Czech Study Bible Translation (CZ)1 Corinthians - 16. chapter - 1 Corinthians - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook



 

 



Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pokud jde o sbírku pro svaté: jak jsem přikázal galatským sborům, tak učiňte i vy. 2V první den týdne ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se sbírky nemusely konat teprve tehdy, až k vám přijdu. 3Až budu u vás, pošlu s potvrzujícími dopisy ty, které uznáte za hodné, aby odnesli váš dar do Jeruzaléma. 4Bude-li vhodné, abych šel i já, půjdou se mnou. 5Přijdu k vám, až projdu Makedonií. Makedonií totiž jen procházím, 6ale u vás snad pobudu anebo přečkám zimu, abyste mne potom mohli vypravit, kamkoliv půjdu. 7Nechci vás teď totiž uvidět jen letmo; doufám, že u vás nějaký čas zůstanu, dovolí-li Pán.  8Až do letnic zůstanu v Efesu,  9neboť jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho. 10Přijde-li Timoteus, hleďte, aby u vás neměl žádné potíže, neboť koná Pánovo dílo jako já. 11Ať jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji, aby přišel ke mně, neboť na něho čekám spolu s bratry. 12Co se týče bratra Apolla, mnoho jsem ho povzbuzoval, aby přišel s bratry k vám. Ale vůbec tu nebyla vůle, aby nyní přišel. Přijde, jakmile bude vhodná doba. 13Bděte, stůjte pevně ve víře, buďte zmužilí, posilujte se. 14Všechno ať se mezi vámi děje v lásce. 15Vyzývám vás, bratři: Víte o lidech z domu Štěpánova, že jsou prvotinou Achaje a že se oddali službě svatým. 16I vy se podřizujte takovým lidem, i každému, kdo spolupracuje a namáhá se na Božím díle. 17Raduji se nad přítomností Štěpána, Fortunata i Achaika, protože oni mi nahradili vaši nepřítomnost. 18Občerstvili mého i vašeho ducha. Uznávejte takové bratry. 19Pozdravují vás asijské sbory. Velice vás pozdravuje v Pánu Akvila a Priska spolu se shromážděním v jejich domě. 20Pozdravují vás všichni bratři. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 21Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22Kdo nemá rád Pána, ať je proklet! Marana tha! 23Milost Pána Ježíše Krista s vámi. 24Moje láska je se všemi vámi v Kristu Ježíši. Amen.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-12) - Der Apostel wendet sich zum Beschluß seines Briefes, und macht darin noch einige Verordnungen wegen der Liebesgaben für die armen Glaubens - Brüder in Judäa, und gibt Nachricht, was sie wegen seiner und des Timotheus und des Apollos Ankunft bei ihnen zu hoffen und zu beobachten haben. Den ehrwürdigen Namen der Heiligen braucht der Apostel gern bei einer Sache, worüber einen das eitle menschliche Herz leicht mit einer Geringachtung belegt. Handreichung nötig haben, und von Andern annehmen müssen, macht so geringschätzig; daß es aber Heilige GOttes sind, und daß GOtt seine liebsten Kinder und die bewährtesten Erben seines Reiches ihre hiesige Pilgrimschaft unter einer solchen niedrigen Gestalt kann zurück legen lassen, das macht Achtung.- Dem Apostel Paulo ward es bei seinem Zug unter die Heiden besonders aufgegeben, daß er der Armen gedächte(Gal 2:10) . Das Nachmachen in solchen Stücken muß nicht bloß Schanden halber geschehen, sondern ein Liebesgrund im Herzen sein; doch tun gute Beispiele auch das Ihrige mit Reizen zu guten Werken (Heb 10:24) . Auch der Name: Wohltat, den der Apostel braucht, hat etwas, das an die weise Einrichtung GOttes erinnert, der seine Gaben so durch Anderer Hände laufen läßt, und dem Einen gibt, damit er habe zu geben den Dürftigen, und des Dürftigen Mangel nicht selbst erstattet, sondern so, daß ein Anderer daneben auch Gelegenheit bekomme, seinen Glauben Liebe und Hoffnung zu bewähren. - Paulus nimmt freilich auch den Unterschied in Acht, den schon seine Amtsbrüder zwischen dem Anhalten am Gebet und am Amt des Worts, und zwischen dem, was sie zu Tische dienen hießen, gemacht hatten, und will es erst darauf ankommen lassen, ob es wert sein - werde, daß er Selber hinreise. Doch auch auf diesen Fall verhütet er, daß der Ruhm und Dank davon nicht auf ihn geleitet werde, sondern treu geachtete Diener der Gemeinde sollen mitreisen. Auch in ihren Amts - Verrichtungen hielten sich die Apostel nach den gemeinsten Schickungen GOttes, und änderten ein Vorhaben; wann etwas Hinderliches dazwischen kam. - Nicht nur aus der verliehenen reichen Gelegenheit, Gutes zu wirken, sondern auch aus dem - vom Reich der Finsternis verspürten Widerstand nimmt sich der Apostel eine Ermunterung, desto getroster anzuhalten. Der Mietling flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Timotheus mag bei aller seiner guten Beilage doch etwas Schüchternes und Empfindliches in seinem Gemüt gehabt haben, daß, wo er der Korinther Trennungen, ihren richterischen, selbst an Paulus sich wagenden Sinn zu deutlich verspürt hatte, er weit in seinem Vertrauen wäre zurückgeschlagen worden, und sich selbst nicht getraut hatte, etwas bei den Korinthern vorzunehmen. Da hat Paulus als in einem viel Segen verschlagenden Umstand zuvorkommen wollen. Ungeachtet Paulus Vieler Anhänglichkeit an Apollo wußte, so hat er es doch durch sein Ermahnen befördern wollen daß Apollo nach Korinth käme; so gar hat er nicht das Seine gesucht, so lauterlich hat er sich auch dessen was durch eines Andern Dienst bereitet worden, mit Freuden annehmen können. Apollo kann zu seinem Verweigern gegen des Apostels Ermahnen doch auch guten Grund gehabt haben. Man muß nichts erzwingen, noch sich über Anderer Wege und deren Einrichtung zu viel herausnehmen. HErr! Dir seien alle meine Wege empfohlen!

(13-24) - Den völligen Beschluß macht der Apostel, daß er, wie im ganzen Brief, väterlichen Ernst mit mütterlicher Treue verbindet. Das Wort: Wachet, gehört auch mit unter die Meisterstücke des heiligen Geistes, da Er mit dem einigen Wort die stete Aufmerksamkeit des Christen auf seine ganze Pflicht ausdrücken, und also so viel im Menschen anfrischen und erregen kann. Im Evangelium stehen, oder bei der heilsamen Erkenntnis GOttes und Christi aus dem Evangelium im Glauben und geraden Vertrauen durch Christum zu GOtt stehen, drückt auch wieder den ganzen Christen Staat aus. Männlich ist man aus Wachstum in der Gnade, stark ist man bei unerschrockenem Mut auch gegen andringende Versuchungen und Hindernisse. Doch muß auch alle Stärke, Großmut, Eifer und Ernst eines Christen sonderlich auch der Gebrauch christlicher Freiheit und der unterschiedenen Geistesgaben von der Liebe regiert werden, die GOttes Ehre und des Nächsten Heil lauterlich sucht.- Stephanus und Sein Haus hatten als Erstlinge so ein gutes Beispiel eines wackeren Glaubens gegeben; darum sollten nun Andere gern sich so an sie halten, daß ihre Erfahrung wohl benützt würde. Wenn ganzen Gemeinen was Gutes widerfuhr, so Sagte der Apostel lieber: ich danke meinem GOtt; in seinem eigenen Angelegenheiten Sagt er: ich freue mich. Wie es den Geist des Paulus erquickt hat, daß ihm durch Stephanas, Fortunatus und Achaicus gute Nachrichten von Korinth zugekommen sind, so rechnet er, daß es hinwiederum der Korinther Geist erquicken werde, wenn sie Berichte von ihm durch diese erhielten. Auch die redlichsten Arbeiter und Gehilfen der Wahrheit können unter manche unansehnliche Leiden, auch Lästerungen, hinuntergesteckt werden, daß es Zusprechens braucht: erkennt sie, damit man sich nicht an dem schwachen Christo stoße, oder um der unansehnlichen Schale willen den Kern wegwerfe. - Den heiligen Kuß empfiehlt hier der Apostel den Korinthern besonders, um damit alle ihre Spaltungen völlig zu heben. Können wir in so viel andern Stücken der apostolischen Kraft nimmer völlig nach, so wollen wir uns auch bescheiden, daß man zu unserer Zeit mit unbedachtsamer Einführung einer solchen Sache nicht anfangen muß. Liebe zu JEsu Christo ist die Hauptquelle daraus auch die Gemeinschaft der Heiligen ihre rechte Art bekommt. Und wer davon abkommt den übergibt der Apostel mit einer unter den Juden allermeist gewöhnlichen Formel an den Richter, deren er sich aber hier um so eher bedient, als hauptsächlich von den Juden geringschätzige und der Liebe nachteilige Gedanken von Christo entstanden. Der heilsame Schrecken über diesen Fluch wird schließlich noch durch die herzliche Ansprache an gläubige Liebhaber JEsu versüßt. Die Gnade hilft aus vielen Sünden, stärkt wider vieles Straucheln, richtet verrenkte Glieder wieder ein, hebt Schwierigkeiten, zerstört, was Satanas im Sinn hat, steuert den ärgernissen, bringt und hält die Liebe bei allem Unterschied der Gaben im Gang, bis wir durch Gnade tüchtig werden zu jenem Reich, darin die Mannigfaltigkeit der Gaben und Wohltaten an allen Heiligen ewiglich wird bewundert werden. Amen Die erste Epistel an die Korinther, gesandt von Philippi, durch Stephanas und Fortunatus und Achaicus und Timotheus.


Display settings Display settings JehošuaJehošua