Czech Study Bible Translation (CZ)Jonah - 1. chapter - Jonah - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 21:40)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amítajovu: 2Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. 3Jonáš vstal, aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše. Přišel do Jafy a našel loď plující do Taršíše. Zaplatil jízdné a nastoupil na ni, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. 4Hospodin však seslal na moře velký vítr, na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. 5Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby jí odlehčili. Jonáš mezitím sestoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal. 6Přistoupil k němu velitel posádky a řekl mu: Co je s tebou, ospalče? Vstaň, volej ke svému bohu. Snad si na nás tvůj bůh vzpomene a nezahyneme. 7Nato řekli jeden druhému: Pojďte, necháme padnout losy, abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Nechali padnout losy a los padl na Jonáše. 8Zeptali se ho: Pověz nám, prosím, kvůli komu nás potkalo toto zlo? Jakou máš práci? Odkud přicházíš? Jaká je tvá země a z kterého lidu jsi? 9Odpověděl jim: Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš. 10Ti muži se převelice báli a řekli mu: Cos to provedl? Ti muži totiž věděli, že utíká pryč od Hospodina, neboť jim to oznámil. 11Zeptali se ho: Co s tebou máme udělat, aby moře okolo nás utichlo? Moře totiž stále bouřilo. 12Odpověděl jim: Zvedněte mě a vrhněte mě do moře, a moře okolo vás utichne; neboť já vím, že tato velká bouře na vás přišla kvůli mně. 13Ti muži přesto veslovali ze všech sil, aby se vrátili k souši, ale nic nezmohli, neboť moře proti nim stále bouřilo. 14A tak volali k Hospodinu: Ach, prosíme, Hospodine, ať nezahyneme kvůli duši tohoto muže. Nepřičítej nám nevinnou krev. Vždyť ty, Hospodine, co chceš, to činíš. 15Potom zvedli Jonáše, vrhli ho do moře, a moře přestalo zuřit.  16A ti muži se Hospodina převelice báli, obětovali Hospodinu oběti a činili mu sliby.  


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-2) - Der Prophet Jona gibt mit dieser seiner Weissagung noch einen stärkeren Beweis ab, als der vorhergehende Prophet Obadja, daß GOtt auch um die Zeit wo Er noch alle Heiden ihre eigenen Wege wandeln ließ, sich doch auch als der Heiden GOtt bewies, und das nicht nur im Richten und Strafen, sondern auch, wie besonders hier im Antrag Seiner Gnade und in solchen Vorblicken, wie der Segen Abrahams und die Erkenntnis des GOttes Israels einst unter die Heiden kommen und viel Frucht schaffen werde. Sonst aber hat Jona freilich auch unter dem Volk Israel geweissagt, und das zu den Zeiten Jerobeams des Zweiten, dem er sonderlich die Hülfe muß geweissagt haben, die GOtt Seinem bedrängten Volk zu einem nochmaligen Gnadenzeichen schaffen wollte. Denn bei dieses Königs Siegen heißt es 2Ki. 14:25 ausdrücklich: nach dem Wort des HErrn, des Gottes Israel, das Er geredet hatte durch Seinen Knecht Jona, den Sohn Amithai, den Propheten, der von Gath-Hepher war. Von selbigen Weissagungen aber ist nichts Weiteres auf uns gekommen, hingegen das, in was er über seiner Bußpredigt an die Stadt Ninive geraten ist, hat ihn der Heilige Geist so umständlich und mit so redlicher Darlegung seiner Fehler zu schreiben getrieben, weil er darunter allermeist das Zeichen auf Christum wurde, und darin auch sonst so viel zur Lehre auf alle Zeiten hinein beizubringen war. Daß er durch das ganze Buch. von sich immer in der dritten Person redet: Jona machte sich auf, Jona Sprach, Jona betete usw. statt: ich sprach, ich betete, ist kein Beweis, daß ein anderer Mann GOttes das Buch geschrieben habe, sondern hat teils viel ähnliches mit anderen Stellen der Schrift, da es auch oft heißt: Der HErr erschien Mose, Mose sprach zum HErrn usw.; teils hat es hier seine besondern Geziemlichkeiten, daß, da er soviel von seinen Schwachheiten zu bekennen hatte, der Geist GOttes es ihm verstattete, daß er es so außer sich hinausstellen und wie von einem Dritten reden durfte; die Gnadenkur aber, die ihm seiner Natur Gewalt gebrochen, und ihn von sich Selbst freigemacht hatte, desto mehr preisen könnte. Wer an sich Selbst verständig worden ist, zu merken, wo es ihm fehlt, wird auch hierin das Törichte GOttes weiser achten, als alles Menschliche, daß Er in Seinem Wort statt vieler ansehnlichen Werke, die Er von manchem Seiner Knechte anführen könnte, eher ihre Schwachheiten und Fehler darlegt, weil uns nicht sowohl schöne und große Exempel zur Nachfolge nötig sind, als vielmehr Exempel zum Trost, wie wir uns aus den übereilungen von der Sünde wieder aufraffen, die zum Aufstehen angebotene Hand GOttes ergreifen sollen. Jona 1 Einleitung Das erste Kapitel beschreibt, wie Jona von GOtt zur Predigt für die Stadt Ninive berufen worden sei, welchem Beruf er sich durch eine Flucht habe entziehen wollen, aber erfahren habe, wie GOtt Einen finden, und Einem seine eigenwilligen Wege vermachen könne.

(1-2) - Jona wird von GOtt berufen, in Ninive zu predigen. Von Solchen, die in ihrer Abweichung schon weiter von GOtt abgekommen sind, heißt es: ihre Sünden sind heraufgekommen vor Mich, Ich habe das Geschrei davon gehört usw. Von denen aber, zu denen sich GOtt noch näher tut, oder in deren Mitte der HErr JEsus noch wandelt, heißt es: Ich weiß deine Werke, ich sehe, wie es unter euch zugeht. Auch nur diese erste Anzeige hat den Jona schon auf den Inhalt seiner Predigt vorbereiten können, doch ist kein Zweifel, daß ihm selbiger noch näher ist geoffenbart worden, wie er sich unten Kap. 4:2 darauf beruft, warum er schon daheim in seinem Lande keine Lust zu Solch einer Predigt gehabt habe.

Wie sich Jona diesem göttlichen Beruf durch eine Flucht habe entziehen wollen. Jona wußte und glaubte freilich die Allgegenwart GOttes, vor welcher Niemand fliehen könnte, nachPs 139 . Aber außerhalb des Landes Israel, darin GOtt So besonders wohnte, au einem fremden Ort, wo kein Wort, Glaube und Erkenntnis GOttes anzutreffen, meinte Jona doch vor GOttes Ruf, Erscheinung und Antrieb sicherer zu Sein. Aus dem Umstand, daß er gleich So ein Schiff nach Seinem Wunsch angetroffen, wird sich Jona auf sein Vorhaben gesteift haben. Allein auch zu einer im Ungehorsam vorgenommenen Flucht kann sich im äußeren Alles schicken. Ob ein Mensch beim Gehorsam auf gutem Wege sei, muß aus andern Kennzeichen ausgemacht sein.

(4-16) - Wie Jona auf dieser Flucht von GOtt verhindert und bestraft worden sei. Dieser ganze Hergang hat zwar GOttes gerechtes Mißfallen an der Flucht des Jona offenbaren, zugleich aber ihn doch zu künftiger mutiger Ausrichtung seines Berufs ausrüsten sollen. Denn daß Jona bei dieser fremden Leute ihrem Gewissen doch soviel Legitimation fand, daß es soviel Eindruck von Furcht GOttes dabei gab,. daß so viel Ernst, GOtt anzurufen, in Ihnen aufwachte, das konnte den Jona vorbereiten, seine Predigt an eine fremde Stadt nicht so schwer zu nehmen. Auch alle Lindigkeit, die sie gegen Jona brauchten, war eine Wirkung von der in ihrem Innern geschäftigen Wahrheit GOttes; denn was täte sonst der natürliche Sinn gegen einen Menschen, der Einen nicht nur in solchen Verlust seiner Güter, sondern auch in solche Gefahr des Lebens gebracht! Wenn sich schon Jona allein als Sünder und Ursächer dieses Unglücks angegeben hat, so muß der Andern Gewissen doch auch aufgeweckt worden sein, zu empfinden, was sie auf sich haben. Die göttliche Traurigkeit und Reue, in der Jona stund, wirkte auch in ihm die rechtmäßige Rache(2Co 7:11) , daß er sprach: nehmt mich, und werft mich ins Meer. Doch stürzt er sich nicht selber in das Meer. Solch ein Unterschied findet sich zwischen einem aufgeweckten und zwischen einem verzweifelnden Gewissen.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova