Czech Study Bible Translation (CZ)1 Peter - 5. chapter - 1 Peter - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Starší mezi vámi vybízím, já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena:  2Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně,  3ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. 4A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. 5Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚ Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ 6Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. 7Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. 8Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 9Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. 10A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. 11Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. 12Krátce jsem vám napsal prostřednictvím Silvána, věrného bratra, jak se domnívám. Napomínám vás a dosvědčuji vám, že taková je pravá Boží milost; v ní stůjte. 13Pozdravuje vás spoluvyvolená v Babylonu a Marek, můj syn. 14Pozdravte se navzájem políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu Ježíši. Amen.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-4) - Unter den nötigen Ermahnungen und Warnungen mit denen sich der erste Brief Petri zu seinem Ende neiget, geht die erste auf die Hirten und Lehrer, und muntert sie zu redlicher Ausrichtung ihres Amtes mit einer vorgehaltenen großen Verheißung auf. älteste konnten sie dem Amt nach, V.2., aber auch den Jahren nach, V.5, sein. Denn da man ehmalen die Arbeit am Worte und an der Lehre, und auch andere Besorgungen den bewährtesten Gemeinde Gliedern auftrug, so konnten sie oft dem Amt und den Jahren nach die ältesten sein. Da solchen, sonderlich heutiges Tages, Niemand prediget, so hat ihnen der Geist Christi im Worte der Wahrheit zum Voraus so viel geprediget. Wohl Jeglichem unter ihnen, dem das alle Morgen Herz und Ohr weckt! In welches öl der Sinnes=Niedrigkeit und Lindigkeit taucht der Apostel seine Ermahnung ein. Alles Vorzugs der Gaben und Macht, womit er als ein Apostel ausgerüstet war, vergißt er, und stellt sich als einen Kollegen dieser ältesten ins Gleiche mit ihnen. Wie übertreibt man hingegen oft den Amts=Unterschied, der sich doch insgemein auf keine aus der Fülle JEsu ausgeflossene Gaben und Vorzüge, sondern mehr auf weltmäßige Eitelleit gründet. Petrus war Einer von denen, die bei Christus verharret haben in seinen Anfechtungen, die Ihn gesehen haben, wie Er unter ihnen war wie ein Diener; ja er hatte Christus auch am ölberg und auf Golgatha im Leiden gesehen: Ihm hat aber auch der Heilige Geist die Ursache, Kraft und Frucht des Leidens aufgeschlossen, und ihn damit zum Zeugen davon ausgerüstet. Er hat aber auch die Gemeinschaft dieser Leiden erfahrungsmäßig verstanden, und war mit demselbigen Sinn gewaffnet, in welchem Christus gelitten hat, mithin hieß er in großem Nachdruck ein Zeuge der Leiden, die in Christo sind. Schon die erste Anzeige seines bevorstehenden Leidens beleuchtete der liebe Heiland mit einem Vorblick seiner Herrlichkeit bei der Verklärung auf dem Berge, wovon Petrus auch ein auserkohrner Zeuge war. Und so öffnet einem noch ein jeder Schritt in die Gemeinschaft der Leiden auch einen weitern Schritt in die Mitgenossenschaft der Herrlichkeit, und es macht, nach Offenb. 1:9 , die ganze Gestalt des Christentums in diesem Leben aus, daß sich das Königreich oder die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit durch die Trübsal mit der Geduld JEsu durchschlägt, bis die Trübsal überstanden, und keine Geduld mehr nötig ist. Dem Petrus selbst war, Joh. 21:15 , das Weiden der Lämmer und Schafe JEsu aufgegeben; und so faßt er nun auch der ältesten ganze Pflicht ins Weiden zusammen. Es ist auch wirklich Alles in diesem: Weidet die Herde, ausgedrückt, nämlich freie und volle Gelegenheit zu dem von Christo seinen Schafen bereiteten Leben, und zu seiner vollen Genüge, und das Abwenden von allem Gefährlichen und Schädlichen. Zugleich ist aber auch unter diesem Ausdruck: Weidet, angedeutet, daß bei diesem Geschäfte Alles sehr schonend und aus Liebe zu Christus, des die Schafe eigen sind, eingerichtet sein müsse. Das Bestellen der Unterhirten und das Anbefehlen der Herde zu ihrem Weiden war die nächste Folge von dem Erhöhen des Erzhirten. Denn bei seinem Eingang in die Herrlichkeit setzte Er Hirten und Lehrer, Eph. 4:11 . Jetzt hat freilich in diesem Befehlen der ämter auch die Welt viel Macht erlangt, und daher mutet sie einem Diener auch bei Ausrichtung derselben viel Rücksicht auf ihren Lauf zu. Wohl dem, der durch diese Nebel hindurchsieht, und sich Den, der ihm die Herde befohlen, und der beim künftigen Scheiden der Böcke von den Schafen darnach fragen wird, nicht verdecken läßt! Aber manchen Wecker: Sehet wohl zu! Habt Acht auf euch und Andere! bedarf man. Wie viel Bezauberndes, Einschläferndes, die Augen mit Ermüden Deckendes ist um uns! O lieber aufsehen, als den HErrn reizen, daß sein Schwert über unsern Arm und über unser rechtes Auge kommen müsse, Zec. 11:17 . Zur übernahme des Amtes ist ein Mancher jetzt willig, ja gibt sich wohl noch gar Mühe darum; aber bei der Führung des Amtes geht es hernach doch gezwungen her, und ist wenig innere Freude und Willigkeit da. Der irdische Sinn, der nur gern nimmt und ungern gibt, richtet in allen Ständen viel Elend an, doch allermeist bei bösen Hirten, die GOttes Namen um einer Hand voll Gersten und Bissen Brotes willen entheiligen. Nahrung und Unterhalt aber vom Evangelium zu nehmen, ist nicht verboten, 1. Kor. 9:14 . - Zur Herrschsucht hat man auch das Evangelium Christi häufig gemißbraucht, und es fehlt noch jetzt nicht an Versuchung dazu. Doch nimmt die empfindliche Welt von einem Knecht Christi aus Manches für Herrschsucht auf, was sie an Andern leicht verträgt, wie schon Paulus, 2. Kor. 11:19 , zu erkennen gibt. Die Macht im Wort, die GOtt einem Diener verleiht, darf man sich nicht als Herrschsucht verdächtig machen lassen, wenn man nur sonst weiß, daß man damit nicht das Seine sucht. Vorbilder der Herde werden, verschafft die gemäßeste Autorität, wobei man am Gewissen offenbar wird. An der jetzigen Verborgenheit des Erzhirten nimmt man freilich Anlaß, ihn gar aus den Augen zu setzen. Aber Er wird erscheinen, und wir werden auch vor ihm offenbar werden. Sein Lohn ist bei ihm Seine Vergeltung vor ihm und wird hiermit auch uns als die unverwelkliche Krone der Ehren vorgehalten. O köstliches Kleinod! aber auch Wert, daß man es ganz begehrt, und seine Hoffnung darauf nicht mit einem einzigen Griff nach einer verwelklichen Krone schwächt oder beflecket. Darum, ach, behüt in; Gnaden, daß mein Herz nicht sei beladen mit der Erden Eitelkeit!

(5-9) - Ermahnung an die Jüngeren, daß sie untertan seien den älteren, und daß überhaupt Jedermann fest halte an der Demut, der herzbeschwerenden Sorgen sich entschlage, und wider den Teufel auf seiner Hut sei. Das Wort GOttes wendet sich mit seiner Ansprache an Aller Herz: denn kein Stand, wenn er auch noch so wohl besetzt wäre, und das Seinige noch so treulich täte, kann es allein ausrichten, wenn ihm nicht auch die Anderen mit Liebe und Folgsamkeit begegnen. Wer seine Schwachheit kennt, wer gern an seine Fehler und übereilungen denkt, wer nachrechnet, wie leicht er auch seine guten Gaben mißbrauchen würde, wenn er nicht eingeschränkt wäre, dem wird untertan sein eine Wohltat. Wie der Unterschied des Alters eine Willigkeit, sich sagen zum lassen, begründet, so gibt auch der Unterschied der Gaben, die brauchbare Ineinanderrichtung derselben Anlaß, daß Keiner seine Vorteile zur Verdunklung des Andern mißbrauche, sondern man Alles zum gemeinen Nutzen zusammentrage. Demut, oder niedriger Sinn von sich selbst, Angedenken: was hast du, das du nicht empfangen hast? Redlichkeit, den Andern höher zum achten, denn sich selbst, ist die süße Wurzel zu aller Untertänigkeit. Daran soll man gegen noch so scheinbare Vorwände, die uns davon abtreiben wollen fest halten. In der Welt suchet man freilich einander zu bereden: man müße sich auch angreifen und vordringen, man könne GOttes Wollen machen, man müsse nur nicht zu gewissenhaft dazu sein. Allein der Widerstand, den GOtt den Hoffärtigen tut, bleibt doch nicht aus. Macht doch GOtt der ganzen Welt und aller Nationen Rat zu Schanden, damit sein Rat ewiglich bestehe. GOtt, der Allerhöchste, tut große Dinge durch die Demütigen; spricht ihnen in ihrer Niedrigkeit zu: laß dir an meiner Gnade genügen zeigt ihnen, wie unter ihrer Schwachheit GOttes Kraft zum Zweck komme. Wer unter GOtt gedemütigt ist, der kann auch unter Andere untertan sein, und die Hand GOttes unter menschlichen Ordnungen und Schickungen merken. Es wird Alles leicht, wenn der Grund wohl gelegt ist: ich danke Dir, daß Du mich gedemütiget hast; Du demütigest treulich, nach der Wahrheit, daß man sein Herz darauf ergeben, und Dein Wohlmachen darunter spüren kann. Hoffart, Trachten nach hohen Dingen, Bemühen, seine Absicht zu erreichen usw., verursacht viel Sorgen. Demut und Freiheit von Sorgen ist beisammen. Der himmlische Vater weiß, was wir bedürfen was uns nutz sei oder schade; Er läßt sich auch erbitten. Ein sorgenfreies Herz ist desto tüchtiger zum Wachen, Luk. 12:22, 37 . Am Teufel einen Widersacher haben ist schwer; aber doch zehnmal besser, als seines Teils sein. Wenn es dir schwer werden will, seinen und seiner Werkzeuge Haß und Widerspruch zu leiden, frage Dich nur gleich: möchtest Du denn lieber seines Teils sein? Als ein Widersacher sucht er Recht, Ansprache und Anklage auf; als ein brüllender Löwe wendet er Gewalt an. Durch Geiz, durch Sorgengift, durch Hoffart und dergl. in viele törichte und schädliche Lüsten verwickeln, die Menschen in Ungehorsam und Unbotmäßigkeit stürzen, und damit nicht nur an der Seele Schaden tun, sondern Jemand seinen ganzen Gang umstoßen, so hat er schon Viele verschlungen. Der Glaube faßt das Wort GOttes und den - im Wort angebotenen Sieg Christi über den Teufel, Der Glaube bringt das Gebet in Lauf, und damit geschieht Widerstand. Die Erinnerung an die Leiden, die über unsere Brüder in der Welt ergehen, muß man nicht als einen elenden Trost wegschlagen, sondern merken, daß uns darunter das Siegel der Brüderschaft, und also auch der Kindschaft GOttes aufgedrückt, zugleich aber auch verhütet wird, daß man sich über dergleichen Leiden nicht ängstiget, als ob man seinen Ruhm an Gott deswegen aufgeben müßte, Matth. 5:12 ; Phil. 1:30 , vielmehr daraus abnimmt: das gesetzte Maß der Leiden wird inmittelst voll, und die herrliche Freiheit der Kinder GOttes bricht an.

(10-14) - Der Apostel macht den völligen Beschluß seines Briefes mit einem zum Segnen und fröhlichen Lobe GOttes aufgeschlossenen Herzen, und gibt noch einen dienlichen Wink, wie sie diesen Brief an sie ansehen, und wozu sie ihn anwenden sollten; fügt auch einige Grüße bei. Nach allen angebrachten Ermahnungen weiset nun der Apostel schließlich an den, der das Beste durchgehends tun müße, und den er deswegen den GOtt aller Gnade nennet. Nämlich es gibt anfangende und vollendende, berufende und vollbereitende Gnade. GOtt ist ein GOtt aller Gnade. Er gibt uns Gnade, seine Kinder zu werden, als seine Kinder zu wandeln, zu leiden, und zur Herrlichkeit einzugehen. Von der ersten Gnade an, wodurch Er uns berufen hat, bis zum letzten überschritt in die Herrlichkeit hinein, ist uns der GOtt aller Gnade für AIles gut; an Ihn haben wir uns unter allen Umständen zu halten. GOtt ist ein GOtt der Propheten, die auf die zukünftige Gnade geweissaget haben, 1. Petr. 1:10 . GOtt ist ein GOtt derer, die das Evangelium durch den - vom Himmel gesandten Geist zuerst im Segen angenommen haben, 1. Petr. 1:12 . GOtt ist aber nicht nur dieser ersten, sondern auch unserer, in dieser letzten betrübtem Zeit gnädiger GOtt. Wie viel hat sich seit Petrus Zeiten geändert; Berge sind gewichen, Hügel sind gefallen, aber der GOtt aller Gnade hat sich nicht geändert. - Den Beruf und unsern dazu gegebenen Gehorsam sehen die Apostel als den Anfang des guten Werkes an, in welchem aber auch schon alles bis in das Ziel hinaus Benötigte liegt. GOtt ruft uns zur Buße: er ruft uns aber auch zu Seinem wunderbaren Lichte, 1. Petr. 2:9 , und eben damit auch zu seiner ewigen Herrlichkeit. Die Bekehrung durch Christum zu GOtt ist ein wirklicher Antritt zur Herrlichkeit. Auf den ersten Gehorsam gegen GOttes Ruf folgen die seligen Erfahrungen der Gnade, welche uns aus der ewigen Herrlichkeit entgegen kommt, um uns durch das Leiden durch zu bringen: Denn die zur Herrlichkeit Berufenen werden doch auch in das Leiden gesteckt, das einem Menschen sonst so lange Weile macht; aber aus der Hoffnung der Herrlichkeit gewinnt man dabei so eine Aussicht, daß man sich nimmer so verschlossen darunter, und zu den Fragen: HErr! wie lange? hast Du denn ewiglich verstoßen? gedrungen fühlt, sondern es wie ein kurzes Durchgänglein achten kann. - Beim überschlagen der Kosten, beim Berechnen seiner Kräfte aus dem willigen Geist, und seines Unvermögens aus dem schwachen Fleisch, feiner Leiden und der Zeiten der Erquickung usw. könnte es uns doch bange werden; aber der GOtt aller Gnaden vollbereitet und verschafft, daß es nicht fehlet, daß man hinaus langt, und nicht über Vermögen versucht wird. Und so stärkt Er auch, daß uns kein Fall stürzen wird, so groß er ist; daß wir vielmehr durch sein Kräftigen in Allem weit überwinden, und durch sein Gründen ein bis an das Ende fest behaltener Ruhm bleibt. Einer solchen herrlichen Gnade und mächtigen Bewahrung wollen wir blöde, angefochtene, kraftlose, müde Leute Alles zuschreiben; in die ewige Ewigkeiten wollen wir es Ihm zugestehen: Nur Er und Seine Gottesmacht hat uns zu diesem Ziel gebracht. Silvanus wird sonst oft als ein Gefährte Pauli angezogen. Diesen mag Paulus zu Petrus geschickt haben, und aus dessen Anlaß mag dieses schriftliche Zeugnis gestellt worden sein. Selbst die Apostel haben bemerkt, daß schreiben nur ein dürftiger Ersatz gegen dem Mündlichen sei. Doch hat Petrus auch hiemit befolgt, was ihm aufgegeben ward: stärke deine Brüder. Was die rechte Gnade sei, kann man aus den Hauptteilen des Briefes, deren sich der Erste, 1. Petr. 2:9-10 , der Andere, 1Pe 4:10-11 , und der Dritte, 1. Petr. 5:10 , schließt, richtig bestimmen. Das ist rechte Gnade die uns so zu einem Auserwählten GOttes macht, in unserm Tun und Lassen so leitet, daß in allen Dingen GOtt gepreiset werde, und die uns dann auch durch alle Leiden dieser Zeit ohne Abbruch durchbringt zur ewigen Herrlichkeit. Der Name Babylon ist mehreren Städten, die in unterschiedenen Gegenden lagen, gegeben worden. Ob Petrus von einer in ägypten, oder von einer in Assyrien gelegenen Stadt dieses Namens den Brief geschrieben habe, ist nicht so gewiß zu bestimmen. Unter dem Sohn Markus verstehen Einige den Evangelisten Markus, der ein getreuer Gefährte des Petrus gewesen, und auch aus dessen Munde seine evangelische Geschichte allermeist geschrieben haben soll. Der Kuß der Liebe heißt, Röm. 16:16 und 1. Kor. 16:20, der heilige Kuß. Ach, der GOtt aller Gnade bleibe auch bei uns mit seinem Frieden in unserer Not und Tod, und sprech' uns zu, den Müden: ihr seid versöhnt mit GOtt!


Display settings Display settings JehošuaJehošua