Czech Study Bible Translation (CZ)1 Peter - 5. chapter - 1 Peter - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Starší mezi vámi vybízím, já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena:  2Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně,  3ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. 4A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. 5Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚ Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ 6Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. 7Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. 8Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 9Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. 10A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. 11Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. 12Krátce jsem vám napsal prostřednictvím Silvána, věrného bratra, jak se domnívám. Napomínám vás a dosvědčuji vám, že taková je pravá Boží milost; v ní stůjte. 13Pozdravuje vás spoluvyvolená v Babylonu a Marek, můj syn. 14Pozdravte se navzájem políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu Ježíši. Amen.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   EXHORTATIONS TO ELDERS, JUNIORS, AND ALL IN GENERAL. PARTING PRAYER. CONCLUSION. (1Pet 5:1-14)
elders--alike in office and age (1Pet 5:5).
I . . . also an elder--To put one's self on a level with those whom we exhort, gives weight to one's exhortations (compare 2John 1:1-2). Peter, in true humility for the Gospel's sake, does not put forward his apostleship here, wherein he presided over the elders. In the apostleship the apostles have no successors, for "the signs of an apostle" have not been transmitted. The presidents over the presbyters and deacons, by whatever name designated, angel, bishop, or moderator, &c., though of the same ORDER as the presbyters, yet have virtually succeeded to a superintendency of the Church analogous to that exercised by the apostles (this superintendency and priority existed from the earliest times after the apostles [TERTULLIAN]); just as the Jewish synagogue (the model which the Church followed) was governed by a council of presbyters, presided over by one of themselves, "the chief ruler of the synagogue." (Compare VITRINGA [Synagogue and Temple, Part II, chs. 3 and 7]).
witness--an eye-witness of Christ's sufferings, and so qualified to exhort you to believing patience in suffering for well-doing after His example (1Pet 4:19; 1Pet 2:20). This explains the "therefore" inserted in the oldest manuscripts, "I therefore exhort," resuming exhortation from 1Pet 4:19. His higher dignity as an apostle is herein delicately implied, as eye-witnessing was a necessary qualification for apostleship: compare Peter's own speeches, Acts 1:21-Acts 1:22; Acts 2:32; Acts 10:39.
also--implying the righteous recompense corresponding to the sufferings.
partaker of the glory--according to Christ's promise; an earnest of which was given in the transfiguration.

 2   Feed--Greek, "Tend as a shepherd," by discipline and doctrine. Lead, feed, heed: by prayer, exhortation, government, and example. The dignity is marked by the term "elder"; the duties of the office, to tend or oversee, by "bishop." Peter has in mind Christ's injunction to him, "Feed (tend) My sheep . . . Feed (pasture) My lambs" (John 21:16). He invites the elders to share with him the same duty (compare Acts 20:28). The flock is Christ's.
which is among you--While having a concern for all the Church, your special duty is to feed that portion of it "which is among you."
oversight--Greek, "bishopric," or duty of bishops, that is, overseer.
not by constraint--Necessity is laid upon them, but willingness prevents it being felt, both in undertaking and in fulfilling the duty [BENGEL]. "He is a true presbyter and minister of the counsel of God who doeth and teacheth the things of the Lord, being not accounted righteous merely because he is a presbyter, but because righteous, chosen into the presbytery" [CLEMENT OF ALEXANDRIA].
willingly--One oldest manuscript, Vulgate, Syriac, and Coptic, add, "as God would have it to be done" (Rom 8:27).
not for filthy lucre-- (Isa 56:11; Titus 1:7).
of a ready mind--promptly and heartily, without selfish motive of gain-seeking, as the Israelites gave their services willing-heartedly to the sanctuary.

 3   being lords--Greek, "lording it": implying pride and oppression. "Not that we have dominion over your faith."
God's heritage--Greek, "the inheritances," that is, the portions of the Church committed severally to your pastoral charge [BENGEL]. It is explained by "the flock" in the next clause. However, in 1Pet 5:2, "flock of God which is among you," answering to "(God's) heritages" (plural to express the sheep who are God's portion and inheritance, Deut 32:9) committed to you, favors English Version. The flock, as one whole, is God's heritage, or flock in the singular. Regarded in relation to its component sheep, divided among several pastors, it is in the plural "heritages." Compare Acts 1:17, Acts 1:25, "part" (the same Greek). BERNARD OF CLAIRVAUX, wrote to Pope Eugene, "Peter could not give thee what he had not: what he had he gave: the care over the Church, not dominion."
being--Greek, "becoming."
ensamples--the most effective recommendation of precept (1Tim 4:12). Titus 2:7, "patterns." So Jesus. "A monstrosity it is to see the highest rank joined with the meanest mind, the first seat with the lowest life, a grandiloquent tongue with a lazy life, much talking with no fruit" [BERNARD].

 4   And--"And so": as the result of "being ensamples" (1Pet 5:3).
chief Shepherd--the title peculiarly Christ's own, not Peter's or the pope's.
when . . . shall appear--Greek, "be manifested" (Col 3:4). Faith serves the Lord while still unseen.
crown--Greek, "stephanos," a garland of victory, the prize in the Grecian games, woven of ivy, parsley, myrtle, olive, or oak. Our crown is distinguished from theirs in that it is "incorruptible" and "fadeth not away," as the leaves of theirs soon did. "The crown of life." Not a kingly "crown" (a different Greek word, diadema): the prerogative of the Lord Jesus (Rev 19:12).
glory--Greek, "the glory," namely, to be then revealed (1Pet 5:1; 1Pet 4:13).
that fadeth not away--Greek, "amaranthine" (compare 1Pet 1:4).

 5   ye younger--The deacons were originally the younger men, the presbyters older; but subsequently as presbyter expressed the office of Church ruler or teacher, so Greek "neoteros" means not (as literally) young men in age, but subordinate ministers and servants of the Church. So Christ uses the term "younger." For He explains it by "he that doth serve," literally, "he that ministereth as a deacon"; just as He explains "the greatness" by "he that is chief," literally, "he that ruleth," the very word applied to the bishops or presbyters. So "the young men" are undoubtedly the deacons of the Church of Jerusalem, of whom, as being all Hebrews, the Hellenistic Christians subsequently complained as neglecting their Grecian widows, whence arose the appointment of the seven others, Hellenistic deacons. So here, Peter, having exhorted the presbyters, or elders, not to lord it over those committed to them, adds, Likewise ye neoters or younger, that is, subordinate ministers and deacons, submit cheerfully to the command of the elders [MOSHEIM]. There is no Scripture sanction for "younger" meaning laymen in general (as ALFORD explains): its use in this sense is probably of later date. The "all of you" that follows, refers to the congregation generally; and it is likely that, like Paul, Peter should notice, previous to the general congregation, the subordinate ministers as well as the presbyters, writing as he did to the same region (Ephesus), and to confirm the teaching of the apostle of the Gentiles.
Yea--to sum up all my exhortations in one.
be subject--omitted in the oldest manuscripts and versions, but TISCHENDORF quotes the Vatican manuscript for it. Then translate, "Gird (1Pet 1:13; 1Pet 4:1) fast on humility (lowliness of mind) to one another." The verb is literally, "tie on with a fast knot" [WAHL]. Or, "gird on humility as the slave dress (encomboma)": as the Lord girded Himself with a towel to perform a servile office of humility and love, washing His disciples' feet, a scene in which Peter had played an important part, so that he would naturally have it before his mind. Compare similarly 1Pet 5:2 with John 21:15-John 21:17. Clothing was the original badge of man's sin and shame. Pride caused the need of man's clothing, and pride still reigns in dress; the Christian therefore clothes himself in humility (1Pet 3:3-4). God provides him with the robe of Christ's righteousness, in order to receive which man must be stripped of pride.
God resisteth the proud--Quoted, as Jas 4:6, from Pro 3:34. Peter had James before his mind, and gives his Epistle inspired sanction. Compare 1Pet 5:9 with Jas 4:7, literally, "arrayeth Himself against." Other sins flee from God: pride alone opposeth itself to God; therefore, God also in turn opposes Himself to the proud [GERHARD in ALFORD]. Humility is the vessel of all graces [AUGUSTINE].

