Czech Study Bible Translation (CZ)1 Corinthians - 4. chapter - 1 Corinthians - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Ať o nás každý smýšlí jako o služebnících Kristových a správcích Božích tajemství. 2A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. 3Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji. 4Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn; ten, kdo mne posuzuje, je Pán. 5Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha. 6Toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apolla kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ‚ne nad to, co je napsáno‘, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden nad druhého. 7Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, jsi nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? 8Už jste nasyceni, už jste zbohatli, bez nás jste začali kralovat. Kéž byste kralovali, ale tak, abychom i my kralovali spolu s vámi.  9Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem.  10My jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu; my jsme slabí, vy však silní; vy slavní, my beze cti. 11Až do této hodiny hladovíme a žízníme, jsme skoro nazí, dostáváme rány, jsme bez domova, 12lopotíme se prací vlastních rukou. Když nám spílají, žehnáme, když nás pronásledují, snášíme to, 13když jsme haněni, domlouváme. Stali jsme se jakoby smetím tohoto světa, vyvrheli pro všechny až doposud. 14Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako své milované děti. 15Neboť i kdybyste měli deset tisíc vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši já jsem vás zplodil skrze evangelium. 16Prosím vás tedy: Napodobujte mě! 17Proto jsem k vám poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty v Kristu Ježíši, jak učím všude v každém sboru. 18Někteří z vás se stali domýšlivými, jako bych k vám už neměl přijít. 19Ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít, a poznám nikoli řeč těch domýšlivců, ale jejich moc. 20Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. 21Co chcete? Mám k vám přijít s holí, nebo s láskou a v duchu mírnosti?


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   TRUE VIEW OF MINISTERS: THE JUDGMENT IS NOT TO BE FORESTALLED; MEANWHILE THE APOSTLES' LOW STATE CONTRASTS WITH THE CORINTHIANS' PARTY PRIDE, NOT THAT PAUL WOULD SHAME THEM, BUT AS A FATHER WARN THEM; FOR WHICH END HE SENT TIMOTHY, AND WILL SOON COME HIMSELF. (1Co. 4:1-21)
account . . . us--Paul and Apollos.
ministers of Christ--not heads of the Church in whom ye are severally to glory (1Cor 1:12); the headship belongs to Christ alone; we are but His servants ministering to you (1Cor 1:13; 1Cor 3:5, 1Cor 3:22).
stewards-- (Luke 12:42; 1Pet 4:10). Not the depositories of grace, but dispensers of it ("rightly dividing" or dispensing it), so far as God gives us it, to others. The chazan, or "overseer," in the synagogue answered to the bishop or "angel" of the Church, who called seven of the synagogue to read the law every sabbath, and oversaw them. The parnasin of the synagogue, like the ancient "deacon" of the Church, took care of the poor (Acts 6:1-Acts 6:7) and subsequently preached in subordination to the presbyters or bishops, as Stephen and Philip did. The Church is not the appendage to the priesthood; but the minister is the steward of God to the Church. Man shrinks from too close contact with God; hence he willingly puts a priesthood between, and would serve God by deputy. The pagan (like the modern Romish) priest was rather to conceal than to explain "the mysteries of God." The minister's office is to "preach" (literally, "proclaim as a herald," Matt 10:27) the deep truths of God ("mysteries," heavenly truths, only known by revelation), so far as they have been revealed, and so far as his hearers are disposed to receive them. JOSEPHUS says that the Jewish religion made known to all the people the mysteries of their religion, while the pagans concealed from all but the "initiated" few, the mysteries of theirs.

 2   Moreover--The oldest manuscripts read, "Moreover here" (that is, on earth). The contrast thus is between man's usage as to stewards (1Cor 4:2), and God's way (1Cor 4:3). Though here below, in the case of stewards, inquiry is made, that one man be found (that is, proved to be) faithful; yet God's steward awaits no such judgment of man, in man's day, but the Lord's judgment in His great day. Another argument against the Corinthians for their partial preferences of certain teachers for their gifts: whereas what God requires in His stewards is faithfulness (1Sam 3:20, Margin; Heb 3:5); as indeed is required in earthly stewards, but with this difference (1Cor 4:3), that God's stewards await not man's judgment to test them, but the testing which shall be in the day of the Lord.

 3   it is a very small thing--literally, "it amounts to a very small matter"; not that I despise your judgment, but as compared with God's, it almost comes to nothing.
judged . . . of man's judgment--literally, "man's day," contrasted with the day (1Cor 3:13) of the Lord (1Cor 4:5; 1Thess 5:4). "The day of man" is here put before us as a person [WAHL]. All days previous to the day of the Lord are man's days. EMESTI translates the thrice recurring Greek for "judged . . . judge . . . judgeth" (1Cor 4:4), thus: To me for my part (though capable of being found faithful) it is a very small matter that I should be approved of by man's judgment; yea, I do not even assume the right of judgment and approving myself--but He that has the right, and is able to judge on my case (the Dijudicator), is the Lord.

 4   by myself--Translate, "I am conscious to myself of no (ministerial) unfaithfulness." BENGEL explains the Greek compound, "to decide in judgments on one in relation to others," not simply to judge.
am I not hereby justified--Therefore conscience is not an infallible guide. Paul did not consider his so. This verse is directly against the judicial power claimed by the priests of Rome.

 5   Disproving the judicial power claimed by the Romish priesthood in the confessional.
Therefore--as the Lord is the sole Decider or Dijudicator.
judge--not the same Greek word as in 1Cor 4:3-4, where the meaning is to approve of or decide on, the merits of one's case. Here all judgments in general are forbidden, which would, on our part, presumptuously forestall God's prerogative of final judgment.
Lord--Jesus Christ, whose "ministers" we are (1Cor 4:1), and who is to be the judge (John 5:22, John 5:27; Acts 10:42; Acts 17:31).
manifest . . . hearts--Our judgments now (as those of the Corinthians respecting their teachers) are necessarily defective; as we only see the outward act, we cannot see the motives of "hearts." "Faithfulness" (1Cor 4:2) will hereby be estimated, and the "Lord" will "justify," or the reverse (1Cor 4:4), according to the state of the heart.
then shall every man have praise-- (1Cor 3:8; 1Sam 26:23; Matt 25:21, Matt 25:23, Matt 25:28). Rather, "his due praise," not exaggerated praise, such as the Corinthians heaped on favorite teachers; "the praise" (so the Greek) due for acts estimated by the motives. "Then," not before: therefore wait till then (Jas 5:7).

 6   And--"Now," marking transition.
in a figure transferred to myself--that is, I have represented under the persons of Apollos and myself what really holds good of all teachers, making us two a figure or type of all the others. I have mentioned us two, whose names have been used as a party cry; but under our names I mean others to be understood, whom I do not name, in order not to shame you [ESTIUS].
not to think, &c.--The best manuscripts omit "think." Translate, "That in us (as your example) ye might learn (this), not (to go) beyond what is written." Revere the silence of Holy Writ, as much as its declarations: so you will less dogmatize on what is not expressly revealed (Deut 29:29).
puffed up for one--namely, "for one (favorite minister) against another." The Greek indicative implies, "That ye be not puffed up as ye are."

 7   Translate, "Who distinguisheth thee (above another)?" Not thyself, but God.
glory, as if thou hadst not received it--as if it was to thyself, not to God, thou owest the receiving of it.

 8   Irony. Translate, "Already ye are filled full (with spiritual food), already ye are rich, ye have seated yourselves upon your throne as kings, without us." The emphasis is on "already" and "without us"; ye act as if ye needed no more to "hunger and thirst after righteousness," and as if already ye had reached the "kingdom" for which Christians have to strive and suffer. Ye are so puffed up with your favorite teachers, and your own fancied spiritual attainments in knowledge through them, that ye feel like those "filled full" at a feast, or as a "rich" man priding himself in his riches: so ye feel ye can now do "without us," your first spiritual fathers (1Cor 4:15). They forgot that before the "kingdom" and the "fulness of joy," at the marriage feast of the Lamb, must come the cross, and suffering, to every true believer (2Tim 2:5, 2Tim 2:11-12). They were like the self-complacent Laodiceans (Rev 3:17; compare Hos 12:8). Temporal fulness and riches doubtless tended in some cases at Corinth, to generate this spiritual self-sufficiency; the contrast to the apostle's literal "hunger and thirst" (1Cor 4:11) proves this.
I would . . . ye did reign--Translate, "I would indeed," &c. I would truly it were so, and that your kingdom had really begun.
that we also might reign with you-- (2Cor 12:14). "I seek not yours, but you." Your spiritual prosperity would redound to that of us, your fathers in Christ (1Cor 9:23). When you reach the kingdom, you shall be our "crown of rejoicing, in the presence of our Lord Jesus" (1Thess 2:19).

 9   For--assigning the reason for desiring that the "reign" of himself and his fellow apostles with the Corinthians were come; namely, the present afflictions of the former.
I think--The Corinthians (1Cor 3:18) "seemed" to (literally, as here, "thought") themselves "wise in this world." Paul, in contrast, "thinks" that God has sent forth him and his fellow ministers "last," that is, the lowest in this world. The apostles fared worse than even the prophets, who, though sometimes afflicted, were often honored (2Kgs 1:10; 2Kgs 5:9; 2Kgs 8:9, 2Kgs 8:12).
set forth--as a spectacle or gazing-stock.
us the apostles--Paul includes Apollos with the apostles, in the broader sense of the word; so Rom 16:7; 2Cor 8:23 (Greek for "messengers," apostles).
as it were appointed to death--as criminals condemned to die.
made a spectacle--literally, "a theatrical spectacle." So the Greek in Heb 10:33, "made a gazing-stock by reproaches and afflictions." Criminals "condemned to die," in Paul's time, were exhibited as a gazing-stock to amuse the populace in the amphitheater. They were "set forth last" in the show, to fight with wild beasts. This explains the imagery of Paul here. (Compare TERTULLIAN [On Modesty, 14]).
the world--to the whole world, including "both angels and men"; "the whole family in heaven and earth" (Eph 3:15). As Jesus was "seen of angels" (1Tim 3:16), so His followers are a spectacle to the holy angels who take a deep interest in all the progressive steps of redemption (Eph 3:10; 1Pet 1:12). Paul tacitly implies that though "last" and lowest in the world's judgment, Christ's servants are deemed by angels a spectacle worthy of their most intense regard [CHRYSOSTOM]. However, since "the world" is a comprehensive expression, and is applied in this Epistle to the evil especially (1Cor 1:27-28), and since the spectators (in the image drawn from the amphitheater) gaze at the show with savage delight, rather than with sympathy for the sufferers, I think bad angels are included, besides good angels. ESTIUS makes the bad alone to be meant. But the generality of the term "angels," and its frequent use in a good sense, as well as Eph 3:10; 1Pet 1:12, incline me to include good as well as bad angels, though, for the reasons stated above, the bad may be principally meant.

 10   Irony. How much your lot (supposing it real) is to be envied, and ours to be pitied.
fools-- (1Cor 1:21; 1Cor 3:18; compare Acts 17:18; Acts 26:24).
for Christ's sake . . . in Christ--Our connection with Christ only entails on us the lowest ignominy, "ON ACCOUNT OF," or, "FOR THE SAKE OF" Him, as "fools"; yours gives you full fellowship IN Him as "wise" (that is, supposing you really are all you seem, 1Cor 3:18).
we . . . weak . . . ye . . . strong-- (1Cor 2:3; 2Cor 13:9).
we . . . despised-- (2Cor 10:10) because of our "weakness," and our not using worldly philosophy and rhetoric, on account of which ye Corinthians and your teachers are (seemingly) so "honorable." Contrast with "despised" the "ye (Galatians) despised not my temptation . . . in my flesh" (Gal 4:14).

 11   (2Cor 11:23-27).
naked--that is, insufficiently clad (Rom 8:35).
buffeted--as a slave (1Pet 2:20), the reverse of the state of the Corinthians, "reigning as kings" (Acts 23:2). So Paul's master before him was "buffeted" as a slave, when about to die a slave's death (Matt 26:67).

 12   working with our own hands--namely, "even unto this present hour" (1Cor 4:11). This is not stated in the narrative of Paul's proceedings at Ephesus, from which city he wrote this Epistle (though it is expressly stated of him at Corinth, compare Acts 18:3, Acts 18:19). But in his address to the Ephesian elders at Miletus (Acts 20:34), he says, "Ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities," &c. The undesignedness of the coincidence thus indirectly brought out is incompatible with forgery.

 13   defamed, we entreat--namely, God for our defamers, as Christ enjoined (Matt 5:10, Matt 5:44) [GROTIUS]. We reply gently [ESTIUS].
filth--"the refuse" [CONYBEARE and HOWSON], the sweepings or rubbish thrown out after a cleaning.
of all things--not of the "World" only.

 14   warn--rather, "admonish" as a father uses "admonition" to "beloved sons," not provoking them to wrath (Eph 6:4). The Corinthians might well be "ashamed" at the disparity of state between the father, Paul, and his spiritual children themselves.

 15   ten thousand--implying that the Corinthians had more of them than was desirable.
instructors--tutors who had the care of rearing, but had not the rights, or peculiar affection, of the father, who alone had begotten them spiritually.
in Christ--Paul admits that these "instructors" were not mere legalists, but evangelical teachers. He uses, however, a stronger phrase of himself in begetting them spiritually, "In Christ Jesus," implying both the Saviour's office and person. As Paul was the means of spiritually regenerating them, and yet "baptized none of them save Crispus, Gaius, and the household of Stephanas," regeneration cannot be inseparably in and by baptism (1Cor 1:14-17).

 16   be ye followers of me--literally, "imitators," namely, in my ways, which be in Christ (1Cor 4:17; 1Cor 11:1), not in my crosses (1Cor 4:8-13; Acts 26:29; Gal 4:12).

 17   For this came--that ye may the better "be followers of me" (1Cor 4:16), through his admonitions.
sent . . . Timotheus-- (1Cor 16:10; Acts 19:21-Acts 19:22). "Paul purposed . . . when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem. So he sent into Macedonia Timotheus and Erastus." Here it is not expressly said that he sent Timothy into Achaia (of which Corinth was the capital), but it is implied, for he sent him with Erastus before him. As he therefore purposed to go into Achaia himself, there is every probability they were to go thither also. They are said only to have been sent into Macedonia, because it was the country to which they went immediately from Ephesus. The undesignedness of the coincidence establishes the genuineness of both the Epistle and the history. In both, Timothy's journey is closely connected with Paul's own (compare 1Cor 4:19). Erastus is not specified in the Epistle, probably because it was Timothy who was charged with Paul's orders, and possibly Erastus was a Corinthian, who, in accompanying Timothy, was only returning home. The seeming discrepancy at least shows that the passages were not taken from one another [PALEY, Horć Paulinć].
son--that is, converted by me (compare 1Cor 4:14-15; Acts 14:6-Acts 14:7; with Acts 16:1-Acts 16:2; 1Tim 1:2, 1Tim 1:18; 2Tim 1:2). Translate, "My son, beloved and faithful in the Lord."
bring you into remembrance--Timothy, from his spiritual connection with Paul, as converted by him, was best suited to remind them of the apostle's walk and teaching (2Tim 3:10), which they in some respects, though not altogether (1Cor 11:2), had forgotten.
as I teach . . . in every church--an argument implying that what the Spirit directed Paul to teach "everywhere" else, must be necessary at Corinth also (1Cor 7:17).

 18   some . . . as though I would not come--He guards against some misconstruing (as by the Spirit he foresees they will, when his letter shall have arrived) his sending Timothy, "as though" he "would not come" (or, "were not coming") himself. A puffed-up spirit was the besetting sin of the Corinthians (compare 1Cor 1:11; 1Cor 5:2).

 19   ALFORD translates, "But come I will"; an emphatical negation of their supposition (1Cor 4:18).
shortly--after Pentecost (1Cor 16:8).
if the Lord will--a wise proviso (Jas 4:15). He does not seem to have been able to go as soon as he intended.
and will know--take cognizance of.
but the power--I care not for their high-sounding "speech," "but" what I desire to know is "their power," whether they be really powerful in the Spirit, or not. The predominant feature of Grecian character, a love for power of discourse, rather than that of godliness, showed itself at Corinth.

 20   kingdom of God is not in word--Translate, as in 1Cor 4:19, to which the reference is "speech." Not empty "speeches," but the manifest "power" of the Spirit attests the presence of "the kingdom of God" (the reign of the Gospel spiritually), in a church or in an individual (compare 1Cor 2:1, 1Cor 2:4; 1Thess 1:5).

 21   with a rod, or in love--The Greek preposition is used in both clauses; must I come IN displeasure to exercise the rod, or IN love, and the Spirit of meekness (Isa 11:4; 2Cor 13:3)?


Display settings Display settings JehošuaJehošua