Czech Study Bible Translation (CZ)Ephesians - 3. chapter - Ephesians - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany — 2pokud jste vskutku slyšeli o správě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, 3že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. 4Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, 5které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, 6že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium, 7jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. 8Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství 9a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil.  10Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost,  11podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. 13Proto žádám, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením pro vás, neboť to je vaše sláva. 14Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, 15po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, 16aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, 17aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, 18a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, 19a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. 20Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, 21jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-13) - Durch den letzten Ausdruck: wächst zu einem heiligen Tempel in dem HErrn, hat sich der Apostel den Weg gebahnt, daß er von dem Preis der Gnade, über das Bisherige, nun auf den Fortgang und Wachstum im weiteren, kommen konnte. Da er aber von diesem über sie habenden Anliegen anfangen wollte; so veranlaßt ihn die Fülle seines Herzens zu einer langen Zwischenrede, darin er ihnen von seinem Amts = und Dienst = Eifer Rechenschaft gibt, weil GOtt es ihm so besonders anvertraut habe, seine Gnaden = Haushaltung mit den Heiden einzusehen, und bei der Amtsführung derselben dem Willen GOttes zu dienen. Weil der Anfang bei euch so gut gemacht ist; GOttes Absicht aber auf etwas weiteres geht; darunter kann man sich noch einmal den Hauptinhalt der beiden ersten Kapitel vorstellen; darum liegt mir nun euer Wachstum so an, wie wir unten in der anderen Hälfte des dritten Kapitels hören werden. Daß sich aber jetzt Paulus vorher so über seiner Einsicht in die Gnadenhaushaltung GOttes ausbreitet, und von seiner Begierde, darin dem Willen GOttes zu dienen, auch mehrere Worte macht, muß man nicht für eigenliebig oder ruhmredig halten und achten; sondern die Liebe zu anderer Unterricht drängt es ihm ab. Die Kette und der Kriegsknecht, woran Paulus gebunden war, machten ihn zu einem Gefangenen de Kaisers; aber die Willigkeit im Geist zu diesen Banden war aus Christo JEsu, und nach derselbigen war erein Gebundener Christi JEsu ; Der war aber auch bei ihm, und hatte ein Aufsehen auf Alles, was ihm begegnete. Die Juden aber, die ihn anfänglich in diese Bande brachten, und durch deren Nachstellungen er sich auf den Kaiser zu berufen genötigt wurde, haben ihm den Eifer, womit er sich der Heiden und ihrer Zuführung zu GOtt annahm, am meisten verargt; darum konnte er sein Leidenein Leiden für die Heiden heißen. Das verstunden die Epheser wohl, als die auch aus Pauli mündlichen Erzählungen wissen konnten, wie oft und deutlich ihm aus Pauli Erzählungen aufgetragen worden sei, den Namen des HErrn JEsu unter den Heiden zu verkündigen, und wie dieser Brief auch durch den unter ihnen und Anderen geschafften Segen sei versiegelt worden. Auch dieser so tief aus den Schätzen GOttes geschöpfte und so weit in die Vollendung des ganzen Geheimnisses GOttes hineinführende Brief sollte doch von Allen gelesen werden. Von seinem Verstand an dem Geheimnis Christi redet der Apostel freimütiger, als man sonst gut heißt; aber der Gnaden = Ruhm kann sich von dem falsche Wohlstand in der Welt nicht Schranken setzen lassen; die züchtigende Gnade GOttes weiß es schon wieder zu lenken, daß das, was Anfangs zum Selbstruhm gesagt zu sein schien, doch auf lauter Ruhm dessen, der diese Erleuchtung verliehen, hinauslauft. Mit Christo und seiner Erscheinung ist auch in allen Vorsatz GOttes und in das Wohlgefallen seines Willens das rechte Licht aufgegangen; daher kann es auch das Geheimnis Christi heißen. Doch leitet es der Apostel selbst mehr aus der nachmaligen Verklärung Christi durch den Geist her; da Christus vorher die Tage seines Fleisches über auch mehr bei den verlorenen Schafen des Hauses Israel sich aufhielt, und die Frucht, so das Reich GOttes unter den Heiden brachte, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes ausgesetzt blieb. Was aber heiße: Das Reich GOttes wird den Heiden gegeben werden, das ist aus dem Ausdruck des Apostels schön zu erlernen: Miterben, Miteingeleibte, Mitgenossen; also zur Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn JEsu Christo gebracht, und darüber mit beider Geist versiegelt. O dieses Evangelii, das hierzu beruft und einführt, Diener zu sein, darf einem eine vorzügliche Gnade sein, davon Paulus nicht reden konnte, ohne sich auf das tiefste zu demütigen; eben deswegen hat er auch um ein fröhliches Auftun seines Mundes zum Verkündigen desselben oft mit Tränen unter mancherlei Anfechtungen gekämpft, und auch Andere dazu aufgefordert. GOtt in seiner unerforschlichen Liebe in Christo kennen und bekannt machen, ist mehr als allen Werken seiner Hände nachforschen. Und deshalb läßt sich das wahrhaftige Licht, das Alle zu erleuchten gekommen ist, in die Gemeinschaft seiner Knechte und ihres Geschäfts herab, daß dadurch der Menschen Augen aufgetan werden, die Einrichtung und Haushaltung dieses Geheimnisses einzusehen, wie GOtt sein Schöpfers Recht, Seine bei Gründung der Erde gehabte Absicht auf das Reich seines Sohnes nicht dahinten lassen, sondern durch die Erlösung die Schöpfung wieder retten, und auf ihre ursprüngliche Güte zurückführen will. Was hievon auf Erden ausgeführt wird, das hat auch in die Aufschlüsse, Zutritt und Anbetungen GOttes im Himmel seinen Einfluß. O was wird für mannigfaltige Weisheit GOttes kund an der Gemeinde in Sammlung derselben aus aller Welt Zungen, in Ausschmückung derselben mit so mancherlei Gaben, in Regierung aller Schicksale zu derselbem Bestem, in Duldung so vielen Unkrautes, in unfehlbarer Vollendung aller Reden GOttes! Bei GOttes Weisheit, Erkenntnis und Durchsicht geht es hierin immer nach dem ersten Vorsatz, der auf JEsum Christum gestellt, und Ihm auch auszuführen übergeben ist. Und was bei dem Glauben an das Evangelium davon auf Erden genossen wird, ist nicht von geringerem Wert, als was den Engeln davon im Himmel kund wird. O könnten wir unsere Zuversicht und Freudigkeit immer so brauchen, wie wir bei unserem Zugang dazu berechtigt sind. Aber so, wenn man das Größte gesagt hat, so muß man sich mit dem Apostel wieder auf das Beten legen, daß man nicht müde wird, aus Furcht nicht nachläßt, sondern sich unter allen drückenden Bürde mit der Würde seines Amts = und Christenberufs aufrichtet.

(14-21) - Treffliches Gebet Pauli, daraus zu ersehen, mit welchem Ernst er sich zu GOtt gewendet, um welchen Wachstum und Befestigung in allem Guten es ihm zu tun gewesen sei, und mit was er sein Herz unterstützt und versichert habe, daß er nicht zuviel gebeten habe, sondern auf Alles ein gläubiges Amen setzen könne. Der meiste Inhalt des Gebets ist aus Obigem genommen, wie man denn bei dem Verbindungswort:derhalben , Alles einschalten kann; weil euch GOtt so aus der Ferne herbeigerufen, den Zugang zu Ihm, als Vater, gestattet, darunter Alles auf Wachstum, nicht nur auf Ausbreitung in die Weite, sondern auch auf gnädige Mitteilung und Ausfüllung in der Nähe eingerichtet hat.; derhalben finde ich mich so in das Gebet getrieben; und daher war doch GOttes Wort und Werk nicht mit Paulo gebunden, weil ihn in seiner Gefangenschaft die Engel desto fleißiger auf den Knieen vor dem Vater unseres HErrn JEsu Christi antrafen. In der Benennung: der Vater unseres HErrn JEsu Christi, liegt schon ein ganzes Evangelium; diesen sieht er nun als den Anfänger des guten Werkes in ihnen an; und an Den hält er sich nun auch wegen des Fortgangs und Wachstums, unterstützt aber immer dazwischen hinein sein Herz mit der Hinsicht auf den Reichtum seiner Herrlichkeit. Es ist schon etwas, nach dem jedesmaligen Bedürfnis seines Herzens, oder auch nach den Umständen seiner Gemeinde beten; aber es ist doch mehr, nach dem Reichtum der Herrlichkeit GOttes beten, aus Glauben und Erkenntnis dessen, was GOtt uns gönnt und bereitet hat. Damit schwingt man sich über die kümmerlichen Umstände in der Nähe hinüber. GOtt fängt freilich auch in seinen Gnadenwerken oft klein an, weil Er nichts nach absoluter Macht wirken will, sondern so, wie sich der Mensch zum Glauben und Gehorsam bringen läßt; daß darunter immer auch des Menschen List zur Wahrheit geprüft werden kann. Aber auch von geringen Anfängen soll es zum Wachstum und Starkwerden kommen; dergleichen Starkwerden sonderlich auf die Zeiten des Neuen Testaments verheißen ist. Mit dem Wort, dem sonst das Wachstum zugeschrieben wird, wird uns auch der Geist eingeflößt. Bei dem Starkwerden am inwendigen Menschen und an dessem unverrücktem Stand vor GOtt wird uns auch der Glaube an das Innwohnen GOttes in uns erleichtert; wobei man sich freilich aber immer an Christum, als den Mittler halten muß. Wie denn auch die Schrift diejenigen Gaben und Gnaden, die einem Begnadigten durch Innwohnung eigen werden, doch immer auf den Glauben setzt; wobei man aber freilich Glauben nicht für einen Einbildung und Beredung achten muß von dem, was nichts ist, sondern eine überzeugung und Darstellung von dem, was man nicht sieht, und was man nach dem Gefühl seines eigenen Herzens beurteilte, dazu man aber nun den Grund aus GOttes Wort nimmt, und sich an den hält, der größer ist denn unser Herz. Von dem im Herzen wohnenden Christo, und Geist Christi, werden auch Glieder des Leibes in Anspruch genommen, und in den Dienst der Gerechtigkeit, und GOtt in der Heiligung Frucht zu bringen gesetzt. In diesem Betracht heißt auch der Leib ein Tempel des heiligen Geistes. Unter dem Eingewurzelt = und Gegründet = werden in der Liebe erlangt man das Vermögen zu begreifen, nicht nur zu erkennen, sondern auch mit anderen Seelen = Kräften Etwas so anzunehmen, daß man davon erfüllt wird. Der Glaube erweitert das Herz, daß man immer mehr fassen kann. Mit seinen Einsichten aber, die einem verliehen werden, soll man sich nicht von anderen Heiligen trennen, noch auch auf Etwas einen so übermäßigen Wert legen, daß darüber das Band mit anderen Heiligen zerrissen wird; sondern Alles zur Auferbauung des Leibes Christi anwenden. Wessen Breite, Länge, Höhe und Tiefe man begreifen müsse? drückt der Apostel nicht aus, vermutlich aber versteht er hierunter das, was er oben den ganzen Bau, den heiligen Tempel geheißen hat. Wenigstens wird auf die Zeit, wo GOtt Seine Hand wieder besonders an die Bekehrung vieler Völker legen wird, ein solches Messen des Tempels GOttes veranstaltet (Offb. 11, 1) . Und wann GOtt seine Auserwählten beisammen hat, so läßt er die zu seiner reichlichsten Mitteilung bereitete Stadt auch so ausmessen(Offb. 21, 1516) . Weil aber Alles, was an der Gemeinde Christi geschieht, nach dem in Christo JEsu gefaßten Vorsatz geschieht, und also zusammen Wirkungen von der Liebe Christi sind; so geht freilich dies Begreifen, oder Ausstrecken nach dem Begreifen auch auf diesen Vorsatz GOttes, und auf die Ausbreitung der Liebe Christi, die ihreLänge hat, weil die Abzeichnung davon in die Hände GOttes geschehen ist vor der Zeit der Welt;Breite , weil sie sich über alle Menschen aller Weltzeiten erstreckt;Tiefe , weil Alles auf GOttes freies Wohlgefallen gesetzt ist, über welches hinaus keine Kreatur mit ihren Gedanken gehen kann, Höhe, weil ihn nichts mehr davon abbringt, keinerlei Anläufe der Feindes uns gefährlich werden können. Es ist aber, wie wenn der Apostel seine Rede halb zurücknehmen, und andeuten wollte: Doch, was ich sage vom Begreifen und Erkennen, da man doch sagen muß: Es ist unbegreiflich. Deswegen auch der Apostel das Ziel seiner Bitten, im Erfülltwerden mit aller Gottesfülle, so hoch setzt, daß es wirklich unbegreiflich ist. Mit dem Vielvermögen GOttes, über unser Bitten und Verstehen zu tun, erweckt man sich oft in äußerlichen mißlichen Umständen noch zum Beten; aber man sollte sich mit diesem Grund auch so zum Bitten und Nehmen im Geistlichen erwecken. Was an einem Jeden in seiner Bekehrung und bei der täglichen Erneuerung geschieht, ist so gut ein Beweis der überschwenglichen Kraft GOttes, als was bei der Schöpfung, Erhaltung und Regierung aller Dinge geschieht. Bei allem erschaffenem ist Ehrsucht eine Ungerechtigkeit, ein Raub dessen, was GOttes ist, ein Riß in das Band der Liebe und des Friedens untereinander. Von GOtt aber ist Ehre und Herrlichkeit so unzertrennlich, als vom Licht der Glanz; und daß es von denen erkannt, und Ihm gegeben werde, die Er zu Seinem Lob geschaffen und bereitet hat, das ist ihrer Aller eigenes Heil und Leben. Sonderlich ist die Gemeinde GOttes auf Erden gesammelt, daß sie GOttes Ehre rette, und wenigstens eine Protestation einlege gegen Alles, was die Erde verderbt. Amen , ist ein großes im Himmel viel bedeutendes Wort, womit man aller Anbetung GOttes beistimmen kann, sein Verlangen, daß es geschehen möchte, seine Hoffnung, daß es geschehen werde, zugleich bezeugt, und dem lieben GOtt die Vollendung seines Geheimnisses an das Herz legt.


Display settings Display settings JehošuaJehošua