Czech Study Bible Translation (CZ)Isaiah - 26. chapter - Isaiah - chapter 26

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1V onen den se bude v judské zemi zpívat tato píseň: Máme pevné město, Bůh připravil záchranu, hradby a val.  2Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost.  3Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. 4Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků. 5Vždyť sehnul obyvatele výšiny — město, které je vyvýšené, sníží, sníží je až k zemi, srazí je až do prachu; 6pošlape je noha, nohy chudého, kroky chudáků. 7Cestou spravedlivého je poctivost; ó, Přímý, ty budeš urovnávat stezku spravedlivého! 8Také na cestě tvých soudů, Hospodine, očekáváme na tebe; po tvém jménu a po tvém připomenutí touží naše duše. 9Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým svým duchem. Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. 10Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti; v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinovu důstojnost nebude hledět. 11Hospodine, tvá ruka je pozdvižena, ale oni to nevidí; uvidí a budou zahanbeni pro horlivost tvého lidu, nadto tvé protivníky stráví oheň. 12Hospodine, ty nám uchystáš pokoj; vždyť i všechna naše díla jsi udělal za nás. 13Hospodine, Bože náš, panovali nad námi páni jiní než ty; jen tvé jméno budeme připomínat. 14Mrtví neožijí, nebožtíci nevstanou; protože jsi je navštívil a vyhladil, ba zničil jsi každou památku na ně. 15Rozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ a oslavil ses, daleko jsi vzdálil všechny hranice země. 16Hospodine, v tísni tě hledali, šeptali naučenou modlitbu kvůli tvému káznění. 17Jako těhotná, když se přibližuje ku porodu, se svíjí a křičí v bolestech, takoví jsme byli před tebou, Hospodine. 18Otěhotněli jsme, svíjeli jsme se bolestí a jako bychom porodili vítr; nezpůsobíme záchranu zemi, ani se nezrodí obyvatelé světa. 19Tvoji mrtví ožijí, moje mrtvoly vstanou. Probuďte se a jásejte, obyvatelé prachu, protože tvoje rosa je rosou světla úsvitu a země vyvrhne nebožtíky. 20Jdi, lide můj, vejdi do svých pokojů a zavři za sebou dveře; ukryj se na malou chvíli, dokud nepřejde rozhořčení. 21Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby navštívil obyvatele země za jejich vinu. Země odhalí svou prolitou krev a nebude již zakrývat své zavražděné.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   CONNECTED WITH THE TWENTY-FOURTH AND TWENTY-FIFTH CHAPTERS. SONG OF PRAISE OF ISRAEL AFTER BEING RESTORED TO THEIR OWN LAND. (Isa. 26:1-21)
strong city--Jerusalem, strong in Jehovah's protection: type of the new Jerusalem (Ps 48:1-Ps 48:3), contrasted with the overthrow of the ungodly foe (Isa 26:4-Isa 26:7, Isa 26:12-Isa 26:14; Rev 22:2, Rev 22:10-Rev 22:12, &c.).
salvation . . . walls-- (Isa 60:18; Jer 3:23; Zech 2:5). MAURER translates, "Jehovah makes His help serve as walls" (Isa 33:20-Isa 33:21, &c.).
bulwarks--the trench with the antemural earthworks exterior to the wall.

 2   Address of the returning people to the gates of Jerusalem (type of the heavenly city, Heb 12:22); (Ps 24:7, Ps 24:9; Ps 118:19). Antitypically (Rev 22:14; Rev 21:25, Rev 21:27).
righteous nation--that had not apostatized during the captivity. HORSLEY translates, "The nation of the Just One," namely, the Jews.

 3   mind . . . stayed-- (Ps 112:7-Ps 112:8). Jesus can create "perfect peace" within thy mind, though storms of trial rage without (Isa 57:19; Mark 4:39); as a city kept securely by a strong garrison within, though besieged without (so Phil 4:7). "Keep," literally, "guard as with a garrison." HORSLEY translates, (God's) workmanship (the Hebrew does not probably mean "mind," but "a thing formed," Eph 2:10), so constantly "supported"; or else "formed and supported (by Thee) Thou shalt preserve (it, namely, the righteous nation) in perpetual peace."

 4   Lord JEHOVAH--Hebrew, Jah, Jehovah. The union of the two names expresses in the highest degree God's unchanging love and power (compare Ps 68:4). This passage, and Isa 12:2; Exod 6:3; Ps 83:18, are the four in which the English Version retains the JEHOVAH of the original. MAURER translates, "For JAH (the eternal unchangeable One, Exod 3:14) is JEHOVAH, the rock of ages" (compare Isa 45:17; Deut 32:15; 1Sam 2:2).

 5   lofty city--Babylon; representative of the stronghold of the foes of God's people in all ages (Isa 25:2, Isa 25:12; Isa 13:14).

 6   poor-- (Isa 25:4), the once afflicted Jewish captives. "Foot shall tread," is figurative for exulting in the fall of God's enemies (Rev 18:20).

 7   uprightness--rather, "is direct," that is, is directed by God to a prosperous issue, however many be their afflictions in the meantime (as in the case of the Jewish exiles); the context requires this sense (Ps 34:19; Pro 3:6; Pro 11:5), [MAURER]: thus "way" means God's dealings with the righteous (Ps 37:23).
most upright-- (Deut 32:4).
dost weigh-- (1Sam 2:3; Pro 5:21). Rather, "thou dost make plain and level" [MAURER], removing all obstacles (Isa 40:3-Isa 40:4).

 8   way of thy judgments--We have waited for Thy proceeding to punish the enemy (Isa 26:9-Isa 26:10) [MAURER]. HORSLEY translates Isa 26:7-Isa 26:8, "The path of the Just One is perfectly even; an even road Thou wilt level for the Just One, even the path of Thy laws, O Jehovah. We have expected Thee."
name . . . remembrance--the manifested character of God by which He would be remembered (Isa 64:5; Exod 3:15).

 9   With, . . . soul . . . I--literally, "I . . . my soul," in apposition; the faithful Jews here speak individually. The overthrow of the foe and the restoration of the Jews are to follow upon prayer on the part of the latter and of all God's people (Isa 62:1-Isa 62:4, Isa 62:6-Isa 62:7; Ps 102:13-Ps 102:17).
in the night-- (Ps 63:6; Song 3:1).
world . . . learn . . . righteousness--the remnant left after judgments (Ps 58:10-Ps 58:11; Zech 14:16).

 10   uprightness--rather, as in Isa 26:7, "prosperity," answering to "favor" in the parallelism, and in antithesis to "judgments in the earth" (Isa 26:9); where prosperity attends the wicked as well as the just, "he will not learn righteousness," therefore judgments must be sent that he may "learn" it [MAURER].

 11   lifted up--to punish the foes of God's people. They who will not see shall be made to "see" to their cost (Isa 5:12).
their envy at the people--that is, "Thy people." LOWTH translates, "They shall see with confusion Thy zeal for Thy people."
fire of . . . enemies--that is, the fire to which Thine enemies are doomed (Isa 9:18).

 12   peace--God's favor, including all blessings, temporal and spiritual, opposed to their previous trials (Ps 138:8).

 13   other lords--temporal; heathen kings (2Chr 12:8; 2Chr 28:5-6), Nebuchadnezzar, &c. Spiritual also, idols and lusts (Rom 6:16-Rom 6:18).
by thee only--It is due to Thee alone, that we again worship Thee as our Lord [MAURER]. "(We are) Thine only, we will celebrate Thy name" [HORSLEY]. The sanctifying effect of affliction (Ps 71:16; Ps 119:67, Ps 119:71).

 14   They--The "other lords" or tyrants (Isa 26:13).
shall not live--namely, again.
deceased--Hebrew, "Rephaim"; powerless, in the land of shades (Isa 14:9-Isa 14:10).
therefore--that is, inasmuch as. Compare "therefore" (Gen 18:5; Gen 19:8).

 15   hast--prophetical preterite (Isa 9:3).
hast removed . . . far . . . ends of . . . earth--rather, "Thou hast extended far all the borders of the land" [VITRINGA].

 16   visited--sought.
poured out-- (Ps 62:8), as a vessel emptying out all its contents.
prayer--literally, "a whispered prayer," Margin, "a secret sighing" to God for help (compare Jer 13:17; Deut 8:16).

 17   An image of anguish accompanied with expectation, to be followed by joy that will cause the anguish utterly to be forgotten. Zion, looking for deliverance, seemingly in vain, but really about to be gloriously saved (Mic 4:9-Mic 4:13; Mic 5:1-Mic 5:3; John 16:21-John 16:22).

 18   brought forth wind--MICHAELIS explains this of the disease empneumatosis. Rather, "wind" is a figure for that which proves an abortive effort. The "we" is in antithesis to "Thy," "my" (Isa 26:19), what we vainly attempt, God will accomplish.
not wrought . . . deliverance in . . . earth--literally, "the land (Judea) is not made security," that is, is not become a place of security from our enemies.
neither . . . world fallen--The "world" at large, is in antithesis to "the earth," that is, Judea. The world at enmity with the city of God has not been subdued. But MAURER explains "fallen," according to Arabic idiom, of the birth of a child, which is said to fall when being born; "inhabitants of the world (Israel, Isa 24:4; not the world in general) are not yet born"; that is, the country as yet lies desolate, and is not yet populated.

 19   In antithesis to Isa 26:14, "They (Israel's foes) shall not live"; "Thy (Jehovah's) dead men (the Jews) shall live," that is, primarily, be restored, spiritually (Isa 54:1-Isa 54:3), civilly and nationally (Isa 26:15); whereas Thy foes shall not; ultimately, and in the fullest scope of the prophecy, restored to life literally (Ezek 37:1-Ezek 37:14; Dan 12:2).
together with my dead body--rather, "my dead body," or "bodies" (the Jewish nation personified, which had been spiritually and civilly dead; or the nation, as a parent, speaking of the bodies of her children individually, see on Isa 26:9, "I," "My"): Jehovah's "dead" and "my dead" are one and the same [HORSLEY]. However, as Jesus is the antitype to Israel (Matt 2:15), English Version gives a true sense, and one ultimately contemplated in the prophecy: Christ's dead body being raised again is the source of Jehovah's people (all, and especially believers, the spiritual Israelites) also being raised (1Cor 15:20-22).
Awake-- (Eph 5:14), spiritually.
in dust--prostate and dead, spiritually and nationally; also literally (Isa 25:12; Isa 47:1).
dew--which falls copiously in the East and supplies somewhat the lack of rain (Hos 14:5).
cast out . . . dead--that is, shall bring them forth to life again.

 20   enter . . . chambers--When God is about to take vengeance on the ungodly, the saints shall be shut in by Him in a place of safety, as Noah and his family were in the days of the flood (Gen 7:16), and as Israel was commanded not to go out of doors on the night of the slaying of the Egyptian first-born (Exod 12:22-Exod 12:23; Ps 31:20; Ps 83:3). The saints are calmly and confidently to await the issue (Exod 14:13-Exod 14:14).

 21   (Mic 1:3; Jude 1:14).
disclose . . . blood-- (Gen 4:10-Gen 4:11; Job 16:18; Ezek 24:7-Ezek 24:8). All the innocent blood shed, and all other wrongs done, so long seemingly with impunity, shall then be avenged (Rev 16:6).
At the time when Israel shall be delivered, and the ungodly nations punished, God shall punish also the great enemy of the Church.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova