Czech Study Bible Translation (CZ)2 Kings - 1. chapter - 2 Kings - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Po Achabově smrti se vzbouřil Moáb proti Izraeli. 2Achazjáš propadl skrz mřížoví ve své horní místnosti v Samaří a onemocněl. Poslal posly a řekl jim: Jděte a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu, jestli se z této nemoci zotavím. 3Ale Hospodinův anděl promluvil k Elijáši Tišbejskému: Vstaň, jdi naproti poslům samařského krále a řekni jim: Což není Bůh v Izraeli, že se jdete dotázat Baal-zebúba, boha Ekrónu? 4Proto takto praví Hospodin: Z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš. A Elijáš šel. 5Když se poslové vrátili ke králi, zeptal se jich: Proč jste se vrátili?  6Odpověděli mu: Šel nám naproti nějaký muž a řekl nám: Jděte, vraťte se ke králi, který vás poslal, a řekněte mu: Toto praví Hospodin: Což není Bůh v Izraeli, že posíláš dotázat se Baal-zebúba, boha Ekrónu? Proto z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš:  7Zeptal se jich: Jak vypadal ten muž, který vám šel naproti a řekl vám tato slova? 8Odpověděli mu: Ten muž byl chlupatý a koženým pásem přepásán kolem beder. Řekl: To byl Elijáš Tišbejský. 9Poslal k němu velitele nad padesáti s jeho padesáti. Vystoupil k němu a hle, Elijáš seděl na vrcholu hory. Řekl mu: Muži Boží, král vzkazuje: Sestup. 10Elijáš odpověděl a řekl veliteli nad padesáti: Jestliže jsem muž Boží, ať sestoupí oheň z nebes a stráví tebe i tvých padesát. Nato sestoupil oheň z nebes a strávil jej i jeho padesát. 11Král k němu znovu poslal jiného velitele nad padesáti s jeho padesáti. Ten promluvil a řekl mu: Muži Boží, toto přikázal král: Rychle sestup. 12Elijáš odpověděl a řekl jim: Jestliže jsem muž Boží, ať sestoupí oheň z nebes a stráví tebe i tvých padesát. Sestoupil oheň Boží z nebes a strávil jej i jeho padesát. 13Král znovu poslal třetího velitele nad padesáti s jeho padesáti. Třetí velitel nad padesáti vystoupil, přišel, klekl před Elijášem na kolena, prosil ho o smilování a řekl mu: Muži Boží, važ si, prosím, mého života a života těchto tvých padesáti otroků. 14Hle, sestoupil oheň z nebes a strávil dva předchozí velitele nad padesáti s jejich padesáti. Ale nyní si važ mého života. 15Hospodinův anděl k Elijáši promluvil: Sestup s ním, neboj se ho. Tak vstal a sestoupil s ním ke králi 16a řekl mu: Toto praví Hospodin: Protože jsi poslal posly dotázat se Baal-zebúba, boha Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, proto z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš. 17A zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Elijáš. Po něm se stal králem Jóram ve druhém roce vlády judského krále Jórama, syna Jóšafatova, protože neměl syna. 18Ostatní Achazjášovy činy, které činil, jsou zapsány v knize Letopisů izraelských králů.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   MOAB REBELS. (2Kgs 1:1)
Then Moab rebelled--Subdued by David (2Sam 8:2), they had, in the partition of Israel and Judah, fallen to the share of the former kingdom. But they took advantage of the death of Ahab to shake off the yoke (see on 2Kgs 3:6). The casualty that befell Ahaziah [2Kgs 1:2] prevented his taking active measures for suppressing this revolt, which was accomplished as a providential judgment on the house of Ahab for all these crimes.

 2   AHAZIAH'S JUDGMENT BY ELIJAH. (2Kgs 1:2-8)
Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber--This lattice was either a part of the wooden parapet, or fence, which surrounds the flat roofs of houses, and over which the king was carelessly leaning when it gave way; or it might be an opening like a skylight in the roof itself, done over with lattice-work, which, being slender or rotten, the king stepped on and slipped through. This latter supposition is most probably the true one, as Ahaziah did not fall either into the street or the court, but "in his upper chamber."
inquire of Baalzebub--Anxious to learn whether he should recover from the effects of this severe fall, he sent to consult Baalzebub, that is, the god of flies, who was considered the patron deity of medicine. A temple to that idol was erected at Ekron, which was resorted to far and wide, though it afterwards led to the destruction of the place (Zech 9:5; Amos 1:8; Zeph 2:4). "After visiting Ekron, 'the god of flies' is a name that gives me no surprise. The flies there swarmed, in fact so innumerably, that I could hardly get any food without these troublesome insects getting into it" [VAN DE VELDE].

 3   the angel of the Lord--not an angel, but the angel, who carried on all communications between the invisible God and His chosen people [HENGSTENBERG]. This angel commissioned Elijah to meet the king's messengers, to stop them peremptorily on the idolatrous errand, and convey by them to the king information of his approaching death. This consultation of an idol, being a breach of the fundamental law of the kingdom (Exod 20:3; Deut 5:7), was a daring and deliberate rejection of the national religion. The Lord, in making this announcement of his death, designed that he should see in that event a judgment for his idolatry.

 4   Thou shalt not come down from that bed--On being taken up, he had probably been laid on the divan--a raised frame, about three feet broad, extended along the sides of a room, covered with cushions and mattresses--serving, in short, as a sofa by day and a bed by night, and ascended by steps.
Elijah departed--to his ordinary abode, which was then at Mount Carmel (2Kgs 2:25; 1Kgs 18:42).

 5   the messengers turned back--They did not know the stranger; but his authoritative tone, commanding attitude, and affecting message determined them at once to return.

 8   an hairy man--This was the description not of his person, as in the case of Esau, but of his dress, which consisted either of unwrought sheep or goatskins (Heb 11:37), or of camel's haircloth--the coarser manufacture of this material like our rough haircloth. The Dervishes and Bedouins are attired in this wild, uncouth manner, while their hair flows loose on the head, their shaggy cloak is thrown over their shoulders and tied in front on the breast, naked, except at the waist, round which is a skin girdle--a broad, rough leathern belt. Similar to this was the girdle of the prophets, as in keeping with their coarse garments and their stern, uncompromising office.

 9   ELIJAH BRINGS FIRE FROM HEAVEN ON AHAZIAH'S MESSENGERS. (2Kgs 1:9-16)
Then the king sent unto him a captain of fifty--Any appearance of cruelty that there is in the fate of the two captains and their men will be removed, on a full consideration of the circumstances. God being the King of Israel, Ahaziah was bound to govern the kingdom according to the divine law; to apprehend the Lord's prophet, for discharging a commanded duty, was that of an impious and notorious rebel. The captains abetted the king in his rebellion; and they exceeded their military duty by contemptuous insults.
man of God--In using this term, they either spoke derisively, believing him to be no true prophet; or, if they regarded him as a true prophet, the summons to him to surrender himself bound to the king was a still more flagrant insult; the language of the second captain being worse than that of the first.

 10   let fire come down--rather, "fire shall come down." Not to avenge a personal insult of Elijah, but an insult upon God in the person of His prophet; and the punishment was inflicted, not by the prophet, but by the direct hand of God.

 15   he arose, and went down with him--a marvellous instance of faith and obedience. Though he well knew how obnoxious his presence was to the king, yet, on receiving God's command, he goes unhesitatingly, and repeats, with his own lips, the unwelcome tidings conveyed by the messengers.

 17   AHAZIAH DIES, AND IS SUCCEEDED BY JEHORAM. (2Kgs 1:17-18)
Jehoram--The brother of Ahaziah (see on 2Kgs 3:1).


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.018 s.