 6   under the mighty hand--afflicting you (1Pet 3:15): "accept" His chastisements, and turn to Him that smiteth you. He depresses the proud and exalts the humble.
in due time--Wait humbly and patiently for His own fit time. One oldest manuscript and Vulgate read, "In the season of visitation," namely, His visitation in mercy.

 7   Casting--once for all: so the Greek aorist.
care--"anxiety? The advantage flowing from humbling ourselves under God's hand (1Pet 5:6) is confident reliance on His goodness. Exemption from care goes along with humble submission to God.
careth for you--literally "respecting you." Care is a burden which faith casts off the man on his God. Compare Ps 22:10; Ps 37:5; Ps 55:22, to which Peter alludes; Luke 12:22, Luke 12:37; Phil 4:6.
careth--not so strong a Greek word as the previous Greek "anxiety."

 8   Peter has in mind Christ's warning to himself to watch against Satan, from forgetting which he fell.
Be sober . . . vigilant--"Care," that is, anxiety, will intoxicate the soul; therefore be sober, that is, self-restrained. Yet, lest this freedom from care should lead any to false security, he adds, "Be vigilant" against "your adversary." Let this be your "care." God provides, therefore do not be anxious. The devil seeks, therefore watch [BENGEL].
because--omitted in the oldest manuscripts The broken and disjointed sentences are more fervid and forcible. LUCIFER OF CAGLIARI reads as English Version.
adversary--literally, "opponent in a court of justice" (Zech 3:1). "Satan" means opponent. "Devil," accuser or slanderer (Rev 12:10). "The enemy" (Matt 13:39). "A murderer from the beginning" (John 8:44). He counteracts the Gospel and its agents. "The tempter."
roaring lion--implying his violent and insatiable thirst for prey as a hungry lion. Through man's sin he got God's justice on his side against us; but Christ, our Advocate, by fulfilling all the demands of justice for us, has made our redemption altogether consistent with justice.
walketh about-- (Job 1:7; Job 2:2). So the children of the wicked one cannot rest. Evil spirits are in 2Pet 2:4; Jude 1:6, said to be already in chains of darkness and in hell. This probably means that this is their doom finally: a doom already begun in part; though for a time they are permitted to roam in the world (of which Satan is prince), especially in the dark air that surrounds the earth. Hence perhaps arises the miasma of the air at times, as physical and moral evil are closely connected.
devour--entangle in worldly "care" (1Pet 5:7) and other snares, so as finally to destroy. Compare Rev 12:15-Rev 12:16.

 9   (Luke 4:13; Eph 6:11-Eph 6:17; Jas 4:7.)
steadfast--Compare established in the truth," 2Pet 1:12. Satan's power exists only in respect to the unbelieving; the faithful he cannot hurt (1John 5:18). Faith gives strength to prayer, the great instrument against the foe (Jas 1:6, &c.).
knowing, &c.--"encouragement not to faint in afflictions": your brethren suffer the same; nothing beyond the common lot of Christians befalls you (1Cor 10:13). It is a sign of God's favor rather than displeasure, that Satan is allowed to harass you, as he did Job. Your fellow Christians have the same battle of faith and prayer against Satan.
are--are being accomplished according to the appointment of God.
in the world--lying in the wicked one, and therefore necessarily the scene of "tribulation" (John 16:33).

 10   Comforting assurance that God will finally "perfect" His work of "grace" in them, after they have undergone the necessary previous suffering.
But--Only do you watch and resist the foe: God will perform the rest [BENGEL].
of all grace--(Compare 1Pet 4:10). The God to whom as its source all grace is to be referred; who in grace completes what in grace He began. He from the first "called (so the oldest manuscripts read for "us") unto (with a view to) glory." He will not let His purpose fall short of completion. If He does so in punishing, much more in grace. The three are fitly conjoined: the call, the glory to which we are called, and the way (suffering); the fourth is the ground of the calling, namely, the grace of God in Christ.
by--Greek, "in." Christ is He in virtue of whom, and in union with whom, believers are called to glory. The opposite is "in the world" (1Pet 5:9; John 16:33).
after that ye have suffered--Join to "called you": suffering, as a necessary preliminary to glory, was contemplated in God's calling.
a while--short and inconsiderable, as compared with the glory.
perfect, &c.--The two oldest manuscripts, and Vulgate and Coptic versions, read, "shall perfect (so that there shall be nothing defective in you), stablish, strengthen," and omit "settle," literally, "ground," or "fix on a foundation." ALFORD reads it in spite of the oldest manuscripts The authority of the latter I prefer; moreover the climax seems to require rather a verb of completing the work of grace, than, as the Greek means, founding it. The Greek has, "shall HIMSELF perfect you": though you are called on to watch and resist the foe, God Himself must really do all in and through you. The same God who begins must Himself complete the work. The Greek for "stablish" (so as to be "steadfast in the faith," 1Pet 5:9) is the same as "strengthen," Luke 22:32. Peter has in mind Christ's charge, "When thou art converted, strengthen thy brethren." His exhortation accords with his name Peter, "Thou art Peter, and upon this rock I will build My Church." "Stablish," so as not to waver. "Strengthen" with might in the inner man by His Spirit, against the foe.

 11   To him--emphatic. To Him and Him alone: not to ourselves. Compare "Himself," see on 1Pet 5:10.
glory and--omitted in the oldest manuscripts and versions.
dominion--Greek, "the might" shown in so "perfecting," you, 1Pet 5:10.

 12   Silvanus--Silas, the companion of Paul and Timothy: a suitable messenger by whom to confirm, as Peter here does, Paul's doctrine of "the true grace of God" in the same churches (compare 2Pet 3:16). We never meet with Silvanus as Paul's companion after Paul's last journey to Jerusalem. His connection with Peter was plainly subsequent to that journey.
as I suppose--Join "faithful unto you [STEIGER], as I suppose." Silvanus may have stood in a close relation to the churches in Asia, perhaps having taken the oversight of them after Paul's departure, and had afterwards gone to Peter, by whom he is now sent back to them with this Epistle. He did not know, by positive observation, Silvanus' faithfulness to them; he therefore says, "faithful to you, as I suppose," from the accounts I hear; not expressing doubt. ALFORD joins "I have written unto you," which the Greek order favors. The seeming uncertainty, thus, is not as to Silvanus' faithfulness, which strongly marked by the Greek article, but as to whether he or some other would prove to be the bearer of the letter, addressed as it was to five provinces, all of which Silvanus might not reach: "By Silvanus, that faithful brother, as expect, I have Written to you" [BIRKS].
briefly--Greek, "in few (words)," as compared with the importance of the subject (Heb 13:22).
exhorting--not so much formally teaching doctrines, which could not be done in so "few words."
testifying--bearing my testimony in confirmation (so the Greek compound verb implies) of that truth which ye have already heard from Paul and Silas (1John 2:27).
that this--of which I have just written, and of which Paul before testified to you (whose testimony, now that he was no longer in those regions, was called in question probably by some; compare 2Pet 3:15-16). 2Pet 1:12, "the present truth," namely, the grace formerly promised by the prophets, and now manifested to you. "Grace" is the keynote of Paul's doctrine which Peter now confirms (Eph 2:5, Eph 2:8). Their sufferings for the Gospel made them to need some attestation and confirmation of the truth, that they should not fall back from it.
wherein ye stand--The oldest manuscripts read imperatively, "Stand ye." Literally, "into which (having been already admitted, 1Pet 1:8, 1Pet 1:21; 1Pet 2:7-9) stand (therein)." Peter seems to have in mind Paul's words (Rom 5:2; 1Cor 15:1). "The grace wherein we stand must be true, and our standing in it true also" [BENGEL]. Compare in "He began his Epistle with grace (1Pet 1:2), he finishes it with grace, he has besprinkled the middle with grace, that in every part he might teach that the Church is not saved but by grace."

 13   The . . . at Babylon--ALFORD, BENGEL, and others translate, "She that is elected together with you in Babylon," namely, Peter's wife, whom he led about with him in his missionary journeys. Compare 1Pet 3:7, "heirs together of the grace of life." But why she should be called "elected together with you in Babylon," as if there had been no Christian woman in Babylon besides, is inexplicable on this view. In English Version the sense is clear: "That portion of the whole dispersion (1Pet 1:1, Greek), or Church of Christianized Jews, with Gentile converts, which resides in Babylon." As Peter and John were closely associated, Peter addresses the Church in John's peculiar province, Asia, and closes with "your co-elect sister Church at Babylon saluteth you"; and John similarly addresses the "elect lady," that is, the Church in Babylon, and closes with "the children of thine elect sister (the Asiatic Church) greet thee"; (compare Introduction to Second John). ERASMUS explains, "Mark who is in the place of a son to me": compare Acts 12:12, implying Peter's connection with Mark; whence the mention of him in connection with the Church at Babylon, in which he labored under Peter before he went to Alexandria is not unnatural. PAPIAS reports from the presbyter John [EUSEBIUS, Ecclesiastical History, 3.39], that Mark was interpreter of Peter, recording in his Gospel the facts related to him by Peter. Silvanus or Silas had been substituted for John Mark, as Paul's companion, because of Mark's temporary unfaithfulness. But now Mark restored is associated with Silvanus, Paul's companion, in Peter's esteem, as Mark was already reinstated in Paul's esteem. That Mark had a spiritual connection with the Asiatic' churches which Peter addresses, and so naturally salutes them, appears from 2Tim 4:11; Col 4:10.
Babylon--The Chaldean Babylon on the Euphrates. See Introduction, ON THE PLACE OF WRITING this Epistle, in proof that Rome is not meant as Papists assert; compare LIGHTFOOT sermon. How unlikely that in a friendly salutation the enigmatical title of Rome given in prophecy (John, Rev 17:5), should be used! Babylon was the center from which the Asiatic dispersion whom Peter addresses was derived. PHILO [The Embassy to Gaius, 36] and JOSEPHUS [Antiquities, 15.2.2; 23.12] inform us that Babylon contained a great many Jews in the apostolic age (whereas those at Rome were comparatively few, about eight thousand [JOSEPHUS, Antiquities, 17.11]); so it would naturally be visited by the apostle of the circumcision. It was the headquarters of those whom he had so successfully addressed on Pentecost, Acts 2:9, Jewish "Parthians . . . dwellers in Mesopotamia" (the Parthians were then masters of Mesopotamian Babylon); these he ministered to in person. His other hearers, the Jewish "dwellers in Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia," he now ministers to by letter. The earliest distinct authority for Peter's martyrdom at Rome is DIONYSIUS, bishop of Corinth, in the latter half of the second century. The desirableness of representing Peter and Paul, the two leading apostles, as together founding the Church of the metropolis, seems to have originated the tradition. CLEMENT OF ROME [First Epistle to the Corinthians, 4.5], often quoted for, is really against it. He mentions Paul and Peter together, but makes it as a distinguishing circumstance of Paul, that he preached both in the East and West, implying that Peter never was in the West. In 2Pet 1:14, he says, "I must shortly put off this tabernacle," implying his martyrdom was near, yet he makes no allusion to Rome, or any intention of his visiting it.

 14   kiss of charity-- Rom 16:16, "an holy kiss": the token of love to God and the brethren. Love and holiness are inseparable. Compare the instance, Acts 20:37.
Peace--Peter's closing salutation; as Paul's is, "Grace be with you," though he accompanies it with "peace be to the brethren." "Peace" (flowing from salvation) was Christ's own salutation after the resurrection, and from Him Peter derives it.
be with you all that are in Christ Jesus--The oldest manuscripts omit "Jesus." In Eph 6:24, addressed to the same region, the same limitation of the salutation occurs, whence, perhaps, Peter here adopts it. Contrast, "Be with you all," Rom 16:24; 1Cor 16:23.


Display settings Display settings JehošuaJehošua