Czech Study Bible Translation (CZ)Nehemiah - 1. chapter - Nehemiah - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

Vysvětlivky k Českému studijnímu překladu bible najdete ZDE.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Slova Nehemjáše, syna Chakaljášova. Stalo se v měsíci kislevu, ve dvacátém roce, když jsem byl na hradě v Šúšanu, 2že přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, ty, kteří unikli a zůstali po zajetí, a na Jeruzalém. 3Řekli mi: Pozůstalí, kteří zůstali po zajetí tam v provincii, jsou ve velké nouzi a v potupě; hradby Jeruzaléma jsou zbořeny a jeho brány jsou spáleny ohněm. 4Stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů. Postil jsem se a modlil před Bohem nebes. 5Řekl jsem: Ach, prosím, Hospodine, Bože nebes, Bože velký a hrozný, který zachovává smlouvu a milosrdenství těm, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy. 6Nechť je tvé ucho pozorné a tvoje oči otevřené, abys slyšel modlitbu svého otroka, kterou se dnes před tebou modlím, ve dne i v noci za syny Izraele, tvé otroky, a vyznávám hříchy synů Izraele, kterými jsme hřešili proti tobě; také já a dům mého otce jsme hřešili. 7Jednali jsme vůči tobě velmi zle; nezachovávali jsme příkazy, ustanovení a nařízení, která jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi. 8Pamatuj, prosím, na slovo, které jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi: Jestliže se zpronevěříte, rozptýlím vás mezi národy. 9Když se však navrátíte ke mně, budete zachovávat mé příkazy a plnit je, i kdyby byli vaši zapuzení na konci nebes, shromáždím je odtamtud a přivedu je na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. 10Jsou přece tvými otroky a tvým lidem, který jsi vykoupil svou velkou silou a svou mocnou rukou. 11Ach, prosím, Panovníku, nechť je tvoje ucho pozorné k modlitbě tvého otroka a k modlitbě tvých otroků, kteří se chtějí bát tvého jména. Dopřej dnes, prosím, svému otroku úspěch a dej mu dojít slitování před tímto mužem. Byl jsem totiž královským číšníkem.


Betrachtungen über die Bücher der Bibel (Synopsis) - J. N. Darby (DE)
Kapitel 1-13

Das Buch Nehemia wird nur wenige Bemerkungen erfordern, es ist aber wichtig, seine Bedeutung festzustellen. Es liegt eine notwendige Verbindung in der Geschichte des Handelns Gottes, im Erzählen Seiner Langmut und Güte gegen Jerusalem, das Er erwählt hatte.

Bei Esra haben wir den Wiederaufbau des Tempels gesehen, und über die Wiederherstellung der Autorität des Gesetzes unter dem Volke gehört, das wieder von den Nationen getrennt und für Gott abgesondert ist. Bei Nehemia sehen wir den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems, die Wiederherstellung dessen, was der zivile Zustand des Volkes genannt werden könnte, aber unter Umständen, die mit Bestimmtheit ihre Unterwerfung unter die Nationen beweisen.

Durch Gnade hatte der Glaube den Altar aufgerichtet, und die Nationen hatten nichts damit zu tun, außer durch freiwilligen Dienst; wenn aber die Stadt wieder aufgebaut wird, ist es der von den Nationen bestimmte Landpfleger, der den hervorragenden Platz einnimmt, indem Gott das Herz dieser Nationen berührt und ihnen eingegeben hatte, Sein Volk zu begünstigen. In Nehemia selbst sehen wir ein Herz, das durch die Leiden seines Volkes berührt ist, ein kostbares Zeichen der Gnade Gottes; und Derjenige, der dieses Gefühl erzeugt hatte, neigte das Herz des Königs dazu, Nehemia alles zu geben, was er für das Wohl des Volkes und Jerusalems begehrte. Wir sehen in Nehemia auch ein Herz, das sich gewohnheitsmäßig Gott zuwandte, das seine Kraft in Ihm suchte und auf diese Weise die größten Hindernisse überwand.

Die Zeit, in der Nehemia zum Wohle seines Volkes wirkte, war nicht eine jener glänzenden Phasen, die, wenn Glaube vorhanden ist, sogar die Energie des Menschen erwecken und ihr einen ihr eigenen Glanz verleihen. Es war eine Periode, die der Beharrlichkeit bedurfte, die einem tiefen Interesse für das Volk Gottes entspringt, weil es Sein Volk ist. Um dieser selben Ursache willen verfolgt diese Beharrlichkeit ihr Ziel, trotz der durch dieses Werk hervorgerufenen Verachtung, da, wie unscheinbar es auch erscheinen mag, es nichtsdestoweniger das Werk Gottes ist, und sie verfolgt dieses Ziel trotz des Hasses und des Widerstandes der Feinde und der Verzagtheit der Herzen der Mitarbeiter (Neh 4, 8. 10. 11). Eine solche Beharrlichkeit, die sich voll und ganz dem Werke hingibt, vereitelt alle Intrigen des Feindes und weicht allen Fallstricken aus; Gott sorgt für die, die auf Ihn vertrauen.

Es ist auch ein schöner Wesenszug Nehemias, daß er trotz seines hohen Amtes alle Einzelheiten des Dienstes und alles, was den aufrichtigen Wandel des Volkes Gottes betraf, auf dem Herzen hatte.

Inmitten all dieser Treue merken wir doch den Einfluss der Macht der Nationen, die den ganzen Zustand der Dinge kontrolliert. Die Ankunft Nehemias und selbst sein Verhalten sind durch diesen Einfluss gekennzeichnet. Es war nicht nur der Glaube allein, der wirkte, sondern auch eine schützende Macht (vgl. Esra 8,22; Neh 2,7-9). Nichtsdestoweniger wird die Absonderung von allem Nichtjüdischen sorgfältig aufrechterhalten (Kap. Neh 2,20; 7,65; 9,2; 10,30; 13,1.3.29.30 ).

Diese Geschichte zeigt zuallererst wie der Glaube, wenn Gott wirkt, allem was ihn umgibt, Sein Gepräge verleiht. Die Juden, die Jerusalem so lange öde liegengelassen hatten, sind durchaus geneigt, das Werk wieder aufzunehmen. Jedoch wird Juda durch die Schwierigkeiten entmutigt. Das bringt für den wahren Glauben so kennzeichnende Beharrlichkeit hervor, wenn das Werk aus Gott ist, auch wenn es armselig zu sein scheint. Das ganze Herz gehört dem Werk, weil es von Gott ist. Durch die Energie Nehemias ermutigt, ist das Volk bereit, gleichzeitig zu arbeiten und zu kämpfen; denn der Glaube bringt Gott und Sein Volk im Herzen stets in Übereinstimmung. Dies wird dann bei allen Beteiligten zu einer Quelle der Ergebenheit.

Lasst uns bemerken, daß sich der Glaube in schwierigen Zeiten nicht durch die Pracht des Ergebnisses auszeichnet, sondern durch die Liebe zum Werke Gottes, wie gering es auch sein mag, und durch die Beharrlichkeit, mit der es durch alle Schwierigkeiten hindurch gebracht wird, die diesem Zustand der Schwachheit angehören; denn das, womit der Glaube sich beschäftigt, ist die Stadt Gottes und das Werk Gottes, und diese Dinge haben immer denselben Wert, in welchen Umständen sie sich auch befinden mögen.

Gott segnet die Bemühungen des treuen Nehemias, und Jerusalem wird wieder von Mauern umgeben. Das war ein weniger ergreifender Zustand als der, wo die Stadt Gottes durch den Altar geschützt wurde, der ein Zeugnis für Seine Anwesenheit und den Glauben derer, die ihn aufgerichtet hatten, war; es war aber ein Zustand, der die Treue und Güte Gottes bezeugte, der aber, während Er sie äußerlich wiederherstellte, nichtsdestoweniger keinen Teil des über Sein Volk und über Seine Stadt ausgesprochenen Gerichts widerrief. Derjenige, der die Mauern wieder aufbaute, war nur der stellvertretende Regent eines fremden Königs, und dies anzuerkennen bedeutete für das Volk Sicherheit, und das, was Aufrichtigkeit des Herzens von ihnen verlangte, wurde getan (Kap. 9, 37). Immerhin segnet sie Gott. Nehemia verzeichnet die Zahl des Volkes nach dem Geschlechtsverzeichnis derer, die vor einer geraumen Zeit zuerst aus der Gefangenschaft heraufgezogen waren. So wird das Volk wieder in seine Städte eingesetzt.

