Czech Study Bible Translation (CZ)1 Corinthians - 4. chapter - 1 Corinthians - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Ať o nás každý smýšlí jako o služebnících Kristových a správcích Božích tajemství. 2A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. 3Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji. 4Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn; ten, kdo mne posuzuje, je Pán. 5Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha. 6Toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apolla kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ‚ne nad to, co je napsáno‘, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden nad druhého. 7Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, jsi nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? 8Už jste nasyceni, už jste zbohatli, bez nás jste začali kralovat. Kéž byste kralovali, ale tak, abychom i my kralovali spolu s vámi.  9Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem.  10My jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu; my jsme slabí, vy však silní; vy slavní, my beze cti. 11Až do této hodiny hladovíme a žízníme, jsme skoro nazí, dostáváme rány, jsme bez domova, 12lopotíme se prací vlastních rukou. Když nám spílají, žehnáme, když nás pronásledují, snášíme to, 13když jsme haněni, domlouváme. Stali jsme se jakoby smetím tohoto světa, vyvrheli pro všechny až doposud. 14Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako své milované děti. 15Neboť i kdybyste měli deset tisíc vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši já jsem vás zplodil skrze evangelium. 16Prosím vás tedy: Napodobujte mě! 17Proto jsem k vám poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty v Kristu Ježíši, jak učím všude v každém sboru. 18Někteří z vás se stali domýšlivými, jako bych k vám už neměl přijít. 19Ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít, a poznám nikoli řeč těch domýšlivců, ale jejich moc. 20Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. 21Co chcete? Mám k vám přijít s holí, nebo s láskou a v duchu mírnosti?


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-5) - Nächst zuvor hat der Apostel die Würde aller Christen gerettet, die sich als ein Eigentum GOttes und Christi von keines Menschen Ansehen sollen unterdrücken, noch von Jemands Sinn und Gaben sich sollen meistern lassen, sondern es gebrauchen, daß, was GOtt seinem Sohn übergeben hat, auch für sie sei, und zu ihrem Besten mitwirke. Nun rettet er auf gleiche weise auch die Freiheit der Arbeiter GOttes und Knechte Christi, daß auch diese nicht unter der Menschen Urteile dahingegeben, sondern mit einer sieghaften Großmut dagegen gewaffnet sein sollen. Die Wahrheit geht überall in der Mitte, verhütet, daß man nicht in der Liebe anhängisch und läppisch ( Kap. 3:21), aber auch nicht gegen die Liebe richterisch und verächtlich urteilen wird (Kap.4.1ff.). Von Christo stammt das Predigt - Amt her. Wie Diesen der Vater gesendet hat, so sendet Dieser seine Knechte, zum Erweis der Ihm gegebenen Gewalt im Himmel und auf Erden. Daher sind denn Diener Christi auch Haushalter über GOttes Geheimnisse. Indem einigen Geheimnis GOttes, wie Alles unter ein Haupt verfaßt werden sollte in Christo, liegen auch alle übrigen Schätze der Weisheit verborgen. Wie nun Eines nach dem Anderen ausgeführt werden soll, darüber sind die Knechte Christi von GOtt so betraut, daß Er sie nicht nur das Geheimnis seines Willens wissen läßt, sondern daß sie auch Andere davon unterrichten, die Vollendung desselben betreiben, die nötige Einrichtung dazu machen, über derselben mit Lehre, Ermahnung und Zucht halten dürfen. So soll Jedermann , Freund oder Feind, Geneigte oder Widriggesinnte, dies Augenmaß fassen, daß, wer von ihnen oder ihrem Dienst urteilen will, das zur Richtschnur vor sich haben muß. Wenn ihr also ja so viel Unterschied machen wolltet, so solltet ihr nicht sowohl auf die Gaben, und deren Ruhm, als vielmehr auf die Treue sehen. Die innerliche Vortrefflichkeit in uns Menschen GOttes ist nicht aus den Gaben, sondern aus dem Gebrauch und Anwendung derselben zu schätzen, das ist aus der Treue. Bei der lautersten Liebe ist die treueste Anwendung zu GOttes Ehre und des Nächsten Dienst. Das Zeugnis aber der Treue aber hat man bei keinem menschlichen Tage zu suchen, und das, was den Menschen allermeist in die Augen fällt, darf man für das Geringste achten, oder für das: worin man keinen eigentlichen Ruhm sucht. Verächtliche Urteile spürt man weniger, wenn man nicht auf günstige rechnet und baut. Bei einem menschlichen Tage tun sich oft auch Mehrere über Einem zusammen, und geben der Sache ein Gewicht, das vor Menschen von Folge sein kann. Das gewissen ist freilich von GOtt so eingerichtet, daß es ohne sträfliche Nachlässigkeit, oder bedauerliche Unreinigkeit, nicht ohne Selbstprüfen und auch Selbstrichten abgehen kann. Doch spürt der Mensch daneben wohl, daß er nicht so sein eigener Richter ist, über welchen hinaus an keinen anderen und höheren zu appellieren wäre, sondern bei Gedanken, die sich verklagen, und die sich entschuldigen, gilt es an den denken, der größer ist, denn unser Herz. Daß er sich selbst nicht richte, war weder die Folge eines eingeschläferten und unreinen, noch auch die Schwäche eines bösen und verzagten Gewissens, sondern die Folge einer neben dem guten Gewissen wohlanständigen Furcht, die sich bescheidet, daß der endliche Ausspruch noch zu erwarten sei, unddaß es bei durch einander laufenden Urteilen der Menschen wohl anstehe, wenn man nicht zu geschäftig ist, seine Gerechtigkeit ans Licht zu bringen. Daß aber das in keine Ungewißheit oder steten Zweifel über seinen Gnaden - Stand hineinführe, zeigt der mutige Ausspruch an: Der HErr aber ist es, der mich richtet; welches bei treuen Knechten der Grund alles wahren Trostes und der unüberwindlichen Geduld ist. Wenn der Rat des Herzens und andere Verborgenheiten ans Licht gebracht sein werden, so wird Manches erst eine andere Gestalt bekommen; und GOttes Gericht wird bei Jedem ohne Parteilichkeit nach der Wahrheit durchgehen.

(6-13) - Der Apostel fährt fort, die Korinther vor der Gefahr zu verwahren, daß sie doch ihr Christentum Anderen nicht so ins Gesicht rücken, und hinwiederum Andere, die ihrer Sache so ein Ansehen geben können, nicht so bewundern sollen, sondern doch tiefer in den Kreuzes - Sinn wurzeln. Damit er sie aber über ihre Aufgeblasenheit desto heilsamer beschämen möchte, so hält er ihnen seine Niedrigkeit vor und neigt damit ihre Herzen zum Herabsteigen von ihren Höhen. An sich und Apollo hat der Apostel also ein Muster geben wollen, wie die Korinther auch von sich selbst und von anderen unter sie gekommenen Arbeitern einen mäßigen Sinn führen sollten. Die ganze Schrift gibt beständig Richtschnur und Anleitung zum niedrigen Sinn, indem sie GOtt allen Ruhm gibt, den Menschen aber in nichts aufkommen läßt. Der Eifer, den Schrift allenthalben für GOttes Ehre beweist, ist ein Hauptcharakter ihrer Göttlichkeit. -Unter der besonderen und unreinen Anhänglichkeit an einen Menschen erhebt man nicht nur den, dessen Gaben, Lehr - und Lebens - Art man so erhebt, sondern man gefällt sich auch selbst wohl hiermit, und erhebt und bläst sich auf um Jemands willen über Andere. Sobald man aus etwas so viel macht, daß man darüber einen Riß in das Band des Friedens mit anderen Mitgenossen des himmlischen Berufs macht, so tut man, wie wenn man es nicht von dem HErrn empfangen hätte, der unter Allem nur nach der treuen Anwendung durch die Liebe fragen wird; sondern wie wen man es in Eigenliebe zur Nahrung für seine selbstsüchtigen Wünsche und Triebe verwenden dürfte. Wo die Gefahr ins Abweichen, Abnehmen, Abkommen von der Geistes - Kraft oft am nächsten und größten ist, da steigt die Vermessenheit und die Zufriedenheit mit sich selbst am höchsten. Diese gefährliche Ruhe zu stören, braucht der Apostel so eine stattliche Rede: wie seid ihr so geschwind und ohne uns und unsere Förderung und Mitgenossenschaft zu einem solchen Wohlstand und Freiheit gekommen? Wenn es eine wahre Sättigung, ein gründlicher Wohlstand wäre, so wollten wir es euch nicht mißgönnen; wir wollten vielmehr uns selbst an euch aufrichten, um mit euch Gemeinschaft zu bekommen, wenn das Christentum so ohne Kreuzes - Niedrigkeiten geführt werden könnte. Mich dünkt aber, sagt der Apostel, GOtt habe uns bei all unseren übrigen Gaben und Diensten in seinem Reich so tief unter das Leiden gesteckt, um uns gewiß vor aller Gefahr, uns selbst, und vor allem Gesuch, Anderen zu gefallen, wohl zu verwahren. Aber mitten unter der Schmach, erlittenem Widerspruch, ertragenen niedrigen Urteilen, anderer üblen Begegnis, doch seine Schuldigkeit mit Treue, Mut, Ruhe in GOtt tun, das ist ein Schauspiel, das die Engel nicht ohne Bewunderung, die Menschen nicht ohne Hochachtung ansehen können. Wenn auch Böse unter den Engeln und Menschen an diesem Schauspiel ihre Lust sehen, und ihren Mutwillen durchzutreiben meinen, so dreht es sich doch oft mit dem Sieg ganz anders, wie auch ihr es noch erfahren werdet, daß das, worin ihr euch jetzt so wohl gefallt, nicht von solchem Bestand sei, GOtt hingegen uns unter unserer Decke der Niedrigkeit viel sicherer durchbringen wird. Da wir in Einfalt des Herzens so lauterlich bei der Predigt des gekreuzigten Christus bleiben, so gibt das fleischlichen und unverständigen Menschen Anlaß, uns für Narren zu halten. Ihr aber habt euch einen Weg ausgesucht, wobei ihr Christus und euren Christen - Sinn zwar nicht vergeben, aber doch dieser Schmach ausweichen, vielmehr an eurem Exempel zeigen wollt, daß man doch neben dem Christentum eine kluge Aufführung behaupten, und sich bei Anderen in dieser Achtung halten könne. über uns herzufahren, besinnt sich Keiner, eben weil wir uns bei Klugen und bei Angesehenen dieser Welt keine solche Schutzwehr machen. Ihr aber habt von der - durch eure Klugheit bei Anderen gefundenen Gunst schon so viel Sicherheit, daß sich euch nicht Jeder anzugreifen getraut; und so könnt ihr euch auch sonst wieder manche widrige Urteile, Mängel, und unansehnliche Umstände decken. Die vielen Leiden an Paulus mißbraucht man zu seiner Verachtung, er aber zieht es hier vielmehr zum Beweis seiner Redlichkeit im Hangen an Christus an. Und da die Apostel sich darunter nicht Luft machten, wie etwa auch ein Elia in vorigen Zeiten tun konnte, oder wie GOtt seinen Zeugen in der letzten Zeit verleihen wird, daß Feuer aus ihrem Munde geht, sondern sie eben mit Geduld und Glauben der Heiligen durchkommen mußten, so reizte das manche Unbedachtsame noch mehr, sie wie einen Auskehricht unter der Menschen Füßen zu behandeln. O wie gemein wird es wieder in der heutigen Zeit, daß man Kreuz und Leiden den Aposteln und ersten Christen allein überlassen und nun so ein weltförmiges Christentum führen will, dabei die Welt nicht Ursache hat, einen zu hassen. O wir haben einmal auch äußerlich manchen Kreuzesweg nötig, wenn der Sinn Christi nicht vom Welt - Sinn verdrungen werden soll.

(14-21) - Da der Apostel im Nächstvorhergehenden notgedrungen die Korinther mit etwas geschärften Worten angegriffen hat; so dringt ihn jetzt sein väterliches Herz, gleich wieder vorzubeugen, daß sie seine Vorstellungen nicht unrecht aufnehmen möchten, oder sich von Anderer Anhetzen nicht zur Ungeduld reizen ließen, wodurch der Segen seines Zeugnisses verschlagen würde; sondern daß sie seinen väterlichen Sinn hierunter erkennen, und sich desto williger fügen sollten. Die Korinther mußten ja freilich durch das Gegeneinanderhalten ihres und des Apostels so gar unterschiedlichen Gangs beschämt werden. Aber das war von des Apostels Vorstellung weder der letzte Zweck, noch sollte es die ganze Frucht sein, sondern nur eine Weile als ein Mittel dienen, wodurch sie angetrieben würden, sich wieder ernstlicher zur völligen Nachfolge in des Paulus Fußstapfen zu bequemen. Was der Apostel Sorgliches wegen der Korinther geäußert hat, kam aus einer väterlichen Zärtlichkeit her, Durch versteht der Apostel zwar geschäftige, aber aufgeblasene Menschen, die sich an gutwillige Herzen machen, sich selbige unterwerfen durch Anmaßung einer ihnen beiwohnenden Macht Christi; wovon Schwächere zu guten und großen Meinungen von dergleichen Zuchtmeistern veranlaßt werden, und von ihnen um ihrer prächtigen Worte willen mehr ertragen, als vom redlichsten Knecht Christi. Selbst die große Anzahl: Zehntausend, die der Apostel annimmt, gibt zu verstehen, daß er von nichts Edlem rede, sondern von etwas, das sich in Menge finde, und sich bis zur Beschwerung aufdringe. - Des Vaters Namen maßt sich der Apostel auch nicht über die Gebühr und gegen den Mt.23:9 bezeugten Sinn an, sondern durch den Beisatz in Christo, durch das Evangelium, gibt Er die Ehre Dem, dem sie allein gebührt. Christi JEsu Same und Kinder sollten sie sein, und das Evangelium hat solche Wiedergeburt und selige Veränderung in Ihnen gewirkt. Der Apostel maßt sich hierbei weiter nichts an, als das er das Evangelium so lauter und unvermischt gelassen hat, und gegen den daraus erwachsenen Kindern in solcher zärtlicher Liebe gestanden ist. Und in diesem Fleiß, über der evangelischen Einfalt, Sinnes - Niedrigkeit, Kreuzes - und Verleugnungs - Sinn zu halten, sollten die Korinther seine Nachfolger sein, und dadurch die gesamten Gaben zum gemeinschaftlichen Gebrauch in einander richten. - Aus den Augen, aus dem Sinn: das trifft oft auch bei der Verbindung zwischen Lehrern und Zuhörern ein, wenn sie von einander kommen, und Andere nachkommen, die nicht in gleichem Sinne wandeln. Darum sendet Paulus seinen so gar gleichgesinnten Timotheum nach, damit er sie der so sehr zusammenhängenden Wege des Paulus in seinem Amts - und Christen - Beruf, und was dabei für ein Ausstrecken und Nachjagen nach dem vorgesteckten Ziel sei, erinnere. Diese gute Absicht, auch in seiner Abwesenheit unter ihnen Frucht zu schaffen, suchten manche trotzige Widersprecher damit zu dämpfen, daß sie vorgaben, Paulus werde sich nimmer unterstehen, persönlich nach Korinth zu kommen. Damit setzten sie den Apostel in den Verdacht der Furchtsamkeit und Leutscheue, aber er versichert, daß er sich gar nicht von den Worten entsetzen, sondern nach der Kraft fragen werde, was Jeder in Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, rechtschaffenem Wandel dartue. Denn wenn es darauf ankommt, daß Jeder das Reich GOttes in sich, oder das Regiment Christi und seines Geistes in seinem Herzen und Gliedern dartut, so reicht man nicht mit schönen und häufigen Worten hinaus; sondern es muß sich sonst zeigen, worin eines Jeden seine Christen - Kraft bestehe? - Dem Apostel wäre es lieber gewesen, wenn Alles, wogegen Schärfe zu brauchen nötig war, vorher aus dem Weg getan würde, und sie von seiner Gegenwart nichts als sanftmütigen Geist genießen, nichts als Zufriedenheit anspüren könnten. Wer sich wider den Kreuzes - Sinn sperrt, fällt in Ungezogenheiten, die mit der Rute gestraft werden müssen; wer am Kreuzes - Sinn festhält, ist immer mit sanfmütigem Geist zurecht zu bringen.


Display settings Display settings JehošuaJehošua