Catholic liturgical translationColossians - 3. chapter - Colossians - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


 1Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.  2Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.  3Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu.  4Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.  5Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou;  6pro tyto věci přichází Boží trest na neposlušné lidi.  7Tou cestou jste kráčeli kdysi také vy, když jste v tom žili.  8Ale teď i vy to všechno odložte: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhačné a ošklivé řeči ze svých úst.  9Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním,  10a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli.  11Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus. 12Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.13Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.14A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.15Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční.16Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.17Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.18Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky.19Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky.20Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů.21Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.22Otroci, poslouchejte ve všem svoje pozemské pány. Ne abyste sloužili jenom naoko, a tak se chtěli dělat pěknými v lidských očích, ale s upřímným srdcem, z bázně před Pánem.23Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi.24Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví - život věčný. Služte Kristu Pánu!25Kdo totiž spáchal křivdu, sklidí to, čím ukřivdil; u Boha není stranictví.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   EXHORTATIONS TO HEAVENLY AIMS, AS OPPOSED TO EARTHLY, ON THE GROUND OF UNION TO THE RISEN SAVIOUR; TO MORTIFY AND PUT OFF THE OLD MAN, AND TO PUT ON THE NEW; IN CHARITY, HUMILITY, WORDS OF EDIFICATION, THANKFULNESS; RELATIVE DUTIES. (Col. 3:1-25)
If . . . then--The connection with Col 2:18, Col 2:23, is, he had condemned the "fleshly mind" and the "satiating to the full the flesh"; in contrast to this he now says, "If then ye have been once for all raised up (Greek, aorist tense) together with Christ" (namely, at your conversion and baptism, Rom 6:4).
seek those things . . . above-- (Matt 6:33; Phil 3:20).
sitteth--rather, as Greek, "Where Christ is, sitting on the right of God" (Eph 1:20). The Head being quickened, the members are also quickened with Him. Where the Head is, there the members must be. The contrast is between the believer's former state, alive to the world but dead to God, and his present state, dead to the world but alive to God; and between the earthly abode of the unbeliever and the heavenly abode of the believer (1Cor 15:47-48). We are already seated there in Him as our Head; and hereafter shall be seated by Him, as the Bestower of our bliss. As Elisha (2Kgs 2:2) said to Elijah when about to ascend, "As the Lord liveth . . . I will not leave thee"; so we must follow the ascended Saviour with the wings of our meditations and the chariots of our affections. We should trample upon and subdue our lusts that our conversation may correspond to our Saviour's condition; that where the eyes of apostles were forced to leave Him, thither our thoughts may follow Him (Matt 6:21; John 12:32) [PEARSON]. Of ourselves we can no more ascend than a bar of iron lift itself up' from the earth. But the love of Christ is a powerful magnet to draw us up (Eph 2:5-Eph 2:6). The design of the Gospel is not merely to give rules, but mainly to supply motives to holiness.

 2   Translate, "Set your mind on the things above, not on the things," &c. (Col 2:20). Contrast "who mind earthly things" (Phil 3:19). Whatever we make an idol of, will either be a cross to us if we be believers, or a curse to us if unbelievers.

 3   The Greek aorist tense implies, "For ye have died once for all" (Col 2:12; Rom 6:4-Rom 6:7). It is not said, Ye must die practically to the world in order to become dead with Christ; but the latter is assumed as once for all having taken place in the regeneration; what believers are told is, Develop this spiritual life in practice. "No one longs for eternal, incorruptible, and immortal life, unless he be wearied of this temporal, corruptible, and mortal life" [AUGUSTINE].
and your life . . . hid-- (Ps 83:3); like a seed buried in the earth; compare "planted," Rom 6:5. Compare Matt 13:31, Matt 13:33, "like . . . leaven . . . hid." As the glory of Christ now is hid from the world, so also the glory of believers' inner life, proceeding from communion with Him, is still hidden with Christ in God; but (Col 3:4) when Christ, the Source of this life, shall manifest Himself in glory, then shall their hidden glory be manifest, and correspond in appearance to its original [NEANDER]. The Christian's secret communion with God will now at times make itself seen without his intending it (Matt 5:14, Matt 5:16); but his full manifestation is at Christ's manifestation (Matt 13:43; Rom 8:19-Rom 8:23). "It doth not yet appear (Greek, 'is not yet manifested') what we shall be" (1John 3:2; 1Pet 1:7). As yet Christians do not always recognize the "life" of one another, so hidden is it, and even at times doubt as to their own life, so weak is it, and so harassed with temptations (Psa. 51:1-19; Rom. 7:1-25).
in God--to whom Christ has ascended. Our "life" is "laid up for" us in God (Col 1:5), and is secured by the decree of Him who is invisible to the world (2Tim 4:8).

 4   Translate, "When Christ shall be manifested who is our life (John 11:25; John 14:6, John 14:19), then shall ye also with Him be manifested in glory" (1Pet 4:13). The spiritual life our souls have now in Him shall be extended to our bodies (Rom 8:11).
then--and not till then. Those err who think to find a perfect Church before then. The true Church is now militant. Rome errs in trying to set up a Church now regnant and triumphant. The true Church shall be visible as a perfect and reigning Church, when Christ shall be visibly manifested as her reigning Head. Rome having ceased to look for Him in patient faith, has set up a visible mockhead, a false anticipation of the millennial kingdom. The Papacy took to itself by robbery that glory which is an object of hope, and can only be reached by bearing the cross now. When the Church became a harlot, she ceased to be a bride who goes to meet her Bridegroom. Hence the millennial kingdom ceased to be looked for [AUBERLEN].

 5   Mortify--Greek, "make a corpse of"; "make dead"; "put to death."
therefore--(See on Col 3:3). Follow out to its necessary consequence the fact of your having once for all died with Christ spiritually at your regeneration, by daily "deadening your members," of which united "the body of the sins of the flesh" consists (compare Col 2:11). "The members" to be mortified are the fleshly instruments of lust, in so far as the members of the body are abused to such purposes. Habitually repress and do violence to corrupt desires of which the members are the instruments (compare Rom 6:19; Rom 8:13; Gal 5:24-Gal 5:25).
upon the earth--where they find their support [BENGEL] (Compare Col 3:2, "things on earth"). See Eph 5:3-Eph 5:4.
inordinate affection--"lustful passion."
evil concupiscence--more general than the last [ALFORD], the disorder of the external senses; "lustful passion," lust within [BENGEL].
covetousness--marked off by the Greek article as forming a whole genus by itself, distinct from the genus containing the various species just enumerated. It implies a self-idolizing, grasping spirit; far worse than another Greek term translated "the love of money" (1Tim 6:10).
which is--that is, inasmuch as it is "idolatry." Compare Note, see on Eph 4:19, on its connection with sins of impurity. Self and mammon are deified in the heart instead of God (Matt 6:24; see on Eph 5:5).

 6   (See on Eph 5:6.)

 7   sometime--"once."
walked . . . when ye lived in them--These sins were the very element in which ye "lived" (before ye became once for all dead with Christ to them); no wonder, then, that ye "walked" in them. Compare on the opposite side, "living in the Spirit," having as its legitimate consequence, "walking in the Spirit" (Gal 5:25). The "living" comes first in both cases, the walking follows.

 8   But now--that ye are no longer living in them.
ye also--like other believers; answering to "ye also" (Col 3:7) like other unbelievers formerly.
put off--"Do ye also put away all these," namely, those just enumerated, and those which follow [ALFORD].
anger, wrath--(See on Eph 4:31).
blasphemy--rather, "reviling," "evil-speaking," as it is translated in Eph 4:31.
filthy communication--The context favors the translation, "abusive language," rather than impure conversation. "Foul language" best retains the ambiguity of the original.

 9   (Eph 4:25.)
put off--Greek, "wholly put off"; utterly renounced [TITTMANN]. (Eph 4:22).
the old man--the unregenerate nature which ye had before conversion.
his deeds--habits of acting.