Durch Esra und Nehemia gewinnt das Gesetz seine Autorität wieder, und zwar hatte das Volk selbst darum gebeten, denn Gott hatte ihre Herzen dafür zubereitet. Demzufolge versammelte es Gott am ersten Tage des siebenten Monats. Obwohl das Volk sich dessen nicht bewusst war, war es tatsächlich die Posaune Gottes, die sie zu diesem Neumond, der wieder in Gnaden leuchtete, zusammenrief, wenn sein schwaches Licht auch von mancherlei Wolken verhüllt war. Die Herzen des Volkes wurden durch das Zeugnis des Gesetzes berührt, und sie weinten. Nehemia und Esra hießen sie aber, sich zu freuen, denn der Tag war heilig. Zweifellos hatten diese Männer Gottes recht. Seitdem Gott Sein Volk wiederherstellte, geziemte es sich für sie, sich zu freuen und Dank darzubringen.

Während sie am zweiten Tage fortfuhren, das Heilige Buch zu erforschen, fanden sie, daß Israel am fünfzehnten Tage desselben Monats ein Fest feiern sollte. Bei Wiederherstellung nach Zucht, wenn die Kirche sich vor Gott wiederfindet, geschieht es oft, daß man sich solcher Vorschriften erinnert, die während der scheinbar besseren Zeiten des Volkes Gottes längst vergessen und verloren worden waren; mit den Vorschriften wird auch die mit deren Befolgung zusammenhängende Segnung wiederhergestellt. Seit den Tagen Josuas hatten die Kinder Israel diese Satzungen des Gesetzes nicht befolgt. Welche Belehrung! Dieses Laubhüttenfest wurde mit großer Freude gefeiert [1]. Das war ein ergreifender Ausdruck für die Anteilnahme Gottes an der Rückkehr Seines Volkes. Es ist wahr, daß es nur eine teilweise Rückkehr war, die auch bald umwölkt wurde (und sogar die von ihr geweckte Hoffnung wurde durch die Verwerfung des Messias zerstört, der deren Krönung hätte sein sollen); doch war sie, als die Erstlinge in der Gnade jener Wiederherstellung, von großem Wert, die das Hinwenden des Herzens Israels zu Christo begleiten wird, was sich darin offenbaren wird, daß sie sagen werden: „Gepriesen sei, der da kommt im Namen Jehovas!“ Die Freude war aufrichtig und echt, aber alles war unvollkommen. Es war kein Gegenbild des zehnten Tages da. Die Erniedrigung Israels hatte noch keine Verbindung mit jenem Tode, der ihre Ungerechtigkeit voll werden ließ und der sie sühnte. Ihre Freude war wohl begründet, sie war aber noch vorübergehend.

Am vierundzwanzigsten Tage versammelt sich das Volk, um sich auf eine ihrer Stellung gemäßen Weise zu demütigen, und sie sonderten sich von allen Kindern der Fremde ab. Anfangend bei der dem Abraham verheißenen Segnung, erzählen sie alle Zeichen der Israel gewährten Gnade Gottes, und die Treulosigkeit, der sie späterhin oftmals schuldig geworden waren, und von Herzen kommende Reue wird zum Ausdruck gebracht; ohne ihn zu verschleiern, erkennen sie ihren Zustand an (Kap. 9, 36. 37), und sie nehmen es auf sich, das Gesetz zu befolgen (Kap. 10), sich völlig vorn Volke des Landes abzusondern, und alles treu auszuführen, was den Dienst des Hauses Gottes erforderte.

Alles dieses verleiht ihrer Stellung einen ganz bestimmten Charakter. Zudem sie die dem Abraham gegebene Verheißung und das Hereinbringen des Volkes in das Land Kanaan kraft dieser Verheißung anerkennen und ihr späteres Versagen, stellen sie sich wieder unter die Verpflichtungen des Gesetzes, während sie die Güte Gottes, der sie verschont hatte, bekennen. Sie sehen nicht über eine bedingte und mosaische Wiederherstellung hinaus. Weder der Messias noch der Neue Bund haben irgendeinen Platz als die Grundlage ihrer Freude oder ihrer Hoffnung. Sie sind und sie bleiben in der Knechtschaft der Nationen.

Dies war der Zustand Israels, bis ihnen in der unumschränkten Gnade Gottes der Messias vorgestellt wurde. Der Messias hätte sie aus ihrer Lage herausführen und sie unter Seinen Fittichen sammeln können, aber sie wollten es nicht.

Diese Stellung ist es, die das Buch Nehemia entschieden ans Licht brachte. Es ist das Gebot des Königs, das für den Unterhalt der Sänger sorgt. Ein Jude war zur Hand des Königs für alle Angelegenheiten des Volkes (Kap. 11, 23. 24).

Wir haben schon gesehen, daß Freude das Teil des Volkes war, eine Freude, die Gott anerkannte, denn Gott hatte das Volk bewahrt und es gesegnet. Doch verfielen die Fürsten des Volkes sofort wieder der Treulosigkeit, und während der Abwesenheit Nehemias wurden die Kammern des Tempels, in denen die Opfergaben früher verwahrt wurden, dem Tobijas gegeben, diesem hinterlistigen und beharrlichen Feind des Volkes Gottes. Bei der Einweihung der Mauer Jerusalems aber brachte sie die Freude des Volkes und die Treue Nehemias zum geschriebenen Worte zurück, und Israel sonderte sich wieder von allem Mischvolk ab. Die Geräte Tobijas werden aus der für ihn bereiteten Zelle im Tempel hinausgeworfen. Das Beachten des Sabbats wird wieder durchgesetzt. Diejenigen, die fremde Weiber geheiratet hatten und deren Kinder zum Teil die Sprache der Fremden und zum Teil die der Juden redeten, werden unter den Fluch gestellt und recht scharf bedroht und gezüchtigt. Die Ordnung und die Reinigung werden dem Gesetze gemäß wieder eingeführt, und dieser führende Gedanke dieses Buches betreffs des Zustandes des Volkes beendet den Bericht.

Das von uns Gesagte wird einen Begriff von dem großen Grundsatz dieses Buches vermitteln. Ich möchte hier noch einige weitere Bemerkungen hinzufügen.

Das Buch Nehemia stellt Israel oder eher die Juden in die Stellung, die sie bis zum Kommen des Messias in ihrem Lande halten sollten: abgesondert von den Nationen, treu im Befolgen des Gesetzes, aber der Vorrechte beraubt, die ihnen als dem Volke Gottes gehört hatten; unter dem Joche der Nationen, aber fähig, Gott zu geben, was Gottes ist, doch Seiner Anwesenheit in ihrer Mitte beraubt, wie sie sie früher im Tempel genossen hatten, und schließlich waren sie verpflichtet, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers war. Als der Bote des Bundes kam (der Sohn Gottes, der den Tempel hätte reinigen und die Herrlichkeit dorthin setzen können), nahmen sie Ihn nicht auf, und sie leben fortan unter den Folgen dieser Verwerfung. Dies ist jetzt ihr Zustand bis zum Kommen des Christus.

Das ist es, was dem Buche Nehemia seine Bedeutung verleiht. Der Glaube Nehemias umschloss jene Verheißungen Gottes, die mit Seiner Regierung verbunden waren - wie z. B. solche, die in 3. Mo 26  enthalten sind. Sein Glaube reichte aber nicht weiter (siehe Kap. 1). Es lag Segen auf diesem Glauben, und er erfüllte die Vorsätze Gottes; er ließ aber Israel dort, wo sie waren. Der kostbare Ausspruch: „Seine Güte währet ewiglich“, ist in diesem Buche nicht enthalten. Der Glaube Nehemias schwang sich nicht so hoch empor. Er ist selbst der Knecht der Nationen, und er erkennt sie an. Ein solches Gottvertrauen, das in den eben angeführten Worten zum Ausdruck gebracht wird, hing mit dem Altar und dem Tempel zusammen, wo Jehova dem Glauben alles war und wo die Nationen gar nichts waren als nur Feinde (Esra 3, 4).

Obwohl es die Juden in einem viel besseren Zustand läßt als dem, in dem sie vordem waren, und zwar durch die gute Hand Gottes, die im Hinblick auf unmittelbare Segnung auf ihnen war, so hat das Buch Nehemia doch keine prophetische Zukunft, keine Zukunft für den Glauben [2]. Die Juden sind immer noch Lo-Ammi (Nicht-Mein-Volk). Die Gegenwart Gottes, die zwischen den Cherubim war, war nicht bei ihnen; sie konnte auch nicht bei ihnen sein, da Gott den Thron in die Mitte der Nationen verlegt hatte. Ich rede von Seiner Anwesenheit im Tempel, der Wohnstätte Seiner Herrlichkeit. Indem sie so in Segnung und unter Verantwortung gesetzt wurden, sollte das Kommen des Messias alles auf die Probe stellen. Das Ergebnis offenbarte ein leeres Haus, gekehrt und geschmückt, aus dem der unreine Geist ausgegangen war, in dem aber gar nichts war. Der unreine Geist wird zurückkehren mit anderen, böser als er selbst. Indem sie Christum verworfen haben, wird dieses unglückselige Volk den Antichristen annehmen; das wurde aber erst durch das Kommen Christi offenbar.

Im Buche Nehemia ist das Volk nur mittlerweile in diese Segensstellung gesetzt. Die Weissagungen Sacharjas und Haggais sind mit dem Werke Serubbabels verbunden und nicht mit dem Nehemias, mit dem einfältigen Glauben, der den Altar als das Mittel für Segen und Sicherheit aufgerichtet hatte. Dort (Sacharja 1, 16) kannte Jehova sagen, daß Er Sich Jerusalem wieder mit Erbarmen zugewandt hat; es geschieht aber „nach der Herrlichkeit“, daß Er kommen und dort wohnen wird (Kap. Sach 2, 8-13). Diese Weissagung ermutigt sie durch Segnung, und sie verheißt ihnen das Kommen Christi und die Gegenwart Jehovas zu einem noch zukünftigen Zeitpunkt. Kapitel 8 desselben Propheten verbindet diese zwei Dinge, um das Volk zum lauteren Wandel zu ermutigen. Beim Lesen dieser Weissagung wird man erkennen, daß dort deutlich gezeigt wird, daß die Erfüllung am Ende des Zeitalters stattfindet, indem die Verwerfung Christi (Kap. 11) zur Veranlassung wird für die Gerichte, die auf sie fallen sollten, und in einer noch auffallenderen Weise für jene unumschränkte Gnade, die die Macht des verworfenen Messias zur Befreiung Seines Volkes gebrauchen wird, wenn sie infolge ihrer Sünde völlig ruiniert sind.

Die Weissagung Maleachis, die nach dieser ausgesprochen wurde, erklärt und kündigt die Verderbtheit an, die bereits eingetreten war, nachdem die Segnung durch die Barmherzigkeit Gottes in gewissem Maße wiederhergestellt wurde, ebenso das Kommen Jehovas zum Gericht.

Man kann zu diesen Bemerkungen hinzufügen, daß der Herr weder bei Sacharja noch bei Haggai das Volk „Mein Volk“ nennt. Es wird prophetisch gesagt, daß dies in der zukünftigen Zeit, in den letzten Tagen, der Fall sein wird, wenn Christus kommen wird, um Seine Herrlichkeit aufzurichten. Das bei Hosea angekündigte Gericht ist niemals widerrufen worden und kein einziger Ausdruck wird gebraucht, der dem widersprechen könnte.

Damit gibt uns das Buch Nehemia die teilweise und äußerliche Wiederherstellung der Juden im Lande, jedoch ohne den Thron Gottes oder den Thron Davids, und zwar während der Erwartung des Offenbarwerdens des Messias und Seines Kommens, um die Frucht so vieler Gnade zu suchen, mit einem Wort - es geht um ihre Wiederherstellung, auf daß Er ihnen dargestellt werden möchte. Seitens Gottes ist das Volk vorübergehend im Lande, aber unter der Macht der Nationen, die den Thron besitzen. 

--------------------------------------

Fußnoten:

[1] Das Laubhüttenfest war das Feiern ihrer Ruhe und des Besitzes des Landes nach dem Durchziehen der Wüste. Die Hütten waren ein Zeichen dafür, daß sie als Pilger unter Zelten gewohnt hatten.

[2] Und da, wo kein Glaube war und wo sie innerlich von Gott abgewichen waren, wurde ihre gesetzliche Genauigkeit ohne Gnade im Herzen zu Herzensenge und Heuchelei. Peinliche Genauigkeit ist nicht Aufrichtigkeit.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.031 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version