Czech Study Bible Translation (CZ)Isaiah - 1. chapter - Isaiah - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše. 2Slyšte, nebesa, naslouchej, země, protože Hospodin promluvil: Syny jsem vychoval a vycvičil, ale oni se proti mně vzbouřili. 3Býk zná svého hospodáře a osel žlab svého majitele, ale Izrael mě nezná, můj lid nerozumí. 4Ach, hřešící národe, lide obtížený vinou, potomstvo zločinců, děti ničitelů! Opustili Hospodina, znevážili Svatého Izraele, odvrátili se zpět. 5Proč máte být ještě biti? Jste stále umíněnější. Celá hlava je nemocná a celé srdce zemdlené. 6Od paty k hlavě na něm není zdravého místa — samá modřina a šrám a čerstvá rána; nejsou vymačkány ani obvázány ani změkčeny olejem. 7Vaše země je zpustošená, vaše města jsou vypálena ohněm, vaši půdu před vámi sžírají cizinci; je zpustošená jako po rozvrácení cizinci. 8Dcera sijónská zůstala jako stánek na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město. 9Kdyby nám Hospodin zástupů neponechal maličko těch, kteří přežili, byli bychom jako Sodoma, byli bychom podobní Gomoře. 10Slyšte Hospodinovo slovo, vůdcové sodomští, naslouchej, lide gomorský, zákonu našeho Boha! 11K čemu je mi množství vašich obětí? praví Hospodin. Jsem syt zápalných obětí beranů a tuku krmného dobytka. V krvi býčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. 12Když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvořích? 13Nepřinášejte už falešné obětní dary; kadidlo je mi ohavností. Novoluní a soboty, svolávání shromáždění; nesnáším shromáždění, kde je zlo. 14Vaše novoluní a svátky má duše nenávidí; jsou mi břemenem, jsem vyčerpán jejich snášením. 15Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám: Vaše ruce jsou plné krve. 16Umyjte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte páchat zlo. 17Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy. 18Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin; jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. 19Podvolíte-li se a budete poslouchat, budete jíst dobré věci země. 20Jestliže však odmítnete a budete vzpurní, budete požíráni mečem. Neboť Hospodinova ústa promluvila. 21Jak jen se stalo nevěstkou to město věrné, plné práva! Zůstávala v něm spravedlnost, a nyní — vrahové! 22Tvé stříbro se stalo struskou, tvůj nápoj je zředěn vodou. 23Tvá knížata jsou umíněnci a spojenci zlodějů; každý miluje dar a žene se za úplatky. Sirotkovi právo nezjednají a spor vdovy se k nim nedostane. 24Proto je výrok Panovníka, Hospodina zástupů, Mocného Izraele: Běda! Potěším se na svých protivnících a pomstím se na svých nepřátelích. 25Obrátím svou ruku proti tobě a tvé strusky očistím jako louhem. Odstraním veškeré tvé příměsi. 26A obnovím tvé soudce jako na počátku a tvé rádce jako zprvu. Potom tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným. 27Soudem bude vykoupen Sijón a ti, kdo se v něm obrátí, budou vykoupeni spravedlností. 28Zkáza vzpurných a hříšníků bude společná; ti, kdo opouštějí Hospodina, pominou. 29Neboť budou zahanbeni kvůli dubům, jichž jste byli žádostiví, budete se stydět kvůli zahradám, jež jste zvolili. 30Protože budete jako dub, jehož listí padá, a jako zahrada, která vodu nemá. 31A silný se stane koudelí a jeho skutek jiskrou. Vzplane to obojí spolu a nebude, kdo by to uhasil.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   (Isa. 1:1-31)
THE GENERAL TITLE OR PROGRAM applying to the entire book: this discountenances the Talmud tradition, that he was sawn asunder by Manasseh.
Isaiah--equivalent to "The Lord shall save"; significant of the subject of his prophecies. On "vision," see 1Sam 9:9; Num 12:6; and see my Introduction.
Judah and Jerusalem--Other nations also are the subjects of his prophecies; but only in their relation to the Jews (Isa. 13:1-23:18); so also the ten tribes of Israel are introduced only in the same relation (Isa. 7:1-9:21). Jerusalem is particularly specified, being the site of the temple, and the center of the theocracy, and the future throne of Messiah (Ps 48:2-Ps 48:3, Ps 48:9; Jer 3:17). Jesus Christ is the "Lion of the tribe of Judah" (Rev 5:5).
Uzziah--called also Azariah (2Kgs 14:21; 2Chr 26:1, 2Chr 26:17, 2Chr 26:20). The Old Testament prophecies spiritually interpret the histories, as the New Testament Epistles interpret the Gospels and Acts. Study them together, to see their spiritual relations. Isaiah prophesied for only a few years before Uzziah's death; but his prophecies of that period (Isa. 1:1-6:13) apply to Jotham's reign also, in which he probably wrote none; for Isa. 7:1-25 enters immediately on Ahaz' reign, after Uzziah in Isa 6:1-Isa 6:13; the prophecies under Hezekiah follow next.

 2   The very words of Moses (Deut 32:1); this implies that the law was the charter and basis of all prophecy (Isa 8:20).
Lord--Jehovah; in Hebrew, "the self-existing and promise-fulfilling, unchangeable One." The Jews never pronounced this holy name, but substituted Adonai. The English Version, LORD in capitals, marks the Hebrew "Jehovah," though Lord is rather equivalent to "Adonai" than "Jehovah."
children-- (Exod 4:22).
rebelled--as sons (Deut 21:18) and as subjects, God being king in the theocracy (Isa 63:10). "Brought up," literally, "elevated," namely, to peculiar privileges (Jer 2:6-Jer 2:8; Rom 9:4-Rom 9:5).

 3   (Jer 8:7).
crib--the stall where it is fed (Pro 14:4). Spiritually the word and ordinances.
Israel--The whole nation, Judah as well as Israel, in the restricted sense. God regards His covenant-people in their designed unity.
not know--namely, his Owner, as the parallelism requires; that is, not recognize Him as such (Exod 19:5, equivalent to "my people," John 1:10-John 1:11).
consider--attend to his Master (Isa 41:8), notwithstanding the spiritual food which He provides (answering to "crib" in the parallel clause).

 4   people--the peculiar designation of God's elect nation (Hos 1:10), that they should be "laden with iniquity" is therefore the more monstrous. Sin is a load (Ps 38:4; Matt 11:28).
seed--another appellation of God's elect (Gen 12:7; Jer 2:21), designed to be a "holy seed" (Isa 6:13), but, awful to say, "evildoers!"
children--by adoption (Hos 11:1), yet "evildoers"; not only so, but "corrupters" of others (Gen 6:12); the climax. So "nation--people--seed children."
provoked--literally, "despised," namely, so as to provoke (Pro 1:30-Pro 1:31).
Holy One of Israel--the peculiar heinousness of their sin, that it was against their God (Amos 3:2).
gone . . . backward--literally, "estranged" (Ps 58:3).

 5   Why--rather, as Vulgate, "On what part." Image from a body covered all over with marks of blows (Ps 38:3). There is no part in which you have not been smitten.
head . . . sick, &c.--not referring, as it is commonly quoted, to their sins, but to the universality of their punishment. However, sin, the moral disease of the head or intellect, and the heart, is doubtless made its own punishment (Pro 1:31; Jer 2:19; Hos 8:11). "Sick," literally, "is in a state of sickness" [GESENIUS]; "has passed into sickness" [MAURER].

 6   From the lowest to the highest of the people; "the ancient and honorable, the head, the prophet that teacheth lies, the tail." See Isa 9:13-Isa 9:16. He first states their wretched condition, obvious to all (Isa 1:6-Isa 1:9); and then, not previously, their irreligious state, the cause of it.
wounds--judicially inflicted (Hos 5:13).
mollified with ointment--The art of medicine in the East consists chiefly in external applications (Luke 10:34; Jas 5:14).

 7   Judah had not in Uzziah's reign recovered from the ravages of the Syrians in Joash's reign (2Chr 24:24), and of Israel in Amaziah's reign (2Chr 25:13, 2Chr 25:23, &c.). Compare Isaiah's contemporary (Amos 4:6-Amos 4:11), where, as here (Isa 1:9-Isa 1:10), Israel is compared to "Sodom and Gomorrah," because of the judgments on it by "fire."
in your presence--before your eyes: without your being able to prevent them.
desolate, &c.--literally, "there is desolation, such as one might look for from foreign" invaders.

 8   daughter of Zion--the city (Ps 9:14), Jerusalem and its inhabitants (2Kgs 19:21): "daughter" (feminine, singular being used as a neuter collective noun), equivalent to sons (Isa 12:6, Margin) [MAURER]. Metropolis or "mother-city" is the corresponding term. The idea of youthful beauty is included in "daughter."
left--as a remnant escaping the general destruction.
cottage--a hut, made to give temporary shelter to the caretaker of the vineyard.
lodge--not permanent.
besieged--rather, as "left," and Isa 1:9 require, preserved, namely, from the desolation all round [MAURER].

 9   Jehovah of Sabaoth, that is, God of the angelic and starry hosts (Ps 59:5; Ps 147:4; Ps 148:2). The latter were objects of idolatry, called hence Sabaism (2Kgs 17:16). God is above even them (1Chr 16:26). "The groves" were symbols of these starry hosts; it was their worship of Sabaoth instead of the Lord of Sabaoth, which had caused the present desolation (2Chr 24:18). It needed no less a power than His, to preserve even a "remnant." Condescending grace for the elect's sake, since He has no need of us, seeing that He has countless hosts to serve Him.

 10   Sodom--spiritually (Gen 19:24; Jer 23:14; Ezek 16:46; Rev 11:8).

 11   God does not here absolutely disparage sacrifice, which is as old and universal as sin (Gen 3:21; Gen 4:4), and sin is almost as old as the world; but sacrifice, unaccompanied with obedience of heart and life (1Sam 15:22; Ps 50:9-Ps 50:13; Ps 51:16-Ps 51:19; Hos 6:6). Positive precepts are only means; moral obedience is the end. A foreshadowing of the gospel, when the One real sacrifice was to supersede all the shadowy ones, and "bring in everlasting righteousness" (Ps 40:6-Ps 40:7; Dan 9:24-Dan 9:27; Heb 10:1-Heb 10:14).
full--to satiety; weary of
burnt offerings--burnt whole, except the blood, which was sprinkled about the altar.
fat--not to be eaten by man, but burnt on the altar (Lev 3:4-Lev 3:5, Lev 3:11, Lev 3:17).

 12   appear before me--in the temple where the Shekinah, resting on the ark, was the symbol of God's presence (Exod 23:15; Ps 42:2).
who hath required this--as if you were doing God a service by such hypocritical offerings (Job 35:7). God did require it (Exod 23:17), but not in this spirit (Mic 6:6-Mic 6:7).
courts--areas, in which the worshippers were. None but priests entered the temple itself.

 13   oblations--unbloody; "meat (old English sense, not flesh) offerings," that is, of flour, fruits, oil, &c. (Lev 2:1-Lev 2:13). Hebrew, mincha.
incense--put upon the sacrifices, and burnt on the altar of incense. Type of prayer (Ps 141:2; Rev 8:3).
new moons--observed as festivals (Num 10:10; Num 28:11, Num 28:14) with sacrifices and blowing of silver trumpets.
sabbaths--both the seventh day and the beginning and closing days of the great feasts (Lev. 23:24-39).
away with--bear, MAURER translates, "I cannot bear iniquity and the solemn meeting," that is, the meeting associated with iniquity--literally, the closing days of the feasts; so the great days (Lev 23:36; John 7:37).

 14   appointed--the sabbath, passover, pentecost, day of atonement, and feast of tabernacles [HENGSTENBERG]; they alone were fixed to certain times of the year.
weary-- (Isa 43:24).

 15   (Ps 66:18; Pro 28:9; Lam 3:43-Lam 3:44).
spread . . . hands--in prayer (1Kgs 8:22). Hebrew, "bloods," for all heinous sins, persecution of God's servants especially (Matt 23:35). It was the vocation of the prophets to dispel the delusion, so contrary to the law itself (Deut 10:16), that outward ritualism would satisfy God.

 16   God saith to the sinner, "Wash you," &c., that he, finding his inability to "make" himself "clean," may cry to God, Wash me, cleanse me (Ps 51:2, Ps 51:7, Ps 51:10).
before mine eyes--not mere outward reformation before man's eyes, who cannot, as God, see into the heart (Jer 32:19).

 17   seek judgment--justice, as magistrates, instead of seeking bribes (Jer 22:3, Jer 22:16).
judge--vindicate (Ps 68:5; Jas 1:27).

 18   God deigns to argue the case with us, that all may see the just, nay, loving principle of His dealings with men (Isa 43:26).
scarlet--the color of Jesus Christ's robe when bearing our "sins" (Matt 27:28). So Rahab's thread (Josh 2:18; compare Lev 14:4). The rabbins say that when the lot used to be taken, a scarlet fillet was bound on the scapegoat's head, and after the high priest had confessed his and the people's sins over it, the fillet became white: the miracle ceased, according to them, forty years before the destruction of Jerusalem, that is, exactly when Jesus Christ was crucified; a remarkable admission of adversaries. Hebrew for "scarlet" radically means double-dyed; so the deep-fixed permanency of sin in the heart, which no mere tears can wash away.
snow-- (Ps 51:7). Repentance is presupposed, before sin can be made white as snow (Isa 1:19-Isa 1:20); it too is God's gift (Jer 31:18, end; Lam 5:21; Acts 5:31).
red--refers to "blood" (Isa 1:15).
as wool--restored to its original undyed whiteness. This verse shows that the old fathers did not look only for transitory promises (Article VII, Book of Common Prayer). For sins of ignorance, and such like, alone had trespass offerings appointed for them; greater guilt therefore needed a greater sacrifice, for, "without shedding of blood there was no remission"; but none such was appointed, and yet forgiveness was promised and expected; therefore spiritual Jews must have looked for the One Mediator of both Old Testament and New Testament, though dimly understood.

 19   Temporal blessings in "the land of their possession" were prominent in the Old Testament promises, as suited to the childhood of the Church (Exod 3:17). New Testament spiritual promises derive their imagery from the former (Matt 5:5).

 20   Lord hath spoken it--Isaiah's prophecies rest on the law (Lev 26:33). God alters not His word Numbers 23. 19).

 21   faithful--as a wife (Isa 54:5; Isa 62:5; Hos 2:19-Hos 2:20).
harlot-- (Ezek 16:28-Ezek 16:35).
righteousness lodged-- (2Pet 3:13).
murderers--murderous oppressors, as the antithesis requires (see on Isa 1:15; 1John 3:15).

 22   Thy princes and people are degenerate in "solid worth," equivalent to "silver" (Jer 6:28, Jer 6:30; Ezek 22:18-Ezek 22:19), and in their use of the living Word, equivalent to "wine" (Song 7:9).
mixed--literally, "circumcised." So the Arabic, "to murder" wine, equivalent to dilute it.

 23   companions of thieves--by connivance (Pro 29:24).
gifts-- (Ezek 22:12). A nation's corruption begins with its rulers.

 24   Lord . . . Lord--Adonai, JEHOVAH.
mighty One of Israel--mighty to take vengeance, as before, to save.
Ah--indignation.
ease me--My long tried patience will find relief in at last punishing the guilty (Ezek 5:13). God's language condescends to human conceptions.

 25   turn . . . hand--not in wrath, but in grace (Zech 13:7), "upon thee," as Isa 1:26-Isa 1:27 show; contrasted with the enemies, of whom He will avenge Himself (Isa 1:24).
purely--literally, "as alkali purifies."
thy dross--not thy sins, but the sinful persons (Jer 6:29); "enemies" (Isa 1:24); degenerate princes (see on Isa 1:22), intermingled with the elect "remnant" of grace.
tin--Hebrew, bedil, here the alloy of lead, tin, &c., separated by smelting from the silver. The pious Bishop Bedell took his motto from this.

 26   As the degeneracy had shown itself most in the magistrates (Isa 1:17-Isa 1:23), so, at the "restoration," these shall be such as the theocracy "at the first" had contemplated, namely, after the Babylonish restoration in part and typically, but fully and antitypically under Messiah (Isa 32:1; Isa 52:8; Jer 33:7; Matt 19:28).
faithful--no longer "an harlot."

 27   redeemed--temporarily, civilly, and morally; type of the spiritual redemption by the price of Jesus Christ's blood (1Pet 1:18-19), the foundation of "judgment" and "righteousness," and so of pardon. The judgment and righteousness are God's first (Isa 42:21; Rom 3:26); so they become man's when "converted" (Rom 8:3-Rom 8:4); typified in the display of God's "justice," then exhibited in delivering His covenant-people, whereby justice or "righteousness" was produced in them.
converts--so MAURER. But Margin, "they that return of her," namely the remnant that return from captivity. However, as Isaiah had not yet expressly foretold the Babylonian captivity, the English Version is better.

 28   destruction--literally, "breaking into shivers" (Rev 2:27). The prophets hasten forward to the final extinction of the ungodly (Ps 37:20; Rev 19:20; Rev 20:15); of which antecedent judgments are types.

 29   ashamed-- (Rom 6:21).
oaks--Others translate the "terebinth" or "turpentine tree." Groves were dedicated to idols. Our Druids took their name from the Greek for "oaks." A sacred tree is often found in Assyrian sculpture; symbol of the starry hosts, Saba.
gardens--planted enclosures for idolatry; the counterpart of the garden of Eden.

 30   oak--Ye shall be like the "oaks," the object of your "desire" (Isa 1:29). People become like the gods they worship; they never rise above their level (Ps 135:18). So men's sins become their own scourges (Jer 2:9). The leaf of the idol oak fades by a law of necessary consequence, having no living sap or "water" from God. So "garden" answers to "gardens" (Isa 1:29).

 31   strong--powerful rulers (Amos 2:9).
maker of it--rather, his work. He shall be at once the fuel, "tow," and the cause of the fire, by kindling the first "spark."
both--the wicked ruler, and "his work," which "is as a spark."


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova