Czech Study Bible Translation (CZ)John - 15. chapter - John - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

 1„Já jsem ta pravá vinná réva a můj Otec je hospodář.   2Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.   3Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl.   4Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně.   5Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.   6Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří.   7Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám.   8Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky.   9Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce.   10Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“   11„Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna.   12To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás.   13Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele.   14Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.   15Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce.   16Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu.  17To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali.“ 18„Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. 19Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. 20Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl: ‚Otrok není větší než jeho pán.‘ Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat; jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. 21Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. 22Kdybych nepřišel a nepromluvil k nim, neměli by hřích; nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. 23Kdo mne nenávidí, nenávidí i mého Otce. 24Kdybych byl mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích. Ale nyní viděli, a mají v nenávisti jak mne, tak mého Otce. 25To proto, aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mne bez příčiny.‘ “ 26„Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. 27Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku.“


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   DISCOURSE AT THE SUPPER TABLE CONTINUED. (John 15:1-27)
The spiritual oneness of Christ and His people, and His relation to them as the Source of all their spiritual life and fruitfulness, are here beautifully set forth by a figure familiar to Jewish ears (Isa 5:1, &c.).
I am the true vine--of whom the vine of nature is but a shadow.
my Father is the husbandman--the great Proprietor of the vineyard, the Lord of the spiritual kingdom. (It is surely unnecessary to point out the claim to supreme divinity involved in this).

 2   Every branch in me that beareth not fruit . . . every branch that beareth fruit--As in a fruit tree, some branches may be fruitful, others quite barren, according as there is a vital connection between the branch and the stock, or no vital connection; so the disciples of Christ may be spiritually fruitful or the reverse, according as they are vitally and spiritually connected with Christ, or but externally and mechanically attached to Him. The fruitless He "taketh away" (see on John 15:6); the fruitful He "purgeth" (cleanseth, pruneth)--stripping it, as the husbandman does, of what is rank (Mark 4:19), "that it may bring forth more fruit"; a process often painful, but no less needful and beneficial than in the natural husbandry.

 3   Now--rather, "Already."
ye are clean through--by reason of.
the word I have spoken to you--already in a purified, fruitful condition, in consequence of the long action upon them of that searching "word" which was "as a refiner's fire" (Mal 3:2-Mal 3:3).

 4   Abide in me, and I in you; as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, &c.--As all spiritual fruitfulness had been ascribed to the mutual inhabitation, and living, active interpenetration (so to speak) of Christ and His disciples, so here the keeping up of this vital connection is made essential to continued fruitfulness.

 5   without me--apart, or vitally disconnected from Me.
ye can do nothing--spiritually, acceptably.

 6   If a man abide not in me, he is cast forth as a branch . . . withered . . . cast into the fire . . . burned--The one proper use of the vine is to bear fruit; failing this, it is good for one other thing--fuel. (See Ezek 15:1-Ezek 15:5). How awfully striking the figure, in this view of it!

 7   If ye abide in me, and my words . . . in you--Mark the change from the inhabitation of Himself to that of His words, paving the way for the subsequent exhortations (John 15:9-John 15:10).
ask what ye will, and it shall be done unto you--because this indwelling of His words in them would secure the harmony of their askings with the divine will.

 8   glorified that ye bear much fruit--not only from His delight in it for its own sake, but as from "the juices of the Living Vine."
so shall ye be my disciples--evidence your discipleship.

 9   continue ye in my love--not, "Continue to love Me," but, "Continue in the possession and enjoyment of My love to you"; as is evident from the next words.

 10   If ye keep my commandments, ye shall abide in my love--the obedient spirit of true discipleship cherishing and attracting the continuance and increase of Christ's love; and this, He adds, was the secret even of His own abiding in His Father's love!

 12   That ye love one another, &c.--(See on John 13:34-John 13:35).

 13   Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends--The emphasis lies not on "friends," but on "laying down his life" for them; that is, "One can show no greater regard for those dear to him than to give his life for them, and this is the love ye shall find in Me."

 14   Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you--hold yourselves in absolute subjection to Me.

 15   Henceforth I call you not servants--that is, in the sense explained in the next words; for servants He still calls them (John 15:20), and they delight to call themselves so, in the sense of being "under law to Christ" (1Cor 9:20).
the servant knoweth not what his lord doeth--knows nothing of his master's plans and reasons, but simply receives and executes his orders.
but . . . friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you--admitted you to free, unrestrained fellowship, keeping back nothing from you which I have received to communicate. (Compare Gen 18:17; Ps 25:14; Isa 50:4).

 16   Ye have not chosen me, but I . . . you--a wholesale memento after the lofty things He had just said about their mutual indwelling, and the unreservedness of the friendship they had been admitted to.
ordained--appointed.
you, that ye should go and bring forth fruit--that is, give yourselves to it.
and that your fruit should remain--showing itself to be an imperishable and ever growing principle. (Compare Pro 4:18; 2John 1:8).
that whatsoever ye shall ask, &c.--(See on John 15:7).

 17   The substance of these important verses has occurred more than once before. (See on Matt 10:34-Matt 10:36; Luke 12:49-Luke 12:53, &c.).

 22   (See on John 9:39-John 9:41).
If I had not come and spoken unto them, they had not had sin--comparatively none; all other sins being light compared with the rejection of the Son of God.
now they have no cloak for their sin--rather, "pretext."

 24   If I had not done . . . the works which none other . . . did--(See on John 12:37).

 25   that the word might be fulfilled . . . They hated me without a cause--quoted from the Messianic Ps 69:4, applied also in the same sense in John 2:17; Acts 1:20; Rom 11:9-Rom 11:10; Rom 15:3.

 26   (See on John 14:15; John 14:17).

 27   ye also shall bear witness--rather, "are witnesses"; with reference indeed to their future witness-bearing, but putting the emphasis upon their present ample opportunities for acquiring their qualifications for that great office, inasmuch as they had been "with Him from the beginning." (See on Luke 1:2).


Display settings Display settings JehošuaJehošua