Czech Study Bible Translation (CZ)Hosea - 3. chapter - Hosea - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Hospodin mi řekl: Znovu jdi a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici, jako Hospodin miluje syny Izraele, ačkoliv se obracejí k jiným bohům a milují hrozinkové koláče. 2Koupil jsem si ji tedy za patnáct šekelů stříbra a chómer a létech ječmene. 3Řekl jsem jí: Pobývej se mnou po mnoho dní. Nesmilni a neměj styk s mužem a ani já nevejdu k tobě. 4Neboť po mnoho dní budou synové Izraele pobývat bez krále, bez knížete, bez obětního hodu, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků.  5Potom se synové Izraele navrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha, a svého krále Davida. V posledních dnech se s třesením obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě.  


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   ISRAEL'S CONDITION IN THEIR PRESENT DISPERSION, SUBSEQUENT TO THEIR RETURN FROM BABYLON, SYMBOLIZED. (Hos 3:1-Hos 3:5)
The prophet is to take back his wife, though unfaithful, as foretold in Hos 1:2. He purchases her from her paramour, stipulating she should wait for a long period before she should be restored to her conjugal rights. So Israel is to live for a long period without her ancient rites of religion, and yet be free from idolatry; then at last she shall acknowledge Messiah, and know Jehovah's goodness restored to her.
Go yet--"Go again," referring to Hos 1:2 [HENDERSON].
a woman--purposely indefinite, for thy wife, to express the separation in which Hosea had lived from Gomer for her unfaithfulness.
beloved of her friend--used for "her husband," on account of the estrangement between them. She was still beloved of her husband, though an adulteress; just as God still loved Israel, though idolatrous (Jer 3:20). Hosea is told, not as in Hos 1:2, "take a wife," but "love" her, that is, renew thy conjugal kindness to her.
who look to other gods--that is, have done so heretofore, but henceforth (from the return from Babylon) shall do so no more (Hos 3:4).
flagons of wine--rather, pressed cakes of dried grapes, such as were offered to idols (Jer 7:18) [MAURER].

 2   I bought her--The price paid is too small to be a probable dowry wherewith to buy a wife from her parents; but it is just half the price of a female slave, in money, the rest of the price being made up in grain (Exod 21:32). Hosea pays this for the redemption of his wife, who has become the slave of her paramour. The price being half grain was because the latter was the allowance of food for the slave, and of the coarsest kind, not wheat, but barley. Israel, as committing sin, was the slave of sin (John 8:34; Rom 6:16-Rom 6:20; 2Pet 2:19). The low price expresses Israel's worthlessness.

 3   abide for me--separate from intercourse with any other man, and remaining for me who have redeemed thee (compare Deut 21:13).
so will I also be for thee--remain for thee, not taking any other consort. As Israel should long remain without serving other gods, yet separate from Jehovah; so Jehovah on His part, in this long period of estrangement, would form no marriage covenant with any other people (compare Hos 3:4). He would not immediately receive her to marriage privileges, but would test her repentance and discipline her by the long probation; still the marriage covenant would hold good, she was to be kept separated for but a time, not divorced (Isa 50:1); in God's good time she shall be restored.

 4   The long period here foretold was to be one in which Israel should have no civil polity, king, or prince, no sacrifice to Jehovah, and yet no idol, or false god, no ephod, or teraphim. Exactly describing their state for the last nineteen centuries, separate from idols, yet without any legal sacrifice to Jehovah, whom they profess to worship, and without being acknowledged by Him as His Church. So KIMCHI, a Jew, explains it. The ephod was worn by the high priest above the tunic and robe. It consisted of two finely wrought pieces which hung down, the one in front over the breast, the other on the back, to the middle of the thigh; joined on the shoulders by golden clasps set in onyx stones with the names of the twelve tribes, and fastened round the waist by a girdle (Exod 28:6-Exod 28:12). The common ephod worn by the lower priests, Levites, and any person performing sacred rites, was of linen (2Sam 6:14; 1Chr 15:27). In the breast were the Urim and Thummim by which God gave responses to the Hebrews. The latter was one of the five things which the second temple lacked, and which the first had. It, as representing the divinely constituted priesthood, is opposed to the idolatrous "teraphim," as "sacrifice" (to Jehovah) is to "an (idolatrous) image." "Abide" answers to "thou shalt abide for me" (Hos 3:3). Abide in solitary isolation, as a separated wife. The teraphim were tutelary household gods, in the shape of human busts, cut off at the waist (as the root of the Hebrew word implies) [MAURER], (Gen 31:19, Gen 31:30-Gen 31:35). They were supposed to give responses to consulters (2Kgs 23:24; Ezek 21:21, Margin; Zech 10:2). Saul's daughter, Michal, putting one in a bed, as if it were David, proves the shape to have been that of a man.

 5   Afterward--after the long period ("many days," Hos 3:4) has elapsed.
return--from their idols to "their God," from whom they had wandered.
David their king--Israel had forsaken the worship of Jehovah at the same time that they forsook their allegiance to David's line. Their repentance towards God is therefore to be accompanied by their return to the latter. So Judah and Israel shall be one, and under "one head," as is also foretold (Hos 1:11). That representative and antitype of David is Messiah. "David" means "the beloved." Compare as to Messiah, Matt 3:17; Eph 1:6. Messiah is called David (Isa 55:3-Isa 55:4; Jer 30:9; Ezek 34:23-Ezek 34:24; Ezek 37:24-Ezek 37:25).
fear the Lord and his goodness--that is, tremblingly flee to the Lord, to escape from the wrath to come; and to His goodness," as manifested in Messiah, which attracts them to Him (Jer 31:12). The "fear" is not that which "hath torment" (1John 4:18), but reverence inspired by His goodness realized in the soul (Ps 130:4).
the latter days--those of Messiah [KIMCHI].


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova