note, When God blesses and prospers us, we should be ready to relieve and comfort his needy servants; when his bounty flows forth upon us, we should not confine it to ourselves, but let it stream out to others. The good we receive from him should stir us up to do good to others, to resemble him in our beneficence; and therefore the more good we receive from God the more we should do good to others. They were to lay by as God had blessed them, in that proportion. The more they had, through God's blessing, gained by their business or labour, their traffic or work, the more they were to lay by. Note, God expects that our beneficence to others should hold some proportion to his bounty to us. All we have is from God; the more he gives (circumstances being considered), the more he enables us to give, and the more he expects we should give, that we should give more than others who are less able, that we should give more than ourselves when we were less able. And, on the other hand, from him to whom God gives less he expects less. He is no tyrant nor cruel taskmaster, to exact brick without straw, or expect men shall do more good than he gives ability. Note, Where there is a willing mind he accepts according to what a man hath, and not according to what he hath not (2Cor 8:12); but as he prospers and blesses us, and puts us in a capacity to do good, he expects we should. The greater ability he gives, the more enlarged should our hearts be, and the more open our hands; but, where the ability is less, the hands cannot be as open, however willing the mind and however large the heart; nor does God expect it.
3. Here is the time when this is to be done: The first day of the week, kata mian sabbaton (Luke 24:1), the Lord's day, the Christian holiday, when public assemblies were held and public worship was celebrated, and the Christian institutions and mysteries (as the ancients called them) were attended upon; then let every one lay by him. It is a day of holy rest; and the more vacation the mind has from worldly cares and toils the more disposition has it to show mercy: and the other duties of the day should stir us up to the performance of this; works of charity should always accompany works of piety. True piety towards God will beget kind and friendly dispositions towards men. This commandment have we from him that he who loveth God love his brother also, 1John 4:21. Works of mercy are the genuine fruits of true love to God, and therefore are a proper service on his own day. Note, God's day is a proper season on which to lay up for charitable uses, or lay out in them, according as he has prospered us; it is paying tribute for the blessings of the past week, and it is a proper way to procure his blessing on the work of our hands for the next.
4. We have here the disposal of the collections thus made: the apostle would have every thing ready against he came, and therefore gave direction as before: That there be no gatherings when I come, 1Cor 16:2. But, when he came, as to the disposal of it, he would leave it much to themselves. The charity was theirs, and it was fit they should dispose of it in their own way, so it answered its end, and was applied to the right use. Paul no more pretended to lord it over the purses of his hearers than over their faith; he would not meddle with their contributions without their consent. (1.) He tells them that they should give letters of credence, and send messengers of their own with their liberality, 1Cor 16:3. This would be a proper testimony of their respect and brotherly love to their distressed brethren, to send their gift by members of their own body, trusty and tenderhearted, who would have compassion on their suffering brethren, and a Christian concern for them, and not defraud them. It would argue that they were very hearty in this service, when they should send some of their own body on so long and hazardous a journey or voyage, to convey their liberality. Note, We should not only charitably relieve our poor fellow-christians but do it in such a way as will best signify our compassion to them and care of them. (2.) He offers to go with their messengers, if they think proper, 1Cor 16:4. His business, as an apostle, was not to serve tables, but to give himself to the word and prayer; yet he was never wanting to set on foot, or help forward, a work of charity, when an opportunity offered. He would go to Jerusalem, to carry the contributions of the church at Corinth to their suffering brethren, rather than they should go without them, or the charity of the Corinthians fail of a due effect. It was no hindrance to his preaching work, but a great furtherance to the success of it, to show such a tender and benign disposition of mind. Note, Ministers are doing their proper business when they are promoting or helping in works of charity. Paul stirs up the Corinthians to gather for the relief of the churches in Judea, and he is ready to go with their messengers, to convey what is gathered; and he is still in the way of his duty, in the business of his office.

 5   In this passage the apostle notifies and explains his purpose of visiting them, concerning which, observe, 1. His purpose: he intended to pass out of Asia, where he now was ( vide 1Cor 16:8, 1Cor 16:19) and to go through Macedonia into Achaia, where Corinth was, and to stay some time with them, and perhaps the winter, 1Cor 16:5, 1Cor 16:6. He had long laboured in this church, and done much good among them, and had his heart set upon doing much more (if God saw fit), and therefore he had it in his thoughts to see them, and stay with them. Note, The heart of a truly Christian minister must be much towards that people among whom he has long laboured, and with remarkable success. No wonder that Paul was willing to see Corinth and stay with them as long as the other duties of his office would permit. Though some among this people despised him, and made a faction against him, doubtless there were many who loved him tenderly, and paid him all the respect due to an apostle and their spiritual father. And is it any wonder that he should be willing to visit them, and stay with them? And as to the rest, who now manifested great disrespect, he might hope to reduce them to a better temper, and thereby rectify what was out of order in the church, by staying among them for some time. It is plain that he hoped for some good effect, because he says he intended to stay, that they might bring him on his journey whithersoever he went (1Cor 16:6); not that they might accompany him a little way on the road, but expedite and furnish him for his journey, help and encourage him to it, and provide him for it. He is to be understood of being brought forward in his journey after a godly sort (as it is expressed, 3John 1:6), so that nothing might be wanting to him, as he himself speaks, Titus 3:13. His stay among them, he hoped, would cure their factious humour, and reconcile them to himself and their duty. Note, It was a just reason for an apostle to make his abode in a place that he had a prospect of doing good. 2. His excuse for not seeing them now, because it would be only by the way (1Cor 16:7), en parodo - in transitu - en passant: it would only be a transient visit. He would not see them because he could not stay with them. Such a visit would give neither him nor them any satisfaction or advantage; it would rather raise the appetite than regale it, rather heighten their desires of being together than satisfy them. He loved them so much that he longed for an opportunity to stay with them, take up his abode among them for some length of time. This would be more pleasing to himself, and more serviceable to them, than a cursory visit in his way; and therefore he would not see them now, but another time, when he could tarry longer. 3. We have the limitation of this purpose: I trust to tarry awhile with you, if the Lord permit, 1Cor 16:7. Though the apostles wrote under inspiration, they did not know thereby how God would dispose of them. Paul had a purpose of coming to Corinth, and staying there, and hoped to do good thereby. This was not a purpose proceeding from any extraordinary motion or impulse of the Spirit of God; it was not the effect of inspiration; for had it been such he could not have spoken of it in this manner. A purpose formed thus in him must have been the purpose of God, signified to him by his Spirit; and could he say he would come to Corinth upon this view only, if God permit, that is, that he would execute God's own purpose concerning himself, with God's permission? It is to be understood then of a common purpose, formed in his own spirit. And concerning all our purposes it is fit we should say, We will execute them if the Lord permit. Note, All our purposes must be made with submission to the divine providence. We should say, If the Lord will, we shall live, and do this and that, James 4:15. It is not in us to effect our own designs, without the divine leave. It is by God's power and permission, and under his direction, that we must do every thing. Heathens have concurred in acknowledging this concern of Providence in all our actions and concerns; surely we should readily own it, and frequently and seriously attend to it. 4. We have his purpose expressed of staying at Ephesus for the present. He says he would stay there till pentecost, 1Cor 16:8. It is very probable that at the time of writing this epistle he was in Ephesus, from this passage, compared with 1Cor 16:19, where he says, The churches of Asia salute you. A proper salutation from Ephesus, but hardly so proper had he been at Philippi, as the subscription to this epistle in our common copies has it. The churches of Macedonia salute you had been much more properly inserted in the close of a letter from Philippi, than the other. But, 5. We have the reason given for his staying at Ephesus for the present: Because a great door, and effectual, was opened to him, and there were many adversaries, 1Cor 16:9. A great door and effectual was opened to him; many were prepared to receive the gospel at Ephesus, and God gave him great success among them; he had brought over many to Christ, and he had great hope of bringing over many more. For this reason he determined to stay awhile at Ephesus. Note, Success, and a fair prospect of more, was a just reason to determine an apostle to stay and labour in a particular place. And there were many adversaries, because a great door, and an effectual, was opened. Note, Great success in the work of the gospel commonly creates many enemies. The devil opposes those most, and makes them most trouble, who most heartily and successfully set themselves to destroy his kingdom. There were many adversaries; and therefore the apostle determined to stay. Some think he alludes in this passage to the custom of the Roman Circus, and the doors of it, at which the charioteers were to enter, as their antagonists did at the opposite doors. True courage is whetted by opposition; and it is no wonder that the Christian courage of the apostle should be animated by the zeal of his adversaries. They were bent to ruin him, and prevent the effect of his ministry at Ephesus; and should he at this time desert his station, and disgrace his character and doctrine? No, the opposition of adversaries only animated his zeal. He was in nothing daunted by his adversaries; but the more they raged and opposed the more he exerted himself. Should such a man as he flee? Note, Adversaries and opposition do not break the spirits of faithful and successful ministers, but only enkindle their zeal, and inspire them with fresh courage. Indeed, to labour in vain is heartless and discouraging. This damps the spirits, and breaks the heart. But success will give life and vigour to a minister, though enemies rage, and blaspheme, and persecute. It is not the opposition of enemies, but the hardness and obstinacy of his hearers, and the backslidings and revolt of professors, that damp a faithful minister, and break his heart.

 10   In this passage,
I. He recommends Timothy to them, in several particulars. As, 1. He bids them take care that he should be among them without feat, 1Cor 16:10. Timothy was sent by the apostle to correct the abuses which had crept in among them; and not only to direct, but to blame, and censure, and reprove, those who were culpable. They were all in factions, and no doubt the mutual strife and hatred ran very high among them. There were some very rich, as it is probable; and many very proud, upon account both of their outward wealth and spiritual gifts. Proud spirits cannot easily bear reproof. It was reasonable therefore to think young Timothy might be roughly used; hence the apostle warns them against using him ill. Not but that he was prepared for the worst; but, whatever his firmness and prudence might be, it was their duty to behave themselves well towards him, and not discourage and dishearten him in his Lord's work. They should not fly out into resentment at his reproof. Note, Christians should bear faithful reproofs from their ministers, and not terrify and discourage them from doing their duty. 2. He warns them against despising him, 1Cor 16:11. He was but a young man, and alone, as Ecumenius observes. He had no one to back him, and his own youthful face and years commanded but little reverence; and therefore the great pretenders to wisdom among them might be apt to entertain contemptuous thoughts of him. Now, says the apostle, guard against this. Not that he distrusted Timothy; he knew that Timothy would do nothing to bring contempt on his character, nothing to make his youth despicable. But pride was a reigning sin among the Corinthians, and such a caution was but too necessary. Note, Christians should be very careful not to pour contempt on any, but especially on ministers, the faithful ministers of Christ. These, whether young or old, are to be had in high esteem for their works sake. 3. He tells them they should give him all due encouragement, use him well while he was with them; and, as an evidence of this, they should send him away in friendship, and well prepared for his journey back again to Paul. This, as I have before observed, is the meaning of bringing him on his journey in peace, 1Cor 16:11. Note, Faithful ministers are not only to be well received by a people among whom they may for a season minister, but are to be sent away with due respect.
II. He assigns the reasons why they should behave thus towards Timothy. 1. Because he was employed in the same work as Paul, and acted in it by the same authority, 1Cor 16:10. He did not come on Paul's errand among them, nor to do his work, but the work of the Lord. Though he was not an apostle, he was assistant to one, and was sent upon this very business by a divine commission. And therefore to vex his spirit would be to grieve the Holy Spirit; to despise him would be to despise him that sent him, not Paul, but Paul's Lord and theirs. Note, Those who work the work of the Lord should be neither terrified nor despised, but treated with all tenderness and respect. Such are all the faithful ministers of the word, though not all in the same rank and degree. Pastors and teachers, as well as apostles and evangelists, while they are doing their duty, are to be treated with honour and respect. 2. Another reason is implied; as they were to esteem him for his work's sake, so also for Paul's sake, who had sent him to Corinth; not of his own errand indeed, but to work the work of the Lord: Conduct him forth in peace, that he may come to me, for I look for him with the brethren (1Cor 16:11); or I with the brethren look for him (the original will bear either), ekdechomai gar auton meta ton adelphon - I am expecting his return, and his report concerning you; and shall judge by your conduct towards him what your regard and respect for me will be. Look to it that you send him back with no evil report. Paul might expect from the Corinthians, that a messenger from him, upon such an errand, should be regarded, and well treated. His services and success among them, his authority with them as an apostle, would challenge this at their hands. They would hardly dare to send back Timothy with a report that would grieve or provoke the apostle. I and the brethren expect his return, wait for the report he is to make; and therefore do not use him ill, but respect him, regard his message, and let him return in peace.
III. He informs them of Apollos's purpose to see them. 1. He himself had greatly desired him to come to them, 1Cor 16:12. Though one party among them had declared for Apollos against Paul (if that passage is to be understood literally, vide 1Cor 4:6), yet Paul did not hinder Apollos from going to Corinth in his own absence, nay, he pressed him to go thither. He had no suspicions of Apollos, as if he would lessen Paul's interest and respect among them, to the advancement of his own. Note, Faithful ministers are not apt to entertain jealousies of each other, nor suspect of such selfish designs. True charity and brotherly love think no evil. And where should these reign, if not in the breasts of the ministers of Christ? 2. Apollos could not be prevailed on for the present to come, but would at a more convenient season. Perhaps their feuds and factions might render the present season improper. He would not go to be set at the head of a party and countenance the dividing and contentious humour. When this had subsided, through Paul's epistle to them and Timothy's ministry among them, he might conclude a visit would be more proper. Apostles did not vie with each other, but consulted each other's comfort and usefulness. Paul intimates his great regard to the church of Corinth, when they had used him ill, by entreating Apollos to go to them; and Apollos shows his respect to Paul, and his concern to keep up his character and authority, by declining the journey till the Corinthians were in better temper. Note, It is very becoming the ministers of the gospel to have and manifest a concern for each other's reputation and usefulness.

 13   In this passage the apostle gives,
I. Some general advices; as, 1. That they should watch (1Cor 16:13), be wakeful and upon their guard. A Christian is always in danger, and therefore should ever be on the watch; but the danger is greater at some times and under some circumstances. The Corinthians were in manifest danger upon many accounts: their feuds ran high, the irregularities among them were very great, there were deceivers got among them, who endeavoured to corrupt their faith in the most important articles, those without which the practice of virtue and piety could never subsist. And surely in such dangerous circumstances it was their concern to watch. Note, If a Christian would be secure, he must be on his guard; and the more his danger the greater vigilance is needful for his security. 2. He advises them to stand fast in the faith, to keep their ground, adhere to the revelation of God, and not give it up for the wisdom of the world, nor suffer it to be corrupted by it - stand for the faith of the gospel, and maintain it even to death; and stand in it, so as to abide in the profession of it, and feel and yield to its influence. Note, A Christian should be fixed in the faith of the gospel, and never desert nor renounce it. It is by this faith alone that he will be able to keep his ground in an hour of temptation; it is by faith that we stand (2Cor 1:24); it is by this that we must overcome the world (1John 5:4), both when it fawns and when it frowns, when it tempts and when it terrifies. We must stand therefore in the faith of the gospel, if we would maintain our integrity. 3. He advises them to act like men, and be strong: Act the manly, firm, and resolved part: behave strenuously, in opposition to the bad men who would divide and corrupt you, those who would split you into factions or seduce you from the faith: be not terrified nor inveigled by them; but show yourselves men in Christ, by your steadiness, by your sound judgment and firm resolution. Note, Christians should be manly and firm in all their contests with their enemies, in defending their faith, and maintaining their integrity. They should, in an especial manner, be so in those points of faith that lie at the foundation of sound and practical religion, such as were attacked among the Corinthians: these must be maintained with solid judgment and strong resolution. 4. He advises them to do every thing in charity, 1Cor 16:14. Our zeal and constancy must be consistent with charity. When the apostle would have us play the man for our faith or religion, he puts in a caution against playing the devil for it. We may defend our faith, but we must, at the same time, maintain our innocence, and not devour and destroy, and think with ourselves that the wrath of man will work the righteousness of God, James 1:24. Note, Christians should be careful that charity not only reign in their hearts, but shine out in their lives, nay, in their most manly defences of the faith of the gospel. There is a great difference between constancy and cruelty, between Christian firmness and feverish wrath and transport. Christianity never appears to so much advantage as when the charity of Christians is most conspicuous when they can bear with their mistaken brethren, and oppose the open enemies of their holy faith in love, when every thing is done in charity, when they behave towards one another, and towards all men, with a spirit of meekness and good will.
II. Some particular directions how they should behave towards some that had been eminently serviceable to the cause of Christ among them.
1. He gives us their character (1.) The household of Stephanas is mentioned by him, and their character is, that they were the first-fruits of Achaia, the first converts to Christianity in that region of Greece in which Corinth was. Note, It is an honourable character to any man to be early a Christian, betimes in Christ. But they had moreover addicted themselves to the ministry of the saints, to serve the saints. They have disposed and devoted themselves - etaxan heautous , to serve the saints, to do service to the saints. It is not meant of the ministry of the word properly, but of serving them in other respects, supplying their wants, helping and assisting them upon all occasions, both in their temporal and spiritual concerns. The family of Stephanas seems to have been a family of rank and importance in those parts, and yet they willingly offered themselves to this service. Note, It is an honour to persons of the highest rank to devote themselves to the service of the saints. I do not mean to change ranks, and become proper servants to the inferiors, but freely and voluntarily to help them, and do good to them in all their concerns. (2.) He mentions Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, as coming to him from the church of Corinth. The account he gives of them is that they supplied the deficiencies of the church towards him, and by so doing refreshed his spirit and theirs, 1Cor 16:17, 1Cor 16:18. They gave him a more perfect account of the state of the church by word of mouth than he could acquire by their letter, and by that means much quieted his mind, and upon their return from him would quiet the minds of the Corinthians. Report had made their cause much worse than it was in fact, and their letters had not explained it sufficiently to give the apostle satisfaction; but he had been made more easy by converse with them. It was a very good office they did, by truly stating facts, and removing the ill opinion Paul had received by common fame. They came to him with a truly Christian intention, to set the apostle right, and give him as favourable sentiments of the church as they could, as peace-makers. Note, It is a great refreshment to the spirit of a faithful minister to hear better of a people by wise and good men of their own body than by common report, to find himself misinformed concerning them, that matters are not so bad as they had been represented. It is a grief to him to hear ill of those he loves; it gladdens his heart to hear the report thereof is false. And the greater value he has for those who give him this information, and the more he can depend upon their veracity, the greater is his joy.
2. Upon this account of the men, he directs how they should behave towards them; and, (1.) He would have them acknowledged (1Cor 16:11), that is, owned and respected. They deserve it for their good offices. Those who serve the saints, those who consult the honour and good esteem of the churches, and are concerned to wipe off reproaches from them, and take off from the ill opinion fame had propagated, are to be valued, and esteemed, and loved. Those who discover so good a spirit cannot easily be over-valued. (2.) He advises that they should submit themselves to such, and to all who helped with the apostles, and laboured, 1Cor 16:16. This is not to be understood of subjection to proper superiors, but of a voluntary acknowledgment of their worth. They were persons to whom they owed peculiar respect, and whom they should have in veneration. Note, It is a venerable character which those bear who serve the saints and labour hard to help the success of the gospel, who countenance and encourage the faithful ministers of Christ, and endeavour to promote their usefulness. Such should be had in honourable esteem.

 19   The apostle closes his epistle,
I. With salutations to the church of Corinth, first from those of Asia, from Priscilla and Aquila (who seem to have been at this time inhabitants of Ephesus, vid. Acts 18:26), with the church in their house (1Cor 16:19), and from all the brethren (1Cor 16:20) at Ephesus, where, it is highly probable at least, he then was. All these saluted the church at Corinth, by Paul. Note, Christianity does by no means destroy civility and good manners. Paul could find room in an epistle treating of very important matters to send the salutations of friends. Religion should promote a courteous and obliging temper towards all. Those misrepresent and reproach it who would take any encouragement from it to be sour and morose. Some of these salute them much in the Lord. Note, Christian salutations are not empty compliments; they carry in them real expressions of good-will, and are attended with hearty recommendations to the divine grace and blessing. Those who salute in the Lord wish their brethren all good from the Lord, and breathe out their good wishes in fervent prayers. We read also of a church in a private family, 1Cor 16:19. It is very probable that the family itself is called the church in their house. Note, Every Christian family should in some respects be a Christian church. In some cases (as, for instance, were they cast away on a foreign shore, where there are no other Christians), they should be a church themselves, if large enough, and live in the use of all ordinances; but in common cases they should live under the direction of Christian rules, and daily offer up Christian worship. Wherever two or three are gathered together, and Christ is among them, there is a church. To these salutations he subjoins, 1. An advice, that they should greet one another with a holy kiss (1Cor 16:20), or with sincere good-will, a tacit reproof of their feuds and factions. When the churches of Asia, and the Christian brethren so remote, did so heartily salute them in the Lord, and own and love them as brethren, and expressed so much good-will to them, it would be a shame for them not to own and love one another as brethren. Note, The love of the brethren should be a powerful incentive to mutual love. When the other churches of Christ love us all, we are very culpable if we do not love one another. 2. He subjoins his own salutation: The salutation of me Paul with my own hand, 1Cor 16:21. His amanuensis, it is reasonable to think, wrote the rest of his epistle from his mouth, but at the close it was fit that himself should sign it, that they might know it to be genuine; and therefore it is added (2Thes 3:17), Which is my token in every epistle, the mark of its being genuine; so he wrote in every epistle which he did not wholly pen, as he did that to the Galatians, Galat 6:11. Note, Those churches to whom apostolical letters were sent were duly certified of their being authentic and divine. Nor would Paul be behind the rest of the brethren in respect to the Corinthians; and therefore, after he has given their salutations, he adds his own.
II. With a very solemn warning to them: If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema, Maran-atha, 1Cor 16:22. We sometimes need words of threatening, that we may fear. Blessed is he, says the wise man, who feareth always. Holy fear is a very good friend both to holy faith and holy living. An how much reason have all Christians to fear falling under this doom! If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema, Maran-atha. Here observe, 1. The person described, who is liable to this doom: He that loveth not the Lord Jesus Christ. A meiosis , as some think; he who blasphemes Christ disowns his doctrine, slights and contemns his institutions, or, through pride of human knowledge and learning, despises his revelations. It stands here as a warning to the Corinthians and a rebuke of their criminal behaviour. It is an admonition to them not to be led away from the simplicity of the gospel, or those principles of it which were the great motives to purity of life, by pretenders to science, by the wisdom of the world, which would call their religion folly, and its most important doctrines absurd and ridiculous. Those men had a spite at Christ; and, if the Corinthians give ear to their seducing speeches, they were in danger of apostatizing from him. Against this he gives them here a very solemn caution. Do not give into such conduct, if you would escape the severest vengeance. Note, Professed Christians will, by contempt of Christ, and revolt from him, bring upon themselves the most dreadful destruction. Some understand the words as they lie, in their plain and obvious meaning, for such as are without holy and sincere affection for the Lord Jesus Christ. Many who have his name much in their mouths have no true love to him in their hearts, will not have him to rule over them (Luke 19:27), no, not though they have very towering hopes of being saved by him. And none love him in truth who do not love his laws and keep his commandments. Note, There are many Christians in name who do not love Christ Jesus the Lord in sincerity. But can any thing be more criminal or provoking? What, not love the most glorious lover in the world! Him who loved us, and gave himself for us, who shed his blood for us, to testify his love to us, and that after heinous wrong and provocation! What had we a power of loving for, if we are unmoved with such love as this, and without affection to such a Saviour? But, 2. We have here the doom of the person described: Let him be Anathema, Maran-atha, lie under the heaviest and most dreadful curse. Let him be separated from the people of God, from the favour of God, and delivered up to his final, irrevocable, and inexorable vengeance Maran-atha is a Syriac phrase, and signifies The Lord cometh. That very Lord whom they do not love, to whom they are inwardly and really disaffected whatever outward profession they make, is coming to execute judgment. And to be exposed to his wrath, to be divided to his left hand, to be condemned by him, how dreadful! If he will destroy, who can save? Those who fall under his condemning sentence must perish, and that for ever. Note, Those who love not the Lord Jesus Christ must perish without remedy. The wrath of God abides on every one who believes not on the Son, John 3:36. And true faith in Christ will evermore be productive of sincere love to him. Those who love him not cannot be believers in him.
III. With his good wishes for them and expressions of good-will to them. 1. With his good wishes: The grace of our Lord Jesus Christ be with you, 1Cor 16:23. As much as if he had said, Though I warn you against falling under his displeasure, I heartily wish you an interest in his dearest love and his eternal favour. The grace of our Lord Jesus Christ comprehends in it all that is good, for time or eternity. To wish our friends may have this grace with them is wishing them the utmost good. And this we should wish all our friends and brethren in Christ. We can wish them nothing more, and we should wish them nothing less. We should heartily pray that they may value, and seek, and obtain, and secure, the grace and good-will of their Lord and Judge. Note, The most solemn warnings are the result of the tenderest affection and the greatest good-will. We may tell our brethren and friends with great plainness and pathos that, if they love not the Lord Jesus Christ, they must perish, while we heartily wish the grace of Christ may be with them. Nay, we may give them this warning that they may prize and lay hold of this grace. Note also, How much true Christianity enlarges our hearts; it makes us wish those whom we love the blessings of both worlds; for this is implied in wishing the grace of Christ to be with them. And therefore it is no wonder that the apostle should close all, 2. With the declaration of his love to them in Christ Jesus: My love be with you all, in Christ Jesus, Amen, 1Cor 16:24. He had dealt very plainly with them in this epistle, and told them of their faults with just severity; but, to show that he was not transported with passion, he parts with them in love, makes solemn profession of his love to them, nay, to them all in Christ Jesus, that is, for Christ's sake. He tells them that his heart was with them, that he truly loved them; but lest this, after all, should be deemed flattery and insinuation, he adds that his affection was the result of his religion, and would be guided by the rules of it. His heart would be with them, and he would bear them dear affection as long as their hearts were with Christ, and they bore true affection to his cause and interest. Note, We should be cordial lovers of all who are in Christ, and who love him in sincerity. Not but we should love all men, and wish them well, and do them what good is in our power; but those must have our dearest affection who are dear to Christ, and lovers of him. May our love be with all those who are in Christ Jesus! Amen.
Display settings Display settings JehošuaJehošua