Czech Study Bible Translation (CZ)1 Kings - 18. chapter - 1 Kings - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Přešlo mnoho dní, když se třetího roku stalo Hospodinovo slovo k Elijášovi: Jdi, ukaž se Achabovi. Dám déšť na povrch země. 2Elijáš šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří byl krutý hlad. 3Achab si zavolal Obadjáše, který byl nad domem. Obadjáš se velmi bál Hospodina. 4Stalo se, že když Jezábel vyhlazovala Hospodinovy proroky, Obadjáš vzal sto proroků, ukryl je po padesáti v jeskyni a zásoboval je chlebem a vodou. 5Achab řekl Obadjášovi: Jdi v zemi ke všem pramenům vody a ke všem potokům. Snad se najde tráva, abychom zachovali koně a mezky při životě a nemuseli vyhladit žádné ze zvířat. 6Rozdělili si zemi, aby jí procházeli. Achab šel sám jednou cestou a Obadjáš šel sám druhou cestou. 7Když byl Obadjáš na cestě, hle, potkal ho Elijáš. Jakmile jej Obadjáš zpozoroval, padl na tvář a zeptal se: Jsi to ty, můj pane, Elijáši? 8Odpověděl mu: Jsem. Jdi, pověz svému pánu: Je zde Elijáš. 9Nato on řekl: Čím jsem zhřešil, že dáváš svého otroka do ruky Achaba, aby mě usmrtil? 10Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, není národ či království, kde by tě můj pán nenechal hledat. Když řekli: Není zde, nechal království či národ přísahat, že tě nenašli. 11A ty nyní říkáš: Jdi, pověz svému pánu: Je zde Elijáš. 12I stane se, až od tebe odejdu, že tě Hospodinův Duch odnese nevím kam. Já to půjdu oznámit Achabovi, on tě nenajde a zabije mě. Tvůj otrok se přece od svého mládí bojí Hospodina. 13Což nebylo oznámeno mému pánu, co jsem udělal, když Jezábel zabíjela Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto z Hospodinových proroků vždy po padesáti v jeskyni a zásoboval jsem je chlebem a vodou. 14A ty nyní říkáš: Jdi, pověz svému pánu: Je zde Elijáš. Vždyť mě zabije. 15Elijáš řekl: Jakože živ je Hospodin zástupů, jemuž sloužím, dnes se mu ukážu. 16Obadjáš šel vstříc Achabovi a oznámil mu to. Nato šel Achab vstříc Elijášovi. 17I stalo se, když uviděl Achab Elijáše, Achab se ho zeptal: Jsi to ty, kdo přivádí zkázu na Izrael? 18Odpověděl mu: Zkázu na Izrael nepřivádím já, ale ty a dům tvého otce, když opouštíte Hospodinovy příkazy a chodíte za baaly. 19Nyní vzkaž a shromáždi ke mně na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta Ašeřiných proroků, kteří jídají u Jezábelina stolu. 20Achab vzkázal mezi všechny syny Izraele a shromáždil proroky na horu Karmel. 21Tehdy Elijáš přistoupil ke všemu lidu a řekl: Jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním, a jestliže Baal, jděte za ním. Lid mu nic neodpověděl. 22Elijáš řekl lidu: Já sám jsem zůstal Hospodinovým prorokem a Baalových proroků je čtyři sta padesát. 23Ať nám jsou dáni dva býčci. Jednoho býčka ať si vyberou oni, rozsekají ho na kusy, položí na dříví, ale oheň ať nerozdělávají. Já připravím druhého býčka, dám ho na dříví, ale oheň nerozdělám. 24Pak vzývejte jméno svého boha a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bohem. Všechen lid odpověděl: Dobře jsi promluvil. 25Elijáš řekl Baalovým prorokům: Vyberte si jednoho býčka a připravte ho první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svého boha, ale oheň nerozdělávejte.  26Nato vzali býčka, kterého jim dal, připravili ho a vzývali Baalovo jméno od rána až do poledne se slovy: Baale, odpověz nám! Ale žádný ohlas, nikdo neodpovídal. Přitom poskakovali kolem oltáře, který udělali.  