Czech Study Bible Translation (CZ)Isaiah - 62. chapter - Isaiah - chapter 62

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Kvůli Sijónu nebudu zticha a kvůli Jeruzalému nebudu mít klid, dokud jeho spravedlnost nevzejde jako záře a jeho záchrana nevzplane jako pochodeň. 2Národy uzří tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu a budou tě nazývat novým jménem, které určí Hospodinova ústa. 3A budeš skvostnou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlani svého Boha. 4Již se o tobě nebude říkat: Opuštěná a o tvé zemi se již nebude říkat: Pustá, ale budeš nazývána: Mám v ní zalíbení a tvá země: Provdaná, protože Hospodin bude mít v tobě zalíbení a tvá země bude mít manžela. 5Neboť jako se žení mládenec s pannou, ožení se tvoji synové s tebou a radostí ženicha z nevěsty se z tebe bude radovat tvůj Bůh. 6Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.  7Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní a dokud ho neučiní na zemi slavným.  8Hospodin přisáhl svou pravicí a svou mocnou paží: Nedám již tvé obilí za potravu tvým nepřátelům, ani nebudou synové cizozemce pít tvé nové víno, na němž ses namáhal. 9Neboť je sklidí, budou je jíst a budou chválit Hospodina. Shromáždí je a budou je pít na mých svatých nádvořích. 10Projděte, projděte branami! Připravte cestu pro lid! Navršte, navršte silnici, odstraňte kamení! Pozvedněte korouhev pro národy! 11Hle, Hospodin rozhlásil do končin země: Řekněte dceři sijónské, hle, tvůj zachránce přichází! Hle, jeho mzda je s ním a jeho odměna před ním. 12A nazvou je: Lid svatý, Hospodinovi vykoupení; a ty budeš nazvána: Vyhledávaná, Město neopuštěné.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   INTERCESSORY PRAYERS FOR ZION'S RESTORATION, ACCOMPANYING GOD'S PROMISES OF IT, AS THE APPOINTED MEANS OF ACCOMPLISHING IT. (Isa 62:1-Isa 62:12)
I--the prophet, as representative of all the praying people of God who love and intercede for Zion (compare Isa 62:6-Isa 62:7; Ps 102:13-Ps 102:17), or else Messiah (compare Isa 62:6). So Messiah is represented as unfainting in His efforts for His people (Isa 42:4; Isa 50:7).
righteousness thereof--not its own inherently, but imputed to it, for its restoration to God's favor: hence "salvation" answers to it in the parallelism. "Judah" is to be "saved" through "the Lord our (Judah's and the Church's) righteousness" (Jer 23:6).
as brightness--properly the bright shining of the rising sun (Isa 60:19; Isa 4:5; 2Sam 23:4; Pro 4:18).
lamp--blazing torch.

 2   (Isa 11:10; Isa 42:1-Isa 42:6; Isa 49:7, Isa 49:22-Isa 49:23; Isa 60:3, Isa 60:5, Isa 60:16).
new name--expression of thy new and improved condition (Isa 62:4), the more valuable and lasting as being conferred by Jehovah Himself (Isa 62:12; Isa 65:15; Rev 2:17; Rev 3:12).

 3   (Zech 9:16)
in . . . hand of . . . Lord--As a crown is worn on the head, not "in the hand," hand must here be figurative for "under the Lord's protection" (compare Deut 33:3). "All His saints are in thy hand." His people are in His hand at the same time that they are "a crown of glory" to Him (Rev 6:2; Rev 19:12); reciprocally, He is "a crown of glory and a diadem of beauty" to them (Isa 28:5; compare Mal 3:17).

 4   be termed--be "forsaken," so as that that term could be applicable to thee.
Hephzi-bah-- (2Kgs 21:1), the name of Hezekiah's wife, a type of Jerusalem, as Hezekiah was of Messiah (Isa 32:1): "my delight is in her."
Beulah--"Thou art married." See the same contrast of Zion's past and future state under the same figure (Isa 54:4-Isa 54:6; Rev 21:2, Rev 21:4).
land . . . married--to Jehovah as its Lord and Husband: implying not only ownership, but protection on the part of the Owner [HORSLEY].

 5   thy sons--rather, changing the points, which are of no authority in Hebrew, "thy builder" or "restorer," that is, God; for in the parallel clause, and in Isa 62:4, God is implied as being "married" to her; whereas her "sons" could hardly be said to marry their mother; and in Isa 49:18, they are said to be her bridal ornaments, not her husband. The plural form, builders, is used of God in reverence as "husbands" (see on Isa 54:5).
over the bride--in the possession of the bride (Isa 65:19; Jer 32:41; Zeph 3:17).

 6   I--Isaiah speaking in the person of the Messiah.
watchmen upon . . . walls--image from the watches set upon a city's wall to look out for the approach of a messenger with good tidings (Isa 52:7-Isa 52:8); the good tidings of the return of the Jewish exiles from Babylon, prefiguring the return from the present dispersion (compare Isa 21:6-Isa 21:11; Isa 56:10; Ezek 3:17; Ezek 33:7). The watches in the East are announced by a loud cry to mark the vigilance of the watchmen.
ye that . . . mention . . . Lord--Hebrew, "ye that are the Lord's remembrancers"; God's servants who by their prayers "put God in remembrance" of His promises (Isa 43:26); we are required to remind God, as if God could, which He cannot, forget His promises (Ps 119:49; Jer 14:21).

 7   no rest--Hebrew, "silence"; keep not silence yourselves, nor let Him rest in silence. Compare as to Messiah Himself, "I will not hold . . . peace . . . not rest" (Isa 62:1); Messiah's watchmen (Isa 62:6-Isa 62:7) imitate Him (Isa 62:1) in intercessory "prayer without ceasing" for Jerusalem (Ps 122:6; Ps 51:18); also for the spiritual Jerusalem, the Church (Luke 18:1, Luke 18:7; Rom 1:9).
a praise--(See on Isa 61:11; Zeph 3:20).

 8   sworn by . . . right hand--His mighty instrument of accomplishing His will (compare Isa 45:23; Heb 6:13).
sons of . . . stranger--Foreigners shall no more rob thee of the fruit of thy labors (compare Isa 65:21-Isa 65:22).

 9   eat . . . and praise--not consume it on their own lusts, and without thanksgiving.
drink it in . . . courts--They who have gathered the vintage shall drink it at the feasts held in the courts surrounding the temple (Deut 12:17-Deut 12:18; Deut 14:23, &c.).

 10   What Isaiah in the person of Messiah had engaged in (Isa 62:1) unrestingly to seek, and what the watchmen were unrestingly to pray for (Isa 62:7), and what Jehovah solemnly promised (Isa 62:8-Isa 62:9), is now to be fulfilled; the Gentile nations are commanded to "go through the gates" (either of their own cities [ROSENMULLER] or of Jerusalem [MAURER]), in order to remove all obstacles out of "the way of the people (Israel)" (see on Isa 7:14; Isa 40:3; Isa 52:10-Isa 52:12).
standard--for the dispersed Jews to rally round, with a view to their return (Isa 49:22; Isa 11:12).

 11   salvation--embodied in the Saviour (see Zech 9:9).
his work--rather, recompense (Isa 40:10).

 12   Sought out--Sought after and highly prized by Jehovah; answering to "not forsaken" in the parallel clause; no longer abandoned, but loved; image from a wife (Isa 62:4; Jer 30:14).
Messiah, approaching Jerusalem after having avenged His people on His and their enemies, is represented under imagery taken from the destruction of "Edom," the type of the last and most bitter foes of God and His people (see Isa 34:5, &c.).


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova