Bible of Kralice (CZ - 1613)Isaiah - 53. chapter - Isaiah - chapter 53

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Kdo uvěřil kázaní našemu? A rámě Hospodinovo komu jest zjeveno?2Nebo před ním vyrostl jako proutek, a jako kořen z země vyprahlé, nemaje podoby ani krásy. Viděliť jsme jej, ale nic nebylo viděti toho, proč bychom ho žádostivi byli.3Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí, a jako ukrývající tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme ho za nic nevážili.4Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl, my však domnívali jsme se, že jest raněn, a ubit od Boha, i strápen.5On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.6Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás.7Pokutován jest i strápen, však neotevřel úst svých. Jako beránek k zabití veden byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých.8Z úzkosti a z soudu vyňat jest, a protož rod jeho kdo vypraví, ačkoli vyťat jest z země živých, a zraněn pro přestoupení lidu mého?9Kterýžto vydal bezbožným hrob jeho, a bohatému, aby byl usmrcen, ješto však nepravosti neučinil, aniž jest nalezena lest v ústech jeho. 10Taktě se líbilo Hospodinu jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši svou v oběť za hřích, viděl símě své, byl dlouhověký, a to, což se líbí Hospodinu, skrze něho šťastně konáno bylo.  11Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou ospravedlní spravedlivý služebník můj mnohé; nebo nepravosti jejich on sám ponese. 12A protož dám jemu díl pro mnohé, aby s nesčíslnými dělil se o kořist, proto že vylil na smrt duši svou, a s přestupníky počten jest. Onť sám nesl hřích mnohých, a přestupníků zástupcím byl.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   MAN'S UNBELIEF: MESSIAH'S VICARIOUS SUFFERINGS, AND FINAL TRIUMPH FOR MAN. (Isa 53:1-Isa 53:12)
report--literally, "the thing heard," referring to which sense Paul says, "So, then, faith cometh by hearing" (Rom 10:16-Rom 10:17).
arm--power (Isa 40:10); exercised in miracles and in saving men (Rom 1:16; 1Cor 1:18). The prophet, as if present during Messiah's ministry on earth, is deeply moved to see how few believed on Him (Isa 49:4; Mark 6:6; Mark 9:19; Acts 1:15). Two reasons are given why all ought to have believed: (1) The "report" of the "ancient prophets." (2) "The arm of Jehovah" exhibited in Messiah while on earth. In HORSLEY'S view, this will be the penitent confession of the Jews, "How few of our nation, in Messiah's days, believed in Him!"

 2   tender plant--Messiah grew silently and insensibly, as a sucker from an ancient stock, seemingly dead (namely, the house of David, then in a decayed state) (see on Isa 11:1).
shall grow . . . hath--rather, "grew up . . . had."
before him--before Jehovah. Though unknown to the world (John 1:11), Messiah was observed by God, who ordered the most minute circumstances attending His growth.
root--that is, sprout from a root.
form--beautiful form: sorrow had marred His once beautiful form.
and when we shall see--rather, joined with the previous words, "Nor comeliness (attractiveness) that we should look (with delight) on Him."
there is--rather, "was." The studied reticence of the New Testament as to His form, stature, color, &c., was designed to prevent our dwelling on the bodily, rather than on His moral beauty, holiness, love, &c., also a providential protest against the making and veneration of images of Him. The letter of P. LENTULUS to the emperor Tiberius, describing His person, is spurious; so also the story of His sending His portrait to Abgar, king of Edessa; and the alleged impression of His countenance on the handkerchief of Veronica. The former part of this verse refers to His birth and childhood; the latter to His first public appearance [VITRINGA].

 3   rejected--"forsaken of men" [GESENIUS]. "Most abject of men." Literally, "He who ceases from men," that is, is no longer regarded as a man [HENGSTENBERG]. (See on Isa 52:14; Isa 49:7).
man of sorrows--that is, whose distinguishing characteristic was sorrows.
acquainted with--familiar by constant contact with.
grief--literally, "disease"; figuratively for all kinds of calamity (Jer 6:14); leprosy especially represented this, being a direct judgment from God. It is remarkable Jesus is not mentioned as having ever suffered under sickness.
and we hid . . . faces--rather, as one who causes men to hide their faces from Him (in aversion) [MAURER]. Or, "He was as an hiding of the face before it," that is, as a thing before which a man covers his face in disgust [HENGSTENBERG]. Or, "as one before whom is the covering of the face"; before whom one covers the face in disgust [GESENIUS].
we--the prophet identifying himself with the Jews. See HORSLEY'S view (see on Isa 53:1).
esteemed . . . not--negative contempt; the previous words express positive.

 4   Surely . . . our griefs--literally, "But yet He hath taken (or borne) our sicknesses," that is, they who despised Him because of His human infirmities ought rather to have esteemed Him on account of them; for thereby "Himself took OUR infirmities" (bodily diseases). So Matt 8:17 quotes it. In the Hebrew for "borne," or took, there is probably the double notion, He took on Himself vicariously (so Isa 53:5-Isa 53:6, Isa 53:8, Isa 53:12), and so He took away; His perfect humanity whereby He was bodily afflicted for us, and in all our afflictions (Isa 63:9; Heb 4:15) was the ground on which He cured the sick; so that Matthew's quotation is not a mere accommodation. See Note 42 of ARCHBISHOP MAGEE, Atonement. The Hebrew there may mean to overwhelm with darkness; Messiah's time of darkness was temporary (Matt 27:45), answering to the bruising of His heel; Satan's is to be eternal, answering to the bruising of his head (compare Isa 50:10).
carried . . . sorrows--The notion of substitution strictly. "Carried," namely, as a burden. "Sorrows," that is, pains of the mind; as "griefs" refer to pains of the body (Ps 32:10; Ps 38:17). Matt 8:17 might seem to oppose this: "And bare our sicknesses." But he uses "sicknesses" figuratively for sins, the cause of them. Christ took on Himself all man's "infirmities;" so as to remove them; the bodily by direct miracle, grounded on His participation in human infirmities; those of the soul by His vicarious suffering, which did away with the source of both. Sin and sickness are ethically connected as cause and effect (Isa 33:24; Ps 103:3; Matt 9:2; John 5:14; Jas 5:15).
we did esteem him stricken--judicially [LOWTH], namely, for His sins; whereas it was for ours. "We thought Him to be a leper" [JEROME, Vulgate], leprosy being the direct divine judgment for guilt (Lev. 13:1-59; Num 12:10, Num 12:15; 2Chr 26:18-21).
smitten--by divine judgments.
afflicted--for His sins; this was the point in which they so erred (Luke 23:34; Acts 3:17; 1Cor 2:8). He was, it is true, "afflicted," but not for His sins.

 5   wounded--a bodily wound; not mere mental sorrow; literally, "pierced"; minutely appropriate to Messiah, whose hands, feet, and side were pierced (Ps 22:16). The Margin, wrongly, from a Hebrew root, translates, "tormented."
for . . . for-- (Rom 4:25; 2Cor 5:21; Heb 9:28; 1Pet 2:24; 1Pet 3:18) --the cause for which He suffered not His own, but our sins.
bruised--crushing inward and outward suffering (see on Isa 53:10).
chastisement--literally, the correction inflicted by a parent on children for their good (Heb 12:5-Heb 12:8, Heb 12:10-Heb 12:11). Not punishment strictly; for this can have place only where there is guilt, which He had not; but He took on Himself the chastisement whereby the peace (reconciliation with our Father; Rom 5:1; Eph 2:14-Eph 2:15, Eph 2:17) of the children of God was to be effected (Heb 2:14).
upon him--as a burden; parallel to "hath borne" and "carried."
stripes--minutely prophetical of His being scourged (Matt 27:26; 1Pet 2:24).
healed--spiritually (Ps 41:4; Jer 8:22).

 6   Penitent confession of believers and of Israel in the last days (Zech 12:10).
sheep . . . astray-- (Ps 119:176; 1Pet 2:25). The antithesis is, "In ourselves we were scattered; in Christ we are collected together; by nature we wander, driven headlong to destruction; in Christ we find the way to the gate of life" [CALVIN]. True, also, literally of Israel before its coming restoration (Ezek 34:5-Ezek 34:6; Zech 10:2, Zech 10:6; compare with Ezek 34:23-Ezek 34:24; Jer 23:4-Jer 23:5; also Matt 9:36).
laid--"hath made to light on Him" [LOWTH]. Rather, "hath made to rush upon Him" [MAURER].
the iniquity--that is, its penalty; or rather, as in 2Cor 5:21; He was not merely a sin offering (which would destroy the antithesis to "righteousness"), but "sin for us"; sin itself vicariously; the representative of the aggregate sin of all mankind; not sins in the plural, for the "sin" of the world is one (Rom 5:16-Rom 5:17); thus we are made not merely righteous, but righteousness, even "the righteousness of God." The innocent was punished as if guilty, that the guilty might be rewarded as if innocent. This verse could be said of no mere martyr.

 7   oppressed--LOWTH translates, "It was exacted, and He was made answerable." The verb means, "to have payment of a debt sternly exacted" (Deut 15:2-Deut 15:3), and so to be oppressed in general; the exaction of the full penalty for our sins in His sufferings is probably alluded to.
and . . . afflicted--or, and yet He suffered, or bore Himself patiently, &c. [HENGSTENBERG and MAURER]. LOWTH'S translation, "He was made answerable," is hardly admitted by the Hebrew.
opened not . . . mouth-- Jer 11:19; and David in Ps 38:13-Ps 38:14; Ps 39:9, prefiguring Messiah (Matt 26:63; Matt 27:12, Matt 27:14; 1Pet 2:23).

 8   Rather, "He was taken away (that is, cut off) by oppression and by a judicial sentence"; a hendiadys for, "by an oppressive judicial sentence" [LOWTH and HENGSTENBERG]. GESENIUS not so well, "He was delivered from oppression and punishment" only by death. English Version also translates, "from . . . from," not "by . . . by." But "prison" is not true of Jesus, who was not incarcerated; restraint and bonds (John 18:24) more accord with the Hebrew. Acts 8:33; translate as the Septuagint: "In His humiliation His judgment (legal trial) was taken away"; the virtual sense of the Hebrew as rendered by LOWTH and sanctioned by the inspired writer of Acts; He was treated as one so mean that a fair trial was denied Him (Matt 26:59; Mark 14:55-Mark 14:59). HORSLEY translates, "After condemnation and judgment He was accepted."
who . . . declare . . . generation--who can set forth (the wickedness of) His generation? that is, of His contemporaries [ALFORD on Acts 8:33], which suits best the parallelism, "the wickedness of His generation" corresponding to "oppressive judgment." But LUTHER, "His length of life," that is, there shall be no end of His future days (Isa 53:10; Rom 6:9). CALVIN includes the days of His Church, which is inseparable from Himself. HENGSTENBERG, "His posterity." He, indeed, shall be cut off, but His race shall be so numerous that none can fully declare it. CHYRSOSTOM, &c., "His eternal sonship and miraculous incarnation."
cut off--implying a violent death (Dan 9:26).
my people--Isaiah, including himself among them by the word "my" [HENGSTENBERG]. Rather, JEHOVAH speaks in the person of His prophet, "My people," by the election of grace (Heb 2:13).
was he stricken--Hebrew, "the stroke (was laid) upon Him." GESENIUS says the Hebrew means "them"; the collective body, whether of the prophets or people, to which the Jews refer the whole prophecy. But JEROME, the Syriac, and Ethiopiac versions translate it "Him"; so it is singular in some passages; Ps 11:7, His; Job 27:23, Him; Isa 44:15, thereto. The Septuagint, the Hebrew, lamo, "upon Him," read the similar words, lamuth, "unto death," which would at once set aside the Jewish interpretation, "upon them." ORIGEN, who laboriously compared the Hebrew with the Septuagint, so read it, and urged it against the Jews of his day, who would have denied it to be the true reading if the word had not then really so stood in the Hebrew text [LOWTH]. If his sole authority be thought insufficient, perhaps lamo may imply that Messiah was the representative of the collective body of all men; hence the equivocal plural-singular form.

 9   Rather, "His grave was appointed," or "they appointed Him His grave" [HENGSTENBERG]; that is, they intended (by crucifying Him with two thieves, Matt 27:38) that He should have His grave "with the wicked." Compare John 19:31, the denial of honorable burial being accounted a great ignominy (see on Isa 14:19; Jer 26:23).
and with . . . rich--rather, "but He was with a rich man," &c. GESENIUS, for the parallelism to "the wicked," translates "ungodly" (the effect of riches being to make one ungodly); but the Hebrew everywhere means "rich," never by itself ungodly; the parallelism, too, is one of contrast; namely, between their design and the fact, as it was ordered by God (Matt 27:57; Mark 15:43-Mark 15:46; John 19:39-John 19:40); two rich men honored Him at His death, Joseph of Arimathća, and Nicodemus.
in his death--Hebrew, "deaths." LOWTH translates, "His tomb"; bamoth, from a different root, meaning "high places," and so mounds for sepulture (Ezek 43:7). But all the versions oppose this, and the Hebrew hardly admits it. Rather translate, "after His death" [HENGSTENBERG]; as we say, "at His death." The plural, "deaths," intensifies the force; as Adam by sin "dying died" (Gen 2:17, Margin); that is, incurred death, physical and spiritual. So Messiah, His substitute, endured death in both senses; spiritual, during His temporary abandonment by the Father; physical, when He gave up the ghost.
because--rather, as the sense demands (so in Job 16:17), "although He had done no," &c. [HENGSTENBERG], (1Pet 2:20-22; 1John 3:5).
violence--that is, wrong.

 10   Transition from His humiliation to His exaltation.
pleased the Lord--the secret of His sufferings. They were voluntarily borne by Messiah, in order that thereby He might "do Jehovah's will" (John 6:38; Heb 10:7, Heb 10:9), as to man's redemption; so at the end of the verse, "the pleasure of the LORD shall prosper in His hand."
bruise--(see Isa 53:5); Gen 3:15, was hereby fulfilled, though the Hebrew word for "bruise," there, is not the one used here. The word "Himself," in Matthew, implies a personal bearing on Himself of our maladies, spiritual and physical, which included as a consequence His ministration to our bodily ailments: these latter are the reverse side of sin; His bearing on Him our spiritual malady involved with it His bearing sympathetically, and healing, the outward: which is its fruits and its type. HENGSTENBERG rightly objects to MAGEE'S translation, "taken away," instead of "borne," that the parallelism to "carried" would be destroyed. Besides, the Hebrew word elsewhere, when connected with sin, means to bear it and its punishment (Ezek 18:20). Matthew, elsewhere, also sets forth His vicarious atonement (Matt 20:28).
when thou, &c.--rather, as Margin, "when His soul (that is, He) shall have made an offering," &c. In the English Version the change of person is harsh: from Jehovah, addressed in the second person (Isa 53:10), to Jehovah speaking in the first person in Isa 53:11. The Margin rightly makes the prophet in the name of Jehovah Himself to speak in this verse.
offering for sin-- (Rom 3:25; 1John 2:2; 1John 4:10).
his seed--His spiritual posterity shall be numerous (Ps 22:30); nay, more, though He must die, He shall see them. A numerous posterity was accounted a high blessing among the Hebrews; still more so, for one to live to see them (Gen 48:11; Ps 128:6).
prolong . . . days--also esteemed a special blessing among the Jews (Ps 91:16). Messiah shall, after death, rise again to an endless life (Hos 6:2; Rom 6:9).
prosper-- (Isa 52:13, Margin).

 11   Jehovah is still speaking.
see of the travail--He shall see such blessed fruits resulting from His sufferings as amply to repay Him for them (Isa 49:4-Isa 49:5; Isa 50:5, Isa 50:9). The "satisfaction," in seeing the full fruit of His travail of soul in the conversion of Israel and the world, is to be realized in the last days (Isa 2:2-Isa 2:4).
his knowledge--rather, the knowledge (experimentally) of Him (John 17:3; Phil 3:10).
my . . . servant--Messiah (Isa 42:1; Isa 52:13).
righteous--the ground on which He justifies others, His own righteousness (1John 2:1).
justify--treat as if righteous; forensically; on the ground of His meritorious suffering, not their righteousness.
bear . . . iniquities-- (Isa 53:4-Isa 53:5), as the sinner's substitute.

 12   divide--as a conqueror dividing the spoil after a victory (Ps 2:8; Luke 11:22).
him--for Him.
with . . . great--HENGSTENBERG translates, "I will give Him the mighty for a portion"; so the Septuagint. But the parallel clause, "with the strong," favors English Version. His triumphs shall be not merely among the few and weak, but among the many and mighty.
spoil . . . strong-- (Col 2:15; compare Pro 16:19). "With the great; with the mighty," may mean, as a great and mighty hero.
poured out . . . soul--that is, His life, which was considered as residing in the blood (Lev 17:11; Rom 3:25).
numbered with, &c.--not that He was a transgressor, but He was treated as such, when crucified with thieves (Mark 15:28; Luke 22:37).
made intercession, &c.--This office He began on the cross (Luke 23:34), and now continues in heaven (Isa 59:16; Heb 9:24; 1John 2:1). Understand because before "He was numbered . . . He bare . . . made intercession." His meritorious death and intercession are the cause of His ultimate triumph. MAURER, for the parallelism, translates, "He was put on the same footing with the transgressors." But English Version agrees better with the Hebrew, and with the sense and fact as to Christ. MAURER'S translation would make a tautology after "He was numbered with the transgressors"; parallelism does not need so servile a repetition. "He made intercession for," &c., answers to the parallel. "He was numbered with," &c., as effect answers to cause, His intercession for sinners being the effect flowing from His having been numbered with them.
Israel converted is compared to a wife (Isa 54:5; Isa 62:5) put away for unfaithfulness, but now forgiven and taken home again. The converted Gentiles are represented as a new progeny of the long-forsaken but now restored wife. The pre-eminence of the Hebrew Church as the mother Church of Christendom is the leading idea; the conversion of the Gentiles is mentioned only as part of her felicity [HORSLEY].


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova