Catholic liturgical translationIsaiah - 64. chapter - Isaiah - chapter 64

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Jako oheň zapaluje chrastí, jako oheň přivádí do varu vodu, tak dej poznat své jméno svým nepřátelům, ať se před tebou třesou národy,2když budeš působit divy, které jsme nečekali. Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory.3Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají.4Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni?5Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti nás unášely jak vítr.6Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas.7A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!8Hospodine, nehněvej se příliš, nevzpomínej stále na nepravost, pohlédni přece: všichni jsme tvůj lid!9Tvá svatá města se stala pouští, Sión je opuštěn, Jeruzalém zpustošen.10Náš dům, svatý a slavný, kde tě chválili naši otcové, stal se potravou ohně a všechno nám milé se změnilo v trosky.11Hospodine, můžeš si toho nevšímat, mlčet a tak nás ponížit?


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   TRANSITION FROM COMPLAINT TO PRAYER. (Isa 64:1-Isa 64:12)
rend . . . heavens--bursting forth to execute vengeance, suddenly descending on Thy people's foe (Ps 18:9; Ps 144:5; Hab 3:5-Hab 3:6).
flow down-- (Judg 5:5; Mic 1:4).

 2   Oh, that Thy wrath would consume Thy foes as the fire. Rather, "as the fire burneth the dry brushwood" [GESENIUS].

 3   When--Supply from Isa 64:2, "As when."
terrible things-- (Ps 65:5).
we looked not for--far exceeding the expectation of any of our nation; unparalleled before (Exod 34:10; Ps 68:8).
camest down--on Mount Sinai.
mountains flowed--Repeated from Isa 64:1; they pray God to do the very same things for Israel now as in former ages. GESENIUS, instead of "flowed" here, and "flow" in Isa 64:1, translates from a different Hebrew root, "quake . . . quaked"; but "fire" melts and causes to flow, rather than to quake (Isa 64:2).

 4   perceived by the ear--Paul (1Cor 2:9) has for this, "nor have entered into the heart of man"; the virtual sense, sanctioned by his inspired authority; men might hear with the outward ear, but they could only by the Spirit "perceive" with the "heart" the spiritual significancy of God's acts, both those in relation to Israel, primarily referred to here, and those relating to the Gospel secondarily, which Paul refers to.
O God . . . what he . . . prepared--rather, "nor hath eye seen a god beside thee who doeth such things." They refer to God's past marvellous acts in behalf of Israel as a plea for His now interposing for His people; but the Spirit, as Paul by inspiration shows, contemplated further God's revelation in the Gospel, which abounds in marvellous paradoxes never before heard of by carnal ear, not to be understood by mere human sagacity, and when foretold by the prophets not fully perceived or credited; and even after the manifestation of Christ not to be understood save through the inward teaching of the Holy Ghost. These are partly past and present, and partly future; therefore Paul substitutes "prepared" for "doeth," though his context shows he includes all three. For "waiteth" he has "love Him"; godly waiting on Him must flow from love, and not mere fear.

 5   meetest--that is, Thou makest peace, or enterest into covenant with him (see on Isa 47:3).
rejoiceth and worketh--that is, who with joyful willingness worketh [GESENIUS] (Acts 10:35; John 7:17).
those--Thou meetest "those," in apposition to "him" who represents a class whose characteristics "those that," &c., more fully describes.
remember thee in thy ways-- (Isa 26:8).
sinned--literally, "tripped," carrying on the figure in "ways."
in those is continuance--a plea to deprecate the continuance of God's wrath; it is not in Thy wrath that there is continuance (Isa 54:7-Isa 54:8; Ps 30:5; Ps 103:9), but in Thy ways ("those"), namely, of covenant mercy to Thy people (Mic 7:18-Mic 7:20; Mal 3:6); on the strength of the everlasting continuance of His covenant they infer by faith, "we shall be saved." God "remembered" for them His covenant (Ps 106:45), though they often "remembered not" Him (Ps 78:42). CASTELLIO translates, "we have sinned for long in them ('thy ways'), and could we then be saved?" But they hardly would use such a plea when their very object was to be saved.

 6   unclean thing--legally unclean, as a leper. True of Israel, everywhere now cut off by unbelief and by God's judgments from the congregation of the saints.
righteousness--plural, "uncleanness" extended to every particular act of theirs, even to their prayers and praises. True of the best doings of the unregenerate (Phil 3:6-Phil 3:8; Titus 1:15; Heb 11:6).
filthy rags--literally, a "menstruous rag" (Lev 15:33; Lev 20:18; Lam 1:17).
fade . . . leaf-- (Ps 90:5-Ps 90:6).

 7   stirreth--rouseth himself from spiritual drowsiness.
take hold-- (Isa 27:5).

 8   father-- (Isa 63:16).
clay . . . potter-- (Isa 29:16; Isa 45:9). Unable to mould themselves aright, they beg the sovereign will of God to mould them unto salvation, even as He made them at the first, and is their "Father."

 9   (Ps 74:1-Ps 74:2).
we are . . . thy people-- (Jer 14:9, Jer 14:21).

 10   holy cities--No city but Jerusalem is called "the holy city" (Isa 48:2; Isa 52:1); the plural, therefore, refers to the upper and the lower parts of the same city Jerusalem [VITRINGA]; or all Judea was holy to God, so its cities were deemed "holy" [MAURER]. But the parallelism favors VITRINGA. Zion and Jerusalem (the one city) answering to "holy cities."

 11   house--the temple.
beautiful--includes the idea of glorious (Mark 13:1; Acts 3:2).
burned-- (Ps 74:7; Lam 2:7; 2Chr 36:19). Its destruction under Nebuchadnezzar prefigured that under Titus.
pleasant things--Hebrew, "objects of desire"; our homes, our city, and all its dear associations.

 12   for these things--Wilt Thou, notwithstanding these calamities of Thy people, still refuse Thy aid (Isa 42:14)?
In Isa 64:9, their plea was, "we are all Thy people." In answer, God declares that others (Gentiles) would be taken into covenant with Him, while His ancient people would be rejected. The Jews were slow to believe this; hence Paul says (Rom 10:20) that Isaiah was "very bold" in advancing so unpopular a sentiment; he implies what Paul states (Rom 2:28; Rom 9:6-Rom 9:7; Rom. 11:1-31), that "they are not all (in opposition to the Jews' plea, Isa 64:9) Israel which are of Israel." God's reason for so severely dealing with Israel is not changeableness in Him, but sin in them (Isa 65:2-Isa 65:7). Yet the whole nation shall not be destroyed, but only the wicked; a remnant shall be saved (Isa 65:8-Isa 65:16). There shall be, finally, universal blessedness to Israel, such as they had prayed for (Isa 65:17-Isa 65:25).


Display settings Display settings יהוהיהוה