27Když nastalo poledne, Elijáš se jim posmíval: Volejte hlasitě, vždyť je to bůh. Snad je zaneprázdněn nebo má nutkání. Třeba je na cestě. Možná spí, ať se probere. 28Volali hlasitě a dle svého zvyku si zasazovali rány meči a oštěpy, až jim tekla krev. 29Když přešlo poledne, chovali se jako proroci až do doby, kdy se přináší přídavná oběť, ale žádný ohlas, nikdo neodpovídal, nikdo tomu nevěnoval pozornost. 30Pak řekl Elijáš všemu lidu: Přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil. On opravil Hospodinův oltář, který byl pobořen. 31Elijáš vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, ke kterému se stalo Hospodinovo slovo: Budeš se jmenovat Izrael. 32Z kamenů postavil oltář v Hospodinově jménu a udělal okolo oltáře příkop na dvě míry zrna. 33Narovnal dříví, rozsekal býčka na kusy a položil ho na dříví. 34Pak řekl: Naplňte čtyři džbány vodou a vylejte ji na zápalnou oběť i na dříví. Nato řekl: Udělejte to znovu. Udělali to znovu a on řekl: Udělejte to potřetí, a udělali to potřetí. 35Voda tekla okolo oltáře a naplnila také příkop. 36Když nastal čas přinášení přídavné oběti, přistoupil prorok Elijáš a řekl: Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, kéž se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já jsem tvůj otrok a všechny tyto věci jsem učinil podle tvého slova. 37Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh; a ty sám obracíš jejich srdce nazpět. 38Nato spadl Hospodinův oheň a strávil zápalnou oběť i dříví, kameny a prach a vylízal vodu, která byla v příkopu. 39Když to všechen lid uviděl, padli na tvář a volali: Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. 40Elijáš jim řekl: Chyťte Baalovy proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je chytili, zavedl je Elijáš k potoku Kíšón a tam je pobil. 41Elijáš řekl Achabovi: Jdi, jez a pij, neboť slyším hukot deště. 42Achab šel jíst a pít. Elijáš vystoupil na vrchol Karmelu, sklonil se k zemi a vložil svou tvář mezi kolena. 43Svému služebníkovi řekl: Jdi a podívej se směrem k moři. Šel, podíval se a řekl: Nic tam není. Řekl: Sedmkrát se vrať. 44Když to bylo posedmé, řekl: Hle, oblak malý jako lidská dlaň vystupuje z moře. Řekl: Jdi a řekni Achabovi: Zapřáhni a jeď, ať tě nezadrží déšť. 45Za chvíli se zatměla nebesa oblaky a větrem a nastal velký déšť. Achab nasedl a jel do Jizreelu. 46Hospodinova ruka byla s Elijášem, takže si přepásal bedra a běžel před Achabem, až dorazil do Jizreelu.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   ELIJAH MEETS OBADIAH. (1Ki. 18:1-16)
the third year--In the New Testament, it is said there was no rain "for the space of three years and six months" [Jas 5:17]. The early rain fell in our March, the latter rain in our October. Though Ahab might have at first ridiculed Elijah's announcement, yet when neither of these rains fell in their season, he was incensed against the prophet as the cause of the national judgment, and compelled him, with God's direction, to consult his safety in flight. This was six months after the king was told there would be neither dew nor rain, and from this period the three years in this passage are computed.
Go, show thyself unto Ahab--The king had remained obdurate and impenitent. Another opportunity was to be given him of repentance, and Elijah was sent in order to declare to him the cause of the national judgment, and to promise him, on condition of his removing it, the immediate blessing of rain.

