Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books1 Corinthians - 14. chapter - 1 Corinthians - chapter 14

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.2Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím.3Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil.4Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev.5Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve. 6Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení?7Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak má kdo poznat, co se hraje?8A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje?9Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak má kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru!10Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu.11Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem.12Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. 13Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat.14Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí.15Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí.16Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne „Amen“ ke tvému díkůčinění, když neví, co říkáš?17Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá. 18Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni; 19v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích.  20Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí.21V Zákoně je psáno: „Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak mě však neposlechnou,“ praví Hospodin. 22Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící.23Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte?24Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován.25Až vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: „Opravdu, Bůh je mezi vámi!“ 26Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení.27Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá;28když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha.29Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují.30Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první mlčí.31Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení.32Proroci mohou své puzení ovládat;33Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. 34(Vaše ženy ať při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon.35Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) 36Vyšlo snad Boží slovo od vás? Dorazilo snad jen k vám?37Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání.38Kdo to neuznává, nebude uznán. 39Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích.40Ve všem ať panuje slušnost a pořádek.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-11) - Der Apostel faßt nun aus der bisherigen Abhandlung Alles zusammen, was den Gebrauch der geistlichen Gaben in friedlichen und erbaulichen Gang zu Setzen dienlich sein kann; und zeigt sonderlich zuerst, warum man sich mehr auf die allgemeine brauchbare Gabe der Weissagung legen, als sich mit Reden in Sprachen überhäufen soll. Die geistlichen Gaben stehen zwar meist in der Freiheit desjenigen Geistes, der wirkt, und Jedem zuteilt, nachdem er will. Doch kann auch an den Gaben etwas erweckt, oder versäumt, gedämpft, oder durch Reizung dazu in Gang gebracht, vermittelst der Liebe und Demut in brauchbarer Salzkraft erhalten, oder durch Aufblähen übereinander zum schlechten Salz gemacht und damit verdrungen werden. Weissagen begriff auch damals noch das Vorherverkündigen zukünftiger, verborgener Dinge, im weiteren Verstand aber die Darlegung der im Wort GOttes liegenden Wunder und Geheimnisse zum allgemeinen Gebrauch; welche Gabe freilich durch Fleiß, Gebet, übung im Wort GOttes, Wachsamkeit über Sein eigen Herz erweckt werden konnte. In einer oder mehreren fremden Sprachen reden, die man nicht mit menschlichem Fleiß erlernt, sondern darin einem GOttes Wahrheit auszusprechen durch den Geist verliehen ward, hatte guten Gebrauch zu schneller Ausbreitung des Evangeliums, und diente überhaupt zu einer schönen Anmahnung, daß der durch die mancherlei Sprachen eingeführte Unterschied der Völker, und daraus die Veranlassung zur Entfremdung, ja Haß untereinander durch den Segen des Evangeliums aufgehoben, und Alles zum Lobe GOttes und JEsu Christi aus Einem Herzen und Mund gebracht werden solle. Aber in einer Gemeinde da Niemand war, dem das in einer fremden Sprache Geredete zum Unterricht dienen konnte, war der Gebrauch davon freilich bloß auf den eingeschränkt, der redete; da hingegen aus dem Weissagen auch viele Andere teils Wachstum in der Gnade und Erkenntnis, teils Ermunterung zu christlichen Tugenden, teils Stärkung in der Geduld unter mancherlei Anfechtungen schöpfen konnten. Das Reden durch Offenbarung und Erkenntnis, Weissagen und Lehre unterscheidet man insgemein so, daß die beiden ersten Worte, Offenbarung und Erkenntnis, auf die zwei Haupt - Quellen deuteten, aus welchen Alles geschöpft werde, nämlich die Offenbarung im Wort, und die Erkenntnis wie sie auch aus allen Werken, und sonstigen Erweisungen GOttes Jedem in das Gewissen leuchtet. Die beiden folgenden Worte, Weissagung und Lehre, Sehen mehr auf die zwei Hauptarten, deren man sich im Vortrag bedient, da man entweder die meiste Beweis - Kraft aus der Offenbarung nimmt, oder aber auch die Rede so mäßigt, daß sie für Jeden auf die Regierung GOttes irgend Aufmerksamen lehrreich sein kann. Das Brauchbarste aber an aller Rede ist die Deutlichkeit. Man kann heutiges Tages in einer Allen bekannten Muttersprache reden, aber doch solchen Schmuck der Wohlredenheit, solche ungewohnte Wendungen der Rede anbringen, daß man darüber den Meisten wie landfremd wird.

(12-22) - Der Apostel bestätigt noch weiter, wie und warum man bei den: Gebrauch der geistlichen Gaben Alle nach den: Hauptzweck der Erbauung des Unterrichts und der Stärkung, so Andere davon genießen können, einrichten soll. Ohne sie der Eitelkeit so gerade hin zu beschuldigen, die sich zum Gebrauch ihrer geistlichen Gaben, allermeist bei dem Reden der fremden Sprachen, geschlagen hatte, sucht er sie doch unvermerkt davon abzubringen, und ihnen ein richtiges Ziel in der Erbauung der Gemeinde vorzuhalten. Auch statt befehlsweise so zu sagen: ihr sollt es so und so machen, gibt er die sanftere Wendung: ich will beten im Geist, nach einer dazu von GOtt geschenkten Erweckung, die mich über den Bedacht auf Andere erhebt, und mich in eine Aufwartung vor GOttes Thron stellt, die näher au die Anbetung mit den vollendeten Gerechten reicht; ich will aber auch beten mit dem Sinn, in der Deutlichkeit und Mäßigung, wie es auch Anderer neben mir ihr Glaube erreichen und daraus Stärkung ziehen kann. Auf den größeren und insgemein schwächeren Teil der Gemeinde ist am meisten Rücksicht zu nehmen. In Kirchen Sachen, auch nach GOttes eigenen Einsetzungen, ist Alles so eingerichtet, daß die Stärkeren und Begabten sich darunter zu demütigen haben, die Schwächeren aber sich daran aufrichten können. Dabei gibt man freilich der Schwachheit nicht so viel nach, daß kein Wachstum betrieben würde; aber führt auch nicht schnell so hoch, daß der Schwächere nicht einmal Amen dazu sagen kann. Nämlich es kann Mancher von etwas nicht so viel leichte Erkenntnis haben, daß es einen schicklichen Ausdruck davon machen, oder sonst mit nötiger Freudigkeit sich darüber herauslassen könnte; er kann aber doch zu eines Andern Zeugnis Amen sagen, merken, daß es wahr ist, und daß der Samen zum Glauben auch in seinem Herzen so weit schon liegt, daß er sich mit Wünschen des Sieges der Wahrheit annehmen kann. Paulus blieb bei mehreren Gaben demütiger, als die Korinther bei wenigeren: wie man sonst sagt: die Halbgelehrten seien aufgeblasener, und Gründlichere entgehen der Versuchung zur Selbstgefälligkeit eher. Sich so zeigen wollen in Sachen, die von keinem sonderlichen Gebrauch sind, gehört zur Kinderei, dabei man ein Lob erjagt, wie ein Kind über einer Schulübung eines davon tragen könnte. Bei vollkommenerem Verständnis bestimmt man jeder Sache ihren Wert aus dem Nutzen, den sie schafft. - Was der Apostel aus dem Gesetz oder aus den Schriften Alten Testaments anführt, war bei dem Propheten eigentlich eine Drohung vom Einfall fremder Völker. Wie kann der Apostel das auf die Gabe der fremden Sprachen ziehen, die doch allemal eine Wohltat bleiben? Für die vielen Heiden und Völker, zu denen sich GOtt mit seinem Reich und Evangelium wendete war es freilich Gnade und Wohltat, daß GOtt seine großen Taten in ihren Sprachen aussprechen ließ; aber für Israel war es ein bedenkliches Zeichen ihres Unglaubens, womit sie das Wort und Reich GOttes von sich stießen, und der sich auch durch selbigen Vorgang nicht überwinden ließ. An diesem Beispiel sollten sich nun auch die Bekehrten aus den Heiden spiegeln, und mit Gnaden Sachen auch gnadenmäßig umgehen. Sprachen gehörten allernächst noch zum dem lauten Zusammenläuten, womit GOtt Aufmerksamkeit für das Evangelium Christi erwecken wollte; und insofern waren sie mehr den Ungläubigen brauchbar; da hingegen die Gläubigen aus dem - durch Weissagung ihnen vorgelegten Wort der Wahrheit die eigentliche Glaubens - Nahrung zogen.

(23-40) - Der Apostel setzt es vollends ganz auseinander, wie er wünschte, daß sie es mit der Einrichtung ihrer öffentlichen Zusammenkünfte hielten, um so der gemeinschaftlichen Erbauung auf das Beste aufzuhelfen. Es hat sich ja gleich am ersten Pfingstfest des Neuen Testaments gezeigt, wie übel das Reden mit fremden Sprachen beurteilt worden ist, bis Petrus durch Weissagen den rechten Anschluß darüber gegeben hat. Mithin hat der Apostel wohl gleiche Wirkung auch bei andern Ungläubigen vermuten können. Durch Weissagen aber; dadurch man die Wunder in GOttes Gesetz und Lehre aussprach, konnte Mancher von seinem bisherigen Unglauben, dessen Ungrund, Gefahr und Versäumnis dabei überzeugt, oder doch über die Mängel seines Glaubens, Unwissenheit, Versäumnis des Gebets und göttlichen Worts gerichtet werden. überhaupt konnte viel Licht auf die zwei großen Heimlichkeiten des menschlichen Herzens fallen; wie weit der Angriff der Wahrheit an manchem Herzen schon gegangen, durch was er aber immer wieder aufgehalten, oder gar wieder abgetrieben worden sei. Die öffentlichen Bekenntnisse über die vom göttlichen Wort verspürte Kraft werden heutzutage selten; in der Schrift finden sich doch wichtige Beispiele davon In den ersten Gemeinden war freilich der Beitrag reicher als wenn bei uns jetzt ein Einiger mit seinem Vortrag die Erbauung stiften soll. Doch kann man sich auch der jetzigen Einrichtung mit Gebet Fürbitte und Danksagung so annehmen, daß man darunter doch ein Gehilfe der Wahrheit wird. Auch über das, was Einer aus dem Schatz des göttlichen Worts genommen, und nach dem dargereichten Vermögen zum gemeinen Trost, Freude, Unterricht, Warnung dargelegt hatte, durften Andere richten, und also durch ihre Beistimmung, oder auch durch Zusätze, geäußerten Anstand, vorgelegte Zweifel, zu völliger Darlegung der Wahrheit Anlaß geben. Durch das anfängliche Zuhören konnte, bei einem Dritten eine neue Offenbarung und weiterer Aufschluß veranlaßt werden, und da sollte der erste schweigen, weil es annehmlich ist, daß durch die frisch bescherte Gabe das Abgehende ergänzt werde als wenn einer allein auszufüllen meint. Das konnte auch so geübt werden, weil die Geister der Propheten den Propheten untertan sind, und also Keiner von seiner Gabe und Trieb zu reden so hingerissen wird, daß er nicht, könnte schweigen. Bei dem vormaligen Weissagen im Alten Testament muß eine solche Gewalt über die Menschen gekommen sein, die sie ihres beraubt hat. Siehe zum Beispiel1Sa 19:20 ff., Nach der sanften Art des Geistes Christi aber war es mit der Gabe der Weissagung so, daß sie den Menschen nicht aus der Macht über sich selbst, und aus dem Bedacht auf die äußerlichen Umstände gesetzt hat, sondern sein Geist ihm untertan geblieben ist, daß er hat nach jedesmaligen Umständen reden oder schweigen, fortmachen oder abbrechen können Eben so aber sind sie auch anderen Propheten untertan gewesen, nicht daß man eine gewiß erkannte Wahrheit dem Anderen zum lieb aufgegeben hätte, dagegen ein warnendes Beispiel1Ki 13:15-22 vorkommt; sondern so, daß Keiner allein gehört und befolgt zu werden verlangte, sondern einem Anderen auch Raum ließ zu reden. Wer sich von dem billigen Ansehen, so er für Andere haben sollte, sogar frei machen, und Alles nach seinen Einsichten durchtreiben will, der gerät in Versuchung, von seinem eigenen einsehen desto mehr eingenommen zu werden. - Daß im Reich GOttes auch durch Weiber gute Botschaft gebracht, Glaube erweckt und gestärkt werden könne, davon hat man viele Beispiele in der Schrift, sonderlich in der Auferstehungs - Geschichte; und daß man ihrer Handreichung sich bei dem Unterricht der Kinder, bei der Pflege der Kranken, usw. bediente, davon kommen auch in den Schriften der Apostel Spuren vor; und darin soll der Geist auch jetzt nicht gedämpft werden. Aber bei dem öffentlichen Vortrag in der Gemeinde soll es bei dem bleiben: Eure Weiber lasset schweigen in der Gemeinde zc. Man kann ohne Wort viel ausrichten, 1Pe 3:1-6 , durch übung der Liebe, der Stille, des Gehorsams, der Keuschheit laut genug predigen. Wer nicht sagen kann, daß er der Erste und der Einige sei, zum dem das Wort GOttes gekommen, der hat auch die Verbindlichkeit, an Andere vor ihm und neben ihm zu gedenken, und GOttes Werk an ihrer Weise zu ehren und zu achten. Wer nicht nachgeben will, den überläßt man besser eine Weile seinem Eigendünkel, als daß man beständig mit ihm streitet. Der Geist der Liebe und der Zucht richtet es so ein, wie es einzeln wohlanständig und unter Mehreren ordentlich herauskommt.


Display settings Display settings JehošuaJehošua