Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical booksJob - 5. chapter - Job - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Jen křič – kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit? 2Hlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí. 3Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: 4Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. 5Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i zprostřed trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví. 6Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází, trápení ze země samo nepučí – 7to přece člověk plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají. 8Já bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. 9On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. 10Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji. 11Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. 12Hatí úmysly prohnaných, aby neuspěli se svou chytrostí. 13On chytá chytráky v jejich vychytralosti, záměry zvrácených on podvrací. 14Uprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci. 15Před mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného sevření. 16Chudák má věru naději, že bude umlčeno násilí.  17‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!‘  18‚On udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.‘ 19Vysvobodí tě ze šesti soužení, ani posedmé nestihne tě neštěstí. 20V hladomoru zachrání tě před smrtí a z moci meče za války. 21Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba přichází. 22Zhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. 23Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. 24Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky – nebude chybět nic. 25Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. 26Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. 27Na to jsme přišli a tak to je. Vyslechni to a pouč se!“


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   ELIPHAZ' CONCLUSION FROM THE VISION. (Job 5:1-27)
if there be any, &c.--Rather, "will He (God) reply to thee?" Job, after the revelation just given, cannot be so presumptuous as to think God or any of the holy ones (Dan 4:17, "angels") round His throne, will vouchsafe a reply (a judicial expression) to his rebellious complaint.

 2   wrath . . . envy--fretful and passionate complaints, such as Eliphaz charged Job with (Job 4:5; so Pro 14:30). Not, the wrath of God killeth the foolish, and His envy, &c.

 3   the foolish--the wicked. I have seen the sinner spread his "root" wide in prosperity, yet circumstances "suddenly" occurred which gave occasion for his once prosperous dwelling being "cursed" as desolate (Ps 37:35-Ps 37:36; Jer 17:8).

 4   His children . . . crushed in the gate--A judicial formula. The gate was the place of judgment and of other public proceedings (Ps 127:5; Pro 22:22; Gen 23:10; Deut 21:19). Such propylća have been found in the Assyrian remains. Eliphaz obliquely alludes to the calamity which cut off Job's children.

 5   even out of the thorns--Even when part of the grain remains hanging on the thorn bushes (or, "is growing among thorns," Matt 13:7), the hungry gleaner does not grudge the trouble of even taking it away, so clean swept away is the harvest of the wicked.
the robber--as the Sabeans, who robbed Job. Rather, translate "the thirsty," as the antithesis in the parallelism, "the hungry," proves.

 6   Although--rather, "for truly" [UMBREIT].
affliction cometh not forth of the dust--like a weed, of its own accord. Eliphaz hints that the cause of it lay with Job himself.

 7   Yet--rather, "Truly," or, But affliction does not come from chance, but is the appointment of God for sin; that is, the original birth-sin of man. Eliphaz passes from the particular sin and consequent suffering of Job to the universal sin and suffering of mankind. Troubles spring from man's common sin by as necessary a law of natural consequences as sparks (Hebrew, "sons of coal") fly upward. Troubles are many and fiery, as sparks (1Pet 4:12; Isa 43:2). UMBREIT for "sparks" has "birds of prey;" literally, "sons of lightning," not so well.

 8   Therefore (as affliction is ordered by God, on account of sin), "I would" have you to "seek unto God" (Isa 8:19; Amos 5:8; Jer 5:24).

 11   Connected with Job 5:9. His "unsearchable" dealings are with a view to raise the humble and abase the proud (Luke 1:52). Therefore Job ought to turn humbly to Him.

 12   enterprise--literally, "realization." The Hebrew combines in the one word the two ideas, wisdom and happiness, "enduring existence" being the etymological and philosophical root of the combined notion [UMBREIT].

 13   Paul (1Cor 3:19) quoted this clause with the formula establishing its inspiration, "it is written." He cites the exact Hebrew words, not as he usually does the Septuagint, Greek version (Ps 9:15). Haman was hanged on the gallows he prepared for Mordecai (Esth 5:14; Esth 7:10).
the wise--that is, "the cunning."
is carried headlong--Their scheme is precipitated before it is ripe.

 14   Judicial blindness often is sent upon keen men of the world (Deut 28:29; Isa 59:10; John 9:39).

 15   "From the sword" which proceedeth "from their mouth" (Ps 59:7; Ps 57:4).

 16   the poor hath hope--of the interposition of God.
iniquity stoppeth her mouth-- (Ps 107:42; Mic 7:9-Mic 7:10; Isa 52:15). Especially at the last day, through shame (Jude 1:15; Matt 22:12). The "mouth" was the offender (Job 5:15), and the mouth shall then be stopped (Isa 25:8) at the end.

 17   happy--not that the actual suffering is joyous; but the consideration of the righteousness of Him who sends it, and the end for which it is sent, make it a cause for thankfulness, not for complaints, such as Job had uttered (Heb 12:11). Eliphaz implies that the end in this case is to call back Job from the particular sin of which he takes for granted that Job is guilty. Paul seems to allude to this passage in Heb 12:5; so Jas 1:12; Pro 3:12. Eliphaz does not give due prominence to this truth, but rather to Job's sin. It is Elihu alone (Job 32:1-37:24) who fully dwells upon the truth, that affliction is mercy and justice in disguise, for the good of the sufferer.

 18   he maketh sore, and bindeth up-- (Deut 32:39; Hos 6:1; 1Sam 2:6). An image from binding up a wound. The healing art consisted much at that time in external applications.

 19   in six . . . yea, in seven-- (Pro 6:16; Amos 1:3). The Hebrew idiom fixes on a certain number (here "six"), in order to call attention as to a thing of importance; then increases the force by adding, with a "yea, nay seven," the next higher number; here "seven," the sacred and perfect number. In all possible troubles; not merely in the precise number "seven."

 20   power-- (Jer 5:12). Hebrew, "hands."
of the sword-- (Ezek 35:5, Margin). Hands are given to the sword personified as a living agent.

 21   (Ps 31:20; Jer 18:18). Smite (Psalm 73. 9).

 22   famine thou shalt laugh--Not, in spite of destruction and famine, which is true (Hab 3:17-Hab 3:18), though not the truth meant by Eliphaz, but because those calamities shall not come upon thee. A different Hebrew word from that in Job 5:20; there, famine in general; here, the languid state of those wanting proper nutriment [BARNES].

 23   in league with the stones of the field--They shall not hurt the fertility of thy soil; nor the wild beasts thy fruits; spoken in Arabia-Deserta, where stones abounded. Arabia, derived from Arabah--a desert plain. The first clause of this verse answers to the first clause of Job 5:22; and the last of this verse to the last of that verse. The full realization of this is yet future (Isa 65:23, Isa 65:25; Hos 2:18).

 24   know--"Thou shalt rest in the assurance, that thine habitation is the abode of peace; and (if) thou numberest thine herd, thine expectations prove not fallacious" [UMBREIT]. "Sin" does not agree with the context. The Hebrew word--"to miss" a mark, said of archers (Judg 20:16). The Hebrew for "habitation" primarily means "the fold for cattle"; and for "visit," often to "take an account of, to number." "Peace" is the common Eastern salutation; including inward and outward prosperity.

 25   as the grass-- (Ps 72:16). Properly, "herb-bearing seed" (Gen 1:11-Gen 1:12).

 26   in a full age--So "full of days" (Job 42:17; Gen 35:29). Not mere length of years, but ripeness for death, one's inward and outward full development not being prematurely cut short, is denoted (Isa 65:22).
Thou shalt come--not literally, but expressing willingness to die. Eliphaz speaks from the Old Testament point of view, which made full years a reward of the righteous (Ps 91:16; Exod 20:12), and premature death the lot of the wicked (Ps 55:23). The righteous are immortal till their work is done. To keep them longer would be to render them less fit to die. God takes them at their best (Isa 57:1). The good are compared to wheat (Matt 13:30).
cometh in--literally, "ascends." The corn is lifted up off the earth and carried home; so the good man "is raised into the heap of sheaves" [UMBREIT].

 27   searched it . . . for thy good--literally, "for thyself" (Ps 111:2; Pro 2:4; Pro 9:12).


Display settings Display settings יהוהיהוה