 2   Elijah went--a marvellous proof of the natural intrepidity of this prophet, of his moral courage, and his unfaltering confidence in the protecting care of God, that he ventured to approach the presence of the raging lion.
there was a sore famine in Samaria--Elijah found that the famine was pressing with intense severity in the capital. Corn must have been obtained for the people from Egypt or the adjoining countries, else life could not have been sustained for three years; but Ahab, with the chamberlain of his royal household, is represented as giving a personal search for pasture to his cattle. On the banks of the rivulets, grass, tender shoots of grass, might naturally be expected; but the water being dried up, the verdure would disappear. In the pastoral districts of the East it would be reckoned a most suitable occupation still for a king or chief to go at the head of such an expedition. Ranging over a large tract of country, Ahab had gone through one district, Obadiah through another.

 3   Obadiah feared the Lord greatly--Although he did not follow the course taken by the Levites and the majority of pious Israelites at that time of emigration into Judah (2Chr 11:13-16), he was a secret and sincere worshipper. He probably considered the violent character of the government, and his power of doing some good to the persecuted people of God as a sufficient excuse for his not going to worship in Jerusalem.

 4   an hundred prophets--not men endowed with the extraordinary gifts of the prophetic office, but who were devoted to the service of God, preaching, praying, praising, &c. (1Sam 10:10-12).
fed them with bread and water--These articles are often used to include sustenance of any kind. As this succor must have been given them at the hazard, not only of his place, but his life, it was a strong proof of his attachment to the true religion.

 7   Obadiah was in the way . . . Elijah met him--Deeming it imprudent to rush without previous intimation into Ahab's presence, the prophet solicited Obadiah to announce his return to Ahab. The commission, with a delicate allusion to the perils he had already encountered in securing others of God's servants, was, in very touching terms, declined, as unkind and peculiarly hazardous. But Elijah having dispelled all the apprehensions entertained about the Spirit's carrying him away, Obadiah undertook to convey the prophet's message to Ahab and solicit an interview. But Ahab, bent on revenge, or impatient for the appearance of rain, went himself to meet Elijah.

 17   Art thou he that troubleth Israel--A violent altercation took place. Ahab thought to awe him into submission, but the prophet boldly and undisguisedly told the king that the national calamity was traceable chiefly to his own and his family's patronage and practice of idolatry. But, while rebuking the sins, Elijah paid all due respect to the high rank of the offender. He urged the king to convene, by virtue of his royal mandate, a public assembly, in whose presence it might be solemnly decided which was the troubler of Israel. The appeal could not well be resisted, and Ahab, from whatever motives, consented to the proposal. God directed and overruled the issue.

 19   gather . . . the prophets of Baal . . . the prophets of the groves--From the sequel it appears that the former only came. The latter, anticipating some evil, evaded the king's command.
which eat at Jezebel's table--that is, not at the royal table where she herself dined, but they were maintained from her kitchen establishment (see on 1Sam 20:25 and 1Kgs 4:22). They were the priests of Astarte, the Zidonian goddess.

 20   mount Carmel--is a bold, bluff promontory, which extends from the western coast of Palestine, at the bay of Acre, for many miles eastward, to the central hills of Samaria. It is a long range, presenting many summits, and intersected by a number of small ravines. The spot where the contest took place is situated at the eastern extremity, which is also the highest point of the whole ridge. It is called El-Mohhraka, "the Burning," or "the Burnt Place." No spot could have been better adapted for the thousands of Israel to have stood drawn up on those gentle slopes. The rock shoots up in an almost perpendicular wall of more than two hundred feet in height, on the side of the vale of Esdraelon. This wall made it visible over the whole plain, and from all the surrounding heights, where gazing multitudes would be stationed.

 21   Elijah said unto all the people, How long halt ye?--They had long been attempting to conjoin the service of God with that of Baal. It was an impracticable union and the people were so struck with a sense of their own folly, or dread of the king's displeasure, that they "answered not a word." Elijah proposed to decide for them the controversy between God and Baal by an appeal, not to the authority of the law, for that would have no weight, but by a visible token from Heaven. As fire was the element over which Baal was supposed to preside, Elijah proposed that two bullocks should be slain and placed on separate altars of wood, the one for Baal, and the other for God. On whichever the fire should descend to consume it, the event should determine the true God, whom it was their duty to serve. The proposal, appearing every way reasonable, was received by the people with unanimous approval. The priests of Baal commenced the ceremony by calling on their god. In vain did they continue invoking their senseless deity from morning till noon, and from noon till evening, uttering the most piercing cries, using the most frantic gesticulations, and mingling their blood with the sacrifice. No response was heard. No fire descended. Elijah exposed their folly and imposture with the severest irony and, as the day was far advanced, commenced his operations. Inviting the people to approach and see the entire proceeding, he first repaired an old altar of God, which Jezebel had demolished. Then, having arranged the cut pieces of the bullock, he caused four barrels or jars of water to be dashed all over the altar and round in the trench. Once, twice, a third time this precaution was taken, and then, when he had offered an earnest prayer, the miraculous fire descended (Lev 9:24; Judg 6:21; Judg 13:20; 1Chr 21:26; 2Chr 7:1), and consumed not only the sacrifice, but the very stones of the altar. The impression on the minds of the people was that of admiration mingled with awe; and with one voice they acknowledged the supremacy of Jehovah as the true God. Taking advantage of their excited feelings, Elijah called on them to seize the priestly impostors, and by their blood fill the channel of the river (Kishon), which, in consequence of their idolatries, the drought had dried up--a direction, which, severe and relentless as it seems, it was his duty as God's minister to give (Deut 15:5; Deut 18:20). The natural features of the mount exactly correspond with the details of this narrative. The conspicuous summit, 1635 feet above the sea, on which the altars were placed, presents an esplanade spacious enough for the king and the priests of Baal to stand on the one side, and Elijah on the other. It is a rocky soil, on which there is abundance of loose stones, to furnish the twelve stones of which the altar was built--a bed of thick earth, in which a trench could be dug; and yet the earth not so loose that the water poured into it would be absorbed; two hundred fifty feet beneath the altar plateau, there is a perennial fountain, which, being close to the altar of the Lord, might not have been accessible to the people; and whence, therefore, even in that season of severe drought, Elijah could procure those copious supplies of water which he poured over the altar. The distance between this spring and the site of the altar is so short, as to make it perfectly possible to go thrice thither and back again, whereas it would have been impossible once in an afternoon to fetch water from the sea [VAN DE VELDE]. The summit is one thousand feet above the Kishon, which nowhere runs from the sea so close to the base of the mount as just beneath El-Mohhraka; so that the priests of Baal could, in a few minutes, be taken down to the brook (torrent), and slain there.

 42   ELIJAH, BY PRAYER, OBTAINS RAIN. (1Kgs 18:41-46)
Ahab went up to eat and to drink--Ahab, kept in painful excitement by the agonizing scene, had eaten nothing all the day. He was recommended to refresh himself without a moment's delay; and, while the king was thus occupied, the prophet, far from taking rest, was absorbed in prayer for the fulfilment of the promise (1Kgs 18:1).
put his face between his knees--a posture of earnest supplication still used.

 43   Go up now, look toward the sea--From the place of worship there is a small eminence, which, on the west and northwest side, intercepts the view of the sea [STANLEY; VAN DE VELDE]. It can be ascended in a few minutes, and presents a wide prospect of the Mediterranean. Six times the servant went up, but the sky was clear--the sea tranquil. On the seventh he described the sign of approaching rain [1Kgs 18:44].

 44   Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand--The clearness of the sky renders the smallest speck distinctly visible; and this is in Palestine the uniform precursor of rain. It rises higher and higher, and becomes larger and larger with astonishing celerity, till the whole heaven is black, and the cloud bursts in a deluge of rain.
Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not--either by the river Kishon being suddenly so swollen as to be impassable, or from the deep layer of dust in the arid plain being turned into thick mud, so as to impede the wheels.

 45   Ahab rode, and went to Jezreel--now Zerin, a distance of about ten miles. This race was performed in the midst of a tempest of rain. But all rejoiced at it, as diffusing a sudden refreshment over all the land of Jezreel.

 46   Elijah . . . girded up his loins, and ran before Ahab--It was anciently, and still is in some countries of the East, customary for kings and nobles to have runners before their chariots, who are tightly girt for the purpose. The prophet, like the Bedouins of his native Gilead, had been trained to run; and, as the Lord was with him, he continued with unabated agility and strength. It was, in the circumstances, a most proper service for Elijah to render. It tended to strengthen the favorable impression made on the heart of Ahab and furnished an answer to the cavils of Jezebel for it showed that he who was so zealous in the service of God, was, at the same time, devotedly loyal to his king. The result of this solemn and decisive contest was a heavy blow and great discouragement to the cause of idolatry. But subsequent events seem to prove that the impressions, though deep, were but partial and temporary.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.074 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version