Czech Study Bible Translation (CZ)2 Thessalonians - 1. chapter - 2 Thessalonians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

Vysvětlivky k Českému studijnímu překladu bible najdete ZDE.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesaloničanů v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: 2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista. 3Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem. 4I my sami se tedy vámi chlubíme v církvích Božích pro vaši vytrvalost a víru ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte. 5Je to jistým znamením spravedlivého soudu Božího, abyste byli uznáni hodnými Božího království, pro něž také trpíte, 6pokud je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením, 7a vám, kteří jste v soužení, úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly 8a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše. 9Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly, 10když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry. 11Proto se za vás také stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a v moci naplnil každý dobrý úmysl a skutek víry, 12aby tak bylo oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-5) - Dieser zweite Brief ist bald nach dem ersten geschrieben, da Silas und Timotheus noch bei Paulo zu Korinth waren, woselbst sie ihn nach ihrer Wiederkunft aus Macedonien antrafen, und durch ihre guten Nachrichten von Thessalonich zu dem ersten Brief veranlaten (Apg. 18, 5). Dergleichen Arbeiter aber blieben nie zu lange bei einander, sondern verteilten sich insgemein zum Dienst des Evangelii wieder in unterschiedliche Gegenden. Die Absicht des Briefs ist, seinen zuerst mdndlich, und dann im vorigen Brief auch schriftlich getanen Vortrag noch einmal zu versiegeln (Kap. 2, 15), und einige ihnen besonders ntige Stucke teils besser zu erlutern, teils nachdrecklicher einzuschrfen. Die Einteilung kann man nach der - schon mit den Kapiteln getroffenen Abteilung unter drei Haupst cke bringen, nmlich: <ol type=I> Dankbare Freude kber der Thessalonicher zunehmenden  Stand und Wachstum in der Gnade mit angehngtem Wunsch   (Kap. 1). Lehrreicher Unterricht von der Zukunft unseres HErrn JEsu  Christi, und was noch vor derselben hergehen werde, samt  dem, was er in diesem Betracht frr die Thessalonicher zu  hoffen und zu bitten ntig fand (Kap. 2). Ermahnungen und Warnungen, die aus dem Bisherigen  fliegen, und sich auf die besonderen Umstnde und  Versuchungen der Thessalonicher beziehen (Kap. 3).

(1-5) - Ist als ein denkwdrdiger Ausflu eines getrosten Herzens und aufgetanenen Mundes anzusehen, wenn man beim Wachen rber die Seelen und bei der bevorstehenden Rechenschaft darber sein Amt doch mit Freuden tun kann. Es ist kein wackerer Vorsteher, der sich nicht entweder freut oder seufzt, oder Beides neben einander durch seine Seele gehend erfghrt. Kann sich dein Lehrer nicht ber dich freuen, so hast du vermutlich auch nicht Grund, dich hber dich selbst zu freuen. Kannst du dich noch nicht freuen ber dich, so seufze, bis du dich freuen kannst. Schon 1.Thess. 1, 3 war ihm das Werk des Glaubens, die Arbeit der Liebe, die Geduld der Hoffnung ein frmhliches Augenmerk bei den Thessalonichern; und zu erstatten was am Glauben mangelt (1.Thess. 3, 10 ; 4, 10), zum Vlligerwerden in der Liebe sie zu ermahnen, und das besorgte Weichwerden unter den Tr3bsalen zu verhten (1.Thess. 3, 3) war sein erster Brief eingerichtet. Mithin konnte er das jetzt gepriesene Wachstum ihres guten Zustandes als eine eigentliche Frucht seiner Ermahnungen und Ftrbitte ansehen. - Von ihren erduldeten Verfolgungen und Trbsalen ist auch schon Vieles vorgekommen (1.Thess. 1, 6 ; 3, 4+5). Diese betrafen sie freilich ber ihrem - zum Evangelio, zum Ruf in das Reich GOttes, gegebenen Glauben. Wenn sie das h tten wollen aufgeben, wenn sie von dem lebendigen und wahren GOtt wieder zu den Abgttern h tten umkehren, wenn sie die Zukunft des HErrn JEsu und ihre Bereitschaft darauf durch Wandeln in der Finsternis wieder htten verleugnen wollen, da hbtten sie solcher Leiden berhoben bleiben k nnen. Aus diesen Leiden aber sollten sie ein Anzeigen nehmen, da GOtt recht richten werde. Das ist schon der - von Salomo angegebene Vorteil; da sprach ich, GOtt mus richten. Aus allem Bsen um dich herum nimm eine Anmahnung an GOttes unfehlbares Richten. Und damit l t sich auch alles drgernis an der niedrigen, verschmhten, verlcsterten Gestalt der Christen berwinden. Es muu so sein, zum Anzeigen, da jetzt noch nicht die rechte Seite heraus sieht, sondern nur ein wenig durchscheint, aber villig herausgekehrt wird, wenn GOtt das Verborgene der Menschen richten wird. Zum Reich GOttes wird man wrdig unter dem Leiden, nicht als ob man dasselbe durch Leiden verdienen krnnte. Denn da ist freilich unsere Trbsal nicht wert der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden (R$m. 8, 18). GOttes Erbarmen in Christo macht uns allein tchtig zu diesem Erbteil (Kol. 1, 12). Aber GOttes Rat und Ordnung ist es, der Menschen inneren Gehalt und Wert daran zu pr<fen, wie sie im Feuer der Trbsal bestehen, und ob eine eberwiegende Lust zum Unsichtbaren und Ewigen oder ein unauslschlicher Hang zur Eitelkeit in ihnen ist. Auch erfordert es das Recht GOttes so, dan die Erben seines Reichs die Anklage ihres Feindes, der sie gern als Liebhaber ihres eigenen Lebens belangen mchte, damit zureckzutreiben, und sich ein Zeugnis erwerben mssen, da sie ihr Leben nicht lieb haben bis in den Tod (Offb. 12, 11). Die Welt macht freilich ganz andere berschriften ber der Christen Kreuz; da leiden sie als beltiter, als Eigensinnige, als unbotmige Leute; aber GOttes Zeugnis im guten Gewissen leuchtet durch diese Schmach hindurch, und heit sie hapfen (Luk. 6, 23), frhlich sein (1.Petr. 4, 13), sich r hmen der Trbsalen (R m. 5, 3), weil sie ber dem Reich GOttes leiden.

(6-12) - Der Apostel hmlt ihnen zur Strkung in der Geduld vor, was ein Tag hereinbringen, und welch groren Unterschied derselbe zwischen ihnen und ihren bisherigen Verfolgern machen werde; zeigt ihnen auch mit seinem Vorgang und Beispiel, wie man diese krftigen Wahrheiten ins Herz hinein beten, und damit zur guten Frucht bewahren misse. Der Mensch meint freilich in vielen Stcken, GOtt werde sein, gleich wie er. Ja Mancher geht in seiner Blindheit gar so weit, dai er meint, er tue GOtt einen Dienst daran, wenn er Anderen Trbsal anlegt; aber es wird ihm nicht nach seiner eigenliebigen Meinung vergolten werden, sondern nach dem, was bei GOtt recht ist. Jeder Abel hat seinen Kain, jeder Isaak seinen Ismael, jeder Jakob seinen Esau, der ihm Trabsal anlegt. - Durch das Evangelium ist man eigentlich zum herrlichen Eigentum unseres HErrn JEsu Christi berufen (Kap. 2, 14), aber davon ist Trbsal leiden unzertrennlich. Mitgenosse sein an der Tr bsal, am Knigreich und an der Geduld JEsu, macht eben immer noch unsern ganzen Christenlauf aus. Aber es ist auch ein Kommen aus der groeen Trbsal gesetzt, es ist noch eine Ruhe, eine herrliche Freiheit der Kinder GOttes vorhanden. Diese erreichen die Geister der vollendeten Gerechten gleich beim Abscheiden, da sie bei Christo sind. Die gesamte Menge der Kinder GOttes aber geht in ihre herrliche Freiheit bei der Offenbarung des HErrn JEsu vom Himmel ein, die auch durch das Gefolge der Engel wird ansehlich gemacht werden (Matth. 25, 31). Alsdann werden auch die, so GOtt nicht erkennen, und alle dazu leitende Wahrheit GOttes in Ungerechtigkeit aufgehalten haben, ja auch solche, die zwar sagten: sie kennen GOtt, aber mit den Werken Ihn verleugnet haben, und die dem Evangelium des seligen GOttes sich nicht mit ihrem Herzen und Gewissen bergeben haben, dan GOttes Beruf und Wohlgefallen an ihnen konnte ausgefhrt werden, vor das Angesicht des HErrn gestellt, und von demselben ihnen ihre Strafe, die wohlverdiente Pein und Verderben zuerkannt werden; ja das Offenbarwerden vor Ihm und ihr Unvermngen, vor seiner herrlichen Macht zu stehen, wird ihnen schon so unertrglich als die Strafe selbst sein, wie der Prozee und Gerichtstag oft empfindlicher ist, als die Strafe selbst. Im Gegenteil werden mit dem HErrn auch seine Heiligen und Glubigen offenbar werden, davon der HErr viel Ehre und Anbetung mber die wunderbare Ausfhrung seines Rats haben wird. Schon jetzt kann man Manches daran lernen, wie wunderbar GOtt seine Heiligen fehrt; noch vielmehr aber, wenn das ganze Werk wird ausgefhrt sein. Mit was fir Ausbrchen und Folgen Das begleitet sein wird, davon hat man schon in vorigen Zeiten ernsthafte Vorstellungen gehabt. Wohl dem, bei dem das Zeugnis von jenem Tag so viel ausrichtet, dag die hierin vorgehaltenen Hoffnung ihn zu so viel Verleugnung des Irdischen und bernahme der Trhbsalen willig macht, und er am Ende Alles so finden wird, wie er auf das Zeugnis des Worts geglaubt hat. Aber durch das Gebet mssen alle solche Wahrheiten zum Untersichwurzeln im Herzen gebracht werden. Durch vieles Reden und Feiltragen unter den Menschen schwecht man sich eher daran, und wird ber eine Weile wieder an dem groLen Unterschied, den GOtt machen werde, verzagt. Im Beten darber wird das Herz fest. Das, was uns GOtt in unserer Erwthlung zugedacht, in unserem Beruf vorgehalten hat, enthlt alles Wohlgefallen seiner Gite; und unter unserer Frderung und Vollendung wird Alles an uns erf llt, und daraus der Name unseres HErrn JEsu Christi, und dessen Kraft erkannt, und wir lernen das auch fr unsern einig bleibenden Ruhm und geltige Ehre achten, was Er aus uns macht zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Nach der Gnade unseres GOttes ist es uns zugedacht und angetragen, und nach der Gnade unseres HErrn JEsu Christi bleibt dies Werk bei seiner spt und frnhe an uns verwandten Mhe nicht liegen, sondern gedeiht zu seiner herrlichen Vollendung.


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.014 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version