Czech Study Bible Translation (CZ)2 John - 1. chapter - 2 John - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě — a nejen já, nýbrž všichni, kteří poznali pravdu —, 2a to pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost. 3Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. 4Velice jsem se zaradoval, že jsem mezi tvými dětmi nalezl takové, které chodí v pravdě podle přikázání, které jsme dostali od Otce. 5A nyní tě prosím, paní — ne že bych ti psal nové přikázání, nýbrž to, které jsme měli od počátku —, abychom milovali jedni druhé. 6A to je ta láska: abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit. 7Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist. 8Dávejte si pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. 9Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. 10Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; 11kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích. 12Ačkoliv vám mám mnoho co psát, nechtěl jsem to učinit prostřednictvím papíru a inkoustu. Ale doufám, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. 13Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. Amen.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   The elder--In a familiar letter John gives himself a less authoritative designation than "apostle"; so 1Pet 5:1.
lady--BENGEL takes the Greek as a proper name Kyria, answering to the Hebrew "Martha." Being a person of influence, "deceivers" (2John 1:7) were insinuating themselves into her family to seduce her and her children from the faith [TIRINUS], whence John felt it necessary to write a warning to her. (But see my Introduction and 1Pet 5:13). A particular Church, probably that at Babylon, was intended. "Church" is derived from Greek "Kuriake," akin to Kuria, or Kyria here; the latter word among the Romans and Athenians means the same as ecclesia, the term appropriated to designate the Church assembly.
love in the truth--Christian love rests on the Christian truth (2John 1:3, end). Not merely "I love in truth," but "I love in THE truth."
all--All Christians form one fellowship, rejoicing in the spiritual prosperity of one another. "The communion of love is as wide as the communion of faith" [ALFORD].

 2   For the truth's sake--joined with "I love," 2John 1:1. "They who love in the truth, also love on account of the truth."
dwelleth in us, and shall be with us for ever--in consonance with Christ's promise.

 3   Grace be with you--One of the oldest manuscripts and several versions have "us" for you. The Greek is literally, "Grace shall be with us," that is, with both you and me. A prayer, however, is implied besides a confident affirmation.
grace . . . mercy . . . peace--"Grace" covers the sins of men; "mercy," their miseries. Grace must first do away with man's guilt before his misery can be relieved by mercy. Therefore grace stands before mercy. Peace is the result of both, and therefore stands third in order. Casting all our care on the Lord, with thanksgiving, maintains this peace.
the Lord--The oldest manuscripts and most of the oldest versions omit "the Lord." John never elsewhere uses this title in his Epistles, but "the Son of God."
in truth and love--The element or sphere in which alone grace, mercy, and peace, have place. He mentions truth in 2John 1:4; love, in 2John 1:5. Paul uses FAITH and love; for faith and truth are close akin.

 4   I found--probably in one of his missionary tours of superintendence. See Introduction, at the end, and 2John 1:12; 3John 1:10, 3John 1:14.
of thy children--some.
in truth--that is, in the Gospel truth.
as--even as. "The Father's commandment" is the standard of "the truth."

 5   I beseech--rather (compare Note, see on 1John 5:16), "I request thee," implying some degree of authority.
not . . . new commandment--It was old in that Christians heard it from the first in the Gospel preaching; new, in that the Gospel rested love on the new principle of filial imitation of God who first loved us, and gave Jesus to die for us; and also, in that love is now set forth with greater clearness than in the Old Testament dispensation. Love performs both tables of the law, and is the end of the law and the Gospel alike (compare Notes, see on 1John 2:7-8).
that we--implying that he already had love, and urging her to join him in the same Christian grace. This verse seems to me to decide that a Church, not an individual lady, is meant. For a man to urge a woman ("THEE"; not thee and thy children) that he and she should love one another, is hardly like an apostolic precept, however pure may be the love enjoined; but all is clear if "the lady" represent a Church.

 6   "Love is the fulfilling of the law" (Rom 13:10), and the fulfilling of the law is the sure test of love.
This is the commandment--Greek, "The commandment is this," namely, love, in which all God's other commandments are summed up.

 7   As love and truth go hand in hand (2John 1:3-4), he feels it needful to give warning against teachers of untruth.
For--giving the reason why he dwelt on truth and on love, which manifests itself in keeping God's commandments (2John 1:6).
many-- (1John 2:18; 1John 4:1).
are entered--The oldest manuscripts read, "have gone forth," namely, from us.
confess not . . . Jesus . . . in the flesh--the token of Antichrist.
is come--Greek, "coming." He who denies Christ's coming in the flesh, denies the possibility of the incarnation; he who denies that he has come, denies its actuality. They denied the possibility of a Messiah's appearing, or coming, in the flesh [NEANDER]. I think the Greek present participle implies both the first and the second advent of Christ. He is often elsewhere called the Coming One (Greek), Matt 11:3; Heb 10:37. The denial of the reality of His manifestation in the flesh, at His first coming, and of His personal advent again, constitutes Antichrist. "The world turns away from God and Christ, busily intent upon its own husks; but to OPPOSE God and Christ is of the leaven of Satan" [BENGEL].
This is a, &c.--Greek, "This (such a one as has been just described) is the deceiver and the Antichrist." The many who in a degree fulfil the character, are forerunners of the final personal Antichrist, who shall concentrate in himself all the features of previous Antichristian systems.

 8   Look to yourselves--amidst the widespread prevalence of deception so many being led astray. So Christ's warning, Matt 24:4-Matt 24:5, Matt 24:24.
we lose not . . . we receive--The oldest manuscripts and versions read, "That YE lose not, but that YE receive."
which we have wrought--So one oldest manuscript reads. Other very old manuscripts, versions, and Fathers, read, "which YE have wrought." The we being seemingly the more difficult reading is less likely to have been a transcriber's alteration. Look that ye lose not the believing state of "truth and love," which WE (as God's workmen, 2Cor 6:1; 2Tim 2:15) were the instruments of working in you.
a full reward--of grace not of debt. Fully consummated glory. If "which YE have wrought" be read with very old authorities, the reward meant is that of their "work (of faith) and labor of love." There are degrees of heavenly reward proportioned to the degrees of capability of receiving heavenly blessedness. Each vessel of glory hanging on Jesus shall be fully happy. But the larger the vessel, the greater will be its capacity for receiving heavenly bliss. He who with one pound made ten, received authority over ten cities. He who made five pounds received five cities; each according to his capacity of rule, and in proportion to his faithfulness. Compare 1Cor 15:41. "There is no half reward of the saints. It is either lost altogether, or received in full; in full communion with God" [BENGEL]. Still no service of minister or people shall fail to receive its reward.

 9   The loss (2John 1:8) meant is here explained: the not having God, which results from abiding not in the doctrine of Christ.
transgresseth--The oldest manuscripts and versions read, "Every one who takes the lead"; literally, "goes," or "leads on before"; compare John 10:4, "He goeth before them" (not the same Greek). Compare 3John 1:9, "Loveth to have the pre-eminence."
hath not God-- (1John 2:23; 1John 5:15). The second "of Christ" is omitted in the oldest manuscripts, but is understood in the sense.
He--emphatical: He and He alone.

 10   If there come any--as a teacher or brother. The Greek is indicative, not subjunctive; implying that such persons do actually come, and are sure to come; when any comes, as there will. True love is combined with hearty renunciation and separation from all that is false, whether persons or doctrines.
receive him not . . . neither bid him God speed--This is not said of those who were always aliens from the Church, but of those who wish to be esteemed brethren, and subvert the true doctrine [GROTIUS]. The greeting salutation forbidden in the case of such a one is that usual among Christian brethren in those days, not a mere formality, but a token of Christian brotherhood.

 11   By wishing a false brother or teacher "God (or 'good') speed," you imply that he is capable as such of good speed and joy (the literal meaning of the Greek), and that you wish him it while opposing Christ; so you identify yourself with "his evil deeds." The Greek of "partaker" is "having communion with." We cannot have communion with saints and with Antichrist at the same time. Here we see John's naturally fiery zeal directed to a right end. POLYCARP, the disciple of John, told contemporaries of IRENĆUS, who narrates the story on their authority, that on one occasion when John was about to bathe, and heard that Cerinthus, the heretic, was within, he retired with abhorrence, exclaiming, Surely the house will fall in ruins since the enemy of the truth is there.

 12   I would not write--A heart full of love pours itself out more freely face to face, than by letter.
paper--made of Egyptian papyrus. Pens were then reeds split.
ink--made of soot and water, thickened with gum. Parchment was used for the permanent manuscripts in which the Epistles were preserved. Writing tablets were used merely for temporary purposes, as our slates.
face to face--literally, "mouth to mouth."
full--Greek, "filled full." Your joy will be complete in hearing from me in person the joyful Gospel truths which I now defer communicating till I see you. On other occasions his writing the glad truths was for the same purpose.

 13   ALFORD confesses that the non-mention of the "lady" herself here seems rather to favor the hypothesis that a Church is meant.


Display settings Display settings JehošuaJehošua