 10   the new man--(See on Eph 4:23). Here (neon) the Greek, means "the recently-put-on nature"; that lately received at regeneration (see on Eph 4:23-Eph 4:24).
which is renewed--Greek, "which is being renewed" (anakainottmenou); namely, its development into a perfectly renewed nature is continually progressing to completion.
in knowledge--rather as the Greek, "unto perfect knowledge" (see on Col 1:6; Col 1:9-Col 1:10). Perfect knowledge of God excludes all sin (John 17:3).
after the image of him that created him--namely, of God that created the new man (Eph 2:10; Eph 4:24). The new creation is analogous to the first creation (2Cor 4:6). As man was then made in the image of God naturally, so now spiritually. But the image of God formed in us by the Spirit of God, is as much more glorious than that borne by Adam, as the Second Man, the Lord from heaven, is more glorious than the first man. Gen 1:26, "Let us make man in our image, after our likeness." The "image" is claimed for man, 1Cor 11:7; the "likeness," Jas 3:9. ORIGEN [On First Principles, 3:6] taught, the image was something in which all were created, and which continued to man after the fall (Gen 9:6). The likeness was something towards which man was created, that he might strive after it and attain it. TRENCH thinks God in the double statement (Gen 1:26), contemplates both man's first creation and his being "renewed in knowledge after the image of Him that created Him."

 11   Where--Translate, "Wherein," namely, in the sphere of the renewed man.
neither . . . nor . . . nor . . . nor--Translate as Greek, "There is no such thing as Greek and Jew (the difference of privilege between those born of the natural seed of Abraham and those not, is abolished), circumcision and uncircumcision (the difference of legal standing between the circumcised and uncircumcised is done away, Gal 6:15) --bondman, freeman." The present Church is one called out of the flesh, and the present world-course (Eph 2:2), wherein such distinctions exist, to life in the Spirit, and to the future first resurrection: and this because Satan has such power now over the flesh and the world. At Christ's coming when Satan shall no longer rule the flesh and the world, the nations in the flesh, and the word in millennial felicity, shall be the willing subjects of Christ and His glorified saints (Dan 7:14, Dan 7:22, Dan 7:27; Luke 19:17, Luke 19:19; Rev 20:1-Rev 20:6; Rev 3:21). Israel in Canaan was a type of that future state when the Jews, so miraculously preserved distinct now in their dispersion, shall be the central Church of the Christianized world. As expressly as Scripture abolishes the distinction of Jew and Greek now as to religious privileges, so does it expressly foretell that in the coming new order of things, Israel shall be first of the Christian nations, not for her own selfish aggrandizement, but for their good, as the medium of blessing to them. Finally, after the millennium, the life that is in Christ becomes the power which transfigures nature, in the time of the new heaven and the new earth; as, before, it first transfigured the spiritual, then the political and social world.
Scythian--heretofore regarded as more barbarian than the barbarians. Though the relation of bond and free actually existed, yet in relation to Christ, all alike were free in one aspect, and servants of Christ in another (1Cor 7:22; Gal 3:28).
Christ is all--Christ absorbs in Himself all distinctions, being to all alike, everything that they need for justification, sanctification, and glorification (1Cor 1:30; 1Cor 3:21-23; Gal 2:20).
in all--who believe and are renewed, without distinction of person; the sole distinction now is, how much each draws from Christ. The unity of the divine life shared in by all believers, counterbalances all differences, even as great as that between the polished "Greek" and the rude "Scythian." Christianity imparts to the most uncivilized the only spring of sound, social and moral culture.

 12   the elect of God--There is no "the" in the Greek, "God's elect" (compare Rom 8:3; 1Thess 1:4). The order of the words "elect, holy, beloved," answers to the order of the things. Election from eternity precedes sanctification in time; the sanctified, feeling God's love, imitate it [BENGEL].
bowels of mercies--Some of the oldest manuscripts read singular, "mercy." Bowels express the yearning compassion, which has its seat in the heart, and which we feel to act on our inward parts (Gen 43:30; Jer 31:20; Luke 1:78, Margin).
humbleness of mind--True "lowliness of mind"; not the mock "humility" of the false teachers (Col 2:23; Eph 4:2, Eph 4:32).

 13   Forbearing--as to present offenses.
forgiving--as to past offenses.
quarrel--rather as Greek, "cause of blame," "cause of complaint."
Christ--who had so infinitely greater cause of complaint against us. The oldest manuscripts and Vulgate read "the Lord." English Version is supported by one very old manuscript and old versions. It seems to have crept in from Eph 4:32.

 14   above--rather "over," as in Eph 6:16. Charity, which is the crowning grace, covering the multitude of others' sins (1Pet 4:8), must overlie all the other graces enumerated.
which is--that is, "for it is"; literally, "which thing is."
bond of perfectness--an upper garment which completes and keeps together the rest, which, without it, would be loose and disconnected. Seeming graces, where love is wanting, are mere hypocrisy. Justification by faith is assumed as already having taken place in those whom Paul addresses, Col 3:12, "elect of God, holy . . . beloved," and Col 2:12; so that there is no plea here for Rome's view of justification by works. Love and its works "perfect," that is, manifest the full maturity of faith developed (Matt 5:44, Matt 5:48). Love . . . be ye perfect, &c. (Jas 2:21-Jas 2:22; 1John 2:5). "If we love one another, God's love is perfected in us" (Rom 13:8; 1Cor 13:1-13; 1Tim 1:5; 1John 4:12). As to "bond," compare Col 2:2, "knit together in love" (Eph 4:3), "keep the unity of the Spirit in the bond of peace."

 15   peace of God--The oldest manuscripts and versions read, "The peace of CHRIST" (compare Phil 4:7). "The peace of GOD." Therefore Christ is God. Peace was His legacy to His disciples before He left them (John 14:27), "MY peace I give unto you." Peace is peculiarly His to give. Peace follows love (Col 3:14; Eph 4:2-Eph 4:3).
rule--literally, "sit as umpire"; the same Greek verb simple, as appears compounded (Col 2:18). The false teacher, as a self-constituted umpire, defrauds you of your prize; but if the peace of Christ be your umpire ruling in your hearts, your reward is sure. "Let the peace of Christ act as umpire when anger, envy, and such passions arise; and restrain them." Let not those passions give the award, so that you should be swayed by them, but let Christ's peace be the decider of everything.
in your hearts--Many wear a peaceful countenance and speak peace with the mouth, while war is in their hearts (Ps 28:3; Ps 55:21).
to the which--that is, with a view to which state of Christian peace (Isa 26:3); 1Cor 7:15, "God hath called us to peace."
ye are called--Greek, "ye were also called." The "also" implies that besides Paul's exhortation, they have also as a motive to "peace," their having been once for all called.
in one body-- (Eph 4:4). The unity of the body is a strong argument for "peace" among the members.
be ye thankful--for your "calling." Not to have "peace ruling in your hearts" would be inconsistent with the "calling in one body," and would be practical unthankfulness to God who called us (Eph 5:4, Eph 5:19-Eph 5:20).

 16   The form which "thankfulness" (Col 3:15) ought to take.
Let the word of Christ--the Gospel word by which ye have been called.
richly-- (Col 2:2; Rom 15:14).
in all wisdom--ALFORD joins this clause with "teaching," &c., not with "dwell in you," as English Version, for so we find in Col 1:28, "teaching in all wisdom," and the two clauses will thus correspond, "In all wisdom teaching," and "in grace singing in your hears" (so the Greek order).
and . . . and--The oldest manuscripts read "psalms, hymns, spiritual songs" (see on Eph 5:19). At the Agapć or love-feasts, and in their family circles, they were to be so full of the Word of Christ in the heart that the mouth should give it utterance in hymns of instruction, admonition, and praise (compare Deut 6:7). TERTULLIAN [Apology, 39], records that at the love-feasts, after the water had been furnished for the hands and the lights had been literally, according as any had the power, whether by his remembrance of Scripture, or by his powers of composition, he used to be invited to sing praises to God for the common good. Paul contrasts (as in Eph 5:18-Eph 5:19) the songs of Christians at their social meetings, with the bacchanalian and licentious songs of heathen feasts. Singing usually formed part of the entertainment at Greek banquets (compare Jas 5:13).
with grace--Greek, "IN grace," the element in which your singing is to be: "the grace" of the indwelling Holy Spirit. This clause expresses the seat and source of true psalmody, whether in private or public, namely, the heart as well as the voice; singing (compare Col 3:15, "peace . . . rule in your hearts"), the psalm of love and praise being in the heart before it finds vent by the lips, and even when it is not actually expressed by the voice, as in closet-worship. The Greek order forbids English Version, "with grace in your hearts"; rather, "singing in your hearts."
to the Lord--The oldest manuscripts read, "to God."

 17   Literally, "And everything whatsoever ye do . . . do all," &c.; this includes words as well as deeds.
in the name of the Lord Jesus--as disciples called by His name as His, seeking His guidance and help, and desiring to act so as to gain His approval (Rom 14:8; 1Cor 10:31; 2Cor 5:15; 1Pet 4:11). Compare "in the Lord," Col 3:18, and "Christ is all," Col 3:11.
God and the Father--The oldest manuscripts omit "and," which seems to have crept in from Eph 5:20.
by him--Greek, "through Him" as the channel of His grace to us, and of our thanksgiving to Him (John 14:6, end).

 18   unto your own husbands--The oldest manuscripts omit "own," which crept in from Eph 5:22.
as it is fit in the Lord--Greek, "was fit," implying that there was at Colosse some degree of failure in fulfilling this duty, "as it was your duty to have done as disciples of the Lord."

 19   (Eph 5:22-Eph 5:33.)
be not bitter--ill-tempered and provoking. Many who are polite abroad, are rude and bitter at home because they are not afraid to be so there.

 20   (Eph 6:1.)
unto the Lord--The oldest manuscripts read, "IN the Lord," that is, this is acceptable to God when it is done in the Lord, namely, from the principle of faith,and as disciples in union with the Lord.

 21   (Eph 6:4.) It is a different Greek verb, therefore translate here, "irritate not." By perpetual fault-finding "children" are "discouraged" or "disheartened." A broken-down spirit is fatal to youth [BENGEL].

 22   (Eph 6:5-Eph 6:6.) This is to fear God, when, though none sees us, we do no evil: but if we do evil, it is not God, but men, whom we fear.
singleness--"simplicity of heart."
fearing God--The oldest manuscripts read, "the Lord."

 23   And--omitted in the oldest manuscripts (compare Eph 6:7-Eph 6:8). Compare the same principle in the case of all men, Hezekiah (2Chr 31:21; Rom 12:11).
do, do it--two distinct Greek verbs, "Whatsoever ye do, work at it" (or "labor at" it).
heartily--not from servile constraint, but with hearty good will.

 24   the reward of the inheritance--"Knowing that it is from the Lord (the ultimate source of reward), ye shall receive the compensation (or recompense, which will make ample amends for your having no earthly possession as slaves now) consisting of the inheritance" (a term excluding the notion of meriting it by works: it is all of grace, Rom 4:14; Gal 3:18).
for ye serve--The oldest manuscripts omit "for," then translate as Vulgate, "Serve ye the Lord Christ;" compare Col 3:23, "To the Lord and not unto men" (1Cor 7:22-23).

 25   But--The oldest manuscripts read, "for," which accords with "serve ye," &c. (Col 3:24), the oldest reading: the for here gives a motive for obeying the precept. He addresses the slaves: Serve ye the Lord Christ, and leave your wrongs in His hands to put to rights: (translate), "For he that doeth wrong shall receive back the wrong which he hath done (by just retribution in kind), and there is no respect of persons" with the Great Judge in the day of the Lord. He favors the master no more than the slave (Rev 6:15).


Display settings Display settings